Giọng đọc: MC Nguyễn Phượng

Sắp xếp Audio
Theo Thầy Âm Binh Bị Dính Bùa Ngải

Theo Thầy Âm Binh Bị Dính Bùa Ngải

 01:37:25    1 phần
 11:22 24/02/2020

Chơi Ngải Bị Ngải Quật

Chơi Ngải Bị Ngải Quật

 01:45:58    1 phần
 11:22 24/02/2020

Xin Cho Em Kiếp Người

Xin Cho Em Kiếp Người

1 vote

 01:49:54    1 phần
 11:22 24/02/2020

Mướn Căn Nhà Ma Rùng Rợn

Mướn Căn Nhà Ma Rùng Rợn

1 vote

 01:43:15    1 phần
 11:22 24/02/2020

Ngải Yêu Và Hận Thù - Truyện Ma

Ngải Yêu Và Hận Thù - Truyện Ma

 03:13:11    1 phần
 11:22 24/02/2020

Oan Hồn Ven Đường

Oan Hồn Ven Đường

 01:33:58    1 phần
 11:22 24/02/2020

Bùa Kumanthong Ngải Thái Lan

Bùa Kumanthong Ngải Thái Lan

 01:21:47    1 phần
 11:22 24/02/2020

Quỷ Dữ Ở Bình Định

Quỷ Dữ Ở Bình Định

1 vote

 01:26:26    1 phần
 11:22 24/02/2020

Bùa Ngải Ở Gia Đình Em

Bùa Ngải Ở Gia Đình Em

 01:18:42    1 phần
 11:22 24/02/2020

Tứ Hoàng Ngải - Truyện Ma

Tứ Hoàng Ngải - Truyện Ma

 01:01:20    1 phần
 11:22 24/02/2020

Người Có Mắt Trái Nhìn Thấy Ma

Người Có Mắt Trái Nhìn Thấy Ma

2 vote

 03:40:08    1 phần
 11:22 24/02/2020

Thầy Bùa Và Vong Nữ Chết Oan

Thầy Bùa Và Vong Nữ Chết Oan

1 vote

 06:22:28    3 phần
 11:22 24/02/2020