Sắp xếp Audio
Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (2 Phần)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (2 Phần)

448 vote

01:15:30    502 phần
Lượt nghe: 288.062

Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

149 vote

17:35:15    705 phần
Lượt nghe: 65.976

Quái Nhân Trộm Mộ

Quái Nhân Trộm Mộ

125 vote

13:45:28    294 phần
Lượt nghe: 61.843

Quý Cô Bói Toán - Dị Năng Trọng Sinh

Quý Cô Bói Toán - Dị Năng Trọng Sinh

106 vote

01:29:48    151 phần
Lượt nghe: 37.738

Hắc Tây Du (Mục Thần Ký)

Hắc Tây Du (Mục Thần Ký)

102 vote

01:47:10    435 phần
Lượt nghe: 48.178

Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

92 vote

02:58:40    44 phần
Lượt nghe: 26.707

Pháp Sư Dân Gian - Truyện Ma

Pháp Sư Dân Gian - Truyện Ma

86 vote

15:29:53    36 phần
Lượt nghe: 49.510

Phòng Bếp Âm Dương

Phòng Bếp Âm Dương

81 vote

23:11:52    90 phần
Lượt nghe: 56.506

Hắc Ám Phong Thần Ký

Hắc Ám Phong Thần Ký

63 vote

13:00:55    158 phần
Lượt nghe: 24.391

Nghe Đọc Truyện Đêm Khuya VOV Chọc Lọc (22H00 hằng ngày)

Nghe Đọc Truyện Đêm Khuya VOV Chọc Lọc (22H00 hằng ngày)

63 vote

23:55:59    480 phần
Lượt nghe: 314.818

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh

56 vote

18:16:55    199 phần
Lượt nghe: 54.585

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

50 vote

08:32:38    505 phần
Lượt nghe: 25.473

Hắc Ám Tây Du

Hắc Ám Tây Du

49 vote

03:26:56    271 phần
Lượt nghe: 23.621

Đại Minh Huyết Án - Truyện trinh thám

Đại Minh Huyết Án - Truyện trinh thám

49 vote

16:29:14    142 phần
Lượt nghe: 21.752

Hệ Thống Bắt Quỷ

Hệ Thống Bắt Quỷ

42 vote

05:16:14    96 phần
Lượt nghe: 42.055

Phàm Nhân Tu Tiên - Truyện Tiên Hiệp

Phàm Nhân Tu Tiên - Truyện Tiên Hiệp

41 vote

05:39:55    466 phần
Lượt nghe: 20.635

Già Thiên

Già Thiên

41 vote

21:36:31    481 phần
Lượt nghe: 31.226

Cô Vợ Thay Thế

Cô Vợ Thay Thế

38 vote

14:10:40    166 phần
Lượt nghe: 50.060

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

36 vote

13:38:17    193 phần
Lượt nghe: 14.543

Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

35 vote

09:28:24    291 phần
Lượt nghe: 24.718