Đang nghe (real time)

Hồi Sinh Vợ Quỷ

Hồi Sinh Vợ Quỷ

MC Nguyễn Huy

 01:13:53    1 phần
 14:32 28/09/2021

Truyền Kiếp Tình Thù

Truyền Kiếp Tình Thù

MC Đình Soạn

1 vote

 01:02:11    1 phần
 14:31 28/09/2021

PHẦN 7 - Tập 01 Pháp Sư Đen 7: Sư Mẫu Diệt Thần Trùng

Pháp Sư Đen 7: Sư Mẫu Diệt Thần Trùng

Quàng A Tũn

1 vote

 01:06:05    1 phần
 09:18 28/09/2021

Vận Đen

Vận Đen

MC Đình Soạn

 01:06:01    1 phần
 09:18 28/09/2021

Căn Nhà Âm Độc

Căn Nhà Âm Độc

MC Đình Soạn

 01:03:14    1 phần
 09:17 28/09/2021

Đổi Dạ Thay Lòng

Đổi Dạ Thay Lòng

MC Nguyễn Huy

 01:36:05    1 phần
 14:51 27/09/2021

Ma Lai Về Làng

Ma Lai Về Làng

Quàng A Tũn

 01:38:15    1 phần
 08:56 27/09/2021

TẬP 02 Cụ Cừ Diệt Quỷ

Cụ Cừ Diệt Quỷ

MC Đình Soạn

 00:54:51    1 phần
 08:56 27/09/2021

TẬP 02 Đạo Quân

Đạo Quân

MC Tiến Phong

 01:02:44    1 phần
 08:55 27/09/2021

TẬP 03 Duyên Phận Lỡ Làng

Duyên Phận Lỡ Làng

MC Anh Sa

 00:57:17    1 phần
 08:55 27/09/2021

PHẦN 8 - Tập 16 Cửu Long Quái Sự Ký Thiên 8: Thiên Ngục Dương Đông
TẬP 03 Người Cha Lượm Ve Chai

Người Cha Lượm Ve Chai

Quàng A Tũn

 01:09:29    1 phần
 15:27 26/09/2021

Oan Hồn Cha Già

Oan Hồn Cha Già

MC Đình Soạn

 01:03:17    1 phần
 09:08 26/09/2021

Oan Hồn Ông Cường

Oan Hồn Ông Cường

MC Đình Soạn

 01:11:41    1 phần
 09:08 26/09/2021

Quỷ Thi Khát Máu

Quỷ Thi Khát Máu

MC Đình Soạn

 01:11:14    1 phần
 10:06 25/09/2021

TẬP 03 Pháp Sư Làng Quê

Pháp Sư Làng Quê

MC Đình Soạn

 00:55:51    1 phần
 10:06 25/09/2021

Trộm Đồ Người Âm

Trộm Đồ Người Âm

MC Đình Soạn

 01:13:01    1 phần
 10:04 25/09/2021

Thầy Vạn Thu Phục Yêu Tinh Minh Võ

Thầy Vạn Thu Phục Yêu Tinh Minh Võ

MC Đình Soạn

 01:17:36    1 phần
 10:03 25/09/2021

TẬP 02 Chuyện Cũ Của Thầy Tư

Chuyện Cũ Của Thầy Tư

Quàng A Tũn

 01:11:10    1 phần
 10:02 25/09/2021

TẬP 06 2 Lần Đêm Tân Hôn

2 Lần Đêm Tân Hôn

MC Nguyễn Hoa

 03:40:33    1 phần
 09:52 24/09/2021

TẬP 07 Bước Nhầm Chốn Hào Môn

Bước Nhầm Chốn Hào Môn

MC Tâm An

 03:18:48    1 phần
 09:48 24/09/2021

TẬP 07 Làm Vợ Cậu Hai

Làm Vợ Cậu Hai

MC Kim Thanh

 01:44:34    1 phần
 09:47 24/09/2021

TẬP 06 Khấu Vấn Tiên Đạo

Khấu Vấn Tiên Đạo

MC Hoàng Vinh

 01:52:51    1 phần
 09:46 24/09/2021

TẬP 07 Xuyên Không Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao

Xuyên Không Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao

MC Hoàng Vinh

 01:53:03    1 phần
 09:42 24/09/2021

PHẦN 7 - Tập 01 Pháp Sư Đen 7: Sư Mẫu Diệt Thần Trùng

Pháp Sư Đen 7: Sư Mẫu Diệt Thần Trùng

Quàng A Tũn

1 vote

 01:06:05    1 phần
Lượt nghe: 443

Truyền Kiếp Tình Thù

Truyền Kiếp Tình Thù

MC Đình Soạn

1 vote

 01:02:11    1 phần
Lượt nghe: 166

TẬP 83 Mao Sơn Đuổi Quỷ

Mao Sơn Đuổi Quỷ

MC Tiến Phong, MC Hải Đăng

23 vote

 14:59:58    63 phần
Lượt nghe: 31.650

TẬP 490 Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

MC Trần Vân

88 vote

 23:20:22    1 phần
Lượt nghe: 80.112

3000 Năm Luyện Khí

3000 Năm Luyện Khí

Quàng A Tũn

25 vote

 20:13:35    42 phần
Lượt nghe: 36.062

TẬP 05 Cậu Tẩy Trấn Yểm Đất Nghịch Hưng Yên

Cậu Tẩy Trấn Yểm Đất Nghịch Hưng Yên

Quàng A Tũn

13 vote

 01:26:30    1 phần
Lượt nghe: 5.607

Dạ Khuyển Tuyệt Quỷ

Dạ Khuyển Tuyệt Quỷ

MC Nguyễn Huy

2 vote

 05:39:59    3 phần
Lượt nghe: 11.213

FULL Quái Nhân Trộm Mộ

Quái Nhân Trộm Mộ

MC Tuấn Anh

201 vote

 13:45:28    294 phần
Lượt nghe: 123.676

Hồi Sinh Vợ Quỷ

Hồi Sinh Vợ Quỷ

MC Nguyễn Huy

     0 phần
 12:41 29/09/2021

Truyền Kiếp Tình Thù

Truyền Kiếp Tình Thù

MC Đình Soạn

     0 phần
 12:41 29/09/2021

PHẦN 7 - Tập 01 Pháp Sư Đen 7: Sư Mẫu Diệt Thần Trùng
Vận Đen

Vận Đen

MC Đình Soạn

     0 phần
 12:41 29/09/2021

Căn Nhà Âm Độc

Căn Nhà Âm Độc

MC Đình Soạn

     0 phần
 12:41 29/09/2021

Đổi Dạ Thay Lòng

Đổi Dạ Thay Lòng

MC Nguyễn Huy

     0 phần
 12:41 29/09/2021

Ma Lai Về Làng

Ma Lai Về Làng

Quàng A Tũn

     0 phần
 12:41 29/09/2021

TẬP 02 Cụ Cừ Diệt Quỷ

Cụ Cừ Diệt Quỷ

MC Đình Soạn

     0 phần
 12:41 29/09/2021

HAY - 28/09/2021 Nghe Đọc Truyện Đêm Khuya VOV Chọc Lọc (22H00 hằng ngày)
ĐẶC SẮC 27/09/2021 Nghe Kể Chuyện Đêm Khuya VOV Phần 1 - Chọn Lọc
Đêm Vắng

Đêm Vắng

MC Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào

     0 phần
 12:41 29/09/2021

Bùa Yêu

Bùa Yêu

MC Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào

     0 phần
 12:41 29/09/2021

Đợi Ngày Ly Hôn

Đợi Ngày Ly Hôn

MC Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào

     0 phần
 12:41 29/09/2021

Mật Khu 88

Mật Khu 88

MC Đình Duy

     0 phần
 12:41 29/09/2021

TẬP 23 Âm Dương Nhãn

Âm Dương Nhãn

MC Tuấn Anh

     0 phần
 12:41 29/09/2021

Bẫy Sói

Bẫy Sói

MC Đình Duy

     0 phần
 12:41 29/09/2021

Tống Xác Hành Hương

Tống Xác Hành Hương

MC Nguyễn Huy

     0 phần
 12:41 29/09/2021

Đằng Sau Một Số Phận

Đằng Sau Một Số Phận

MC Đình Duy

     0 phần
 12:41 29/09/2021

Canh Cá Người

Canh Cá Người

Vu Lee

     0 phần
 12:41 29/09/2021

FULL Ông Trùm

Ông Trùm

MC Hồng Nhung

     0 phần
 12:41 29/09/2021

FULL Dữ Hơn Rắn Độc

Dữ Hơn Rắn Độc

MC Đình Duy

     0 phần
 12:41 29/09/2021

TẬP 03 Duyên Phận Lỡ Làng

Duyên Phận Lỡ Làng

MC Anh Sa

     0 phần
 12:41 29/09/2021

TẬP 06 2 Lần Đêm Tân Hôn

2 Lần Đêm Tân Hôn

MC Nguyễn Hoa

     0 phần
 12:41 29/09/2021

TẬP 07 Bước Nhầm Chốn Hào Môn

Bước Nhầm Chốn Hào Môn

MC Tâm An

     0 phần
 12:41 29/09/2021

TẬP 07 Làm Vợ Cậu Hai

Làm Vợ Cậu Hai

MC Kim Thanh

     0 phần
 12:41 29/09/2021

TẬP 11 Mợ Hiền

Mợ Hiền

MC Anh Sa

     0 phần
 12:41 29/09/2021

TẬP 02 Chuyện Vợ Chồng Trẻ

Chuyện Vợ Chồng Trẻ

MC Kim Thanh

     0 phần
 12:41 29/09/2021

TẬP 15 Đánh Cược Vận Mệnh

Đánh Cược Vận Mệnh

MC Anh Sa

     0 phần
 12:41 29/09/2021

TẬP 10 Nàng Dâu 49 Ngày

Nàng Dâu 49 Ngày

MC Tâm An

     0 phần
 12:41 29/09/2021

Đánh giá mới nhất

Từ khoá yêu thích