Tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy

Tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương vinh dự đoạt giải A trong cuộc thi sáng tác về đề tài cách mạng kháng chiến giai đoạn 1930-1975, do Uỷ bàn toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam trao tặng và giải thưởng của Hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh trao tặng năm 2016.

VOV

Trầm Hương

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe