Đang nghe (real time)

TẬP 01 Nửa Đời Đau

Nửa Đời Đau

MC Anh Sa

 01:05:45    1 phần
 15:45 23/06/2021

Cầu Cơ - Gọi Hồn

Cầu Cơ - Gọi Hồn

MC Nguyễn Nguyễn

 00:33:47    1 phần
 15:38 23/06/2021

Cậu Tẩy Bắt Vong Ở Bắc Giang

Cậu Tẩy Bắt Vong Ở Bắc Giang

Quàng A Tũn

3 vote

 01:29:30    1 phần
 08:50 23/06/2021

Sư Thầy Bắt Ma

Sư Thầy Bắt Ma

MC Đình Soạn

 01:00:09    1 phần
 08:50 23/06/2021

Người Vận Chuyển

Người Vận Chuyển

MC Nguyễn Huy

 00:52:14    1 phần
 08:49 23/06/2021

Báo Ứng Người Anh

Báo Ứng Người Anh

MC Đình Soạn

1 vote

 01:06:37    1 phần
 22:05 22/06/2021

Bùa Lỗ Ban - MC Nguyễn Nguyễn

Bùa Lỗ Ban - MC Nguyễn Nguyễn

MC Nguyễn Nguyễn

 00:24:30    1 phần
 15:35 22/06/2021

TẬP 02 Giọt Máu Tanh

Giọt Máu Tanh

MC Đình Soạn

1 vote

 01:56:21    2 phần
 15:25 22/06/2021

Hồn Ma Trả Nợ Ơn Người

Hồn Ma Trả Nợ Ơn Người

Quàng A Tũn

 01:47:00    1 phần
 14:30 22/06/2021

TẬP 06 Người Vợ Hám Zai

Người Vợ Hám Zai

MC Thanh Mai

 12:20:10    5 phần
 14:30 22/06/2021

TẬP 02 Miền Tây Những Ngày Kinh Dị

Miền Tây Những Ngày Kinh Dị

MC Nguyễn Huy

2 vote

 02:06:12    2 phần
 14:30 22/06/2021

Siêu Thoát - MC Đình Soạn

Siêu Thoát - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

 00:57:39    1 phần
 14:29 22/06/2021

Vong Báo Mộng

Vong Báo Mộng

MC Đình Soạn

 00:52:40    1 phần
 14:29 22/06/2021

Vong Trong Căn Nhà Cháy

Vong Trong Căn Nhà Cháy

MC Đình Soạn

 01:01:56    1 phần
 14:28 22/06/2021

HAY Quá Trình Xuống Âm Phủ Sau Khi Mất

Quá Trình Xuống Âm Phủ Sau Khi Mất

MC Nguyễn Nguyễn

1 vote

 00:31:40    1 phần
 16:13 21/06/2021

TẬP 03 Nuôi Con Tu Hú

Nuôi Con Tu Hú

MC Tâm An

 03:25:57    3 phần
 09:27 21/06/2021

TẬP 03 Giá Của Nước Mắt

Giá Của Nước Mắt

MC Anh Sa

 03:26:53    3 phần
 09:27 21/06/2021

Bốc Mộ Kết

Bốc Mộ Kết

MC Đình Soạn

 01:14:16    1 phần
 09:26 21/06/2021

TẬP 08 Võ Đang Nhất Kiếm

Võ Đang Nhất Kiếm

MC Viết Linh

 08:38:26    8 phần
 23:00 20/06/2021

Tội Ác Trưởng Thôn

Tội Ác Trưởng Thôn

MC Đình Soạn

 01:00:58    1 phần
 22:42 19/06/2021

Với Vong Ám

Với Vong Ám

MC Đình Soạn

3 vote

 00:41:49    1 phần
 22:38 19/06/2021

Yêu Người Cõi Âm - MC Đình Soạn

Yêu Người Cõi Âm - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

 01:00:52    1 phần
 22:38 19/06/2021

TẬP 08 Một Đêm Đắt Giá

Một Đêm Đắt Giá

MC Thanh Mai

1 vote

 13:45:43    8 phần
 21:58 19/06/2021

Lấy Chồng Trả Nợ

Lấy Chồng Trả Nợ

MC Bảo Linh

3 vote

 04:22:42    3 phần
Lượt nghe: 8.858

Cậu Tẩy Đuổi Vong Ở Thái Bình

Cậu Tẩy Đuổi Vong Ở Thái Bình

Quàng A Tũn

4 vote

 06:22:05    4 phần
Lượt nghe: 9.325

Cậu Tẩy Bắt Vong Ở Bắc Giang

Cậu Tẩy Bắt Vong Ở Bắc Giang

Quàng A Tũn

3 vote

 01:29:30    1 phần
Lượt nghe: 2.628

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (2 Phần)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (2 Phần)

682 vote

 01:15:30    502 phần
Lượt nghe: 107.377

Hoán Xác

Hoán Xác

Quàng A Tũn

5 vote

 04:04:30    3 phần
Lượt nghe: 7.640

TẬP 02 Miền Tây Những Ngày Kinh Dị

Miền Tây Những Ngày Kinh Dị

MC Nguyễn Huy

2 vote

 02:06:12    2 phần
Lượt nghe: 2.508

Đòi Nợ Máu 2: Pháp Sư Đen

Đòi Nợ Máu 2: Pháp Sư Đen

Quàng A Tũn

3 vote

 05:21:41    4 phần
Lượt nghe: 4.511

HAY - 21/06/2021 Nghe Đọc Truyện Đêm Khuya VOV Chọc Lọc (22H00 hằng ngày)

Nghe Đọc Truyện Đêm Khuya VOV Chọc Lọc (22H00 hằng ngày)

VOV

112 vote

 23:55:59    683 phần
Lượt nghe: 548.456

Cầu Cơ - Gọi Hồn

Cầu Cơ - Gọi Hồn

MC Nguyễn Nguyễn

     0 phần
 08:01 24/06/2021

Cậu Tẩy Bắt Vong Ở Bắc Giang

Cậu Tẩy Bắt Vong Ở Bắc Giang

Quàng A Tũn

     0 phần
 08:01 24/06/2021

Sư Thầy Bắt Ma

Sư Thầy Bắt Ma

MC Đình Soạn

     0 phần
 08:01 24/06/2021

Người Vận Chuyển

Người Vận Chuyển

MC Nguyễn Huy

     0 phần
 08:01 24/06/2021

Báo Ứng Người Anh

Báo Ứng Người Anh

MC Đình Soạn

     0 phần
 08:01 24/06/2021

TẬP 02 Giọt Máu Tanh

Giọt Máu Tanh

MC Đình Soạn

     0 phần
 08:01 24/06/2021

Hồn Ma Trả Nợ Ơn Người

Hồn Ma Trả Nợ Ơn Người

Quàng A Tũn

     0 phần
 08:01 24/06/2021

HAY - 21/06/2021 Nghe Đọc Truyện Đêm Khuya VOV Chọc Lọc (22H00 hằng ngày)
ĐẶC SẮC 09/06/2021 Nghe Kể Chuyện Đêm Khuya VOV Phần 1 - Chọn Lọc
Đêm Vắng

Đêm Vắng

MC Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào

     0 phần
 08:01 24/06/2021

Bùa Yêu

Bùa Yêu

MC Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào

     0 phần
 08:01 24/06/2021

Đợi Ngày Ly Hôn

Đợi Ngày Ly Hôn

MC Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào

     0 phần
 08:01 24/06/2021

TẬP 23 Âm Dương Nhãn

Âm Dương Nhãn

MC Tuấn Anh

     0 phần
 08:01 24/06/2021

Bẫy Sói

Bẫy Sói

MC Đình Duy

     0 phần
 08:01 24/06/2021

Tống Xác Hành Hương

Tống Xác Hành Hương

MC Nguyễn Huy

     0 phần
 08:01 24/06/2021

Đằng Sau Một Số Phận

Đằng Sau Một Số Phận

MC Đình Duy

     0 phần
 08:01 24/06/2021

Canh Cá Người

Canh Cá Người

Vu Lee

     0 phần
 08:01 24/06/2021

FULL Ông Trùm

Ông Trùm

MC Hồng Nhung

     0 phần
 08:01 24/06/2021

FULL Dữ Hơn Rắn Độc

Dữ Hơn Rắn Độc

MC Đình Duy

     0 phần
 08:01 24/06/2021

TẬP 15 Danh Gia Cổ Vật: Kỳ Án Đầu Phật
TẬP 01 Nửa Đời Đau

Nửa Đời Đau

MC Anh Sa

     0 phần
 08:01 24/06/2021

TẬP 06 Người Vợ Hám Zai

Người Vợ Hám Zai

MC Thanh Mai

     0 phần
 08:01 24/06/2021

TẬP 03 Nuôi Con Tu Hú

Nuôi Con Tu Hú

MC Tâm An

     0 phần
 08:01 24/06/2021

TẬP 03 Giá Của Nước Mắt

Giá Của Nước Mắt

MC Anh Sa

     0 phần
 08:01 24/06/2021

TẬP 08 Một Đêm Đắt Giá

Một Đêm Đắt Giá

MC Thanh Mai

     0 phần
 08:01 24/06/2021

TẬP 08 Lỡ Một Chuyến Đò

Lỡ Một Chuyến Đò

MC Anh Sa

     0 phần
 08:01 24/06/2021

TẬP 08 Nắng Sớm Soi Đường Về

Nắng Sớm Soi Đường Về

MC Kim Thanh

     0 phần
 08:01 24/06/2021

TẬP 08 Bán Thân Cho Chú Già

Bán Thân Cho Chú Già

MC Nguyễn Hoa

     0 phần
 08:01 24/06/2021

Đánh giá mới nhất

Từ khoá yêu thích