Sắp xếp Audio
Người Đàn Bà Khát

Người Đàn Bà Khát

00:36:45    1 phần
Lượt nghe: 201

Cây Đa U Tối

Cây Đa U Tối

3 vote

01:32:05    1 phần
Lượt nghe: 1.710

Huyết Tiên Huyền

Huyết Tiên Huyền

02:15:17    2 phần
Lượt nghe: 2.428

Lan Cao

Lan Cao

00:28:30    1 phần
Lượt nghe: 232

Làng Tôi Bị Quỷ Ám

Làng Tôi Bị Quỷ Ám

01:36:00    1 phần
Lượt nghe: 4.437

Yêu Em Là Định Mệnh

Yêu Em Là Định Mệnh

04:43:02    4 phần
Lượt nghe: 681

Ma Lon Và Oan Hồn Út Lụa

Ma Lon Và Oan Hồn Út Lụa

2 vote

01:28:13    1 phần
Lượt nghe: 3.537

Bỏ Bùa Yêu Huyết Ngải

Bỏ Bùa Yêu Huyết Ngải

2 vote

01:37:10    1 phần
Lượt nghe: 3.356

Đêm Oan Nghiệt - Khói Thuốc

Đêm Oan Nghiệt - Khói Thuốc

00:29:30    1 phần
Lượt nghe: 555

Chuyến Đi Định Mệnh

Chuyến Đi Định Mệnh

1 vote

01:08:15    1 phần
Lượt nghe: 3.805

Mợ Năm

Mợ Năm

05:19:54    4 phần
Lượt nghe: 827

Ngải Ma Gà

Ngải Ma Gà

5 vote

01:36:25    1 phần
Lượt nghe: 3.929

Kế Hoạch Đào Mỏ

Kế Hoạch Đào Mỏ

02:56:16    3 phần
Lượt nghe: 858

Nhà Ma

Nhà Ma

01:08:15    1 phần
Lượt nghe: 5.863

Tha Thứ

Tha Thứ

01:23:23    2 phần
Lượt nghe: 269

Tả Ao Truyền Kỳ

Tả Ao Truyền Kỳ

3 vote

04:11:15    3 phần
Lượt nghe: 4.424

Một Bước Lên Mây

Một Bước Lên Mây

1 vote

07:00:13    7 phần
Lượt nghe: 1.259

Tết Ở Làng Địa Ngục

Tết Ở Làng Địa Ngục

5 vote

15:49:30    14 phần
Lượt nghe: 6.761

Gả Vào Phạm Gia

Gả Vào Phạm Gia

06:46:54    6 phần
Lượt nghe: 1.806

Con Quỷ Cuối Làng

Con Quỷ Cuối Làng

1 vote

01:27:35    1 phần
Lượt nghe: 6.580