Đang nghe (real time)

Anh Long

Anh Long

2 vote

 01:33:10    1 phần
 21:00 18/11/2020

Tiếng Ru Con

Tiếng Ru Con

 00:53:51    1 phần
 21:00 17/11/2020

Bùa Yêu

Bùa Yêu

1 vote

 01:58:53    1 phần
 21:00 17/11/2020

Quan Tài Hở Nắp

Quan Tài Hở Nắp

2 vote

 01:25:05    1 phần
 21:00 16/11/2020

Ký Ức Kinh Hoàng

Ký Ức Kinh Hoàng

 01:29:13    1 phần
 21:00 16/11/2020

TẬP 05 Đôi Mắt Âm Dương - MC Nguyễn Huy

Đôi Mắt Âm Dương - MC Nguyễn Huy

4 vote

 05:36:18    5 phần
 21:00 15/11/2020

TẬP 05 Căn Tà

Căn Tà

4 vote

 06:39:00    5 phần
 21:00 15/11/2020

Chồng Người Vợ Quỷ

Chồng Người Vợ Quỷ

1 vote

 01:25:17    1 phần
 21:00 14/11/2020

Vợ Là Gái Một Con

Vợ Là Gái Một Con

6 vote

 07:38:34    8 phần
Lượt nghe: 3.628

TẬP 83 Mao Sơn Đuổi Quỷ

Mao Sơn Đuổi Quỷ

18 vote

 14:59:58    63 phần
Lượt nghe: 18.202

Oan Hồn Khúc Sông Cái

Oan Hồn Khúc Sông Cái

6 vote

 01:29:09    1 phần
Lượt nghe: 4.525

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (2 Phần)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (2 Phần)

550 vote

 01:15:30    502 phần
Lượt nghe: 393.003

HAY - 17/11/2020 Nghe Đọc Truyện Đêm Khuya VOV Chọc Lọc (22H00 hằng ngày)

Nghe Đọc Truyện Đêm Khuya VOV Chọc Lọc (22H00 hằng ngày)

80 vote

 23:55:59    523 phần
Lượt nghe: 424.389

HOT Phàm Nhân Tu Tiên - Truyện Tiên Hiệp

Phàm Nhân Tu Tiên - Truyện Tiên Hiệp

53 vote

 05:39:55    466 phần
Lượt nghe: 32.727

Người Đàn Ông Đầu Tiên

Người Đàn Ông Đầu Tiên

4 vote

 12:38:57    47 phần
Lượt nghe: 4.835

Mua Vợ

Mua Vợ

10 vote

 20:20:44    38 phần
Lượt nghe: 11.283

Anh Long

Anh Long

     0 phần
 04:32 24/11/2020

Tiếng Ru Con

Tiếng Ru Con

     0 phần
 04:32 24/11/2020

Quan Tài Hở Nắp

Quan Tài Hở Nắp

     0 phần
 04:32 24/11/2020

Ký Ức Kinh Hoàng

Ký Ức Kinh Hoàng

     0 phần
 04:32 24/11/2020

TẬP 05 Đôi Mắt Âm Dương - MC Nguyễn Huy

Đôi Mắt Âm Dương - MC Nguyễn Huy

     0 phần
 04:32 24/11/2020

TẬP 05 Căn Tà

Căn Tà

     0 phần
 04:32 24/11/2020

Chồng Người Vợ Quỷ

Chồng Người Vợ Quỷ

     0 phần
 04:32 24/11/2020

Oan Hồn Bên Bến Sông

Oan Hồn Bên Bến Sông

     0 phần
 04:32 24/11/2020

Bùa Yêu

Bùa Yêu

     0 phần
 04:32 24/11/2020

Khúc Quanh Một Chuyện Tình

Khúc Quanh Một Chuyện Tình

     0 phần
 04:32 24/11/2020

Nước Mắt Đàn Ông

Nước Mắt Đàn Ông

     0 phần
 04:32 24/11/2020

Casino - Nguyễn Ngọc Ngạn

Casino - Nguyễn Ngọc Ngạn

     0 phần
 04:32 24/11/2020

Đợi Ngày Ly Hôn

Đợi Ngày Ly Hôn

     0 phần
 04:32 24/11/2020

Mưa Bên Chồng - Nguyễn Ngọc Ngạn

Mưa Bên Chồng - Nguyễn Ngọc Ngạn

     0 phần
 04:32 24/11/2020

TẬP 15 Tiểu thuyết Minh Sư

Tiểu thuyết Minh Sư

     0 phần
 04:32 24/11/2020

Dấu Vết Ân Tình

Dấu Vết Ân Tình

     0 phần
 04:32 24/11/2020

TẬP 23 Âm Dương Nhãn

Âm Dương Nhãn

     0 phần
 04:32 24/11/2020

Bẫy Sói

Bẫy Sói

     0 phần
 04:32 24/11/2020

Tống Xác Hành Hương

Tống Xác Hành Hương

     0 phần
 04:32 24/11/2020

Đằng Sau Một Số Phận

Đằng Sau Một Số Phận

     0 phần
 04:32 24/11/2020

Canh Cá Người

Canh Cá Người

     0 phần
 04:32 24/11/2020

FULL Ông Trùm

Ông Trùm

     0 phần
 04:32 24/11/2020

FULL Dữ Hơn Rắn Độc

Dữ Hơn Rắn Độc

     0 phần
 04:32 24/11/2020

TẬP 15 Danh Gia Cổ Vật: Kỳ Án Đầu Phật

Danh Gia Cổ Vật: Kỳ Án Đầu Phật

     0 phần
 04:32 24/11/2020

TẬP 06 Chồng Khờ

Chồng Khờ

     0 phần
 04:32 24/11/2020

TẬP 18 Một Đêm Tình Sai Trái

Một Đêm Tình Sai Trái

     0 phần
 04:32 24/11/2020

TẬP 08 Đời Bạc

Đời Bạc

     0 phần
 04:32 24/11/2020

TẬP 03 Giảng Viên, Tôi Yêu Anh

Giảng Viên, Tôi Yêu Anh

     0 phần
 04:32 24/11/2020

TẬP 40 Người Đàn Ông Bí Ẩn

Người Đàn Ông Bí Ẩn

     0 phần
 04:32 24/11/2020

TẬP 39 Phút Đổi Đời

Phút Đổi Đời

     0 phần
 04:32 24/11/2020

TẬP 05 Một Chữ Tình

Một Chữ Tình

     0 phần
 04:32 24/11/2020

Người Đàn Ông Đầu Tiên

Người Đàn Ông Đầu Tiên

     0 phần
 04:32 24/11/2020

Đánh giá mới nhất

Từ khoá yêu thích