Sắp xếp Audio
Lời Nguyền Trinh Nữ - Truyện Ma Đình Soạn

Lời Nguyền Trinh Nữ - Truyện Ma Đình Soạn

37 vote

19:05:18    14 phần
Lượt nghe: 15.825

Chồng Yêu Là Quỷ - Truyện Ma Đình Soạn

Chồng Yêu Là Quỷ - Truyện Ma Đình Soạn

34 vote

13:30:33    46 phần
Lượt nghe: 7.780

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ

24 vote

09:52:02    9 phần
Lượt nghe: 6.504

Quý Cô Bói Toán - Dị Năng Trọng Sinh

Quý Cô Bói Toán - Dị Năng Trọng Sinh

15 vote

05:28:26    103 phần
Lượt nghe: 3.328

Quái Nhân Trộm Mộ

Quái Nhân Trộm Mộ

13 vote

17:37:27    269 phần
Lượt nghe: 4.448

Xe Tang - Chuyến Xe Bus Số 14

Xe Tang - Chuyến Xe Bus Số 14

9 vote

12:03:19    21 phần
Lượt nghe: 6.645

Truyện Ma Thái Lan - Những Miền Linh Dị

Truyện Ma Thái Lan - Những Miền Linh Dị

7 vote

06:04:27    8 phần
Lượt nghe: 1.770

Pháp Sư Dân Gian - Truyện Ma

Pháp Sư Dân Gian - Truyện Ma

6 vote

15:29:53    36 phần
Lượt nghe: 2.276

Vong Oán - Truyện Ma MC Đình Soạn

Vong Oán - Truyện Ma MC Đình Soạn

5 vote

04:43:31    4 phần
Lượt nghe: 1.778

Ngôi Mộ Bên Sông - Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Ngôi Mộ Bên Sông - Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn

4 vote

01:01:58    1 phần
Lượt nghe: 3.374

Làng Quỷ Ám - Truyện Ma

Làng Quỷ Ám - Truyện Ma

4 vote

07:59:34    5 phần
Lượt nghe: 1.028

Chuyện Âm - Truyện Ma Kinh Dị

Chuyện Âm - Truyện Ma Kinh Dị

4 vote

05:55:59    6 phần
Lượt nghe: 1.459

Lời Nguyền Làng Sương Mù - Truyện Ma

Lời Nguyền Làng Sương Mù - Truyện Ma

4 vote

04:30:55    3 phần
Lượt nghe: 1.633

Người Mẹ Quỷ

Người Mẹ Quỷ

4 vote

06:15:08    5 phần
Lượt nghe: 1.672

Hoa Yêu - Truyện ma Đình Soạn

Hoa Yêu - Truyện ma Đình Soạn

4 vote

08:41:31    7 phần
Lượt nghe: 2.599

Nghiệp Cõi Âm

Nghiệp Cõi Âm

4 vote

08:00:11    5 phần
Lượt nghe: 1.086

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

4 vote

00:20:17    476 phần
Lượt nghe: 2.259

Bùa Ngải Thái Lan - Truyện Ma

Bùa Ngải Thái Lan - Truyện Ma

3 vote

00:52:37    1 phần
Lượt nghe: 979

Tử Huyết Tóc - Truyện Ma Đình Soạn

Tử Huyết Tóc - Truyện Ma Đình Soạn

3 vote

04:29:50    4 phần
Lượt nghe: 2.333

Ma Búp Bê - Truyện Ma

Ma Búp Bê - Truyện Ma

3 vote

10:14:10    8 phần
Lượt nghe: 3.254