Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Mèo Đen - MC Đình Soạn

Mèo Đen - MC Đình Soạn

 01:00:25    1 phần
 00:45 14/05/2021

Khâu Xác

Khâu Xác

 00:58:30    1 phần
 00:45 14/05/2021

Am Thờ

Am Thờ

2 vote

 01:04:07    1 phần
 00:45 14/05/2021

Dòng Thư Cũ

Dòng Thư Cũ

1 vote

 01:10:33    1 phần
 00:45 14/05/2021

Dung Dăng Dung Dẻ

Dung Dăng Dung Dẻ

 00:56:39    1 phần
 00:45 14/05/2021

Dòng Nước Đục

Dòng Nước Đục

 00:53:40    1 phần
 00:45 14/05/2021

Tầng 2 Phòng 203

Tầng 2 Phòng 203

 01:08:38    1 phần
 00:45 14/05/2021

Nhà Mới Trên Mộ

Nhà Mới Trên Mộ

 01:03:05    1 phần
 00:45 14/05/2021

Rước Quỷ Đêm 30

Rước Quỷ Đêm 30

1 vote

 01:11:41    1 phần
 00:45 14/05/2021

Nghĩa Địa Cổ

Nghĩa Địa Cổ

2 vote

 01:03:32    1 phần
 00:45 14/05/2021

Nghiệp Thầy Bùa

Nghiệp Thầy Bùa

3 vote

 01:34:19    1 phần
 00:45 14/05/2021

Dưới Đáy Giếng Hoang - MC Đình Soạn

Dưới Đáy Giếng Hoang - MC Đình Soạn

1 vote

 01:10:07    1 phần
 00:45 14/05/2021

Đàn Cò Đưa Tang

Đàn Cò Đưa Tang

 00:54:18    1 phần
 00:45 14/05/2021

Chuông Gọi Hồn

Chuông Gọi Hồn

 01:05:12    1 phần
 00:45 14/05/2021

TẬP 02 Cụ Cừ Trừ Ma

Cụ Cừ Trừ Ma

4 vote

 02:18:07    2 phần
 00:45 14/05/2021

Hồn Ma Huệ Khùng

Hồn Ma Huệ Khùng

 01:05:29    1 phần
 00:45 14/05/2021

Người Giữ Của - MC Đình Soạn

Người Giữ Của - MC Đình Soạn

 01:00:17    1 phần
 00:45 14/05/2021

Bữa Tiệc Máu

Bữa Tiệc Máu

2 vote

 00:45:24    1 phần
 00:45 14/05/2021

HAY Oan Hồn Đòi Cốt

Oan Hồn Đòi Cốt

 01:05:17    1 phần
 00:45 14/05/2021

Quật Mộ Người Chết

Quật Mộ Người Chết

 01:02:32    1 phần
 00:45 14/05/2021

Xe Ôm Ký Sự

Xe Ôm Ký Sự

2 vote

 01:01:46    1 phần
 00:45 14/05/2021

Bóng Ma Sau Nhà

Bóng Ma Sau Nhà

 00:47:57    1 phần
 00:45 14/05/2021

TẬP 03 Quỷ Nhập Hồn

Quỷ Nhập Hồn

2 vote

 03:11:40    3 phần
 00:45 14/05/2021

Báo Oán - TG Mạnh Ninh

Báo Oán - TG Mạnh Ninh

 00:55:18    1 phần
 00:45 14/05/2021

Quấy Quả Phần Âm

Quấy Quả Phần Âm

2 vote

 01:04:11    1 phần
 00:45 14/05/2021

Hương Lộ

Hương Lộ

3 vote

 01:02:52    1 phần
 00:45 14/05/2021

Đi Là Chết (Chuyến Đi)

Đi Là Chết (Chuyến Đi)

3 vote

 01:57:28    1 phần
 00:45 14/05/2021

Siêu Phẩm Tiếng Khóc Đêm Mưa

Tiếng Khóc Đêm Mưa

1 vote

 01:01:28    1 phần
 00:45 14/05/2021

Ma Rừng

Ma Rừng

1 vote

 00:54:52    1 phần
 00:45 14/05/2021

Nước Độc Hồn Thiêng

Nước Độc Hồn Thiêng

3 vote

 01:10:08    1 phần
 00:45 14/05/2021

Ao Oan Hồn

Ao Oan Hồn

2 vote

 01:03:47    1 phần
 00:45 14/05/2021

Oan Hồn Mai

Oan Hồn Mai

2 vote

 00:58:42    1 phần
 00:45 14/05/2021

Sau Bóng Linh Hồn

Sau Bóng Linh Hồn

1 vote

 00:54:13    1 phần
 00:45 14/05/2021

Hồn Ma Người Mẹ Già

Hồn Ma Người Mẹ Già

3 vote

 01:03:04    1 phần
 00:45 14/05/2021

TẬP 03 Từ Người Hóa Quỷ

Từ Người Hóa Quỷ

8 vote

 02:40:16    3 phần
 00:45 14/05/2021

Góc Tối

Góc Tối

2 vote

 01:07:50    1 phần
 00:45 14/05/2021

Phá Miếu Cô Hồn

Phá Miếu Cô Hồn

3 vote

 00:50:24    1 phần
 00:45 14/05/2021

Ngủ Lại Nhà Hoang

Ngủ Lại Nhà Hoang

2 vote

 01:09:55    1 phần
 00:45 14/05/2021

Vết Chân Máu Trên Thành Giếng

Vết Chân Máu Trên Thành Giếng

1 vote

 01:07:02    1 phần
 00:45 14/05/2021

Trấn Quỷ Nhập Xác

Trấn Quỷ Nhập Xác

3 vote

 01:21:06    1 phần
 00:45 14/05/2021