Sắp xếp Audio
Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (2 Phần)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (2 Phần)

357 vote

01:15:30    502 phần
Lượt nghe: 196.696

Chồng Yêu Là Quỷ - Truyện Ma Đình Soạn

Chồng Yêu Là Quỷ - Truyện Ma Đình Soạn

320 vote

17:13:31    74 phần
Lượt nghe: 61.593

Hầm Mộ

Hầm Mộ

125 vote

18:14:07    15 phần
Lượt nghe: 55.654

Mao Sơn Quỷ Môn Thuật

Mao Sơn Quỷ Môn Thuật

119 vote

16:39:22    36 phần
Lượt nghe: 48.853

Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

109 vote

17:35:15    705 phần
Lượt nghe: 35.058

Quái Nhân Trộm Mộ

Quái Nhân Trộm Mộ

108 vote

13:45:28    294 phần
Lượt nghe: 41.720

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ

103 vote

09:52:02    9 phần
Lượt nghe: 37.735

Quý Cô Bói Toán - Dị Năng Trọng Sinh

Quý Cô Bói Toán - Dị Năng Trọng Sinh

93 vote

01:29:48    151 phần
Lượt nghe: 30.488

Miếu Hoang

Miếu Hoang

88 vote

16:13:23    14 phần
Lượt nghe: 30.484

Pháp Sư Dân Gian - Truyện Ma

Pháp Sư Dân Gian - Truyện Ma

78 vote

15:29:53    36 phần
Lượt nghe: 40.300

Cuốn Sách Của Quỷ

Cuốn Sách Của Quỷ

76 vote

19:55:17    21 phần
Lượt nghe: 19.754

Xe Tang - Chuyến Xe Bus Số 14

Xe Tang - Chuyến Xe Bus Số 14

75 vote

19:01:12    150 phần
Lượt nghe: 47.271

Phòng Bếp Âm Dương

Phòng Bếp Âm Dương

73 vote

23:11:52    90 phần
Lượt nghe: 44.247

Hắc Tây Du (Mục Thần Ký)

Hắc Tây Du (Mục Thần Ký)

73 vote

11:28:46    378 phần
Lượt nghe: 30.888

Pháp Sư Truyền Kỳ

Pháp Sư Truyền Kỳ

67 vote

04:01:04    22 phần
Lượt nghe: 29.699

Lời Nguyền Trinh Nữ - Truyện Ma Đình Soạn

Lời Nguyền Trinh Nữ - Truyện Ma Đình Soạn

62 vote

19:05:18    14 phần
Lượt nghe: 31.116

Nghe Đọc Truyện Đêm Khuya VOV Chọc Lọc (22H00 hằng ngày)

Nghe Đọc Truyện Đêm Khuya VOV Chọc Lọc (22H00 hằng ngày)

53 vote

23:55:59    432 phần
Lượt nghe: 225.888

Hắc Ám Tây Du

Hắc Ám Tây Du

49 vote

03:26:56    271 phần
Lượt nghe: 20.020

Hắc Ám Phong Thần Ký

Hắc Ám Phong Thần Ký

43 vote

13:00:55    158 phần
Lượt nghe: 18.193

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh

43 vote

18:16:55    199 phần
Lượt nghe: 38.016