Lưỡng Thủ Quái Nhân - Người Hai Đầu

Mời các bạn cùng đón nghe truyện kiếm hiệp Lưỡng Thủ Quái Nhân - Người Hai Đầu của tác giả Trần Thanh Vân. Qua giọng đọc MC Viết Linh, mời quý vị cùng đón nghe tập truyện này

MC Viết Linh

Trần Thanh Vân

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe