Giọng đọc: MC Nguyễn Huy

Sắp xếp Audio
TẬP 01 Đêm Mưa Có Quỷ - Tết Âm Hồn

Đêm Mưa Có Quỷ - Tết Âm Hồn

1 vote

 01:35:46    1 phần
 06:25 16/04/2021

Nghịch Tử - MC Nguyễn Huy

Nghịch Tử - MC Nguyễn Huy

 01:13:08    1 phần
 06:25 16/04/2021

TẬP 02 Ác Linh Thầm Lặng

Ác Linh Thầm Lặng

 02:20:08    2 phần
 06:25 16/04/2021

Ngã Ba Oan Nghiệt

Ngã Ba Oan Nghiệt

1 vote

 01:10:29    1 phần
 06:25 16/04/2021

TẬP 01 Ván Bài Cõi Âm

Ván Bài Cõi Âm

 01:09:49    1 phần
 06:25 16/04/2021

Chở Ma Về Nhà

Chở Ma Về Nhà

1 vote

 01:07:41    1 phần
 06:25 16/04/2021

TẬP 03 Kumanthong

Kumanthong

 03:36:18    3 phần
 06:25 16/04/2021

Ma Nữ Báo Ân

Ma Nữ Báo Ân

 01:08:25    1 phần
 06:25 16/04/2021

Đêm Tảo Mộ

Đêm Tảo Mộ

1 vote

 01:16:55    1 phần
 06:25 16/04/2021

Chuyện Lục Lâm Của Miền Tây

Chuyện Lục Lâm Của Miền Tây

 01:07:13    1 phần
 06:25 16/04/2021

Phòng Trọ Trống

Phòng Trọ Trống

1 vote

 00:58:01    1 phần
 06:25 16/04/2021

Cây Me Đầu Xóm

Cây Me Đầu Xóm

 01:31:23    1 phần
 06:25 16/04/2021

Đừng Đạp Mộ Hoang

Đừng Đạp Mộ Hoang

 01:09:21    1 phần
 06:25 16/04/2021

Ma Men Gặp Ma Nữ

Ma Men Gặp Ma Nữ

3 vote

 01:20:11    1 phần
 06:25 16/04/2021

Mẹ Ơi Con Lạnh

Mẹ Ơi Con Lạnh

 01:08:15    1 phần
 06:25 16/04/2021

Những Điều Kiêng Kỵ

Những Điều Kiêng Kỵ

 01:03:35    1 phần
 06:25 16/04/2021

Trộm Xác Đêm Giao Thừa

Trộm Xác Đêm Giao Thừa

 01:33:08    1 phần
 06:25 16/04/2021

Oán Hồn Cô Nữ Sinh

Oán Hồn Cô Nữ Sinh

1 vote

 01:12:17    1 phần
 06:25 16/04/2021

Lì Xì Người Chết

Lì Xì Người Chết

3 vote

 01:56:08    1 phần
 06:25 16/04/2021

Ai Cũng Gặp Ma

Ai Cũng Gặp Ma

 02:01:28    2 phần
 06:25 16/04/2021

TẬP 02 Chuyện Người Lái Đò

Chuyện Người Lái Đò

 01:55:20    2 phần
 06:25 16/04/2021

PHẦN 4 Huyết Tiên Huyền: Hoàng Hôn - Hồn Hoang

Huyết Tiên Huyền: Hoàng Hôn - Hồn Hoang

1 vote

 01:23:24    1 phần
 06:25 16/04/2021

PHẦN 3 Huyết Tiên Huyền: Giếng Làng - Láng Giềng

Huyết Tiên Huyền: Giếng Làng - Láng Giềng

2 vote

 01:13:44    1 phần
 06:25 16/04/2021

PHẦN 2 Huyết Tiên Huyền: Rằm Tính - Rình Tắm

Huyết Tiên Huyền: Rằm Tính - Rình Tắm

 01:29:33    1 phần
 06:25 16/04/2021

Đi Tìm Người

Đi Tìm Người

 02:44:53    2 phần
 06:25 16/04/2021

Oan Hồn Xông Đất

Oan Hồn Xông Đất

1 vote

 01:48:52    1 phần
 06:25 16/04/2021

Ngôi Nhà Của Quỷ

Ngôi Nhà Của Quỷ

1 vote

 01:26:50    1 phần
 06:25 16/04/2021

Chồng Khờ - Truyện ma Nguyễn Huy

Chồng Khờ - Truyện ma Nguyễn Huy

 01:01:02    1 phần
 06:25 16/04/2021

TẬP 03 Trùng Tang Báo Oán

Trùng Tang Báo Oán

1 vote

 03:46:47    3 phần
 06:25 16/04/2021

Mờ Nhân Ảnh

Mờ Nhân Ảnh

1 vote

 01:17:34    1 phần
 06:25 16/04/2021

Quỷ Ám Hào Môn

Quỷ Ám Hào Môn

 01:48:57    1 phần
 06:25 16/04/2021

Những Điềm Báo Trước

Những Điềm Báo Trước

1 vote

 00:59:50    1 phần
 06:25 16/04/2021

TẬP 27 Cửu Long Quái Sự Ký

Cửu Long Quái Sự Ký

4 vote

 07:01:28    27 phần
 06:25 16/04/2021

Nữ Quỷ Báo Thù

Nữ Quỷ Báo Thù

 01:11:29    1 phần
 06:25 16/04/2021

Oán Linh Gọi Cửa

Oán Linh Gọi Cửa

2 vote

 01:49:09    1 phần
 06:25 16/04/2021

Ma Da Bắt Hồn

Ma Da Bắt Hồn

1 vote

 01:10:39    1 phần
 06:25 16/04/2021

Không Thờ Thổ Công - Vong Quỷ Lộng Hành

Không Thờ Thổ Công - Vong Quỷ Lộng Hành

1 vote

 01:28:13    1 phần
 06:25 16/04/2021

Rước Quỷ Đêm Giao Thừa

Rước Quỷ Đêm Giao Thừa

4 vote

 02:16:31    2 phần
 06:25 16/04/2021

Lệ Máu

Lệ Máu

1 vote

 00:55:42    1 phần
 06:25 16/04/2021

TẬP 02 Bí Ẩn Ngôi Làng Ven Sông

Bí Ẩn Ngôi Làng Ven Sông

5 vote

 02:24:22    2 phần
 06:25 16/04/2021