Giọng đọc: MC Nguyễn Hoa

Sắp xếp Audio
TẬP 04 Đồ Chửa Hoang

Đồ Chửa Hoang

 04:35:51    4 phần
 00:59 14/05/2021

TẬP 08 Nghề Làm Đêm

Nghề Làm Đêm

 14:22:46    8 phần
 00:59 14/05/2021

Vợ Ơi - Đừng Chậm Trễ Động Phòng

Vợ Ơi - Đừng Chậm Trễ Động Phòng

 20:57:00    19 phần
 00:59 14/05/2021

Tôi Muốn Gặp Cỏ Non

Tôi Muốn Gặp Cỏ Non

2 vote

 04:45:53    4 phần
 00:59 14/05/2021

Dạy Vợ Động Phòng

Dạy Vợ Động Phòng

1 vote

 15:57:21    14 phần
 00:59 14/05/2021

TẬP 49 Một Đêm Tình Tiền

Một Đêm Tình Tiền

3 vote

 00:50:17    49 phần
 00:59 14/05/2021

Cô Vợ Khát Tình

Cô Vợ Khát Tình

 18:12:13    43 phần
 00:59 14/05/2021

Nỗi Lòng Người Vợ Trẻ

Nỗi Lòng Người Vợ Trẻ

3 vote

 01:12:13    47 phần
 00:59 14/05/2021

Bước Ngoặt Cuộc Đời

Bước Ngoặt Cuộc Đời

3 vote

 01:50:01    49 phần
 00:59 14/05/2021

TẬP 169 Giao Dịch Mang Thai Hộ

Giao Dịch Mang Thai Hộ

3 vote

 19:20:41    168 phần
 00:59 14/05/2021

Cướp Chồng

Cướp Chồng

 00:42:55    123 phần
 00:59 14/05/2021

Một Đêm Tình Sai Trái

Một Đêm Tình Sai Trái

4 vote

 02:39:19    26 phần
 00:59 14/05/2021

Lấy Chồng Thiếu Gia

Lấy Chồng Thiếu Gia

15 vote

 12:46:42    39 phần
 00:59 14/05/2021

Nghề Đẻ Thuê

Nghề Đẻ Thuê

7 vote

 11:06:33    16 phần
 00:59 14/05/2021

TẬP 240 Cô Bé Người Tình

Cô Bé Người Tình

9 vote

 05:35:52    240 phần
 00:59 14/05/2021

Đêm Say Định Mệnh

Đêm Say Định Mệnh

2 vote

 00:40:18    47 phần
 00:59 14/05/2021

Cô Vợ Thế Thân

Cô Vợ Thế Thân

13 vote

 01:47:16    47 phần
 00:59 14/05/2021

Người Vợ Nô Lệ

Người Vợ Nô Lệ

19 vote

 15:32:22    14 phần
 00:59 14/05/2021