Giọng đọc: MC Nguyễn Huy

Sắp xếp Audio
Sống Trong Xác Sói

Sống Trong Xác Sói

 08:12:13    7 phần
 16:50 10/07/2020

Linh Nhi

Linh Nhi

 02:42:39    2 phần
 16:50 10/07/2020

Đèn Lồng Đỏ

Đèn Lồng Đỏ

 07:48:43    6 phần
 16:50 10/07/2020

Tân Nương Là Nữ Quỷ

Tân Nương Là Nữ Quỷ

 05:53:02    5 phần
 16:50 10/07/2020

Oán Tình Năm Cũ

Oán Tình Năm Cũ

 01:07:47    1 phần
 16:50 10/07/2020

Ngôi Mộ Dưới Sông

Ngôi Mộ Dưới Sông

1 vote

 00:58:08    1 phần
 16:50 10/07/2020

Miêu Thuật

Miêu Thuật

 01:37:17    1 phần
 16:50 10/07/2020

Người Mẹ Linh Miêu

Người Mẹ Linh Miêu

6 vote

 02:14:09    2 phần
 16:50 10/07/2020

Nàng Phù Dung

Nàng Phù Dung

1 vote

 01:04:08    1 phần
 16:50 10/07/2020

Tình Oán

Tình Oán

3 vote

 01:46:19    2 phần
 16:50 10/07/2020

Xuân Này Con Không Về

Xuân Này Con Không Về

1 vote

 01:00:33    1 phần
 16:50 10/07/2020

Én Lượn Chiều Đông

Én Lượn Chiều Đông

1 vote

 01:06:58    1 phần
 16:50 10/07/2020

Quán Trọ Ma

Quán Trọ Ma

5 vote

 05:35:23    5 phần
 16:50 10/07/2020

Sông Lạnh

Sông Lạnh

4 vote

 01:16:53    1 phần
 16:50 10/07/2020

Rừng Ma

Rừng Ma

5 vote

 02:06:38    2 phần
 16:50 10/07/2020

Trừ Tà Diệt Ma

Trừ Tà Diệt Ma

17 vote

 18:47:37    16 phần
 16:50 10/07/2020

Áo Dài Ma

Áo Dài Ma

7 vote

 02:40:01    2 phần
 16:50 10/07/2020

Cõi Người Không Mặt

Cõi Người Không Mặt

2 vote

 04:33:51    3 phần
 16:50 10/07/2020

Đừng Phạm Ma Da

Đừng Phạm Ma Da

1 vote

 02:01:38    2 phần
 16:50 10/07/2020

Cuộc Đời

Cuộc Đời

3 vote

 06:07:19    5 phần
 16:50 10/07/2020

Tống Xác Hành Hương

Tống Xác Hành Hương

21 vote

 20:45:34    19 phần
 16:50 10/07/2020

Khi Tao Đến Nhà - Thì Mày Là Khách

Khi Tao Đến Nhà - Thì Mày Là Khách

4 vote

 02:25:49    2 phần
 16:50 10/07/2020

Căn Phòng Số 1

Căn Phòng Số 1

6 vote

 02:43:56    2 phần
 16:50 10/07/2020

Mệnh Duyên Âm

Mệnh Duyên Âm

3 vote

 05:44:38    5 phần
 16:50 10/07/2020

Con Đường Ma

Con Đường Ma

6 vote

 00:46:49    1 phần
 16:50 10/07/2020

Người Yêu Ma

Người Yêu Ma

6 vote

 02:39:31    2 phần
 16:50 10/07/2020

Bóng Ma Bến Đò

Bóng Ma Bến Đò

5 vote

 02:25:31    2 phần
 16:50 10/07/2020

Chuyện Âm

Chuyện Âm

7 vote

 05:21:06    4 phần
 16:50 10/07/2020

Nghiệp

Nghiệp

3 vote

 03:41:13    3 phần
 16:50 10/07/2020

Ai Vừa Thắp Nhang Vong Hồn

Ai Vừa Thắp Nhang Vong Hồn

2 vote

 02:09:42    2 phần
 16:50 10/07/2020

Góc Khuất Trong Nghĩa Địa

Góc Khuất Trong Nghĩa Địa

5 vote

 01:16:12    1 phần
 16:50 10/07/2020

Đừng Phạm Nơi Ở Của Người Khuất Mặt

Đừng Phạm Nơi Ở Của Người Khuất Mặt

4 vote

 03:28:33    3 phần
 16:50 10/07/2020

Trốn Tìm Với Quỷ

Trốn Tìm Với Quỷ

6 vote

 02:48:46    2 phần
 16:50 10/07/2020

Đêm Giao Thừa Nghe Ông Kể Chuyện Ma

Đêm Giao Thừa Nghe Ông Kể Chuyện Ma

6 vote

 02:24:32    2 phần
 16:50 10/07/2020

Đừng Cắm Đũa Vào Bát Cơm

Đừng Cắm Đũa Vào Bát Cơm

9 vote

 03:17:40    2 phần
 16:50 10/07/2020

Căn Nhà Ma Ám Ở Gò Vấp

Căn Nhà Ma Ám Ở Gò Vấp

3 vote

 00:35:47    1 phần
 16:50 10/07/2020

FULL Bút Tiên

Bút Tiên

13 vote

 14:41:42    11 phần
 16:50 10/07/2020

Những Đồ Vật Có Linh Hồn

Những Đồ Vật Có Linh Hồn

2 vote

 02:21:14    2 phần
 16:50 10/07/2020

Tân Lang Không Đầu

Tân Lang Không Đầu

6 vote

 04:08:05    4 phần
 16:50 10/07/2020

Chiếc Nhẫn Của Người Âm

Chiếc Nhẫn Của Người Âm

1 vote

 00:52:24    1 phần
 16:50 10/07/2020