Giọng đọc: MC Ngọc Lâm

Nghe Truyện Ma Ngọc Lâm MP3 - MC Ngọc Lâm Official

Mời quý vị cùng lắng nghe những câu chuyện ma hay của MC Ngọc Lâm

Ủng hộ MC Ngọc Lâm qua Facebook và Youtube sau:

👉 Facebook MC Ngọc Lâm

👉 Youtube MC Ngọc Lâm

 

Sắp xếp Audio
Biệt Thự Ma Ám

Biệt Thự Ma Ám

 01:08:26    1 phần
 12:21 04/08/2021

Đốm Sáng

Đốm Sáng

 01:19:12    1 phần
 12:21 04/08/2021

Thịt Tao Có Ngon Không

Thịt Tao Có Ngon Không

 01:04:11    1 phần
 12:21 04/08/2021

Lòng Dạ Đàn Bà

Lòng Dạ Đàn Bà

 01:16:40    1 phần
 12:21 04/08/2021

Chết Trong Mộng

Chết Trong Mộng

 01:04:28    1 phần
 12:21 04/08/2021

Lộn Kiếp

Lộn Kiếp

2 vote

 01:02:50    1 phần
 12:21 04/08/2021

Trả Mạng Cho Tao

Trả Mạng Cho Tao

 01:06:59    1 phần
 12:21 04/08/2021

Ngôi Mộ Hoang Lạnh

Ngôi Mộ Hoang Lạnh

1 vote

 01:17:04    1 phần
 12:21 04/08/2021

Trả Oán Oan Hồn

Trả Oán Oan Hồn

 01:18:09    1 phần
 12:21 04/08/2021

Hồn Vật

Hồn Vật

 01:24:13    1 phần
 12:21 04/08/2021

Tiếng Chó Sủa Đêm

Tiếng Chó Sủa Đêm

 01:16:21    1 phần
 12:21 04/08/2021

Dã Quỷ

Dã Quỷ

 01:05:27    1 phần
 12:21 04/08/2021

Nghiệp Báo Cô Phượng

Nghiệp Báo Cô Phượng

 01:16:58    1 phần
 12:21 04/08/2021

Nhập Xác Mẹ Vợ

Nhập Xác Mẹ Vợ

 01:28:15    1 phần
 12:21 04/08/2021

Hồn Cô Thắm

Hồn Cô Thắm

1 vote

 01:18:59    1 phần
 12:21 04/08/2021

TẬP 02 Nợ Máu Trả Mạng

Nợ Máu Trả Mạng

1 vote

 02:13:01    2 phần
 12:21 04/08/2021

Ngôi Mộ Dưới Nhà

Ngôi Mộ Dưới Nhà

 01:25:12    1 phần
 12:21 04/08/2021

Ma Da Ven Sông

Ma Da Ven Sông

 01:28:24    1 phần
 12:21 04/08/2021

TẬP 02 Ác Phụ Cướp Chồng

Ác Phụ Cướp Chồng

2 vote

 02:20:39    2 phần
 12:21 04/08/2021

Ai Ngoài Cửa

Ai Ngoài Cửa

 01:14:19    1 phần
 12:21 04/08/2021

Oan Hồn Ông Chẻo

Oan Hồn Ông Chẻo

 01:01:52    1 phần
 12:21 04/08/2021

Cây Gạo Vong Ám

Cây Gạo Vong Ám

 00:52:36    1 phần
 12:21 04/08/2021

Tài Xế Gánh Nghiệp

Tài Xế Gánh Nghiệp

 00:53:45    1 phần
 12:21 04/08/2021

Áo Liệm Quan Tài

Áo Liệm Quan Tài

1 vote

 00:57:11    1 phần
 12:21 04/08/2021

Ma Trành

Ma Trành

 01:07:23    1 phần
 12:21 04/08/2021

TẬP 04 Oan Hồn Cô Nở

Oan Hồn Cô Nở

 04:13:40    4 phần
 12:21 04/08/2021

Tiếng Ru Chiêu Hồn

Tiếng Ru Chiêu Hồn

 01:08:57    1 phần
 12:21 04/08/2021

Dã Ngoại Oan Nghiệt

Dã Ngoại Oan Nghiệt

 01:26:17    1 phần
 12:21 04/08/2021

Nghiệp Đồ Tể

Nghiệp Đồ Tể

 01:15:12    1 phần
 12:21 04/08/2021

Khác Máu Tanh Lòng

Khác Máu Tanh Lòng

1 vote

 01:13:19    1 phần
 12:21 04/08/2021

Vong Hồn Lởn Vởn

Vong Hồn Lởn Vởn

 01:08:59    1 phần
 12:21 04/08/2021

Vong Hồn Ma Đói

Vong Hồn Ma Đói

1 vote

 01:15:46    1 phần
 12:21 04/08/2021

Câu Đùa Vạ Miệng

Câu Đùa Vạ Miệng

1 vote

 01:07:00    1 phần
 12:21 04/08/2021

Nhân Quả Luân Hồi

Nhân Quả Luân Hồi

 01:16:14    1 phần
 12:21 04/08/2021

Ngôi Mộ Sau Nhà

Ngôi Mộ Sau Nhà

 01:12:19    1 phần
 12:21 04/08/2021

TẬP 03 Hồn Ma Giếng Cổ

Hồn Ma Giếng Cổ

 03:50:55    3 phần
 12:21 04/08/2021

Giải Trừ Tà Ma

Giải Trừ Tà Ma

 01:21:48    1 phần
 12:21 04/08/2021

Phòng Trọ U Ám

Phòng Trọ U Ám

 01:08:19    1 phần
 12:21 04/08/2021

Cuốn Sách Bùa Ngải

Cuốn Sách Bùa Ngải

1 vote

 01:19:01    1 phần
 12:21 04/08/2021

Oán Khí Không Tan

Oán Khí Không Tan

 01:09:27    1 phần
 12:21 04/08/2021