Nghiệp Chướng - Xóm Truyện Ma

Nghiệp Chướng - một câu chuyện ma kinh dị rất sợ hãi, có thật kể lại quá khứ mấy chục năm về trước. Mời quý vị các bạn cùng lắng nghe câu chuyện ma này qua phần thu thanh và diễn đọc MC Nguyễn Huy

MC Nguyễn Huy

☀ DONATE ủng hộ cho MC Nguyễn Huy có kinh phí duy trì mọi người nhé:

👉 Qua tài khoản Vietcombank: 0071001096600 - Nguyễn Thanh Huy

👉 Qua ví MOMO: 09.3728.3768

👉 Qua PAYPAL:

https://www.paypal.me/nguyenthanhhuy

 

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe