Giọng đọc: MC Ngọc Lâm

Truyện ma của MC Ngọc Lâm

Mời quý vị cùng lắng nghe những câu chuyện ma hay của MC Ngọc Lâm

Sắp xếp Audio
Hồn Ma Lục Huyền Cầm

Hồn Ma Lục Huyền Cầm

 01:17:20    1 phần
 02:07 30/05/2020

Trường Mầm Non Quỷ Ám

Trường Mầm Non Quỷ Ám

1 vote

 01:00:07    1 phần
 02:07 30/05/2020

Hồn Ma Trong Gánh Hát

Hồn Ma Trong Gánh Hát

 00:59:18    1 phần
 02:07 30/05/2020

Ngải Đoàn Khảo Sát

Ngải Đoàn Khảo Sát

1 vote

 01:45:30    1 phần
 02:07 30/05/2020

Thất Sơn Tiêu Hồn Quỷ

Thất Sơn Tiêu Hồn Quỷ

 03:27:58    3 phần
 02:07 30/05/2020

Thịt Viên Máu

Thịt Viên Máu

 01:09:10    1 phần
 02:07 30/05/2020

Cầu Cơ Biệt Thự Số 26

Cầu Cơ Biệt Thự Số 26

 01:10:49    1 phần
 02:07 30/05/2020

Ma Trên Sông Nước

Ma Trên Sông Nước

 01:04:58    1 phần
 02:07 30/05/2020

Nghịch Tử

Nghịch Tử

 01:01:03    1 phần
 02:07 30/05/2020

Đoạt Hồn

Đoạt Hồn

 01:10:48    1 phần
 02:07 30/05/2020

Ác Ma 2h Sáng

Ác Ma 2h Sáng

1 vote

 01:13:09    1 phần
 02:07 30/05/2020

Báo Ứng Người Chồng

Báo Ứng Người Chồng

1 vote

 01:08:06    1 phần
 02:07 30/05/2020

Sư Ba

Sư Ba

 01:08:14    1 phần
 02:07 30/05/2020

Oan Hồn Báo Oán

Oan Hồn Báo Oán

6 vote

 02:44:01    2 phần
 02:07 30/05/2020

Hồn Ma Chồng Tôi

Hồn Ma Chồng Tôi

1 vote

 08:14:47    7 phần
 02:07 30/05/2020

Oan Nghiệt Cầu T20

Oan Nghiệt Cầu T20

2 vote

 03:11:56    2 phần
 02:07 30/05/2020

Nghiệp Báo

Nghiệp Báo

1 vote

 00:56:36    1 phần
 02:07 30/05/2020

Con Quỷ Tiền Kiếp

Con Quỷ Tiền Kiếp

1 vote

 04:41:09    4 phần
 02:07 30/05/2020

TẬP 04 Ảo Ảnh Biệt Thự Quỷ

Ảo Ảnh Biệt Thự Quỷ

 05:13:14    4 phần
 02:07 30/05/2020

Nỗi Oan Dòng Họ Đỗ

Nỗi Oan Dòng Họ Đỗ

3 vote

 04:41:41    4 phần
 02:07 30/05/2020

Oán Nghiệt Năm Xác

Oán Nghiệt Năm Xác

1 vote

 00:47:06    1 phần
 02:07 30/05/2020

Hồ Trên Núi

Hồ Trên Núi

2 vote

 01:32:16    1 phần
 02:07 30/05/2020

Đừng Gọi Tên Trên Bia Mộ

Đừng Gọi Tên Trên Bia Mộ

4 vote

 08:47:02    6 phần
 02:07 30/05/2020

Đồng Đô La Quỷ Ám

Đồng Đô La Quỷ Ám

2 vote

 01:48:05    1 phần
 02:07 30/05/2020

Nhà Mồ U Ám

Nhà Mồ U Ám

2 vote

 01:28:54    1 phần
 02:07 30/05/2020

FULL 5 Phần Pháp Sư Truyền Kỳ

Pháp Sư Truyền Kỳ

67 vote

 04:01:04    22 phần
 02:07 30/05/2020

Oan Hồn Hoàng Lan

Oan Hồn Hoàng Lan

 02:15:28    2 phần
 02:07 30/05/2020

Nước Độc

Nước Độc

 01:23:00    1 phần
 02:07 30/05/2020

Bóng Người Trong Sương

Bóng Người Trong Sương

 01:21:46    1 phần
 02:07 30/05/2020

Đất Độc

Đất Độc

3 vote

 03:02:52    3 phần
 02:07 30/05/2020

Hài Cốt Dưới Gốc Hồng Mai

Hài Cốt Dưới Gốc Hồng Mai

 01:11:42    1 phần
 02:07 30/05/2020

Bản Nuôi Ma

Bản Nuôi Ma

1 vote

 05:54:04    5 phần
 02:07 30/05/2020

Chiếc Áo Đỏ

Chiếc Áo Đỏ

 01:48:04    1 phần
 02:07 30/05/2020

Câu Chuyện Làng Chài

Câu Chuyện Làng Chài

1 vote

 03:56:34    3 phần
 02:07 30/05/2020

Ân Oán Tình Thù

Ân Oán Tình Thù

3 vote

 02:43:29    2 phần
 02:07 30/05/2020

Chào Mẹ Là Con Đây - Truyện Ma

Chào Mẹ Là Con Đây - Truyện Ma

 01:59:46    1 phần
 02:07 30/05/2020

MC DS Có Con Với Ma - Truyện Ma

Có Con Với Ma - Truyện Ma

1 vote

 02:01:48    2 phần
 02:07 30/05/2020

Ngải Từ Cô Gái Còn Trong Trắng - Truyện Ma

Ngải Từ Cô Gái Còn Trong Trắng - Truyện Ma

     2 phần
 02:07 30/05/2020

Tiếng Rú Vào Đêm Khuya - Truyện Ma

Tiếng Rú Vào Đêm Khuya - Truyện Ma

1 vote

 00:55:40    1 phần
 02:07 30/05/2020

Nghiệp Cõi Âm

Nghiệp Cõi Âm

6 vote

 08:00:11    5 phần
 02:07 30/05/2020