Giọng đọc: MC Nguyễn Huy

Sắp xếp Audio
Những Đồ Vật Có Linh Hồn

Những Đồ Vật Có Linh Hồn

 02:21:14    2 phần
 00:31 19/01/2020

Tân Lang Không Đầu

Tân Lang Không Đầu

 04:08:05    4 phần
 00:31 19/01/2020

Chiếc Nhẫn Của Người Âm

Chiếc Nhẫn Của Người Âm

 00:52:24    1 phần
 00:31 19/01/2020

Đoạt Xác

Đoạt Xác

 01:19:14    1 phần
 00:31 19/01/2020

Diêm Phù Luận Tội

Diêm Phù Luận Tội

3 vote

 04:52:43    3 phần
 00:31 19/01/2020

Vong Ma Đói

Vong Ma Đói

 02:48:55    2 phần
 00:31 19/01/2020

Lồng Đèn Da Người

Lồng Đèn Da Người

4 vote

 02:44:34    2 phần
 00:31 19/01/2020

Đảo Búp Bê

Đảo Búp Bê

 02:40:33    2 phần
 00:31 19/01/2020

Ma Chó

Ma Chó

 10:43:59    8 phần
 00:31 19/01/2020

Chuyến Đi Chết Chóc

Chuyến Đi Chết Chóc

1 vote

 06:35:14    6 phần
 00:31 19/01/2020

FULL Tận - Truyện Ma Pháp Sư

Tận - Truyện Ma Pháp Sư

5 vote

 05:05:57    4 phần
 00:31 19/01/2020

Nghiệp Báo Kẻ Trộm Mộ

Nghiệp Báo Kẻ Trộm Mộ

2 vote

 03:02:26    3 phần
 00:31 19/01/2020

Cô Đào Hát

Cô Đào Hát

1 vote

 02:46:21    3 phần
 00:31 19/01/2020

Truyện Ma Đêm Đen

Truyện Ma Đêm Đen

4 vote

 01:47:15    2 phần
 00:31 19/01/2020

Chiếc Hộp Trấn Thi

Chiếc Hộp Trấn Thi

1 vote

 01:54:16    2 phần
 00:31 19/01/2020

Ma Da

Ma Da

8 vote

 02:08:09    2 phần
 00:31 19/01/2020

FULL An Yên

An Yên

1 vote

 04:18:36    4 phần
 00:31 19/01/2020

Bản Tình Ca Của Quỷ

Bản Tình Ca Của Quỷ

3 vote

 01:20:52    1 phần
 00:31 19/01/2020

Đêm Halloween Ở Nghĩa Trang Bào Sàng

Đêm Halloween Ở Nghĩa Trang Bào Sàng

1 vote

     1 phần
 00:31 19/01/2020

FULL Ma Ám

Ma Ám

7 vote

 05:47:33    5 phần
 00:31 19/01/2020

FULL Miền Tây Kinh Dị Ký

Miền Tây Kinh Dị Ký

5 vote

 03:38:18    4 phần
 00:31 19/01/2020

Đò Ơi

Đò Ơi

 00:48:09    1 phần
 00:31 19/01/2020

Tàn - Truyện Ma

Tàn - Truyện Ma

3 vote

 02:23:42    2 phần
 00:31 19/01/2020

Những Bóng Ma Trong Đời

Những Bóng Ma Trong Đời

 01:25:50    1 phần
 00:31 19/01/2020

Xóm Trùng Tang

Xóm Trùng Tang

2 vote

 01:49:48    1 phần
 00:31 19/01/2020

Nhà Xưởng Có Ma

Nhà Xưởng Có Ma

2 vote

 00:43:40    1 phần
 00:31 19/01/2020

Sát Hương Quỳnh

Sát Hương Quỳnh

3 vote

 03:25:38    3 phần
 00:31 19/01/2020

Tróc Yêu Ký

Tróc Yêu Ký

1 vote

 03:45:54    3 phần
 00:31 19/01/2020

Oan Hồn Trở Lại

Oan Hồn Trở Lại

 02:44:14    2 phần
 00:31 19/01/2020

Đêm Trên Dòng Sông

Đêm Trên Dòng Sông

 03:08:54    2 phần
 00:31 19/01/2020

Chuyện Âm Hôn Ở Mỹ Tho Những Năm 1930

Chuyện Âm Hôn Ở Mỹ Tho Những Năm 1930

 01:36:16    2 phần
 00:31 19/01/2020

Chuyện Ma Ở Sài Gòn: Chết Tức Tưởi

Chuyện Ma Ở Sài Gòn: Chết Tức Tưởi

 01:57:59    2 phần
 00:31 19/01/2020

Trần Tình Âm Nghiệp

Trần Tình Âm Nghiệp

 01:09:11    1 phần
 00:31 19/01/2020

Đêm Lạnh Nhà Hoang

Đêm Lạnh Nhà Hoang

1 vote

 00:59:32    1 phần
 00:31 19/01/2020

Chuyện Có Thật Được Kể Từ 2006

Chuyện Có Thật Được Kể Từ 2006

 01:06:30    1 phần
 00:31 19/01/2020

Gò Đất Ma

Gò Đất Ma

1 vote

 01:46:31    2 phần
 00:31 19/01/2020

Cái Quách Lạ Sau Hè

Cái Quách Lạ Sau Hè

1 vote

 01:49:08    2 phần
 00:31 19/01/2020

Chuyến Đi Chơi Định Mệnh

Chuyến Đi Chơi Định Mệnh

 01:59:10    2 phần
 00:31 19/01/2020

NGOẠI - Đạo Sĩ Phái Năm Ông

NGOẠI - Đạo Sĩ Phái Năm Ông

2 vote

 03:06:30    3 phần
 00:31 19/01/2020

FULL Trung Thu Quỷ Truyện

Trung Thu Quỷ Truyện

5 vote

 11:05:45    10 phần
 00:31 19/01/2020