Sắp xếp Audio
Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (2 Phần)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (2 Phần)

621 vote

    0 phần
Lượt nghe: 41.777

Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

212 vote

17:35:15    705 phần
Lượt nghe: 117.344

Quái Nhân Trộm Mộ

Quái Nhân Trộm Mộ

159 vote

13:45:28    294 phần
Lượt nghe: 90.534

Hắc Tây Du (Mục Thần Ký)

Hắc Tây Du (Mục Thần Ký)

138 vote

13:35:02    490 phần
Lượt nghe: 87.079

Quý Cô Bói Toán - Dị Năng Trọng Sinh

Quý Cô Bói Toán - Dị Năng Trọng Sinh

118 vote

01:29:48    151 phần
Lượt nghe: 48.195

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

114 vote

16:13:00    307 phần
Lượt nghe: 46.299

Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

98 vote

02:58:40    44 phần
Lượt nghe: 34.681

Phòng Bếp Âm Dương

Phòng Bếp Âm Dương

91 vote

23:11:52    90 phần
Lượt nghe: 71.014

Pháp Sư Dân Gian - Truyện Ma

Pháp Sư Dân Gian - Truyện Ma

89 vote

15:29:53    36 phần
Lượt nghe: 61.108

Nghe Đọc Truyện Đêm Khuya VOV Chọc Lọc (22H00 hằng ngày)

Nghe Đọc Truyện Đêm Khuya VOV Chọc Lọc (22H00 hằng ngày)

87 vote

23:55:59    571 phần
Lượt nghe: 467.156

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh

69 vote

18:16:55    199 phần
Lượt nghe: 83.459

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

69 vote

10:33:53    560 phần
Lượt nghe: 54.517

Hắc Ám Phong Thần Ký

Hắc Ám Phong Thần Ký

65 vote

13:00:55    158 phần
Lượt nghe: 34.697

Phàm Nhân Tu Tiên - Truyện Tiên Hiệp

Phàm Nhân Tu Tiên - Truyện Tiên Hiệp

62 vote

05:39:55    466 phần
Lượt nghe: 43.677

Tiên Nghịch - MC Phi Tùng

Tiên Nghịch - MC Phi Tùng

60 vote

06:25:48    201 phần
Lượt nghe: 27.387

Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

53 vote

09:28:24    291 phần
Lượt nghe: 45.599

Già Thiên

Già Thiên

53 vote

13:34:29    522 phần
Lượt nghe: 54.343

Hệ Thống Bắt Quỷ

Hệ Thống Bắt Quỷ

52 vote

05:16:14    96 phần
Lượt nghe: 58.606

Hắc Ám Tây Du

Hắc Ám Tây Du

52 vote

03:26:56    271 phần
Lượt nghe: 28.562

Đại Minh Huyết Án - Truyện trinh thám

Đại Minh Huyết Án - Truyện trinh thám

52 vote

18:41:41    171 phần
Lượt nghe: 35.395