Sắp xếp Audio
Nghiệp Báo Trộm Mộ

Nghiệp Báo Trộm Mộ

1 vote

01:11:49    1 phần
Lượt nghe: 846

Vong Treo Cổ Theo Oán

Vong Treo Cổ Theo Oán

01:27:46    1 phần
Lượt nghe: 618

Căn Nhà Ma Ám Ở Gò Vấp

Căn Nhà Ma Ám Ở Gò Vấp

1 vote

00:35:47    1 phần
Lượt nghe: 472

Bút Tiên (Phần 2) - Tiên Nữ Địa Ngục

Bút Tiên (Phần 2) - Tiên Nữ Địa Ngục

04:49:30    4 phần
Lượt nghe: 214

Bút Tiên - Phần 1

Bút Tiên - Phần 1

08:42:17    7 phần
Lượt nghe: 828

Búp Bê Ma

Búp Bê Ma

02:13:58    2 phần
Lượt nghe: 1.142

Người Đàn Bà Dưới Mộ

Người Đàn Bà Dưới Mộ

02:57:39    2 phần
Lượt nghe: 983

Bí Mật Sau Vườn

Bí Mật Sau Vườn

3 vote

01:17:46    1 phần
Lượt nghe: 1.974

Đồi Lộng Gió

Đồi Lộng Gió

00:40:59    1 phần
Lượt nghe: 1.119

Tình Người Duyên Ma - Truyện Ma

Tình Người Duyên Ma - Truyện Ma

3 vote

00:50:05    1 phần
Lượt nghe: 1.208

Oan Hồn Mẹ Con Bà Mọi

Oan Hồn Mẹ Con Bà Mọi

2 vote

00:43:53    1 phần
Lượt nghe: 1.933

Huyền Thuật

Huyền Thuật

01:59:57    2 phần
Lượt nghe: 3.364

Ký Sự Bản Ma

Ký Sự Bản Ma

02:00:13    2 phần
Lượt nghe: 3.476

Gặp Người Đúng Lúc

Gặp Người Đúng Lúc

08:18:12    8 phần
Lượt nghe: 658

Những Đồ Vật Có Linh Hồn

Những Đồ Vật Có Linh Hồn

02:21:14    2 phần
Lượt nghe: 1.491

Tân Lang Không Đầu

Tân Lang Không Đầu

4 vote

04:08:05    4 phần
Lượt nghe: 1.230

Chiếc Nhẫn Của Người Âm

Chiếc Nhẫn Của Người Âm

00:52:24    1 phần
Lượt nghe: 2.026

Đoạt Xác

Đoạt Xác

1 vote

01:19:14    1 phần
Lượt nghe: 1.597

Pháp Sư Nam Dương

Pháp Sư Nam Dương

1 vote

04:44:00    3 phần
Lượt nghe: 1.988

Chuyện Lạ Chứng Kiến

Chuyện Lạ Chứng Kiến

4 vote

02:58:13    3 phần
Lượt nghe: 3.233