Sắp xếp Audio
Yêu Nhầm Người Mẹ Yêu

Yêu Nhầm Người Mẹ Yêu

05:04:03    4 phần
Lượt nghe: 127

Nước Mắt Người Vợ Trẻ

Nước Mắt Người Vợ Trẻ

04:38:10    3 phần
Lượt nghe: 121

Săn Mộ

Săn Mộ

02:13:03    2 phần
Lượt nghe: 331

Truyện Ma Đêm Đen

Truyện Ma Đêm Đen

01:47:15    2 phần
Lượt nghe: 1.404

Chiếc Hộp Trấn Thi

Chiếc Hộp Trấn Thi

1 vote

01:54:16    2 phần
Lượt nghe: 928

Dữ Hơn Rắn Độc

Dữ Hơn Rắn Độc

04:17:44    5 phần
Lượt nghe: 333

Bùa Lỗ Ban

Bùa Lỗ Ban

6 vote

04:28:45    4 phần
Lượt nghe: 4.306

Bác Cổ Truyền Kỳ

Bác Cổ Truyền Kỳ

1 vote

04:50:50    4 phần
Lượt nghe: 1.119

Ác Mộng Đêm Sài Gòn

Ác Mộng Đêm Sài Gòn

00:51:43    1 phần
Lượt nghe: 2.020

Oan Hồn Xóm Nhỏ

Oan Hồn Xóm Nhỏ

2 vote

00:52:27    1 phần
Lượt nghe: 2.032

Gọi Hồn

Gọi Hồn

02:24:08    2 phần
Lượt nghe: 2.226

Bùa Ngải Của Yêu Nữ Sài Gòn Xưa

Bùa Ngải Của Yêu Nữ Sài Gòn Xưa

01:00:07    1 phần
Lượt nghe: 2.807

Vào Đêm

Vào Đêm

07:23:30    8 phần
Lượt nghe: 467

Báo Oán - Truyện Ma Đình Soạn

Báo Oán - Truyện Ma Đình Soạn

2 vote

01:50:23    2 phần
Lượt nghe: 2.197

Đồng Đô La Quỷ Ám

Đồng Đô La Quỷ Ám

01:48:05    1 phần
Lượt nghe: 1.580

Gái Thời Loạn

Gái Thời Loạn

01:43:15    2 phần
Lượt nghe: 427

Phía Sau Nghi Can X

Phía Sau Nghi Can X

1 vote

02:50:37    3 phần
Lượt nghe: 1.024

Món Ăn Của Quỷ

Món Ăn Của Quỷ

1 vote

02:16:33    2 phần
Lượt nghe: 2.113

Căn Nhà Có Quỷ

Căn Nhà Có Quỷ

2 vote

01:11:44    1 phần
Lượt nghe: 2.473

Trấn Hồn

Trấn Hồn

3 vote

05:30:06    6 phần
Lượt nghe: 2.773