Sắp xếp Audio
Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (2 Phần)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (2 Phần)

518 vote

01:15:30    502 phần
Lượt nghe: 360.077

Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

178 vote

17:35:15    705 phần
Lượt nghe: 89.703

Quái Nhân Trộm Mộ

Quái Nhân Trộm Mộ

142 vote

13:45:28    294 phần
Lượt nghe: 76.636

Hắc Tây Du (Mục Thần Ký)

Hắc Tây Du (Mục Thần Ký)

118 vote

13:35:02    490 phần
Lượt nghe: 66.437

Quý Cô Bói Toán - Dị Năng Trọng Sinh

Quý Cô Bói Toán - Dị Năng Trọng Sinh

112 vote

01:29:48    151 phần
Lượt nghe: 43.416

Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

93 vote

02:58:40    44 phần
Lượt nghe: 30.319

Pháp Sư Dân Gian - Truyện Ma

Pháp Sư Dân Gian - Truyện Ma

87 vote

15:29:53    36 phần
Lượt nghe: 55.523

Phòng Bếp Âm Dương

Phòng Bếp Âm Dương

87 vote

23:11:52    90 phần
Lượt nghe: 62.754

Nghe Đọc Truyện Đêm Khuya VOV Chọc Lọc (22H00 hằng ngày)

Nghe Đọc Truyện Đêm Khuya VOV Chọc Lọc (22H00 hằng ngày)

72 vote

23:55:59    511 phần
Lượt nghe: 391.619

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

67 vote

16:13:00    307 phần
Lượt nghe: 28.241

Hắc Ám Phong Thần Ký

Hắc Ám Phong Thần Ký

64 vote

13:00:55    158 phần
Lượt nghe: 29.219

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh

60 vote

18:16:55    199 phần
Lượt nghe: 66.052

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

58 vote

10:33:53    560 phần
Lượt nghe: 38.467

Phàm Nhân Tu Tiên - Truyện Tiên Hiệp

Phàm Nhân Tu Tiên - Truyện Tiên Hiệp

51 vote

05:39:55    466 phần
Lượt nghe: 28.587

Đại Minh Huyết Án - Truyện trinh thám

Đại Minh Huyết Án - Truyện trinh thám

51 vote

23:50:43    153 phần
Lượt nghe: 27.850

Hắc Ám Tây Du

Hắc Ám Tây Du

49 vote

03:26:56    271 phần
Lượt nghe: 25.856

Hệ Thống Bắt Quỷ

Hệ Thống Bắt Quỷ

48 vote

05:16:14    96 phần
Lượt nghe: 49.719

Già Thiên

Già Thiên

48 vote

13:34:29    522 phần
Lượt nghe: 42.496

Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

45 vote

09:28:24    291 phần
Lượt nghe: 33.017

Cô Vợ Thay Thế

Cô Vợ Thay Thế

40 vote

23:10:14    177 phần
Lượt nghe: 57.278