TẬP 100 Băng Hỏa Ma Trù

Băng Hỏa Ma Trù

Băng Hỏa Ma Trù của tác giả Đường Gia Tam Thiếu đưa người nghe vào một thế giới tiên hiệp đầy màu sắc, nơi có sự kết hợp của trù nghệ và ma pháp. Với nhân vật chính Dung Niệm Băng mang trên mình mối thù giết cha, quyết tâm tu luyện để báo thù.

MC Đình Duy

Đường Gia Tam Thiếu

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe