Đang nghe (real time)

Mợ Ba

Mợ Ba

 02:33:30    2 phần
 21:00 03/12/2020

Đêm Vắng

Đêm Vắng

 01:52:04    1 phần
 21:00 03/12/2020

HOT - TẬP 179 Cô Vợ Thay Thế

Cô Vợ Thay Thế

46 vote

 02:36:54    180 phần
 14:15 03/12/2020

Vở Tuồng Oan Khiên

Vở Tuồng Oan Khiên

 03:12:03    2 phần
 21:00 02/12/2020

Hợp Đồng Hôn Nhân

Hợp Đồng Hôn Nhân

2 vote

 08:03:16    6 phần
 21:00 01/12/2020

Da Người Xăm Quỷ

Da Người Xăm Quỷ

1 vote

 04:19:55    3 phần
 21:00 01/12/2020

Hồn Ai Trên Sông

Hồn Ai Trên Sông

1 vote

 01:52:19    1 phần
 21:00 01/12/2020

ĐẶC SẮC - 04/12/2020 Nghe Kể Chuyện Đêm Khuya VOV Phần 1 - Chọn Lọc

Nghe Kể Chuyện Đêm Khuya VOV Phần 1 - Chọn Lọc

15 vote

 23:37:44    211 phần
 14:37 01/12/2020

Ba Về Trong Mưa

Ba Về Trong Mưa

2 vote

 03:07:58    3 phần
Lượt nghe: 7.405

HAY - TẬP 100 Ẩn Sát

Ẩn Sát

15 vote

 18:44:26    99 phần
Lượt nghe: 10.079

Mao Sơn Âm Dương Môn

Mao Sơn Âm Dương Môn

8 vote

 21:56:42    42 phần
Lượt nghe: 28.431

Kết Tóc Với Quỷ

Kết Tóc Với Quỷ

1 vote

 04:10:31    4 phần
Lượt nghe: 6.328

TẬP 15 Lời Nguyền U Ẩn

Lời Nguyền U Ẩn

8 vote

 13:45:28    15 phần
Lượt nghe: 6.334

TẬP 325 Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

86 vote

 16:13:00    307 phần
Lượt nghe: 36.242

Quý Cô Bói Toán - Dị Năng Trọng Sinh

Quý Cô Bói Toán - Dị Năng Trọng Sinh

116 vote

 01:29:48    151 phần
Lượt nghe: 45.633

Da Người Xăm Quỷ

Da Người Xăm Quỷ

1 vote

 04:19:55    3 phần
Lượt nghe: 3.796

Mợ Ba

Mợ Ba

     0 phần
 07:43 04/12/2020

Vở Tuồng Oan Khiên

Vở Tuồng Oan Khiên

     0 phần
 07:43 04/12/2020

Da Người Xăm Quỷ

Da Người Xăm Quỷ

     0 phần
 07:43 04/12/2020

Hồn Ai Trên Sông

Hồn Ai Trên Sông

     0 phần
 07:43 04/12/2020

TẬP 15 Pháp Sư Học Đường

Pháp Sư Học Đường

     0 phần
 07:43 04/12/2020

TẬP 10 Đạo Sĩ Hạ Sơn

Đạo Sĩ Hạ Sơn

     0 phần
 07:43 04/12/2020

TẬP 15 Lời Nguyền U Ẩn

Lời Nguyền U Ẩn

     0 phần
 07:43 04/12/2020

Vong Ám Nhà Tôi

Vong Ám Nhà Tôi

     0 phần
 07:43 04/12/2020

Đêm Vắng

Đêm Vắng

     0 phần
 07:43 04/12/2020

ĐẶC SẮC - 04/12/2020 Nghe Kể Chuyện Đêm Khuya VOV Phần 1 - Chọn Lọc
Bùa Yêu

Bùa Yêu

     0 phần
 07:43 04/12/2020

Khúc Quanh Một Chuyện Tình

Khúc Quanh Một Chuyện Tình

     0 phần
 07:43 04/12/2020

Nước Mắt Đàn Ông

Nước Mắt Đàn Ông

     0 phần
 07:43 04/12/2020

Casino - Nguyễn Ngọc Ngạn

Casino - Nguyễn Ngọc Ngạn

     0 phần
 07:43 04/12/2020

Đợi Ngày Ly Hôn

Đợi Ngày Ly Hôn

     0 phần
 07:43 04/12/2020

Mưa Bên Chồng - Nguyễn Ngọc Ngạn

Mưa Bên Chồng - Nguyễn Ngọc Ngạn

     0 phần
 07:43 04/12/2020

TẬP 23 Âm Dương Nhãn

Âm Dương Nhãn

     0 phần
 07:43 04/12/2020

Bẫy Sói

Bẫy Sói

     0 phần
 07:43 04/12/2020

Tống Xác Hành Hương

Tống Xác Hành Hương

     0 phần
 07:43 04/12/2020

Đằng Sau Một Số Phận

Đằng Sau Một Số Phận

     0 phần
 07:43 04/12/2020

Canh Cá Người

Canh Cá Người

     0 phần
 07:43 04/12/2020

FULL Ông Trùm

Ông Trùm

     0 phần
 07:43 04/12/2020

FULL Dữ Hơn Rắn Độc

Dữ Hơn Rắn Độc

     0 phần
 07:43 04/12/2020

TẬP 15 Danh Gia Cổ Vật: Kỳ Án Đầu Phật

Danh Gia Cổ Vật: Kỳ Án Đầu Phật

     0 phần
 07:43 04/12/2020

HOT - TẬP 179 Cô Vợ Thay Thế

Cô Vợ Thay Thế

     0 phần
 07:43 04/12/2020

Hợp Đồng Hôn Nhân

Hợp Đồng Hôn Nhân

     0 phần
 07:43 04/12/2020

TẬP 05 Sau Tất Cả Tôi Được Gì

Sau Tất Cả Tôi Được Gì

     0 phần
 07:43 04/12/2020

TẬP 06 Chồng Khờ

Chồng Khờ

     0 phần
 07:43 04/12/2020

Một Đêm Tình Sai Trái

Một Đêm Tình Sai Trái

     0 phần
 07:43 04/12/2020

TẬP 08 Đời Bạc

Đời Bạc

     0 phần
 07:43 04/12/2020

TẬP 03 Giảng Viên, Tôi Yêu Anh

Giảng Viên, Tôi Yêu Anh

     0 phần
 07:43 04/12/2020

TẬP 41 Người Đàn Ông Bí Ẩn

Người Đàn Ông Bí Ẩn

     0 phần
 07:43 04/12/2020

Đánh giá mới nhất

Từ khoá yêu thích