Đang nghe (real time)

TẬP 03 Yêu Thêm Lần Nữa

Yêu Thêm Lần Nữa

MC Kim Thanh

 04:22:18    3 phần
 15:30 15/04/2021

TẬP 03 Lâm Vũ Thiên Hạ (Lâm Vũ Tiên Hiệp)

Lâm Vũ Thiên Hạ (Lâm Vũ Tiên Hiệp)

MC Phi Tùng

 08:33:16    3 phần
 15:30 15/04/2021

TẬP 01 Đêm Mưa Có Quỷ - Tết Âm Hồn

Đêm Mưa Có Quỷ - Tết Âm Hồn

MC Nguyễn Huy

1 vote

 01:35:46    1 phần
 15:30 15/04/2021

Cuộc Chiến Hai Thầy Pháp

Cuộc Chiến Hai Thầy Pháp

MC Đình Soạn

 01:16:50    1 phần
 15:30 15/04/2021

TẬP 03 Một Đêm Tình Tiền

Một Đêm Tình Tiền

MC Nguyễn Hoa

 03:04:14    3 phần
 15:30 15/04/2021

Miếu Hoang Đầu Làng

Miếu Hoang Đầu Làng

MC Đình Soạn

4 vote

 00:59:38    1 phần
 14:46 15/04/2021

Nghịch Tử - MC Nguyễn Huy

Nghịch Tử - MC Nguyễn Huy

MC Nguyễn Huy

 01:13:08    1 phần
 21:00 14/04/2021

TẬP 02 Ngải Đá

Ngải Đá

Quàng A Tũn

 02:13:14    2 phần
 21:00 14/04/2021

TẬP 208 Thâu Thiên Chi Đạo

Thâu Thiên Chi Đạo

MC Tiến Phong

34 vote

 09:57:14    208 phần
Lượt nghe: 22.078

Miếu Hoang Đầu Làng

Miếu Hoang Đầu Làng

MC Đình Soạn

4 vote

 00:59:38    1 phần
Lượt nghe: 714

TẬP 522 Già Thiên

Già Thiên

MC Tuấn Anh

58 vote

 13:34:29    522 phần
Lượt nghe: 61.615

HAY - 15/04/2021 Nghe Đọc Truyện Đêm Khuya VOV Chọc Lọc (22H00 hằng ngày)

Nghe Đọc Truyện Đêm Khuya VOV Chọc Lọc (22H00 hằng ngày)

VOV

98 vote

 23:55:59    628 phần
Lượt nghe: 512.253

TẬP 27 Cửu Long Quái Sự Ký

Cửu Long Quái Sự Ký

MC Nguyễn Huy

4 vote

 07:01:28    27 phần
Lượt nghe: 8.679

TẬP 01 Đêm Mưa Có Quỷ - Tết Âm Hồn

Đêm Mưa Có Quỷ - Tết Âm Hồn

MC Nguyễn Huy

1 vote

 01:35:46    1 phần
Lượt nghe: 771

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (2 Phần)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (2 Phần)

660 vote

     0 phần
Lượt nghe: 54.950

TẬP 118 Vợ Tôi Là Lệ Quỷ (Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ)
TẬP 01 Đêm Mưa Có Quỷ - Tết Âm Hồn

Đêm Mưa Có Quỷ - Tết Âm Hồn

MC Nguyễn Huy

     0 phần
 07:29 16/04/2021

Cuộc Chiến Hai Thầy Pháp

Cuộc Chiến Hai Thầy Pháp

MC Đình Soạn

     0 phần
 07:29 16/04/2021

Miếu Hoang Đầu Làng

Miếu Hoang Đầu Làng

MC Đình Soạn

     0 phần
 07:29 16/04/2021

Ma Nữ Bắt Hồn

Ma Nữ Bắt Hồn

MC Đình Soạn

     0 phần
 07:29 16/04/2021

TẬP 02 Ngôi Miếu Thiêng

Ngôi Miếu Thiêng

MC Đình Soạn

     0 phần
 07:29 16/04/2021

Nghịch Tử - MC Nguyễn Huy

Nghịch Tử - MC Nguyễn Huy

MC Nguyễn Huy

     0 phần
 07:29 16/04/2021

TẬP 02 Ngải Đá

Ngải Đá

Quàng A Tũn

     0 phần
 07:29 16/04/2021

TẬP 02 Chơi Ngải Cướp Chồng

Chơi Ngải Cướp Chồng

Quàng A Tũn

     0 phần
 07:29 16/04/2021

HAY - 15/04/2021 Nghe Đọc Truyện Đêm Khuya VOV Chọc Lọc (22H00 hằng ngày)
ĐẶC SẮC - 15/04/2021 Nghe Kể Chuyện Đêm Khuya VOV Phần 1 - Chọn Lọc
Đêm Vắng

Đêm Vắng

MC Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào

     0 phần
 07:29 16/04/2021

Bùa Yêu

Bùa Yêu

MC Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào

     0 phần
 07:29 16/04/2021

Đợi Ngày Ly Hôn

Đợi Ngày Ly Hôn

MC Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào

     0 phần
 07:29 16/04/2021

TẬP 23 Âm Dương Nhãn

Âm Dương Nhãn

MC Tuấn Anh

     0 phần
 07:29 16/04/2021

Bẫy Sói

Bẫy Sói

MC Đình Duy

     0 phần
 07:29 16/04/2021

Tống Xác Hành Hương

Tống Xác Hành Hương

MC Nguyễn Huy

     0 phần
 07:29 16/04/2021

Đằng Sau Một Số Phận

Đằng Sau Một Số Phận

MC Đình Duy

     0 phần
 07:29 16/04/2021

Canh Cá Người

Canh Cá Người

Vu Lee

     0 phần
 07:29 16/04/2021

FULL Ông Trùm

Ông Trùm

MC Hồng Nhung

     0 phần
 07:29 16/04/2021

FULL Dữ Hơn Rắn Độc

Dữ Hơn Rắn Độc

MC Đình Duy

     0 phần
 07:29 16/04/2021

TẬP 15 Danh Gia Cổ Vật: Kỳ Án Đầu Phật
TẬP 03 Yêu Thêm Lần Nữa

Yêu Thêm Lần Nữa

MC Kim Thanh

     0 phần
 07:29 16/04/2021

TẬP 03 Một Đêm Tình Tiền

Một Đêm Tình Tiền

MC Nguyễn Hoa

     0 phần
 07:29 16/04/2021

TẬP 06 Vạn Dặm Thương Nhớ

Vạn Dặm Thương Nhớ

MC Tâm An

     0 phần
 07:29 16/04/2021

TẬP 07 Hận Thù Hóa Yêu Thương

Hận Thù Hóa Yêu Thương

MC Anh Sa

     0 phần
 07:29 16/04/2021

TẬP 04 Kiều Nữ

Kiều Nữ

MC Anh Sa

     0 phần
 07:29 16/04/2021

TẬP 10 Hóa Ra Đã Yêu

Hóa Ra Đã Yêu

MC Anh Sa

     0 phần
 07:29 16/04/2021

TẬP 07 Hồng Nhan

Hồng Nhan

MC Tâm An

     0 phần
 07:29 16/04/2021

TẬP 09 Dốc Tình

Dốc Tình

MC Anh Sa

     0 phần
 07:29 16/04/2021

Đánh giá mới nhất

Từ khoá yêu thích