Giọng đọc: MC Đình Soạn

Truyện ma Đình Soạn, truyện ma chọn lọc giọng đọc MC Đình Soạn

MC Đình Soạn được thính giả đánh giá rất cao sau những truyện ma mà anh diễn đọc. Anh còn được ví đứng thứ 2 chỉ sau MC huyền thoại Nguyễn Ngọc Ngạn

Sắp xếp Audio
TẬP 02 Bệnh Viện Đồng Hoa

Bệnh Viện Đồng Hoa

 02:10:17    2 phần
 01:32 21/10/2019

Xấu Số

Xấu Số

1 vote

 01:36:24    1 phần
 01:32 21/10/2019

Xóm Vắng

Xóm Vắng

3 vote

 01:24:03    1 phần
 01:32 21/10/2019

FULL Vong Không Siêu Thoát

Vong Không Siêu Thoát

3 vote

 09:17:54    8 phần
 01:32 21/10/2019

TẬP 11 Lẽ Nào Em Không Biết

Lẽ Nào Em Không Biết

3 vote

 10:18:43    11 phần
 01:32 21/10/2019

Vợ Bé - Truyện Ngôn Tình

Vợ Bé - Truyện Ngôn Tình

 00:47:11    1 phần
 01:32 21/10/2019

FULL Oan Hồn Nàng Trinh Nữ

Oan Hồn Nàng Trinh Nữ

6 vote

 07:29:41    7 phần
 01:32 21/10/2019

Hồn Ma Nữ Sinh

Hồn Ma Nữ Sinh

2 vote

 01:19:29    1 phần
 01:32 21/10/2019

FULL Em Là Nhà

Em Là Nhà

6 vote

 14:17:42    16 phần
 01:32 21/10/2019

FULL Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ - Quyển 6

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ - Quyển 6

13 vote

 09:04:17    7 phần
 01:32 21/10/2019

FULL Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ - Quyển 5

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ - Quyển 5

17 vote

 05:37:38    5 phần
 01:32 21/10/2019

FULL 06 END Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ - Quyển 4

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ - Quyển 4

13 vote

 02:16:20    2 phần
 01:32 21/10/2019

Full trọn bộ Nghiệp Chướng Dòng Họ Trùng Tang

Nghiệp Chướng Dòng Họ Trùng Tang

4 vote

 06:58:02    6 phần
 01:32 21/10/2019

FULL Lời Nguyền Trinh Nữ - Truyện Ma Đình Soạn

Lời Nguyền Trinh Nữ - Truyện Ma Đình Soạn

45 vote

 19:05:18    14 phần
 01:32 21/10/2019

TẬP 25 Xe Tang - Chuyến Xe Bus Số 14

Xe Tang - Chuyến Xe Bus Số 14

35 vote

 12:03:19    26 phần
 01:32 21/10/2019

Vong Hồn Của Những Hận Thù

Vong Hồn Của Những Hận Thù

 02:58:30    2 phần
 01:32 21/10/2019

Lời Nguyền Tội Lỗi (Im Lặng)

Lời Nguyền Tội Lỗi (Im Lặng)

 02:09:24    2 phần
 01:32 21/10/2019

Ma Nữ Bắt Linh Hồn

Ma Nữ Bắt Linh Hồn

 00:38:41    1 phần
 01:32 21/10/2019

Ngôi Mộ Của Một Con Ma Da

Ngôi Mộ Của Một Con Ma Da

4 vote

 00:54:42    1 phần
 01:32 21/10/2019

Bóng Ma Đêm - Truyện Ma

Bóng Ma Đêm - Truyện Ma

 00:38:10    1 phần
 01:32 21/10/2019

Đâu Là Lời Giải Đáp - Truyện Ma

Đâu Là Lời Giải Đáp - Truyện Ma

1 vote

 00:45:30    1 phần
 01:32 21/10/2019

Tình Ma - MC Đình Soạn

Tình Ma - MC Đình Soạn

 01:07:18    1 phần
 01:32 21/10/2019

Quỷ Môn Quan - Truyện Ma Đình Soạn

Quỷ Môn Quan - Truyện Ma Đình Soạn

2 vote

 02:47:04    2 phần
 01:32 21/10/2019

Thất Thiên Lâm Can Thiên Ấn Số 7

Thất Thiên Lâm Can Thiên Ấn Số 7

2 vote

 01:44:36    1 phần
 01:32 21/10/2019

Ba Ngày Kinh Hoàng - Truyện Ma

Ba Ngày Kinh Hoàng - Truyện Ma

2 vote

 02:26:07    2 phần
 01:32 21/10/2019

Tử Huyết Tóc - Truyện Ma Đình Soạn

Tử Huyết Tóc - Truyện Ma Đình Soạn

4 vote

 04:29:50    4 phần
 01:32 21/10/2019

Chuyện Âm - Truyện Ma Kinh Dị

Chuyện Âm - Truyện Ma Kinh Dị

5 vote

 05:55:59    6 phần
 01:32 21/10/2019

FULL Ma Búp Bê - Truyện Ma

Ma Búp Bê - Truyện Ma

5 vote

 10:14:10    8 phần
 01:32 21/10/2019

Truyện Ma Có Thật Trong Gia Đình

Truyện Ma Có Thật Trong Gia Đình

1 vote

 00:54:36    1 phần
 01:32 21/10/2019

Mồ Hoang Huyệt Lạnh - Truyện Ma

Mồ Hoang Huyệt Lạnh - Truyện Ma

 00:54:57    1 phần
 01:32 21/10/2019

Vong Quỷ - Truyện Ma Kinh Dị

Vong Quỷ - Truyện Ma Kinh Dị

 00:46:02    1 phần
 01:32 21/10/2019

Chuyến Du Lịch Kinh Hoàng

Chuyến Du Lịch Kinh Hoàng

 00:55:41    1 phần
 01:32 21/10/2019

Sứ Giả Cõi Âm Dương - Truyện Ma

Sứ Giả Cõi Âm Dương - Truyện Ma

1 vote

 01:11:56    1 phần
 01:32 21/10/2019

Trông Coi Nhà Ma - MC Đình Soạn

Trông Coi Nhà Ma - MC Đình Soạn

 00:44:11    1 phần
 01:32 21/10/2019

Người Vợ Ma Lai - Truyện Ma

Người Vợ Ma Lai - Truyện Ma

 00:49:53    1 phần
 01:32 21/10/2019

Bùa Ngải Thái Lan - Truyện Ma

Bùa Ngải Thái Lan - Truyện Ma

4 vote

 00:52:37    1 phần
 01:32 21/10/2019

Lời Nguyền Làng Sương Mù - Truyện Ma

Lời Nguyền Làng Sương Mù - Truyện Ma

4 vote

 04:30:55    3 phần
 01:32 21/10/2019

Truyện Ma Thái Lan - Những Miền Linh Dị

Truyện Ma Thái Lan - Những Miền Linh Dị

7 vote

 06:04:27    8 phần
 01:32 21/10/2019

Hồn Ma Con Chồng Báo Oán - Truyện Ma

Hồn Ma Con Chồng Báo Oán - Truyện Ma

 00:37:33    1 phần
 01:32 21/10/2019

Vong Nhi - Truyện Ma Kinh Dị Hay

Vong Nhi - Truyện Ma Kinh Dị Hay

 01:13:45    1 phần
 01:32 21/10/2019