Vào 21h hàng ngày Hẻm Truyện Ma sẽ phát hành truyện audio mới đặc sắc để đáp ứng nhu cầu thưởng thức của quý thính giả yêu mến Hẻm Truyện Ma.

Like ngay để không bỏ lỡ

Đang nghe (real time)

TẬP 01 Vợ Tôi Là Lệ Quỷ (Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ)
Hồn Ma Chồng Tôi

Hồn Ma Chồng Tôi

 01:05:56    1 phần
 21:00 04/04/2020

Chợ Quê Có Ma

Chợ Quê Có Ma

 02:45:48    2 phần
 21:00 03/04/2020

Oan Hồn Cô Vợ Trẻ

Oan Hồn Cô Vợ Trẻ

1 vote

 00:45:40    1 phần
 21:00 03/04/2020

Lấy Chồng Tuổi 18

Lấy Chồng Tuổi 18

 04:29:24    4 phần
 21:00 03/04/2020

Vong Xoáy

Vong Xoáy

 01:33:29    3 phần
 21:00 03/04/2020

Nhân Quả Oan Hồn

Nhân Quả Oan Hồn

 01:04:28    1 phần
 21:00 02/04/2020

Quả Báo Chết Trùng

Quả Báo Chết Trùng

 01:01:23    1 phần
 21:00 02/04/2020

FULL Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

63 vote

 17:35:15    705 phần
Lượt nghe: 21.477

FULL Chồng Yêu Là Quỷ - Truyện Ma Đình Soạn

Chồng Yêu Là Quỷ - Truyện Ma Đình Soạn

227 vote

 17:13:31    74 phần
Lượt nghe: 34.669

Đạo Sĩ Diệt Quỷ - Truyện Ma

Đạo Sĩ Diệt Quỷ - Truyện Ma

4 vote

 10:06:48    7 phần
Lượt nghe: 11.200

Nghiệp Chướng - Truyện Ma

Nghiệp Chướng - Truyện Ma

19 vote

 09:09:32    8 phần
Lượt nghe: 10.167

TẬP 01 Vợ Tôi Là Lệ Quỷ (Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ)
Quỷ Mộ

Quỷ Mộ

21 vote

 04:21:44    4 phần
Lượt nghe: 9.715

Đền Tội Cho Ác Nghiệp - Truyện Ma

Đền Tội Cho Ác Nghiệp - Truyện Ma

3 vote

 05:13:37    2 phần
Lượt nghe: 4.527

TẬP 02 Oan Hồn Báo Mộng - MC Đình Soạn

Oan Hồn Báo Mộng - MC Đình Soạn

18 vote

 02:15:16    2 phần
Lượt nghe: 6.497

Hồn Ma Chồng Tôi

Hồn Ma Chồng Tôi

     0 phần
 02:03 05/04/2020

Chợ Quê Có Ma

Chợ Quê Có Ma

     0 phần
 02:03 05/04/2020

Oan Hồn Cô Vợ Trẻ

Oan Hồn Cô Vợ Trẻ

     0 phần
 02:03 05/04/2020

Nhân Quả Oan Hồn

Nhân Quả Oan Hồn

     0 phần
 02:03 05/04/2020

Quả Báo Chết Trùng

Quả Báo Chết Trùng

     0 phần
 02:03 05/04/2020

Ba Hồi Kinh Dị

Ba Hồi Kinh Dị

     0 phần
 02:03 05/04/2020

Những Loài Mộc Quỷ

Những Loài Mộc Quỷ

     0 phần
 02:03 05/04/2020

Tiểu thuyết Quảng Trị 1972

Tiểu thuyết Quảng Trị 1972

     0 phần
 02:03 05/04/2020

TẬP 02 Đường Vào Xã Hội Đen

Đường Vào Xã Hội Đen

     0 phần
 02:03 05/04/2020

HOT Nhân Quả

Nhân Quả

     0 phần
 02:03 05/04/2020

HAY Ái Tình

Ái Tình

     0 phần
 02:03 05/04/2020

VOH Radio

VOH Radio

     0 phần
 02:03 05/04/2020

Đọc Truyện Đêm Khuya VOH

Đọc Truyện Đêm Khuya VOH

     0 phần
 02:03 05/04/2020

Tiểu Thuyết Trưng Trắc

Tiểu Thuyết Trưng Trắc

     0 phần
 02:03 05/04/2020

Bẫy Sói

Bẫy Sói

     0 phần
 02:03 05/04/2020

Tống Xác Hành Hương

Tống Xác Hành Hương

     0 phần
 02:03 05/04/2020

Đằng Sau Một Số Phận

Đằng Sau Một Số Phận

     0 phần
 02:03 05/04/2020

Thiên Khanh Ưng Liệp

Thiên Khanh Ưng Liệp

     0 phần
 02:03 05/04/2020

TẬP 16 Thôi Lão Đạo Tróc Yêu

Thôi Lão Đạo Tróc Yêu

     0 phần
 02:03 05/04/2020

TẬP 02 Oan Hồn Báo Mộng - MC Đình Soạn

Oan Hồn Báo Mộng - MC Đình Soạn

     0 phần
 02:03 05/04/2020

Canh Cá Người

Canh Cá Người

     0 phần
 02:03 05/04/2020

TẬP 17 Mật Mã Tây Tạng

Mật Mã Tây Tạng

     0 phần
 02:03 05/04/2020

Đợi Tôi 28 Tuổi, Rồi Chú Lấy Tôi Nhé

Đợi Tôi 28 Tuổi, Rồi Chú Lấy Tôi Nhé

     0 phần
 02:03 05/04/2020

50 Ngày Yêu Em

50 Ngày Yêu Em

     0 phần
 02:03 05/04/2020

Gặp Đúng Người

Gặp Đúng Người

     0 phần
 02:03 05/04/2020

TẬP 24 Đêm Say Định Mệnh

Đêm Say Định Mệnh

     0 phần
 02:03 05/04/2020

Cái Liền (Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ)

Cái Liền (Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ)

     0 phần
 02:03 05/04/2020

Oan Gia Chú Cháu

Oan Gia Chú Cháu

     0 phần
 02:03 05/04/2020

Hai Đời Chồng

Hai Đời Chồng

     0 phần
 02:03 05/04/2020

Lối Rẽ Nào Cho Tôi

Lối Rẽ Nào Cho Tôi

     0 phần
 02:03 05/04/2020

Đánh giá mới nhất

Từ khoá yêu thích