Giọng đọc: MC Ngọc Lâm

Nghe Truyện Ma Ngọc Lâm MP3 - MC Ngọc Lâm Official

Mời quý vị cùng lắng nghe những câu chuyện ma hay của MC Ngọc Lâm

Ủng hộ MC Ngọc Lâm qua Facebook và Youtube sau:

👉 Facebook MC Ngọc Lâm

👉 Youtube MC Ngọc Lâm

 

Sắp xếp Audio
Vong Hồn Ma Đói

Vong Hồn Ma Đói

 01:15:46    1 phần
 01:08 14/05/2021

Câu Đùa Vạ Miệng

Câu Đùa Vạ Miệng

1 vote

 01:07:00    1 phần
 01:08 14/05/2021

Nhân Quả Luân Hồi

Nhân Quả Luân Hồi

 01:16:14    1 phần
 01:08 14/05/2021

Ngôi Mộ Sau Nhà

Ngôi Mộ Sau Nhà

 01:12:19    1 phần
 01:08 14/05/2021

TẬP 03 Hồn Ma Giếng Cổ

Hồn Ma Giếng Cổ

 03:50:55    3 phần
 01:08 14/05/2021

Giải Trừ Tà Ma

Giải Trừ Tà Ma

 01:21:48    1 phần
 01:08 14/05/2021

Phòng Trọ U Ám

Phòng Trọ U Ám

 01:08:19    1 phần
 01:08 14/05/2021

Cuốn Sách Bùa Ngải

Cuốn Sách Bùa Ngải

1 vote

 01:19:01    1 phần
 01:08 14/05/2021

Oán Khí Không Tan

Oán Khí Không Tan

 01:09:27    1 phần
 01:08 14/05/2021

Ký Sự Làng Chài

Ký Sự Làng Chài

 01:25:43    1 phần
 01:08 14/05/2021

Chuyện Làng Đông

Chuyện Làng Đông

1 vote

 01:57:42    1 phần
 01:08 14/05/2021

TẬP 02 Miệng Giếng Hoang

Miệng Giếng Hoang

 02:17:15    2 phần
 01:08 14/05/2021

Vong Hồn Anh Long

Vong Hồn Anh Long

 01:01:25    1 phần
 01:08 14/05/2021

TẬP 02 Pháp Sư Hành Đạo

Pháp Sư Hành Đạo

 01:52:42    2 phần
 01:08 14/05/2021

Ngạ Quỷ

Ngạ Quỷ

1 vote

 01:40:58    1 phần
 01:08 14/05/2021

TẬP 02 Oán Hồn Tà Mị

Oán Hồn Tà Mị

 02:11:48    2 phần
 01:08 14/05/2021

Tang Đen Trong Nhà

Tang Đen Trong Nhà

 01:17:52    1 phần
 01:08 14/05/2021

Bà Tôi

Bà Tôi

 01:58:36    2 phần
 01:08 14/05/2021

Ma Trâu Báo Oán

Ma Trâu Báo Oán

 01:08:52    1 phần
 01:08 14/05/2021

Cóc Quỷ

Cóc Quỷ

 01:10:15    1 phần
 01:08 14/05/2021

Miếu Nhỏ Linh Thiêng

Miếu Nhỏ Linh Thiêng

 01:22:34    1 phần
 01:08 14/05/2021

Người Khuất Trở Về

Người Khuất Trở Về

 01:17:26    1 phần
 01:08 14/05/2021

Ma Mèo

Ma Mèo

 01:52:35    1 phần
 01:08 14/05/2021

Hai Thằng Nghịch Tử

Hai Thằng Nghịch Tử

 01:16:36    1 phần
 01:08 14/05/2021

Căn Phòng Tội Lỗi

Căn Phòng Tội Lỗi

 01:12:20    1 phần
 01:08 14/05/2021

Dương Gian Vương Vấn

Dương Gian Vương Vấn

 01:55:43    1 phần
 01:08 14/05/2021

Cây Ngải Nhà Hội Đồng

Cây Ngải Nhà Hội Đồng

 01:18:17    1 phần
 01:08 14/05/2021

Vòng Tròn Nhân Quả

Vòng Tròn Nhân Quả

 01:00:36    1 phần
 01:08 14/05/2021

Oan Hồn Tình Cũ

Oan Hồn Tình Cũ

 00:52:15    1 phần
 01:08 14/05/2021

Bùa Quật

Bùa Quật

 00:56:34    1 phần
 01:08 14/05/2021

Kẻ Ác Cạnh Bên

Kẻ Ác Cạnh Bên

 01:18:40    1 phần
 01:08 14/05/2021

Mộ Ai Sau Nhà

Mộ Ai Sau Nhà

 01:06:19    1 phần
 01:08 14/05/2021

Chuộc Bùa Trả Nợ

Chuộc Bùa Trả Nợ

 01:16:59    1 phần
 01:08 14/05/2021

Bếp Củi Có Vong

Bếp Củi Có Vong

 00:55:46    1 phần
 01:08 14/05/2021

Cái Lu Cổ Độc

Cái Lu Cổ Độc

 03:09:00    3 phần
 01:08 14/05/2021

Hồ Nước Có Vong

Hồ Nước Có Vong

 01:31:10    1 phần
 01:08 14/05/2021

Vong Hồn Bạn Thân

Vong Hồn Bạn Thân

 01:05:00    1 phần
 01:08 14/05/2021

Vong Hồn Đáng Sợ

Vong Hồn Đáng Sợ

 01:00:04    1 phần
 01:08 14/05/2021

Đừng Mở Tủ

Đừng Mở Tủ

 01:06:33    1 phần
 01:08 14/05/2021

Mùi Tử Khí

Mùi Tử Khí

 02:10:32    2 phần
 01:08 14/05/2021