Miếu Ba Cô Đèo Bảo Lộc

Ngay sau đây giọng đọc Viết Linh sẽ gửi đến quý vị các bạn truyện ma có thật Miếu Ba Cô Đèo Bảo Lộc của tác giả Người Khăn Trắng. Mời quý vị các bạn đón nghe!

MC Viết Linh

Người Khăn Trắng

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe