Giọng đọc: MC Nguyễn Huy

Sắp xếp Audio
Tróc Yêu Ký

Tróc Yêu Ký

1 vote

 03:45:54    3 phần
 11:08 15/10/2019

Oan Hồn Trở Lại

Oan Hồn Trở Lại

 02:44:14    2 phần
 11:08 15/10/2019

Đêm Trên Dòng Sông

Đêm Trên Dòng Sông

 03:08:54    2 phần
 11:08 15/10/2019

Chuyện Âm Hôn Ở Mỹ Tho Những Năm 1930

Chuyện Âm Hôn Ở Mỹ Tho Những Năm 1930

 01:36:16    2 phần
 11:08 15/10/2019

Chuyện Ma Ở Sài Gòn: Chết Tức Tưởi

Chuyện Ma Ở Sài Gòn: Chết Tức Tưởi

 01:57:59    2 phần
 11:08 15/10/2019

Trần Tình Âm Nghiệp

Trần Tình Âm Nghiệp

 01:09:11    1 phần
 11:08 15/10/2019

Đêm Lạnh Nhà Hoang

Đêm Lạnh Nhà Hoang

1 vote

 00:59:32    1 phần
 11:08 15/10/2019

Chuyện Có Thật Được Kể Từ 2006

Chuyện Có Thật Được Kể Từ 2006

 01:06:30    1 phần
 11:08 15/10/2019

Gò Đất Ma

Gò Đất Ma

 01:46:31    2 phần
 11:08 15/10/2019

Cái Quách Lạ Sau Hè

Cái Quách Lạ Sau Hè

 01:49:08    2 phần
 11:08 15/10/2019

Chuyến Đi Chơi Định Mệnh

Chuyến Đi Chơi Định Mệnh

 01:59:10    2 phần
 11:08 15/10/2019

NGOẠI - Đạo Sĩ Phái Năm Ông

NGOẠI - Đạo Sĩ Phái Năm Ông

 03:06:30    3 phần
 11:08 15/10/2019

HỒI 5 Trung Thu Quỷ Truyện

Trung Thu Quỷ Truyện

1 vote

 05:34:38    5 phần
 11:08 15/10/2019

Âm Dương Sư

Âm Dương Sư

 08:13:16    8 phần
 11:08 15/10/2019

Linh Hồn Trở Về

Linh Hồn Trở Về

 01:05:07    1 phần
 11:08 15/10/2019

Săn Quỷ

Săn Quỷ

1 vote

 00:52:12    1 phần
 11:08 15/10/2019

Chuyện Quái Dị Ở Nghĩa Địa Tân Lộc

Chuyện Quái Dị Ở Nghĩa Địa Tân Lộc

 00:50:28    1 phần
 11:08 15/10/2019

Gọi Quỷ

Gọi Quỷ

 00:44:32    1 phần
 11:08 15/10/2019

Nghiệp Làng - Truyện Ma

Nghiệp Làng - Truyện Ma

1 vote

 00:45:42    1 phần
 11:08 15/10/2019

Những Lần Trong Đời

Những Lần Trong Đời

 00:53:49    1 phần
 11:08 15/10/2019

Báo Oán - Truyện Ma

Báo Oán - Truyện Ma

 00:51:23    1 phần
 11:08 15/10/2019

Đáy Sông Lạnh

Đáy Sông Lạnh

 00:43:24    1 phần
 11:08 15/10/2019

Cần Thơ Ký Sự 12H Đêm

Cần Thơ Ký Sự 12H Đêm

 00:59:10    1 phần
 11:08 15/10/2019

Đêm Tháng 7 Kể Chuyện Cô Hồn

Đêm Tháng 7 Kể Chuyện Cô Hồn

3 vote

 04:37:13    7 phần
 11:08 15/10/2019

Duyên Kiếp Tâm Linh

Duyên Kiếp Tâm Linh

1 vote

 02:45:38    3 phần
 11:08 15/10/2019

Khi Người Yêu Là Vong Ma

Khi Người Yêu Là Vong Ma

1 vote

 04:38:15    4 phần
 11:08 15/10/2019

Ác Vọng

Ác Vọng

1 vote

 02:38:10    3 phần
 11:08 15/10/2019

Xác Chết Không Đầu

Xác Chết Không Đầu

1 vote

 04:57:50    5 phần
 11:08 15/10/2019

Oan Hồn Không Siêu Thoát

Oan Hồn Không Siêu Thoát

2 vote

 04:51:08    5 phần
 11:08 15/10/2019

Tứ Đại Oán

Tứ Đại Oán

 02:12:19    2 phần
 11:08 15/10/2019

Ngôi Nhà Bí Ẩn

Ngôi Nhà Bí Ẩn

1 vote

 04:04:13    4 phần
 11:08 15/10/2019

Lời Nguyền Của Quỷ

Lời Nguyền Của Quỷ

1 vote

 06:18:07    7 phần
 11:08 15/10/2019

Tiếng Quạ Réo Đêm Đông

Tiếng Quạ Réo Đêm Đông

 02:30:52    3 phần
 11:08 15/10/2019

Thế Giới Vô Hình

Thế Giới Vô Hình

 00:49:35    1 phần
 11:08 15/10/2019

Oan Hồn Đêm Rằm

Oan Hồn Đêm Rằm

 01:04:12    1 phần
 11:08 15/10/2019

Bến Sông Chờ Và Tiếng Quạ Cạnh Trường

Bến Sông Chờ Và Tiếng Quạ Cạnh Trường

1 vote

 00:50:48    1 phần
 11:08 15/10/2019

Hài Nhi - Truyện Ma Ngắn

Hài Nhi - Truyện Ma Ngắn

 01:22:11    1 phần
 11:08 15/10/2019

Người Đàn Bà Trên Đèo Hải Vân

Người Đàn Bà Trên Đèo Hải Vân

 01:00:31    1 phần
 11:08 15/10/2019

Lời Nguyền Đen

Lời Nguyền Đen

1 vote

 00:50:05    1 phần
 11:08 15/10/2019

Hậu Duệ - Truyện Ma

Hậu Duệ - Truyện Ma

 01:26:27    1 phần
 11:08 15/10/2019