Tàu Về Miền Xuôi - Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn

Tàu Về Miền Xuôi - một tác phẩm truyện ngắn hay của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Mời quý vị các bạn cùng lắng nghe audio qua phần thể hiện của Nguyễn Ngọc Ngạn & Ái Vân

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe