Giọng đọc: MC Đình Soạn

Đình Soạn, các truyện ma chọn lọc qua giọng đọc MC Đình Soạn

MC Đình Soạn được thính giả đánh giá rất cao sau những truyện ma mà anh diễn đọc. Anh còn được ví đứng thứ 2 chỉ sau MC huyền thoại Nguyễn Ngọc Ngạn

Sắp xếp Audio
FULL Lời Nguyền Trinh Nữ - Truyện Ma Đình Soạn

Lời Nguyền Trinh Nữ - Truyện Ma Đình Soạn

37 vote

 19:05:18    14 phần
 20:45 19/08/2019

TẬP 20 Xe Tang - Chuyến Xe Bus Số 14

Xe Tang - Chuyến Xe Bus Số 14

9 vote

 12:03:19    21 phần
 20:45 19/08/2019

Vong Hồn Của Những Hận Thù

Vong Hồn Của Những Hận Thù

 02:58:30    2 phần
 20:45 19/08/2019

Lời Nguyền Tội Lỗi (Im Lặng)

Lời Nguyền Tội Lỗi (Im Lặng)

 02:09:24    2 phần
 20:45 19/08/2019

Ma Nữ Bắt Linh Hồn

Ma Nữ Bắt Linh Hồn

 00:38:41    1 phần
 20:45 19/08/2019

Ngôi Mộ Của Một Con Ma Da

Ngôi Mộ Của Một Con Ma Da

2 vote

 00:54:42    1 phần
 20:45 19/08/2019

Bóng Ma Đêm - Truyện Ma

Bóng Ma Đêm - Truyện Ma

 00:38:10    1 phần
 20:45 19/08/2019

Đâu Là Lời Giải Đáp - Truyện Ma

Đâu Là Lời Giải Đáp - Truyện Ma

 00:45:30    1 phần
 20:45 19/08/2019

Tình Ma - MC Đình Soạn

Tình Ma - MC Đình Soạn

 01:07:18    1 phần
 20:45 19/08/2019

HOT TẬP 46 Chồng Yêu Là Quỷ - Truyện Ma Đình Soạn

Chồng Yêu Là Quỷ - Truyện Ma Đình Soạn

34 vote

 13:30:33    46 phần
 20:45 19/08/2019

Quỷ Môn Quan - Truyện Ma Đình Soạn

Quỷ Môn Quan - Truyện Ma Đình Soạn

1 vote

 02:47:04    2 phần
 20:45 19/08/2019

Thất Thiên Lâm Can Thiên Ấn Số 7

Thất Thiên Lâm Can Thiên Ấn Số 7

 01:44:36    1 phần
 20:45 19/08/2019

Ba Ngày Kinh Hoàng - Truyện Ma

Ba Ngày Kinh Hoàng - Truyện Ma

1 vote

 02:26:07    2 phần
 20:45 19/08/2019

Tử Huyết Tóc - Truyện Ma Đình Soạn

Tử Huyết Tóc - Truyện Ma Đình Soạn

3 vote

 04:29:50    4 phần
 20:45 19/08/2019

Chuyện Âm - Truyện Ma Kinh Dị

Chuyện Âm - Truyện Ma Kinh Dị

4 vote

 05:55:59    6 phần
 20:45 19/08/2019

FULL Ma Búp Bê - Truyện Ma

Ma Búp Bê - Truyện Ma

3 vote

 10:14:10    8 phần
 20:45 19/08/2019

Truyện Ma Có Thật Trong Gia Đình

Truyện Ma Có Thật Trong Gia Đình

1 vote

 00:54:36    1 phần
 20:45 19/08/2019

Mồ Hoang Huyệt Lạnh - Truyện Ma

Mồ Hoang Huyệt Lạnh - Truyện Ma

 00:54:57    1 phần
 20:45 19/08/2019

Vong Quỷ - Truyện Ma Kinh Dị

Vong Quỷ - Truyện Ma Kinh Dị

 00:46:02    1 phần
 20:45 19/08/2019

Chuyến Du Lịch Kinh Hoàng

Chuyến Du Lịch Kinh Hoàng

 00:55:41    1 phần
 20:45 19/08/2019

Sứ Giả Cõi Âm Dương - Truyện Ma

Sứ Giả Cõi Âm Dương - Truyện Ma

1 vote

 01:11:56    1 phần
 20:45 19/08/2019

Trông Coi Nhà Ma - MC Đình Soạn

Trông Coi Nhà Ma - MC Đình Soạn

 00:44:11    1 phần
 20:45 19/08/2019

Người Vợ Ma Lai - Truyện Ma

Người Vợ Ma Lai - Truyện Ma

 00:49:53    1 phần
 20:45 19/08/2019

Bùa Ngải Thái Lan - Truyện Ma

Bùa Ngải Thái Lan - Truyện Ma

3 vote

 00:52:37    1 phần
 20:45 19/08/2019

Lời Nguyền Làng Sương Mù - Truyện Ma

Lời Nguyền Làng Sương Mù - Truyện Ma

4 vote

 04:30:55    3 phần
 20:45 19/08/2019

Truyện Ma Thái Lan - Những Miền Linh Dị

Truyện Ma Thái Lan - Những Miền Linh Dị

7 vote

 06:04:27    8 phần
 20:45 19/08/2019

Hồn Ma Con Chồng Báo Oán - Truyện Ma

Hồn Ma Con Chồng Báo Oán - Truyện Ma

 00:37:33    1 phần
 20:45 19/08/2019

Vong Nhi - Truyện Ma Kinh Dị Hay

Vong Nhi - Truyện Ma Kinh Dị Hay

 01:13:45    1 phần
 20:45 19/08/2019

Bên Trong Quan Tài - Truyện Ma

Bên Trong Quan Tài - Truyện Ma

2 vote

 01:10:25    1 phần
 20:45 19/08/2019

Một Mộ Hai Tên Một Mạng - Truyện Ma

Một Mộ Hai Tên Một Mạng - Truyện Ma

1 vote

 03:07:45    2 phần
 20:45 19/08/2019

Sự Thật Đà Lạt Có Ma - Truyện Ma Đình Soạn

Sự Thật Đà Lạt Có Ma - Truyện Ma Đình Soạn

 02:22:53    1 phần
 20:45 19/08/2019

Nhà Thờ Tổ - Truyện Ma

Nhà Thờ Tổ - Truyện Ma

2 vote

 01:50:55    1 phần
 20:45 19/08/2019

Hồn Ai Đã Hoá Quỷ

Hồn Ai Đã Hoá Quỷ

1 vote

 01:26:48    1 phần
 20:45 19/08/2019

Nhà Trọ Ma Ám - Truyện Ma Hay

Nhà Trọ Ma Ám - Truyện Ma Hay

 00:56:50    1 phần
 20:45 19/08/2019

Tội Ác Luân Hồi - Truyện Ma Kinh Dị

Tội Ác Luân Hồi - Truyện Ma Kinh Dị

2 vote

 01:15:05    1 phần
 20:45 19/08/2019

Lời Nguyền Năm Xưa

Lời Nguyền Năm Xưa

 00:58:21    1 phần
 20:45 19/08/2019

Duyên Nợ 7 Kiếp - Truyện Ma Đình Soạn

Duyên Nợ 7 Kiếp - Truyện Ma Đình Soạn

2 vote

 01:12:10    1 phần
 20:45 19/08/2019

Ma Theo Quả Báo - Truyện Ma

Ma Theo Quả Báo - Truyện Ma

 00:47:01    1 phần
 20:45 19/08/2019

Kumanthong Góc Khuất U Ám - Truyện Ma

Kumanthong Góc Khuất U Ám - Truyện Ma

 01:18:10    1 phần
 20:45 19/08/2019

Ma Nhà Giàu - Truyện Ma Kinh Dị

Ma Nhà Giàu - Truyện Ma Kinh Dị

 02:23:21    1 phần
 20:45 19/08/2019