TẬP 53 Ngạo Thế Chi Vương

Ngạo Thế Chi Vương

Ngạo Thế Chi Vương là một audio truyện tiên hiệp tu luyện hệ thống được lấy từ bộ truyện gốc Tối Cường Hệ Thống của tác giả Tân Phong. Mời quý vị cùng đón nghe qua giọng đọc MC Tiến Phong

MC Tiến Phong

Tân Phong

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe