Thầy Pháp Sư Làng Tôi

Thầy Pháp Sư Làng Tôi là câu chuyện ma có thật về thầy bắt ma trừ quỷ. Ngay bây giờ mời quý vị các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc MC Hoàng Huấn

MC Hoàng Huấn

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe