Sắp xếp Audio
Bệnh Viện Ma

Bệnh Viện Ma

01:01:55    1 phần
Lượt nghe: 778

Oán Nghiệt Đêm Rằm

Oán Nghiệt Đêm Rằm

01:17:00    1 phần
Lượt nghe: 636

Cha Mẹ

Cha Mẹ

01:34:23    1 phần
Lượt nghe: 1.485

Một Chữ Tình

Một Chữ Tình

03:48:18    3 phần
Lượt nghe: 304

Hai Con Quỷ Trong Làng Và Thần Giữ Của

Hai Con Quỷ Trong Làng Và Thần Giữ Của

02:56:50    2 phần
Lượt nghe: 3.018

Tiền Duyên Hậu Kiếp

Tiền Duyên Hậu Kiếp

1 vote

02:32:09    2 phần
Lượt nghe: 1.651

Thầy Cai Và Oan Hồn Vợ Thằng 7 Săm

Thầy Cai Và Oan Hồn Vợ Thằng 7 Săm

01:21:00    1 phần
Lượt nghe: 3.817

Quỷ Đội Lốt Người

Quỷ Đội Lốt Người

2 vote

00:57:07    1 phần
Lượt nghe: 3.519

Ngôi Nhà Toàn Ma

Ngôi Nhà Toàn Ma

1 vote

01:44:20    1 phần
Lượt nghe: 3.398

Chú Út Lâm

Chú Út Lâm

1 vote

01:14:42    1 phần
Lượt nghe: 4.222

Lưỡng Thủ Quái Nhân - Người Hai Đầu

Lưỡng Thủ Quái Nhân - Người Hai Đầu

08:31:28    7 phần
Lượt nghe: 607

Tuyệt Đại Ma Đầu

Tuyệt Đại Ma Đầu

11:27:29    12 phần
Lượt nghe: 1.243

Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

3 vote

16:00:42    12 phần
Lượt nghe: 830

Trùng Tang Chôn Phải Đất Quỷ Mộ

Trùng Tang Chôn Phải Đất Quỷ Mộ

03:57:35    3 phần
Lượt nghe: 9.426

Còn Có Thể Yêu

Còn Có Thể Yêu

08:36:35    6 phần
Lượt nghe: 871

Đêm Tình

Đêm Tình

07:48:00    9 phần
Lượt nghe: 1.618

Nghiệp Báo Quan Chánh Tổng

Nghiệp Báo Quan Chánh Tổng

1 vote

02:46:12    2 phần
Lượt nghe: 4.017

Bùa Chà - Chiếc Khăn Thêu

Bùa Chà - Chiếc Khăn Thêu

4 vote

03:17:58    3 phần
Lượt nghe: 5.447

Ma Lai Ở Tây Nguyên

Ma Lai Ở Tây Nguyên

02:27:40    2 phần
Lượt nghe: 5.769

Bùa Rết

Bùa Rết

01:20:00    1 phần
Lượt nghe: 3.584