Oan Hồn Ven Đường

Oan Hồn Ven Đường là một câu chuyện ma có thật được tác giả sưu tầm và nghe kể lại trên các nẻo đường ở Việt Nam, gần gũi chân thật những cũng rất ma quái và kinh dị. Bây giờ qua giọng đọc MC Nguyễn Phượng mời quý vị các bạn cùng lắng nghe

MC Nguyễn Phượng

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe