Sắp xếp Audio
Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (2 Phần)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (2 Phần)

660 vote

    0 phần
Lượt nghe: 54.891

Quái Nhân Trộm Mộ

Quái Nhân Trộm Mộ

171 vote

13:45:28    294 phần
Lượt nghe: 100.173

Hắc Tây Du (Mục Thần Ký)

Hắc Tây Du (Mục Thần Ký)

157 vote

13:35:02    490 phần
Lượt nghe: 101.611

Quý Cô Bói Toán - Dị Năng Trọng Sinh

Quý Cô Bói Toán - Dị Năng Trọng Sinh

120 vote

01:29:48    151 phần
Lượt nghe: 51.835

Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

110 vote

02:58:40    44 phần
Lượt nghe: 37.873

Nghe Đọc Truyện Đêm Khuya VOV Chọc Lọc (22H00 hằng ngày)

Nghe Đọc Truyện Đêm Khuya VOV Chọc Lọc (22H00 hằng ngày)

98 vote

23:55:59    628 phần
Lượt nghe: 512.232

Phòng Bếp Âm Dương

Phòng Bếp Âm Dương

95 vote

23:11:52    90 phần
Lượt nghe: 76.479

Pháp Sư Dân Gian - Truyện Ma

Pháp Sư Dân Gian - Truyện Ma

90 vote

15:29:53    36 phần
Lượt nghe: 65.561

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

81 vote

10:33:53    560 phần
Lượt nghe: 65.332

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh

78 vote

18:16:55    199 phần
Lượt nghe: 95.880

Tiên Nghịch - MC Phi Tùng

Tiên Nghịch - MC Phi Tùng

71 vote

04:30:56    333 phần
Lượt nghe: 36.411

Phàm Nhân Tu Tiên - Truyện Tiên Hiệp

Phàm Nhân Tu Tiên - Truyện Tiên Hiệp

69 vote

05:39:55    466 phần
Lượt nghe: 54.879

Hắc Ám Phong Thần Ký

Hắc Ám Phong Thần Ký

67 vote

13:00:55    158 phần
Lượt nghe: 38.170

Già Thiên

Già Thiên

58 vote

13:34:29    522 phần
Lượt nghe: 61.607

Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

57 vote

09:28:24    291 phần
Lượt nghe: 53.376

Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

56 vote

00:09:50    20 phần
Lượt nghe: 36.625

Hệ Thống Bắt Quỷ

Hệ Thống Bắt Quỷ

56 vote

05:16:14    96 phần
Lượt nghe: 65.568

Đại Minh Huyết Án - Truyện trinh thám

Đại Minh Huyết Án - Truyện trinh thám

56 vote

18:41:41    171 phần
Lượt nghe: 41.763

Hắc Ám Tây Du

Hắc Ám Tây Du

54 vote

03:26:56    271 phần
Lượt nghe: 30.830

Cô Vợ Thay Thế

Cô Vợ Thay Thế

50 vote

12:27:18    190 phần
Lượt nghe: 71.222