Nhà Trọ Ma Ám - Truyện Ma Hay

Nhà Trọ Ma Ám là câu chuyện ma có thật hay được thể hiện qua 2 giọng đọc MC Đình Soạn và MC Bùi Dương. Mời quý vị các bạn lắng

MC Đình Soạn , MC Bùi Dương

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe