Pháp Sư Ký Sự - Truyện Ma

Pháp Sư Ký Sự là câu chuyện ma về pháp sư trừ ma diệt quỷ rất hay. Ngay sau đây mời quý vị các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc MC Trọng Tuân

MC Trọng Tuân

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe