Giọng đọc: MC Kim Thanh

Sắp xếp Audio
TẬP 10 Bão Táp Vương Triều

Bão Táp Vương Triều

 14:32:35    10 phần
 07:41 18/01/2021

TẬP 05 Đàn Bà Góa Chồng

Đàn Bà Góa Chồng

 05:52:30    5 phần
 07:41 18/01/2021

TẬP 09 Mãi Là Người Đến Sau

Mãi Là Người Đến Sau

2 vote

 12:38:44    9 phần
 07:41 18/01/2021

TẬP 05 Sau Tất Cả Tôi Được Gì

Sau Tất Cả Tôi Được Gì

4 vote

 06:56:40    5 phần
 07:41 18/01/2021

TẬP 05 Cây Độc Không Trái

Cây Độc Không Trái

1 vote

 05:24:38    5 phần
 07:41 18/01/2021

TẬP 04 Đàn Bà Cũ

Đàn Bà Cũ

 04:31:28    4 phần
 07:41 18/01/2021

TẬP 06 Bí Mật Ở Mai Gia Trang

Bí Mật Ở Mai Gia Trang

1 vote

 06:41:45    6 phần
 07:41 18/01/2021

Vụng Trộm

Vụng Trộm

3 vote

 06:52:09    6 phần
 07:41 18/01/2021

Lấy Nhầm Chồng

Lấy Nhầm Chồng

 13:04:01    10 phần
 07:41 18/01/2021

HAY - TẬP 07 Hai Đám Cưới

Hai Đám Cưới

2 vote

 08:19:28    7 phần
 07:41 18/01/2021

TẬP 04 Mợ Năm

Mợ Năm

1 vote

 05:19:54    4 phần
 07:41 18/01/2021

SIÊU PHẨM - TẬP 11 Chuyện Làm Dâu

Chuyện Làm Dâu

3 vote

 11:31:41    11 phần
 07:41 18/01/2021

5 Năm Không Bằng 5 Tháng

5 Năm Không Bằng 5 Tháng

 21:09:09    17 phần
 07:41 18/01/2021

HAY - TẬP 05 Người Đàn Ông Bội Bạc

Người Đàn Ông Bội Bạc

 05:11:54    5 phần
 07:41 18/01/2021

Chuyện Bắt Đầu Từ Một Nụ Hồng

Chuyện Bắt Đầu Từ Một Nụ Hồng

 04:10:41    4 phần
 07:41 18/01/2021

Anh Chồng Nhập Khẩu

Anh Chồng Nhập Khẩu

 06:59:03    8 phần
 07:41 18/01/2021

Yêu Người Đã Có Vợ

Yêu Người Đã Có Vợ

 03:05:49    3 phần
 07:41 18/01/2021

Tôi Có Hẹn Với Mùa Hạ

Tôi Có Hẹn Với Mùa Hạ

 05:42:01    5 phần
 07:41 18/01/2021

Anh Về Bên Ấy

Anh Về Bên Ấy

 15:25:34    13 phần
 07:41 18/01/2021

Tư Cách Của Một Con Đĩ

Tư Cách Của Một Con Đĩ

 08:16:34    8 phần
 07:41 18/01/2021

Đợi Tôi 28 Tuổi, Rồi Chú Lấy Tôi Nhé

Đợi Tôi 28 Tuổi, Rồi Chú Lấy Tôi Nhé

1 vote

 04:17:06    4 phần
 07:41 18/01/2021

50 Ngày Yêu Em

50 Ngày Yêu Em

 09:28:05    9 phần
 07:41 18/01/2021

Cái Liền (Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ)

Cái Liền (Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ)

 11:46:37    12 phần
 07:41 18/01/2021

Lối Rẽ Nào Cho Tôi

Lối Rẽ Nào Cho Tôi

 08:55:46    8 phần
 07:41 18/01/2021

Hai Đời Chồng

Hai Đời Chồng

3 vote

 06:58:28    6 phần
 07:41 18/01/2021

Miên Man Nỗi Nhớ

Miên Man Nỗi Nhớ

3 vote

 12:31:21    11 phần
 07:41 18/01/2021

Hứa Đi Anh Sẽ Về

Hứa Đi Anh Sẽ Về

3 vote

 16:29:22    15 phần
 07:41 18/01/2021

Làm Dâu Xứ Nhật

Làm Dâu Xứ Nhật

 09:35:38    8 phần
 07:41 18/01/2021

Gặp Người Đúng Lúc

Gặp Người Đúng Lúc

1 vote

 09:03:32    9 phần
 07:41 18/01/2021

HOT Nhân Quả

Nhân Quả

1 vote

 01:36:04    1 phần
 07:41 18/01/2021

HAY Hồi Ký Của Một Người Đáng Thương

Hồi Ký Của Một Người Đáng Thương

4 vote

 07:34:50    2 phần
 07:41 18/01/2021

HAY Ái Tình

Ái Tình

4 vote

 06:50:54    4 phần
 07:41 18/01/2021

HAY Tôi Là Gái Dịch Vụ

Tôi Là Gái Dịch Vụ

2 vote

 00:39:56    1 phần
 07:41 18/01/2021