Cầu Bắt Hồn - Truyện Ma Kinh Dị

Cầu Bắt Hồn là câu chuyện ma rất hay của tác giả Thục Linh. Ngay sau đây hãy cùng thưởng thức câu chuyện ma qua giọng đọc MC Hoàng Khiêm

Hoàng Khiêm

Thục Linh

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe