Giọng đọc: MC Đình Soạn

Truyện ma Đình Soạn, truyện ma chọn lọc giọng đọc MC Đình Soạn

MC Đình Soạn được thính giả đánh giá rất cao sau những truyện ma mà anh diễn đọc. Anh còn được ví đứng thứ 2 chỉ sau MC huyền thoại Nguyễn Ngọc Ngạn

Sắp xếp Audio
Trùng Tang Kinh Sợ Ở Thái Bình

Trùng Tang Kinh Sợ Ở Thái Bình

1 vote

 00:58:38    1 phần
 00:51 16/12/2019

Giá Khi Bỏ Nhà Ra Đi

Giá Khi Bỏ Nhà Ra Đi

2 vote

 01:04:21    1 phần
 00:51 16/12/2019

Oan Hồn

Oan Hồn

3 vote

 01:10:39    1 phần
 00:51 16/12/2019

Hồn Hoa

Hồn Hoa

2 vote

 00:55:38    1 phần
 00:51 16/12/2019

FULL Cửu Ly Sinh

Cửu Ly Sinh

7 vote

 03:56:41    4 phần
 00:51 16/12/2019

Đừng Mở Cửa

Đừng Mở Cửa

5 vote

 01:12:06    1 phần
 00:51 16/12/2019

Quả Báo

Quả Báo

2 vote

 01:09:55    1 phần
 00:51 16/12/2019

FULL Bùa Lỗ Ban

Bùa Lỗ Ban

14 vote

 06:00:28    5 phần
 00:51 16/12/2019

Ác Mộng Đêm Sài Gòn

Ác Mộng Đêm Sài Gòn

 00:51:43    1 phần
 00:51 16/12/2019

Oan Hồn Xóm Nhỏ

Oan Hồn Xóm Nhỏ

2 vote

 00:52:27    1 phần
 00:51 16/12/2019

Bùa Ngải Của Yêu Nữ Sài Gòn Xưa

Bùa Ngải Của Yêu Nữ Sài Gòn Xưa

 01:00:07    1 phần
 00:51 16/12/2019

TẬP 02 Báo Oán - Truyện Ma Đình Soạn

Báo Oán - Truyện Ma Đình Soạn

4 vote

 01:50:23    2 phần
 00:51 16/12/2019

HAY - TẬP 04 Phía Sau Nghi Can X

Phía Sau Nghi Can X

1 vote

 03:45:29    4 phần
 00:51 16/12/2019

Căn Nhà Có Quỷ

Căn Nhà Có Quỷ

3 vote

 01:11:44    1 phần
 00:51 16/12/2019

TẬP 11 Trấn Hồn

Trấn Hồn

11 vote

 09:54:29    11 phần
 00:51 16/12/2019

TẬP 03 Đọc Thầm

Đọc Thầm

1 vote

 02:46:07    3 phần
 00:51 16/12/2019

Tháng Bảy Cô Hồn Chơi Với Quỷ

Tháng Bảy Cô Hồn Chơi Với Quỷ

2 vote

 01:10:12    1 phần
 00:51 16/12/2019

TẬP 02 Luyện Ngục Thú

Luyện Ngục Thú

1 vote

 01:56:42    2 phần
 00:51 16/12/2019

Tân Thời Huyền Môn

Tân Thời Huyền Môn

1 vote

 01:05:07    1 phần
 00:51 16/12/2019

Gia Đình Trùng Tang

Gia Đình Trùng Tang

2 vote

 01:15:53    1 phần
 00:51 16/12/2019

Âm Dương Song Hành

Âm Dương Song Hành

1 vote

 00:58:38    1 phần
 00:51 16/12/2019

Con Mèo Nhà Hàng Xóm

Con Mèo Nhà Hàng Xóm

2 vote

 01:11:11    1 phần
 00:51 16/12/2019

Song Linh

Song Linh

5 vote

 01:06:04    1 phần
 00:51 16/12/2019

FULL Hầm Mộ

Hầm Mộ

92 vote

 18:14:07    15 phần
 00:51 16/12/2019

Hiệp Ước Đêm Trăng Tròn

Hiệp Ước Đêm Trăng Tròn

1 vote

 01:00:04    1 phần
 00:51 16/12/2019

Thác Oan Báo Mộng

Thác Oan Báo Mộng

 00:19:18    1 phần
 00:51 16/12/2019

Thầy Phù Thuỷ Cao Tay

Thầy Phù Thuỷ Cao Tay

5 vote

 00:54:50    2 phần
 00:51 16/12/2019

Nhà Có Vong Theo

Nhà Có Vong Theo

2 vote

 00:24:57    1 phần
 00:51 16/12/2019

Vong Hồn Bà Hiếu

Vong Hồn Bà Hiếu

 00:20:02    1 phần
 00:51 16/12/2019

TẬP 02 U Minh Giới - Cõi Âm Dương

U Minh Giới - Cõi Âm Dương

 02:21:13    2 phần
 00:51 16/12/2019

Bố Của Tôi

Bố Của Tôi

3 vote

 02:39:45    2 phần
 00:51 16/12/2019

Vùng Đất Tử Địa

Vùng Đất Tử Địa

1 vote

 01:33:22    1 phần
 00:51 16/12/2019

Đợi Em Trong Màn Sương

Đợi Em Trong Màn Sương

 01:18:43    1 phần
 00:51 16/12/2019

FULL Oan Hồn Dưới Giếng

Oan Hồn Dưới Giếng

25 vote

 06:46:30    5 phần
 00:51 16/12/2019

FULL Chỉ Được Yêu Mình Anh

Chỉ Được Yêu Mình Anh

3 vote

 17:23:48    19 phần
 00:51 16/12/2019

Ngải Vật

Ngải Vật

1 vote

 00:38:43    1 phần
 00:51 16/12/2019

Đồng Dao Kinh Dị

Đồng Dao Kinh Dị

4 vote

     1 phần
 00:51 16/12/2019

Hồn Ai Chết Oan

Hồn Ai Chết Oan

 01:22:16    1 phần
 00:51 16/12/2019

Chuyện Ma Có Thật Đời Thường

Chuyện Ma Có Thật Đời Thường

2 vote

 01:01:33    1 phần
 00:51 16/12/2019

Dãy Trọ Vong Ám

Dãy Trọ Vong Ám

3 vote

 01:35:37    1 phần
 00:51 16/12/2019