Giọng đọc: MC Ngọc Lâm

Truyện ma của MC Ngọc Lâm

Mời quý vị cùng lắng nghe những câu chuyện ma hay của MC Ngọc Lâm

Sắp xếp Audio
Đồng Đô La Quỷ Ám

Đồng Đô La Quỷ Ám

 01:48:05    1 phần
 00:52 16/12/2019

Nhà Mồ U Ám

Nhà Mồ U Ám

1 vote

 01:28:54    1 phần
 00:52 16/12/2019

Phần 2 - TẬP 03 Pháp Sư Truyền Kỳ

Pháp Sư Truyền Kỳ

8 vote

 10:47:19    9 phần
 00:52 16/12/2019

Oan Hồn Hoàng Lan

Oan Hồn Hoàng Lan

 02:15:28    2 phần
 00:52 16/12/2019

Nước Độc

Nước Độc

 01:23:00    1 phần
 00:52 16/12/2019

Bóng Người Trong Sương

Bóng Người Trong Sương

 01:21:46    1 phần
 00:52 16/12/2019

Đất Độc

Đất Độc

3 vote

 03:02:52    3 phần
 00:52 16/12/2019

Hài Cốt Dưới Gốc Hồng Mai

Hài Cốt Dưới Gốc Hồng Mai

 01:11:42    1 phần
 00:52 16/12/2019

Bản Nuôi Ma

Bản Nuôi Ma

1 vote

 05:54:04    5 phần
 00:52 16/12/2019

Chiếc Áo Đỏ

Chiếc Áo Đỏ

 01:48:04    1 phần
 00:52 16/12/2019

Câu Chuyện Làng Chài

Câu Chuyện Làng Chài

1 vote

 03:56:34    3 phần
 00:52 16/12/2019

Ân Oán Tình Thù

Ân Oán Tình Thù

2 vote

 02:43:29    2 phần
 00:52 16/12/2019

Chào Mẹ Là Con Đây - Truyện Ma

Chào Mẹ Là Con Đây - Truyện Ma

 01:59:46    1 phần
 00:52 16/12/2019

Có Con Với Ma - Truyện Ma

Có Con Với Ma - Truyện Ma

1 vote

 01:15:04    1 phần
 00:52 16/12/2019

Ngải Từ Cô Gái Còn Trong Trắng - Truyện Ma

Ngải Từ Cô Gái Còn Trong Trắng - Truyện Ma

     2 phần
 00:52 16/12/2019

Tiếng Rú Vào Đêm Khuya - Truyện Ma

Tiếng Rú Vào Đêm Khuya - Truyện Ma

1 vote

 00:55:40    1 phần
 00:52 16/12/2019

Nghiệp Cõi Âm

Nghiệp Cõi Âm

4 vote

 08:00:11    5 phần
 00:52 16/12/2019

Kiếp Nạn Trời Định - Truyện Ma

Kiếp Nạn Trời Định - Truyện Ma

 11:34:43    6 phần
 00:52 16/12/2019