Giọng đọc: MC Hồng Nhung

Sắp xếp Audio
Vong Xoáy

Vong Xoáy

 01:33:29    3 phần
 12:34 05/04/2020

Chung Cư

Chung Cư

1 vote

 04:06:51    6 phần
 12:34 05/04/2020

Đàn Chưa Đứt Dây

Đàn Chưa Đứt Dây

 04:01:12    5 phần
 12:34 05/04/2020

Tái Sinh

Tái Sinh

 02:59:30    3 phần
 12:34 05/04/2020

Cuộc Tình Giông Bão

Cuộc Tình Giông Bão

 04:04:28    5 phần
 12:34 05/04/2020

Nợ Tình

Nợ Tình

 06:26:22    8 phần
 12:34 05/04/2020

TẬP 04 Hoa Huệ Tây

Hoa Huệ Tây

 03:26:50    4 phần
 12:34 05/04/2020

Nhà Chứa

Nhà Chứa

2 vote

 05:01:02    6 phần
 12:34 05/04/2020

Tiểu thuyết Định Mệnh

Tiểu thuyết Định Mệnh

 08:03:50    9 phần
 12:34 05/04/2020

FULL Ông Trùm

Ông Trùm

4 vote

 05:22:20    6 phần
 12:34 05/04/2020

FULL Lấy Chồng Tây

Lấy Chồng Tây

2 vote

 09:38:36    11 phần
 12:34 05/04/2020

FULL Duyên Phận

Duyên Phận

 06:56:11    8 phần
 12:34 05/04/2020

Đứa Con Bị Chối Bỏ

Đứa Con Bị Chối Bỏ

 05:00:04    6 phần
 12:34 05/04/2020

Bạn Giường

Bạn Giường

 15:59:22    18 phần
 12:34 05/04/2020

Bố Ơi Lấy Vợ Đi

Bố Ơi Lấy Vợ Đi

 05:21:20    6 phần
 12:34 05/04/2020

Con Điếm

Con Điếm

1 vote

 09:37:35    10 phần
 12:34 05/04/2020

Mật Mã Champa

Mật Mã Champa

2 vote

 14:06:16    6 phần
 12:34 05/04/2020

Ổ Buôn Người

Ổ Buôn Người

 08:43:10    8 phần
 12:34 05/04/2020

Luật Ngầm - Truyện Trinh Thám Hình Sự

Luật Ngầm - Truyện Trinh Thám Hình Sự

 05:26:56    6 phần
 12:34 05/04/2020