Giọng đọc: MC Anh Tú

Truyện ma hay của MC Anh Tú

Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những audio truyện ma hay qua giọng đọc của MC Anh Tú

Sắp xếp Audio
Cô Dâu Th.ứ Bả.y

Cô Dâu Th.ứ Bả.y

 08:32:08    9 phần
 02:03 30/05/2020

Đào Mộ Bút Ký - Truyện Trinh Thám

Đào Mộ Bút Ký - Truyện Trinh Thám

2 vote

 09:08:21    43 phần
 02:03 30/05/2020

Quỷ Thoại Liên Thiên - Truyện Ma

Quỷ Thoại Liên Thiên - Truyện Ma

1 vote

 16:04:05    21 phần
 02:03 30/05/2020

Ma Thổi Đèn - Truyện Linh Dị Trinh Thám

Ma Thổi Đèn - Truyện Linh Dị Trinh Thám

3 vote

 14:51:39    13 phần
 02:03 30/05/2020

Bản Thông Báo Tử Vong - Truyện Linh Dị Trinh Thám

Bản Thông Báo Tử Vong - Truyện Linh Dị Trinh Thám

5 vote

 06:16:44    28 phần
 02:03 30/05/2020