Sắp xếp Audio
Dạ Quán Trên Đỉnh Đèo

Dạ Quán Trên Đỉnh Đèo

02:14:15    2 phần
Lượt nghe: 1.973

Cô Bé Mồ Côi

Cô Bé Mồ Côi

01:06:14    1 phần
Lượt nghe: 1.135

Thần Cóc Trả Ơn

Thần Cóc Trả Ơn

2 vote

01:33:30    1 phần
Lượt nghe: 2.385

Đáy Hồ Kia Mẹ Tôi Nằm

Đáy Hồ Kia Mẹ Tôi Nằm

01:04:13    1 phần
Lượt nghe: 2.181

Đấu Thần Đại Lục

Đấu Thần Đại Lục

10:25:25    10 phần
Lượt nghe: 663

Rừng Thiêng Nước Độc

Rừng Thiêng Nước Độc

1 vote

01:23:08    1 phần
Lượt nghe: 2.783

Dưới Giếng Có Oan Hồn

Dưới Giếng Có Oan Hồn

02:48:10    2 phần
Lượt nghe: 4.564

Luyện Âm Binh - MC Nguyễn Huy

Luyện Âm Binh - MC Nguyễn Huy

05:20:36    5 phần
Lượt nghe: 4.005

Nữ Sát Thủ

Nữ Sát Thủ

07:14:11    7 phần
Lượt nghe: 563

Con Hoang

Con Hoang

04:40:10    5 phần
Lượt nghe: 383

Dạo Chơi Âm Phủ

Dạo Chơi Âm Phủ

03:17:28    3 phần
Lượt nghe: 4.119

Ngôi Làng Bị Nguyền Rủa - MC Nguyễn Huy

Ngôi Làng Bị Nguyền Rủa - MC Nguyễn Huy

2 vote

01:37:06    1 phần
Lượt nghe: 4.118

Sống Chung Với Quỷ

Sống Chung Với Quỷ

1 vote

01:00:27    1 phần
Lượt nghe: 4.096

Lời Nguyền Soái Vong

Lời Nguyền Soái Vong

02:48:10    2 phần
Lượt nghe: 5.130

Ác Mộng Nhà Hào Môn

Ác Mộng Nhà Hào Môn

2 vote

04:39:02    4 phần
Lượt nghe: 4.545

Người Kể Chuyện Ma

Người Kể Chuyện Ma

4 vote

04:18:39    3 phần
Lượt nghe: 4.946

Chuyện Về Quỷ

Chuyện Về Quỷ

3 vote

01:15:34    1 phần
Lượt nghe: 5.622

Đào Mả Cả Gia Tiên

Đào Mả Cả Gia Tiên

01:05:15    1 phần
Lượt nghe: 6.649

Tình Kiếp 153 Năm

Tình Kiếp 153 Năm

1 vote

01:20:00    1 phần
Lượt nghe: 3.363

Pháp Sư Tự Truyện

Pháp Sư Tự Truyện

4 vote

05:41:37    5 phần
Lượt nghe: 6.137