Giọng đọc: MC Nguyễn Huy

Sắp xếp Audio
Đừng Phạm Ma Da

Đừng Phạm Ma Da

1 vote

 02:01:38    2 phần
 13:50 05/04/2020

Cuộc Đời

Cuộc Đời

 06:07:19    5 phần
 13:50 05/04/2020

Tống Xác Hành Hương

Tống Xác Hành Hương

13 vote

 20:45:34    19 phần
 13:50 05/04/2020

Khi Tao Đến Nhà - Thì Mày Là Khách

Khi Tao Đến Nhà - Thì Mày Là Khách

4 vote

 02:25:49    2 phần
 13:50 05/04/2020

Căn Phòng Số 1

Căn Phòng Số 1

5 vote

 02:43:56    2 phần
 13:50 05/04/2020

Mệnh Duyên Âm

Mệnh Duyên Âm

2 vote

 05:44:38    5 phần
 13:50 05/04/2020

Con Đường Ma

Con Đường Ma

6 vote

 00:46:49    1 phần
 13:50 05/04/2020

Người Yêu Ma

Người Yêu Ma

5 vote

 02:39:31    2 phần
 13:50 05/04/2020

Bóng Ma Bến Đò

Bóng Ma Bến Đò

4 vote

 02:25:31    2 phần
 13:50 05/04/2020

Chuyện Âm

Chuyện Âm

7 vote

 05:21:06    4 phần
 13:50 05/04/2020

Nghiệp

Nghiệp

3 vote

 03:41:13    3 phần
 13:50 05/04/2020

Ai Vừa Thắp Nhang Vong Hồn

Ai Vừa Thắp Nhang Vong Hồn

2 vote

 02:09:42    2 phần
 13:50 05/04/2020

Góc Khuất Trong Nghĩa Địa

Góc Khuất Trong Nghĩa Địa

5 vote

 01:16:12    1 phần
 13:50 05/04/2020

Đừng Phạm Nơi Ở Của Người Khuất Mặt

Đừng Phạm Nơi Ở Của Người Khuất Mặt

3 vote

 03:28:33    3 phần
 13:50 05/04/2020

Trốn Tìm Với Quỷ

Trốn Tìm Với Quỷ

5 vote

 02:48:46    2 phần
 13:50 05/04/2020

Đêm Giao Thừa Nghe Ông Kể Chuyện Ma

Đêm Giao Thừa Nghe Ông Kể Chuyện Ma

3 vote

 02:24:32    2 phần
 13:50 05/04/2020

Đừng Gọi Tên Trên Bia Mộ

Đừng Gọi Tên Trên Bia Mộ

4 vote

 08:47:02    6 phần
 13:50 05/04/2020

Đừng Cắm Đũa Vào Bát Cơm

Đừng Cắm Đũa Vào Bát Cơm

7 vote

 03:17:40    2 phần
 13:50 05/04/2020

Căn Nhà Ma Ám Ở Gò Vấp

Căn Nhà Ma Ám Ở Gò Vấp

3 vote

 00:35:47    1 phần
 13:50 05/04/2020

FULL Bút Tiên

Bút Tiên

10 vote

 14:41:42    11 phần
 13:50 05/04/2020

Những Đồ Vật Có Linh Hồn

Những Đồ Vật Có Linh Hồn

1 vote

 02:21:14    2 phần
 13:50 05/04/2020

Tân Lang Không Đầu

Tân Lang Không Đầu

4 vote

 04:08:05    4 phần
 13:50 05/04/2020

Chiếc Nhẫn Của Người Âm

Chiếc Nhẫn Của Người Âm

 00:52:24    1 phần
 13:50 05/04/2020

Đoạt Xác

Đoạt Xác

3 vote

 01:19:14    1 phần
 13:50 05/04/2020

Diêm Phù Luận Tội

Diêm Phù Luận Tội

7 vote

 04:52:43    3 phần
 13:50 05/04/2020

Vong Ma Đói

Vong Ma Đói

1 vote

 02:48:55    2 phần
 13:50 05/04/2020

Lồng Đèn Da Người

Lồng Đèn Da Người

5 vote

 02:44:34    2 phần
 13:50 05/04/2020

Đảo Búp Bê

Đảo Búp Bê

 02:40:33    2 phần
 13:50 05/04/2020

Ma Chó

Ma Chó

2 vote

 10:43:59    8 phần
 13:50 05/04/2020

Chuyến Đi Chết Chóc

Chuyến Đi Chết Chóc

6 vote

 06:35:14    6 phần
 13:50 05/04/2020

FULL Tận - Truyện Ma Pháp Sư

Tận - Truyện Ma Pháp Sư

15 vote

 05:05:57    4 phần
 13:50 05/04/2020

Nghiệp Báo Kẻ Trộm Mộ

Nghiệp Báo Kẻ Trộm Mộ

3 vote

 03:02:26    3 phần
 13:50 05/04/2020

Cô Đào Hát

Cô Đào Hát

5 vote

 02:46:21    3 phần
 13:50 05/04/2020

Truyện Ma Đêm Đen

Truyện Ma Đêm Đen

5 vote

 01:47:15    2 phần
 13:50 05/04/2020

Chiếc Hộp Trấn Thi

Chiếc Hộp Trấn Thi

6 vote

 01:54:16    2 phần
 13:50 05/04/2020

Ma Da

Ma Da

8 vote

 02:08:09    2 phần
 13:50 05/04/2020

FULL An Yên

An Yên

1 vote

 04:18:36    4 phần
 13:50 05/04/2020

Bản Tình Ca Của Quỷ

Bản Tình Ca Của Quỷ

4 vote

 01:20:52    1 phần
 13:50 05/04/2020

Đêm Halloween Ở Nghĩa Trang Bào Sàng

Đêm Halloween Ở Nghĩa Trang Bào Sàng

1 vote

     1 phần
 13:50 05/04/2020

FULL Ma Ám

Ma Ám

7 vote

 05:47:33    5 phần
 13:50 05/04/2020