Giọng đọc: MC Ngọc Lâm

Truyện ma của MC Ngọc Lâm

Mời quý vị cùng lắng nghe những câu chuyện ma hay của MC Ngọc Lâm

Sắp xếp Audio
Đất Độc

Đất Độc

     1 phần
 01:35 21/10/2019

Hài Cốt Dưới Gốc Hồng Mai

Hài Cốt Dưới Gốc Hồng Mai

 01:11:42    1 phần
 01:35 21/10/2019

Bản Nuôi Ma

Bản Nuôi Ma

1 vote

 05:54:04    5 phần
 01:35 21/10/2019

Chiếc Áo Đỏ

Chiếc Áo Đỏ

 01:48:04    1 phần
 01:35 21/10/2019

Câu Chuyện Làng Chài

Câu Chuyện Làng Chài

1 vote

 02:33:09    2 phần
 01:35 21/10/2019

Ân Oán Tình Thù

Ân Oán Tình Thù

2 vote

 02:43:29    2 phần
 01:35 21/10/2019

Chào Mẹ Là Con Đây - Truyện Ma

Chào Mẹ Là Con Đây - Truyện Ma

 01:59:46    1 phần
 01:35 21/10/2019

Có Con Với Ma - Truyện Ma

Có Con Với Ma - Truyện Ma

1 vote

 01:15:04    1 phần
 01:35 21/10/2019

Ngải Từ Cô Gái Còn Trong Trắng - Truyện Ma

Ngải Từ Cô Gái Còn Trong Trắng - Truyện Ma

     2 phần
 01:35 21/10/2019

Tiếng Rú Vào Đêm Khuya - Truyện Ma

Tiếng Rú Vào Đêm Khuya - Truyện Ma

1 vote

 00:55:40    1 phần
 01:35 21/10/2019

Nghiệp Cõi Âm

Nghiệp Cõi Âm

4 vote

 08:00:11    5 phần
 01:35 21/10/2019

Kiếp Nạn Trời Định - Truyện Ma

Kiếp Nạn Trời Định - Truyện Ma

 11:34:43    6 phần
 01:35 21/10/2019