Giọng đọc: MC Anh Sa

Sắp xếp Audio
TẬP 05 Một Đời Giông Tố

Một Đời Giông Tố

 05:59:44    5 phần
 01:10 14/05/2021

TẬP 18 Thuận Vợ Thuận Chồng

Thuận Vợ Thuận Chồng

2 vote

 16:52:11    17 phần
 01:10 14/05/2021

TẬP 03 Tình Đời Bạc Bẽo

Tình Đời Bạc Bẽo

 03:39:09    3 phần
 01:10 14/05/2021

TẬP 08 Yêu Không Hẹn Ước

Yêu Không Hẹn Ước

 08:15:21    8 phần
 01:10 14/05/2021

TẬP 12 Kiều Nữ

Kiều Nữ

 11:30:52    12 phần
 01:10 14/05/2021

Hận Thù Hóa Yêu Thương

Hận Thù Hóa Yêu Thương

 10:00:59    10 phần
 01:10 14/05/2021

TẬP 10 Hóa Ra Đã Yêu

Hóa Ra Đã Yêu

1 vote

 09:20:43    10 phần
 01:10 14/05/2021

TẬP 09 Dốc Tình

Dốc Tình

 08:51:34    9 phần
 01:10 14/05/2021

TẬP 11 Tái Sinh - MC Anh Sa

Tái Sinh - MC Anh Sa

3 vote

 10:33:44    11 phần
 01:10 14/05/2021

TẬP 10 Vợ Hai

Vợ Hai

1 vote

 09:35:36    10 phần
 01:10 14/05/2021

Vùng Trời Bình Yên

Vùng Trời Bình Yên

 14:04:13    16 phần
 01:10 14/05/2021

Con Hoang

Con Hoang

 04:40:10    5 phần
 01:10 14/05/2021

TẬP 15 Bình Yên Dưới Vực Sâu

Bình Yên Dưới Vực Sâu

1 vote

 15:41:32    15 phần
 01:10 14/05/2021

Hôn Nhân Bạc Tỷ

Hôn Nhân Bạc Tỷ

 10:54:16    9 phần
 01:10 14/05/2021

Một Bước Lên Mây

Một Bước Lên Mây

3 vote

 07:00:13    7 phần
 01:10 14/05/2021

Đi Qua Giông Bão

Đi Qua Giông Bão

3 vote

 12:23:55    13 phần
 01:10 14/05/2021

Thở Nhẹ

Thở Nhẹ

2 vote

 08:12:54    8 phần
 01:10 14/05/2021

Vợ Là Gái Một Con

Vợ Là Gái Một Con

6 vote

 07:38:34    8 phần
 01:10 14/05/2021

Ngủ Một Đêm

Ngủ Một Đêm

5 vote

 04:17:10    4 phần
 01:10 14/05/2021

Người Điên Yêu

Người Điên Yêu

2 vote

 06:21:48    6 phần
 01:10 14/05/2021

TẬP 08 Chỉ Yêu Mình Em

Chỉ Yêu Mình Em

4 vote

 08:29:54    8 phần
 01:10 14/05/2021

Đi Theo Ánh Mặt Trời

Đi Theo Ánh Mặt Trời

5 vote

 16:14:31    15 phần
 01:10 14/05/2021

5 Năm Thương Nhớ

5 Năm Thương Nhớ

2 vote

 06:49:41    7 phần
 01:10 14/05/2021

TẬP 06 Kiếp Tình Thù

Kiếp Tình Thù

 06:10:35    6 phần
 01:10 14/05/2021

Cám Dỗ

Cám Dỗ

4 vote

 19:14:07    17 phần
 01:10 14/05/2021

Người Đến Sau

Người Đến Sau

 09:22:10    7 phần
 01:10 14/05/2021

Bán Vợ

Bán Vợ

1 vote

 04:03:31    4 phần
 01:10 14/05/2021

Lấy Chồng Xa

Lấy Chồng Xa

 00:48:16    1 phần
 01:10 14/05/2021

Nàng Dâu Bạc Tỷ

Nàng Dâu Bạc Tỷ

1 vote

 04:24:56    4 phần
 01:10 14/05/2021

Cô Vợ Hờ

Cô Vợ Hờ

2 vote

 06:16:36    6 phần
 01:10 14/05/2021

Bà Lần Lỡ Nhịp

Bà Lần Lỡ Nhịp

1 vote

 08:42:58    7 phần
 01:10 14/05/2021

7 Đêm Định Mệnh

7 Đêm Định Mệnh

 09:48:27    9 phần
 01:10 14/05/2021