Giọng đọc: MC Hồng Nhung

Sắp xếp Audio
Mẹ Tha Lỗi Cho Con Nhé

Mẹ Tha Lỗi Cho Con Nhé

 00:39:49    1 phần
 15:41 10/07/2020

Tôi Nợ Chồng Một Kiếp

Tôi Nợ Chồng Một Kiếp

 00:35:42    1 phần
 15:41 10/07/2020

Định Mệnh Em Yêu Anh

Định Mệnh Em Yêu Anh

 00:41:48    1 phần
 15:41 10/07/2020

Trò Đùa Tình Ái

Trò Đùa Tình Ái

 00:32:25    1 phần
 15:41 10/07/2020

Bí Mật Xấu Xa

Bí Mật Xấu Xa

 00:22:37    1 phần
 15:41 10/07/2020

Hoang Mang

Hoang Mang

 00:34:55    1 phần
 15:41 10/07/2020

Lạy Chị - Kiếp Này Em Đã Sám Hối

Lạy Chị - Kiếp Này Em Đã Sám Hối

 00:35:47    1 phần
 15:41 10/07/2020

HAY Con Dâu Và Bố Chồng

Con Dâu Và Bố Chồng

 00:34:42    1 phần
 15:41 10/07/2020

Đêm Say

Đêm Say

4 vote

 12:30:52    15 phần
 15:41 10/07/2020

TẬP 21 Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh

Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh

 17:13:53    21 phần
 15:41 10/07/2020

Mẹ Chồng Tôi

Mẹ Chồng Tôi

1 vote

 11:08:13    15 phần
 15:41 10/07/2020

Nước Mắt Gái Nghành

Nước Mắt Gái Nghành

1 vote

 07:59:07    9 phần
 15:41 10/07/2020

TẬP 20 Sóng Gió Cuộc Đời

Sóng Gió Cuộc Đời

 15:12:33    20 phần
 15:41 10/07/2020

Vong Xoáy

Vong Xoáy

 01:33:29    3 phần
 15:41 10/07/2020

Chung Cư

Chung Cư

1 vote

 04:06:51    6 phần
 15:41 10/07/2020

Đàn Chưa Đứt Dây

Đàn Chưa Đứt Dây

 04:01:12    5 phần
 15:41 10/07/2020

Tái Sinh

Tái Sinh

 02:59:30    3 phần
 15:41 10/07/2020

Cuộc Tình Giông Bão

Cuộc Tình Giông Bão

 04:04:28    5 phần
 15:41 10/07/2020

Nợ Tình

Nợ Tình

 06:26:22    8 phần
 15:41 10/07/2020

TẬP 04 Hoa Huệ Tây

Hoa Huệ Tây

 03:26:50    4 phần
 15:41 10/07/2020

Nhà Chứa

Nhà Chứa

2 vote

 05:01:02    6 phần
 15:41 10/07/2020

Tiểu thuyết Định Mệnh

Tiểu thuyết Định Mệnh

 08:03:50    9 phần
 15:41 10/07/2020

FULL Ông Trùm

Ông Trùm

10 vote

 05:22:20    6 phần
 15:41 10/07/2020

FULL Lấy Chồng Tây

Lấy Chồng Tây

3 vote

 09:38:36    11 phần
 15:41 10/07/2020

FULL Duyên Phận

Duyên Phận

 06:56:11    8 phần
 15:41 10/07/2020

Đứa Con Bị Chối Bỏ

Đứa Con Bị Chối Bỏ

 05:00:04    6 phần
 15:41 10/07/2020

Bạn Giường

Bạn Giường

1 vote

 15:59:22    18 phần
 15:41 10/07/2020

Bố Ơi Lấy Vợ Đi

Bố Ơi Lấy Vợ Đi

 05:21:20    6 phần
 15:41 10/07/2020

Con Điếm

Con Điếm

2 vote

 09:37:35    10 phần
 15:41 10/07/2020

Mật Mã Champa

Mật Mã Champa

2 vote

 14:06:16    6 phần
 15:41 10/07/2020

Ổ Buôn Người

Ổ Buôn Người

 08:43:10    8 phần
 15:41 10/07/2020

Luật Ngầm - Truyện Trinh Thám Hình Sự

Luật Ngầm - Truyện Trinh Thám Hình Sự

 05:26:56    6 phần
 15:41 10/07/2020