Đang nghe (real time)

Dã Tâm Dì Ghẻ

Dã Tâm Dì Ghẻ

MC Duy Thuận

 02:09:49    1 phần
 08:29 04/08/2021

Bảo Vệ Đêm Trong Tòa Soạn Có Ma

Bảo Vệ Đêm Trong Tòa Soạn Có Ma

Quàng A Tũn

 01:28:05    1 phần
 08:29 04/08/2021

Điểm Nhãn Cho Quỷ

Điểm Nhãn Cho Quỷ

MC Đình Soạn

 01:04:38    1 phần
 08:28 04/08/2021

TẬP 189 Giao Dịch Mang Thai Hộ

Giao Dịch Mang Thai Hộ

MC Nguyễn Hoa

4 vote

 00:13:39    1 phần
 08:39 03/08/2021

Xác Chết Trong Kho

Xác Chết Trong Kho

MC Duy Thuận

 02:04:58    1 phần
 08:20 03/08/2021

Diệt Cương Thi

Diệt Cương Thi

MC Đình Soạn

 01:27:48    1 phần
 08:20 03/08/2021

Biệt Thự Ma Ám

Biệt Thự Ma Ám

MC Ngọc Lâm

 01:08:26    1 phần
 15:14 02/08/2021

Cha Dượng Tàn Ác

Cha Dượng Tàn Ác

MC Duy Thuận

 01:14:03    1 phần
 08:38 02/08/2021

Nuôi Quỷ Dữ

Nuôi Quỷ Dữ

MC Đình Soạn

2 vote

 01:16:38    1 phần
 08:34 02/08/2021

PHẦN 9 - Tập 13 Bác Cổ Truyền Kỳ

Bác Cổ Truyền Kỳ

Quàng A Tũn

48 vote

 20:31:18    1 phần
 15:50 01/08/2021

TẬP 03 Muốn Được Yêu Thương

Muốn Được Yêu Thương

MC Bảo Linh

 04:19:45    3 phần
 14:47 01/08/2021

TẬP 08 Con Gái Ông Trùm

Con Gái Ông Trùm

MC Quỳnh Hương

1 vote

 09:39:23    8 phần
 14:39 01/08/2021

TẬP 08 Ác Bá Tiểu Tử

Ác Bá Tiểu Tử

MC Tuấn Anh

 07:01:15    8 phần
 14:34 01/08/2021

Quỷ Một Giò

Quỷ Một Giò

MC Đình Soạn

 01:03:30    1 phần
 09:08 01/08/2021

Dấu Chân Quỷ Dữ

Dấu Chân Quỷ Dữ

MC Đình Soạn

 01:10:53    1 phần
 09:07 01/08/2021

Đốm Sáng

Đốm Sáng

MC Ngọc Lâm

 01:19:12    1 phần
 15:44 31/07/2021

TẬP 04 Vệt Máu Đầy Nước Mắt

Vệt Máu Đầy Nước Mắt

MC Kim Thanh

 03:57:44    4 phần
 15:44 31/07/2021

Điềm Báo Chết

Điềm Báo Chết

MC Đình Soạn

 01:16:36    1 phần
 08:26 31/07/2021

TẬP 04 Cậu Tẩy Đi Hải Dương

Cậu Tẩy Đi Hải Dương

Quàng A Tũn

1 vote

 06:49:20    4 phần
 08:26 31/07/2021

TẬP 04 Tâm Ma

Tâm Ma

MC Đình Soạn

 03:40:39    4 phần
 08:26 31/07/2021

Đại Sư Trừ Ma

Đại Sư Trừ Ma

MC Đình Soạn

 01:22:21    1 phần
 08:25 31/07/2021

TẬP 05 Siêu Phẩm Vu Sư

Siêu Phẩm Vu Sư

MC Trần Vân

1 vote

 07:20:19    5 phần
 15:36 30/07/2021

TẬP 65 Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiêu)

Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiêu)

MC Viết Linh

 02:39:41    1 phần
 09:15 30/07/2021

Hướng Dẫn Gọi Vong

Hướng Dẫn Gọi Vong

Quàng A Tũn

 02:12:35    1 phần
 09:03 30/07/2021

HAY - 04/08/2021 Nghe Đọc Truyện Đêm Khuya VOV Chọc Lọc (22H00 hằng ngày)

Nghe Đọc Truyện Đêm Khuya VOV Chọc Lọc (22H00 hằng ngày)

VOV

127 vote

 23:55:59    726 phần
Lượt nghe: 573.573

PHẦN 2 - Tập 01 Tầm Ma Trích Lục

Tầm Ma Trích Lục

MC Đình Soạn

3 vote

 04:08:43    4 phần
Lượt nghe: 4.109

TẬP 12 Tia Nắng Cuối Đường

Tia Nắng Cuối Đường

MC Anh Sa

4 vote

 12:57:57    12 phần
Lượt nghe: 2.025

TẬP 02 Đường Vào Xã Hội Đen

Đường Vào Xã Hội Đen

MC Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào

7 vote

 02:20:50    2 phần
Lượt nghe: 28.247

TẬP 422 Tiên Nghịch - MC Phi Tùng

Tiên Nghịch - MC Phi Tùng

MC Phi Tùng

93 vote

 15:41:23    1 phần
Lượt nghe: 51.599

Giả Diện Quỷ

Giả Diện Quỷ

Quàng A Tũn

4 vote

 03:32:03    3 phần
Lượt nghe: 5.261

Nuôi Quỷ Dữ

Nuôi Quỷ Dữ

MC Đình Soạn

2 vote

 01:16:38    1 phần
Lượt nghe: 3.075

TẬP 15 Mợ Cúc

Mợ Cúc

MC Tâm An

6 vote

 16:23:50    15 phần
Lượt nghe: 4.770

Dã Tâm Dì Ghẻ

Dã Tâm Dì Ghẻ

MC Duy Thuận

     0 phần
 02:27 04/08/2021

Bảo Vệ Đêm Trong Tòa Soạn Có Ma

Bảo Vệ Đêm Trong Tòa Soạn Có Ma

Quàng A Tũn

     0 phần
 02:27 04/08/2021

Điểm Nhãn Cho Quỷ

Điểm Nhãn Cho Quỷ

MC Đình Soạn

     0 phần
 02:27 04/08/2021

Xác Chết Trong Kho

Xác Chết Trong Kho

MC Duy Thuận

     0 phần
 02:27 04/08/2021

Diệt Cương Thi

Diệt Cương Thi

MC Đình Soạn

     0 phần
 02:27 04/08/2021

Biệt Thự Ma Ám

Biệt Thự Ma Ám

MC Ngọc Lâm

     0 phần
 02:27 04/08/2021

Cha Dượng Tàn Ác

Cha Dượng Tàn Ác

MC Duy Thuận

     0 phần
 02:27 04/08/2021

Nuôi Quỷ Dữ

Nuôi Quỷ Dữ

MC Đình Soạn

     0 phần
 02:27 04/08/2021

HAY - 04/08/2021 Nghe Đọc Truyện Đêm Khuya VOV Chọc Lọc (22H00 hằng ngày)
ĐẶC SẮC 09/06/2021 Nghe Kể Chuyện Đêm Khuya VOV Phần 1 - Chọn Lọc
Đêm Vắng

Đêm Vắng

MC Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào

     0 phần
 02:27 04/08/2021

Bùa Yêu

Bùa Yêu

MC Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào

     0 phần
 02:27 04/08/2021

Đợi Ngày Ly Hôn

Đợi Ngày Ly Hôn

MC Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào

     0 phần
 02:27 04/08/2021

Mật Khu 88

Mật Khu 88

MC Đình Duy

     0 phần
 02:27 04/08/2021

TẬP 23 Âm Dương Nhãn

Âm Dương Nhãn

MC Tuấn Anh

     0 phần
 02:27 04/08/2021

Bẫy Sói

Bẫy Sói

MC Đình Duy

     0 phần
 02:27 04/08/2021

Tống Xác Hành Hương

Tống Xác Hành Hương

MC Nguyễn Huy

     0 phần
 02:27 04/08/2021

Đằng Sau Một Số Phận

Đằng Sau Một Số Phận

MC Đình Duy

     0 phần
 02:27 04/08/2021

Canh Cá Người

Canh Cá Người

Vu Lee

     0 phần
 02:27 04/08/2021

FULL Ông Trùm

Ông Trùm

MC Hồng Nhung

     0 phần
 02:27 04/08/2021

FULL Dữ Hơn Rắn Độc

Dữ Hơn Rắn Độc

MC Đình Duy

     0 phần
 02:27 04/08/2021

TẬP 189 Giao Dịch Mang Thai Hộ

Giao Dịch Mang Thai Hộ

MC Nguyễn Hoa

     0 phần
 02:27 04/08/2021

TẬP 03 Muốn Được Yêu Thương

Muốn Được Yêu Thương

MC Bảo Linh

     0 phần
 02:27 04/08/2021

TẬP 08 Con Gái Ông Trùm

Con Gái Ông Trùm

MC Quỳnh Hương

     0 phần
 02:27 04/08/2021

TẬP 04 Vệt Máu Đầy Nước Mắt

Vệt Máu Đầy Nước Mắt

MC Kim Thanh

     0 phần
 02:27 04/08/2021

TẬP 06 Dục Vọng Thằng Hề

Dục Vọng Thằng Hề

MC Tâm An

     0 phần
 02:27 04/08/2021

TẬP 15 Xử Đẹp Tình Nhân Của Chồng

Xử Đẹp Tình Nhân Của Chồng

MC Nguyễn Hoa

     0 phần
 02:27 04/08/2021

TẬP 09 Người Chồng Danh Nghĩa

Người Chồng Danh Nghĩa

MC Anh Sa

     0 phần
 02:27 04/08/2021

Về Bên Anh

Về Bên Anh

MC Thu Huệ

     0 phần
 02:27 04/08/2021

Đánh giá mới nhất

Từ khoá yêu thích