Giọng đọc: MC Anh Tú

Truyện ma hay của MC Anh Tú

Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những audio truyện ma hay qua giọng đọc của MC Anh Tú

Sắp xếp Audio
Thầy Đường Và Linh Miêu

Thầy Đường Và Linh Miêu

3 vote

 03:14:05    2 phần
 18:21 27/10/2020

Xác Ai Trong Vại Mắm

Xác Ai Trong Vại Mắm

3 vote

 01:15:15    1 phần
 18:21 27/10/2020

Ngôi Làng Chết

Ngôi Làng Chết

 01:41:25    1 phần
 18:21 27/10/2020

Bí Mật Mẹ Chồng Tôi

Bí Mật Mẹ Chồng Tôi

 01:06:45    1 phần
 18:21 27/10/2020

Thầy Dần

Thầy Dần

 01:27:15    1 phần
 18:21 27/10/2020

Cây Ngãi Mắt Quỷ

Cây Ngãi Mắt Quỷ

1 vote

 02:50:17    2 phần
 18:21 27/10/2020

Đánh Thức Linh Hồn Cô Lệ

Đánh Thức Linh Hồn Cô Lệ

 01:04:13    1 phần
 18:21 27/10/2020

Ngôi Làng Ông Sư Chàm

Ngôi Làng Ông Sư Chàm

 02:30:28    2 phần
 18:21 27/10/2020

Ma Lào

Ma Lào

 01:20:31    1 phần
 18:21 27/10/2020

Thầy Trừ Tà

Thầy Trừ Tà

 01:08:04    1 phần
 18:21 27/10/2020

Dùng Chính Con Mình Luyện Ngải

Dùng Chính Con Mình Luyện Ngải

 02:55:27    2 phần
 18:21 27/10/2020

Quỷ Oán

Quỷ Oán

1 vote

 01:14:32    1 phần
 18:21 27/10/2020

Gia Đình Thầy Pháp

Gia Đình Thầy Pháp

 01:58:49    2 phần
 18:21 27/10/2020

Cô Dâu Th.ứ Bả.y

Cô Dâu Th.ứ Bả.y

 08:32:08    9 phần
 18:21 27/10/2020

Đào Mộ Bút Ký - Truyện Trinh Thám

Đào Mộ Bút Ký - Truyện Trinh Thám

4 vote

 09:08:21    43 phần
 18:21 27/10/2020

Quỷ Thoại Liên Thiên - Truyện Ma

Quỷ Thoại Liên Thiên - Truyện Ma

2 vote

 16:04:05    21 phần
 18:21 27/10/2020

Ma Thổi Đèn - Truyện Linh Dị Trinh Thám

Ma Thổi Đèn - Truyện Linh Dị Trinh Thám

4 vote

 14:51:39    13 phần
 18:21 27/10/2020

Bản Thông Báo Tử Vong - Truyện Linh Dị Trinh Thám

Bản Thông Báo Tử Vong - Truyện Linh Dị Trinh Thám

5 vote

 06:16:44    28 phần
 18:21 27/10/2020