Giọng đọc: MC Nguyễn Huy

Sắp xếp Audio
Bi Kịch Song Sinh

Bi Kịch Song Sinh

 01:21:21    1 phần
 21:01 23/01/2021

Cô Bé Mồ Côi

Cô Bé Mồ Côi

 01:06:14    1 phần
 21:01 23/01/2021

Đáy Hồ Kia Mẹ Tôi Nằm

Đáy Hồ Kia Mẹ Tôi Nằm

 01:04:13    1 phần
 21:01 23/01/2021

Rừng Thiêng Nước Độc

Rừng Thiêng Nước Độc

1 vote

 01:23:08    1 phần
 21:01 23/01/2021

TẬP 05 Luyện Âm Binh - MC Nguyễn Huy

Luyện Âm Binh - MC Nguyễn Huy

 05:20:36    5 phần
 21:01 23/01/2021

Dạo Chơi Âm Phủ

Dạo Chơi Âm Phủ

 03:17:28    3 phần
 21:01 23/01/2021

Ngôi Làng Bị Nguyền Rủa - MC Nguyễn Huy

Ngôi Làng Bị Nguyền Rủa - MC Nguyễn Huy

2 vote

 01:37:06    1 phần
 21:01 23/01/2021

Sống Chung Với Quỷ

Sống Chung Với Quỷ

1 vote

 01:00:27    1 phần
 21:01 23/01/2021

Ác Mộng Nhà Hào Môn

Ác Mộng Nhà Hào Môn

2 vote

 04:39:02    4 phần
 21:01 23/01/2021

Người Kể Chuyện Ma

Người Kể Chuyện Ma

4 vote

 04:18:39    3 phần
 21:01 23/01/2021

Chuyện Về Quỷ

Chuyện Về Quỷ

3 vote

 01:15:34    1 phần
 21:01 23/01/2021

Tình Kiếp 153 Năm

Tình Kiếp 153 Năm

1 vote

 01:20:00    1 phần
 21:01 23/01/2021

Pháp Sư Tự Truyện

Pháp Sư Tự Truyện

4 vote

 05:41:37    5 phần
 21:01 23/01/2021

Nghiệp Trùng Tang

Nghiệp Trùng Tang

2 vote

 03:10:33    3 phần
 21:01 23/01/2021

Hồn Sư Cụ

Hồn Sư Cụ

1 vote

 01:21:42    1 phần
 21:01 23/01/2021

Hưởng Dương Hay Hưởng Thọ

Hưởng Dương Hay Hưởng Thọ

1 vote

 02:36:15    2 phần
 21:01 23/01/2021

Rừng Ma - MC Nguyễn Huy

Rừng Ma - MC Nguyễn Huy

6 vote

 05:46:26    5 phần
 21:01 23/01/2021

TẬP 05 Đêm Trăng Đòi Mạng

Đêm Trăng Đòi Mạng

2 vote

 06:08:12    5 phần
 21:01 23/01/2021

Bà Tôi Là Pháp Sư

Bà Tôi Là Pháp Sư

1 vote

 04:02:12    3 phần
 21:01 23/01/2021

Người Canh Nghĩa Địa

Người Canh Nghĩa Địa

6 vote

 01:30:47    1 phần
 21:01 23/01/2021

Phòng Trọ Số 7

Phòng Trọ Số 7

1 vote

 01:26:49    1 phần
 21:01 23/01/2021

Trung Nguyên Quỷ Nguyệt

Trung Nguyên Quỷ Nguyệt

1 vote

 03:27:41    2 phần
 21:01 23/01/2021

Dạ Khuyển Tuyệt Quỷ

Dạ Khuyển Tuyệt Quỷ

1 vote

 05:39:59    3 phần
 21:01 23/01/2021

Dưới Ánh Trăng Tàn

Dưới Ánh Trăng Tàn

3 vote

 02:32:44    2 phần
 21:01 23/01/2021

Bức Ảnh Bị Ám

Bức Ảnh Bị Ám

1 vote

 03:28:55    3 phần
 21:01 23/01/2021

Ghe Hàng Bông

Ghe Hàng Bông

2 vote

 01:16:57    1 phần
 21:01 23/01/2021

TẬP 04 Truyền Nhân Dòng Họ Nguyễn

Truyền Nhân Dòng Họ Nguyễn

2 vote

 04:40:19    4 phần
 21:01 23/01/2021

Đêm Bốc Mộ - MC Nguyễn Huy

Đêm Bốc Mộ - MC Nguyễn Huy

2 vote

 01:14:32    1 phần
 21:01 23/01/2021

Vong Nhi

Vong Nhi

1 vote

 02:08:24    2 phần
 21:01 23/01/2021

TẬP 06 Duyên Âm

Duyên Âm

2 vote

 07:26:17    6 phần
 21:01 23/01/2021

Ma Trùng - MC Nguyễn Huy

Ma Trùng - MC Nguyễn Huy

 01:03:59    1 phần
 21:01 23/01/2021

Mê Tâm Ngải

Mê Tâm Ngải

2 vote

 06:14:37    5 phần
 21:01 23/01/2021

Vở Tuồng Oan Khiên

Vở Tuồng Oan Khiên

2 vote

 03:12:03    2 phần
 21:01 23/01/2021

Hồn Ai Trên Sông

Hồn Ai Trên Sông

3 vote

 01:52:19    1 phần
 21:01 23/01/2021

Pháp Sư Học Đường

Pháp Sư Học Đường

4 vote

 02:36:19    22 phần
 21:01 23/01/2021

Lời Nguyền U Ẩn

Lời Nguyền U Ẩn

31 vote

 21:53:12    21 phần
 21:01 23/01/2021

Vong Ám Nhà Tôi

Vong Ám Nhà Tôi

5 vote

 01:08:55    1 phần
 21:01 23/01/2021

Tiếng Ru Con

Tiếng Ru Con

 00:53:51    1 phần
 21:01 23/01/2021

Ký Ức Kinh Hoàng

Ký Ức Kinh Hoàng

1 vote

 01:29:13    1 phần
 21:01 23/01/2021

Đôi Mắt Âm Dương - MC Nguyễn Huy

Đôi Mắt Âm Dương - MC Nguyễn Huy

7 vote

 06:52:13    6 phần
 21:01 23/01/2021