KINH DỊ Bóng Người Dưới Trăng

Bóng Người Dưới Trăng

Truyện Bóng Người Dưới Trăng kể về một gia đình có địa vị, danh vọng trong làng. Nhưng rủi thay người đứng đầu ngôi nhà ấy là kể không biết nói lý lẽ, ưa làm cao, thích được nịnh hót. Hắn là một kẻ phải nói là khắc nghiệt, cay độc không chỉ với người ngoài mà còn với gia đình hắn. Có lẽ vì thế mà số phận đã đưa gia đình đó đến một cái kết cục, một kết cục đáng tiếc

Nguyễn Ngọc Ngạn

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe