Giọng đọc: MC Nguyễn Huy

Sắp xếp Audio
TẬP 03 Yêu Người Không Bóng

Yêu Người Không Bóng

4 vote

 03:23:14    3 phần
 13:14 04/08/2021

Miếu Xà Thiêng

Miếu Xà Thiêng

3 vote

 01:48:03    2 phần
 13:14 04/08/2021

Oán Tình Em Mang

Oán Tình Em Mang

1 vote

 01:15:35    1 phần
 13:14 04/08/2021

Ngọn Nến Thứ 7

Ngọn Nến Thứ 7

2 vote

 01:06:18    1 phần
 13:14 04/08/2021

TẬP 07 Cuộc Gọi Ma Quỷ

Cuộc Gọi Ma Quỷ

2 vote

 07:43:22    7 phần
 13:14 04/08/2021

TẬP 03 Quái Nhân Trên Giường Bệnh

Quái Nhân Trên Giường Bệnh

1 vote

 03:20:26    3 phần
 13:14 04/08/2021

Nghĩa Trang Bên Sông Hồng Đăng

Nghĩa Trang Bên Sông Hồng Đăng

1 vote

 00:59:39    1 phần
 13:14 04/08/2021

Lấy Chồng Ngoại Biên

Lấy Chồng Ngoại Biên

2 vote

 01:10:33    1 phần
 13:14 04/08/2021

TẬP 10 Độc Giang Cửu Huyền

Độc Giang Cửu Huyền

 09:56:46    10 phần
 13:14 04/08/2021

Chuyến Đi Bão Táp

Chuyến Đi Bão Táp

 01:00:25    1 phần
 13:14 04/08/2021

TẬP 06 Chiếc Váy Quỷ Ám

Chiếc Váy Quỷ Ám

3 vote

 06:09:22    6 phần
 13:14 04/08/2021

Chung Cư Quỷ Ám

Chung Cư Quỷ Ám

1 vote

 00:55:48    1 phần
 13:14 04/08/2021

Chở Ma

Chở Ma

 00:58:17    1 phần
 13:14 04/08/2021

Cô Mía

Cô Mía

3 vote

 01:07:27    1 phần
 13:14 04/08/2021

Cô Ta Đang Ở Đây

Cô Ta Đang Ở Đây

1 vote

 01:07:48    1 phần
 13:14 04/08/2021

Khúc Cua Tử Nạn

Khúc Cua Tử Nạn

 01:06:37    1 phần
 13:14 04/08/2021

NGOẠI TRUYỆN Tầm Long Trấn Mạch Toàn Thư : Ngoại truyện Cửu Long Quái Sự Ký
Tròng Oán Linh

Tròng Oán Linh

2 vote

 01:45:51    2 phần
 13:14 04/08/2021

Viện Điều Dưỡng Ma Quái

Viện Điều Dưỡng Ma Quái

3 vote

 00:59:08    1 phần
 13:14 04/08/2021

NGOẠI TRUYỆN Những Người Con Của Lý Gia : Ngoại truyện Cửu Long Quái Sự Ký
Oán Hồn Chị Duyên

Oán Hồn Chị Duyên

 00:53:28    1 phần
 13:14 04/08/2021

NGOẠI TRUYỆN Đạo Tiêu Nhi - Đại Đầu Chùy & Hỏa Kim Bá Hộ - Cả Tuệ
Mùa Sen Cạn

Mùa Sen Cạn

1 vote

 01:11:30    1 phần
 13:14 04/08/2021

NGOẠI TRUYỆN Bất Đảo Ông Năm Cóc: Ngoại truyện Cửu Long Quái Sự Ký

Bất Đảo Ông Năm Cóc: Ngoại truyện Cửu Long Quái Sự Ký

1 vote

 00:35:29    1 phần
 13:14 04/08/2021

Nhà Quỷ

Nhà Quỷ

2 vote

 01:05:58    1 phần
 13:14 04/08/2021

NGOẠI TRUYỆN Lực Vương Tư Rồng : Ngoại Truyện Cửu Long Quái Sự Ký
Hồn Cô Mai

Hồn Cô Mai

1 vote

 00:59:04    1 phần
 13:14 04/08/2021

NGOẠI TRUYỆN Cậu Hai Võ Trường Vân : Ngoại Truyện Cửu Long Quái Sự Ký
Âm Mưu Song Thai

Âm Mưu Song Thai

2 vote

 01:07:57    1 phần
 13:14 04/08/2021

Con Hạnh - Con Phúc

Con Hạnh - Con Phúc

3 vote

 01:08:49    1 phần
 13:14 04/08/2021

Vong Hồn Trên Bờ Biển

Vong Hồn Trên Bờ Biển

2 vote

 02:16:30    2 phần
 13:14 04/08/2021

Những Hồn Ma Miền Tây

Những Hồn Ma Miền Tây

1 vote

 01:11:12    1 phần
 13:14 04/08/2021

Đó Là Ông Nội Tôi

Đó Là Ông Nội Tôi

2 vote

 00:56:55    1 phần
 13:14 04/08/2021

Ác Báo

Ác Báo

2 vote

 01:11:05    1 phần
 13:14 04/08/2021

TẬP 02 Hòm Quỷ Ám

Hòm Quỷ Ám

2 vote

 01:55:31    2 phần
 13:14 04/08/2021

TẬP 02 Nhà Trên Xác Quỷ

Nhà Trên Xác Quỷ

2 vote

 01:52:15    2 phần
 13:14 04/08/2021

THIÊN 6 Cửu Long Quái Sự Ký Thiên 6: Mộ Ngải Cô Tô

Cửu Long Quái Sự Ký Thiên 6: Mộ Ngải Cô Tô

2 vote

 13:01:52    12 phần
 13:14 04/08/2021

Lòng Dạ

Lòng Dạ

4 vote

 01:52:27    2 phần
 13:14 04/08/2021

TẬP 09 Người Vận Chuyển

Người Vận Chuyển

4 vote

 07:44:22    9 phần
 13:14 04/08/2021

TẬP 03 Miền Tây Những Ngày Kinh Dị

Miền Tây Những Ngày Kinh Dị

5 vote

 03:09:39    3 phần
 13:14 04/08/2021