Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #1: Kể Truyện Ma

Chương trình Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn là một cuộc mạn đàm, một cuộc trò chuyện để đưa nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đến gần gũi hơn với quý thính giả. Và hơn nữa khán giả sẽ được biết thêm rất nhiều điều về nhà văn và cuộc đời của ông, những kinh nghiệm, những vốn sống trong suốt thời gian vừa qua đối với quý thính giả trong và ngoài nước.

Chủ đề trong Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn số #1 ngày hôm nay sẽ là Kể Truyện Ma

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe