Mây Đen - Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn

Mời quý vị các bạn cùng lắng truyện tác phẩm truyện ngắn Mây Đen của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua giọng đọc Nguyễn Ngọc Ngạn & Ái Vân

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe