Giọng đọc: MC Ngọc Lâm

Truyện ma của MC Ngọc Lâm

Mời quý vị cùng lắng nghe những câu chuyện ma hay của MC Ngọc Lâm

Sắp xếp Audio
Chào Mẹ Là Con Đây - Truyện Ma

Chào Mẹ Là Con Đây - Truyện Ma

 01:59:46    1 phần
 20:48 19/08/2019

Có Con Với Ma - Truyện Ma

Có Con Với Ma - Truyện Ma

 01:15:04    1 phần
 20:48 19/08/2019

Ngải Từ Cô Gái Còn Trong Trắng - Truyện Ma

Ngải Từ Cô Gái Còn Trong Trắng - Truyện Ma

     2 phần
 20:48 19/08/2019

Tiếng Rú Vào Đêm Khuya - Truyện Ma

Tiếng Rú Vào Đêm Khuya - Truyện Ma

 00:55:40    1 phần
 20:48 19/08/2019

Nghiệp Cõi Âm

Nghiệp Cõi Âm

4 vote

 08:00:11    5 phần
 20:48 19/08/2019

Kiếp Nạn Trời Định - Truyện Ma

Kiếp Nạn Trời Định - Truyện Ma

 11:34:43    6 phần
 20:48 19/08/2019