Giọng đọc: MC Nguyễn Huy

Sắp xếp Audio
Truyện Ma Đêm Đen

Truyện Ma Đêm Đen

2 vote

 01:47:15    2 phần
 01:28 16/12/2019

Chiếc Hộp Trấn Thi

Chiếc Hộp Trấn Thi

1 vote

 01:54:16    2 phần
 01:28 16/12/2019

Ma Da

Ma Da

8 vote

 02:08:09    2 phần
 01:28 16/12/2019

FULL An Yên

An Yên

1 vote

 04:18:36    4 phần
 01:28 16/12/2019

Bản Tình Ca Của Quỷ

Bản Tình Ca Của Quỷ

3 vote

 01:20:52    1 phần
 01:28 16/12/2019

Đêm Halloween Ở Nghĩa Trang Bào Sàng

Đêm Halloween Ở Nghĩa Trang Bào Sàng

1 vote

     1 phần
 01:28 16/12/2019

FULL Ma Ám

Ma Ám

6 vote

 05:47:33    5 phần
 01:28 16/12/2019

FULL Miền Tây Kinh Dị Ký

Miền Tây Kinh Dị Ký

4 vote

 03:38:18    4 phần
 01:28 16/12/2019

Đò Ơi

Đò Ơi

 00:48:09    1 phần
 01:28 16/12/2019

Tàn - Truyện Ma

Tàn - Truyện Ma

3 vote

 02:23:42    2 phần
 01:28 16/12/2019

Những Bóng Ma Trong Đời

Những Bóng Ma Trong Đời

 01:25:50    1 phần
 01:28 16/12/2019

Xóm Trùng Tang

Xóm Trùng Tang

2 vote

 01:49:48    1 phần
 01:28 16/12/2019

Nhà Xưởng Có Ma

Nhà Xưởng Có Ma

2 vote

 00:43:40    1 phần
 01:28 16/12/2019

Sát Hương Quỳnh

Sát Hương Quỳnh

3 vote

 03:25:38    3 phần
 01:28 16/12/2019

Tróc Yêu Ký

Tróc Yêu Ký

1 vote

 03:45:54    3 phần
 01:28 16/12/2019

Oan Hồn Trở Lại

Oan Hồn Trở Lại

 02:44:14    2 phần
 01:28 16/12/2019

Đêm Trên Dòng Sông

Đêm Trên Dòng Sông

 03:08:54    2 phần
 01:28 16/12/2019

Chuyện Âm Hôn Ở Mỹ Tho Những Năm 1930

Chuyện Âm Hôn Ở Mỹ Tho Những Năm 1930

 01:36:16    2 phần
 01:28 16/12/2019

Chuyện Ma Ở Sài Gòn: Chết Tức Tưởi

Chuyện Ma Ở Sài Gòn: Chết Tức Tưởi

 01:57:59    2 phần
 01:28 16/12/2019

Trần Tình Âm Nghiệp

Trần Tình Âm Nghiệp

 01:09:11    1 phần
 01:28 16/12/2019

Đêm Lạnh Nhà Hoang

Đêm Lạnh Nhà Hoang

1 vote

 00:59:32    1 phần
 01:28 16/12/2019

Chuyện Có Thật Được Kể Từ 2006

Chuyện Có Thật Được Kể Từ 2006

 01:06:30    1 phần
 01:28 16/12/2019

Gò Đất Ma

Gò Đất Ma

 01:46:31    2 phần
 01:28 16/12/2019

Cái Quách Lạ Sau Hè

Cái Quách Lạ Sau Hè

1 vote

 01:49:08    2 phần
 01:28 16/12/2019

Chuyến Đi Chơi Định Mệnh

Chuyến Đi Chơi Định Mệnh

 01:59:10    2 phần
 01:28 16/12/2019

NGOẠI - Đạo Sĩ Phái Năm Ông

NGOẠI - Đạo Sĩ Phái Năm Ông

2 vote

 03:06:30    3 phần
 01:28 16/12/2019

HỒI 8 Trung Thu Quỷ Truyện

Trung Thu Quỷ Truyện

3 vote

 08:57:44    8 phần
 01:28 16/12/2019

Âm Dương Sư

Âm Dương Sư

1 vote

 08:13:16    8 phần
 01:28 16/12/2019

Linh Hồn Trở Về

Linh Hồn Trở Về

1 vote

 01:05:07    1 phần
 01:28 16/12/2019

Săn Quỷ

Săn Quỷ

1 vote

 00:52:12    1 phần
 01:28 16/12/2019

Chuyện Quái Dị Ở Nghĩa Địa Tân Lộc

Chuyện Quái Dị Ở Nghĩa Địa Tân Lộc

1 vote

 00:50:28    1 phần
 01:28 16/12/2019

Gọi Quỷ

Gọi Quỷ

 00:44:32    1 phần
 01:28 16/12/2019

Nghiệp Làng - Truyện Ma

Nghiệp Làng - Truyện Ma

2 vote

 00:45:42    1 phần
 01:28 16/12/2019

Những Lần Trong Đời

Những Lần Trong Đời

 00:53:49    1 phần
 01:28 16/12/2019

Báo Oán - Truyện Ma

Báo Oán - Truyện Ma

 00:51:23    1 phần
 01:28 16/12/2019

Đáy Sông Lạnh

Đáy Sông Lạnh

1 vote

 00:43:24    1 phần
 01:28 16/12/2019

Cần Thơ Ký Sự 12H Đêm

Cần Thơ Ký Sự 12H Đêm

 00:59:10    1 phần
 01:28 16/12/2019

Đêm Tháng 7 Kể Chuyện Cô Hồn

Đêm Tháng 7 Kể Chuyện Cô Hồn

3 vote

 04:37:13    7 phần
 01:28 16/12/2019

Duyên Kiếp Tâm Linh

Duyên Kiếp Tâm Linh

1 vote

 02:45:38    3 phần
 01:28 16/12/2019

Khi Người Yêu Là Vong Ma

Khi Người Yêu Là Vong Ma

2 vote

 04:38:15    4 phần
 01:28 16/12/2019