Giọng đọc: MC Nguyễn Huy

Sắp xếp Audio
Quỷ Ám

Quỷ Ám

 01:02:51    1 phần
 17:37 29/09/2020

Âm Hôn

Âm Hôn

     0 phần
 17:37 29/09/2020

Tờ Vé Số Đẫm Máu

Tờ Vé Số Đẫm Máu

 01:03:31    1 phần
 17:37 29/09/2020

Ngạ Quỷ Trở Về

Ngạ Quỷ Trở Về

 01:11:38    1 phần
 17:37 29/09/2020

Khi Hàng Xóm Là Ma

Khi Hàng Xóm Là Ma

4 vote

 01:28:33    1 phần
 17:37 29/09/2020

Báo Ứng Kẻ Tà Tâm

Báo Ứng Kẻ Tà Tâm

2 vote

 02:18:14    2 phần
 17:37 29/09/2020

Người Giữ Của

Người Giữ Của

 16:46:45    14 phần
 17:37 29/09/2020

Vườn Bà Dình

Vườn Bà Dình

4 vote

 02:47:43    2 phần
 17:37 29/09/2020

Oán Thù Rết Tinh

Oán Thù Rết Tinh

 01:30:03    1 phần
 17:37 29/09/2020

Con Tinh Già

Con Tinh Già

2 vote

 03:10:42    3 phần
 17:37 29/09/2020

Mồ Côi

Mồ Côi

1 vote

 01:35:21    1 phần
 17:37 29/09/2020

Mái Tóc Của Ai

Mái Tóc Của Ai

1 vote

 02:50:49    2 phần
 17:37 29/09/2020

Tử Huyệt

Tử Huyệt

 02:03:11    2 phần
 17:37 29/09/2020

Quỷ Nhập Tràng

Quỷ Nhập Tràng

 01:04:48    1 phần
 17:37 29/09/2020

Lời Nguyền Trong Giông Bão

Lời Nguyền Trong Giông Bão

1 vote

 03:26:25    3 phần
 17:37 29/09/2020

Bốc Mộ - Giải Ếm - Bến Sông Lạnh

Bốc Mộ - Giải Ếm - Bến Sông Lạnh

 01:02:04    1 phần
 17:37 29/09/2020

Huyết Tiên Huyền

Huyết Tiên Huyền

 02:15:17    2 phần
 17:37 29/09/2020

Ma Lon Và Oan Hồn Út Lụa

Ma Lon Và Oan Hồn Út Lụa

5 vote

 01:28:13    1 phần
 17:37 29/09/2020

Chuyến Đi Định Mệnh

Chuyến Đi Định Mệnh

1 vote

 01:08:15    1 phần
 17:37 29/09/2020

Nhà Ma

Nhà Ma

3 vote

 01:08:15    1 phần
 17:37 29/09/2020

Tết Ở Làng Địa Ngục

Tết Ở Làng Địa Ngục

8 vote

 15:49:30    14 phần
 17:37 29/09/2020

Duyên Đứt Đoạn

Duyên Đứt Đoạn

 03:44:35    3 phần
 17:37 29/09/2020

Đánh Thức Một Linh Hồn

Đánh Thức Một Linh Hồn

3 vote

 01:13:19    1 phần
 17:37 29/09/2020

Oan Hồn Cô Gái Trẻ

Oan Hồn Cô Gái Trẻ

6 vote

 00:53:04    1 phần
 17:37 29/09/2020

Sau Áng Sương Mờ

Sau Áng Sương Mờ

5 vote

     3 phần
 17:37 29/09/2020

Ba Về Trong Mưa

Ba Về Trong Mưa

1 vote

 03:07:58    3 phần
 17:37 29/09/2020

Con Quỷ Ngàn Năm

Con Quỷ Ngàn Năm

5 vote

 01:31:40    1 phần
 17:37 29/09/2020

Hậu Duệ Thất Sơn Môn

Hậu Duệ Thất Sơn Môn

3 vote

 02:15:25    2 phần
 17:37 29/09/2020

Vào Đi! Nhà Không Có Ma Đâu

Vào Đi! Nhà Không Có Ma Đâu

9 vote

 02:19:26    2 phần
 17:37 29/09/2020

Trùng Tang

Trùng Tang

5 vote

 04:04:58    4 phần
 17:37 29/09/2020

Sát Nhãn Tinh Nhân

Sát Nhãn Tinh Nhân

1 vote

 02:24:54    2 phần
 17:37 29/09/2020

Yểm Trùng

Yểm Trùng

3 vote

 02:11:37    2 phần
 17:37 29/09/2020

Bản Mặt Quỷ Dữ

Bản Mặt Quỷ Dữ

4 vote

 04:16:33    4 phần
 17:37 29/09/2020

Chuyến Đò Về Âm Phủ

Chuyến Đò Về Âm Phủ

2 vote

 02:31:58    2 phần
 17:37 29/09/2020

Sống Trong Xác Sói

Sống Trong Xác Sói

2 vote

 08:12:13    7 phần
 17:37 29/09/2020

Linh Nhi

Linh Nhi

3 vote

 02:42:39    2 phần
 17:37 29/09/2020

Đèn Lồng Đỏ

Đèn Lồng Đỏ

2 vote

 07:48:43    6 phần
 17:37 29/09/2020

Tân Nương Là Nữ Quỷ

Tân Nương Là Nữ Quỷ

2 vote

 05:53:02    5 phần
 17:37 29/09/2020

Oán Tình Năm Cũ

Oán Tình Năm Cũ

 01:07:47    1 phần
 17:37 29/09/2020

Ngôi Mộ Dưới Sông

Ngôi Mộ Dưới Sông

2 vote

 00:58:08    1 phần
 17:37 29/09/2020