Giọng đọc: MC Thanh Mai

Sắp xếp Audio
TẬP 211 Chàng Rể Trời Cho

Chàng Rể Trời Cho

5 vote

 06:05:34    204 phần
 01:39 14/05/2021

TẬP 25 Tiêu Chuẩn Kén Vợ

Tiêu Chuẩn Kén Vợ

 08:43:19    25 phần
 01:39 14/05/2021

TẬP 08 Đời Bạc

Đời Bạc

 08:20:26    8 phần
 01:39 14/05/2021

TẬP 104 Phút Đổi Đời

Phút Đổi Đời

10 vote

 06:16:49    104 phần
 01:39 14/05/2021

Người Đàn Ông Đầu Tiên

Người Đàn Ông Đầu Tiên

9 vote

 12:38:57    47 phần
 01:39 14/05/2021

Đêm Tân Hôn Định Mệnh

Đêm Tân Hôn Định Mệnh

8 vote

 02:15:35    6 phần
 01:39 14/05/2021

Xin Hãy Ôm Em

Xin Hãy Ôm Em

5 vote

 04:40:24    89 phần
 01:39 14/05/2021

Tình Yêu Trao Anh

Tình Yêu Trao Anh

5 vote

 12:57:07    12 phần
 01:39 14/05/2021

Yêu Anh Một Đời

Yêu Anh Một Đời

3 vote

 18:59:01    17 phần
 01:39 14/05/2021

Tình Si

Tình Si

 03:52:33    3 phần
 01:39 14/05/2021

Trả Thù Chồng Chưa Cưới

Trả Thù Chồng Chưa Cưới

5 vote

 16:54:41    60 phần
 01:39 14/05/2021

Lấy Chồng Quyền Thế

Lấy Chồng Quyền Thế

3 vote

 13:14:33    12 phần
 01:39 14/05/2021

Vì Anh Chịu Khổ

Vì Anh Chịu Khổ

 12:08:18    10 phần
 01:39 14/05/2021

Cuộc Chiến Nàng Dâu

Cuộc Chiến Nàng Dâu

 06:52:04    6 phần
 01:39 14/05/2021

Có Thai

Có Thai

1 vote

 04:12:29    3 phần
 01:39 14/05/2021

Món Nợ Nhân Duyên

Món Nợ Nhân Duyên

1 vote

 04:03:56    4 phần
 01:39 14/05/2021

Được Yêu

Được Yêu

4 vote

 10:04:42    8 phần
 01:39 14/05/2021

Vị Của Ái Tình

Vị Của Ái Tình

 03:36:51    3 phần
 01:39 14/05/2021

Cập Bến Cuộc Đời

Cập Bến Cuộc Đời

1 vote

 03:17:57    3 phần
 01:39 14/05/2021

Chuyện Tình Trớ Trêu

Chuyện Tình Trớ Trêu

 14:49:15    12 phần
 01:39 14/05/2021

Sống Thử

Sống Thử

 07:59:56    4 phần
 01:39 14/05/2021

Gái Một Con

Gái Một Con

2 vote

 06:56:52    4 phần
 01:39 14/05/2021

Làm Đĩ

Làm Đĩ

1 vote

 04:48:07    4 phần
 01:39 14/05/2021

Lấy Chồng Sớm

Lấy Chồng Sớm

 08:01:22    7 phần
 01:39 14/05/2021

Cưu Mang Chồng

Cưu Mang Chồng

 09:03:29    8 phần
 01:39 14/05/2021

Lấy Chồng Tuổi 18

Lấy Chồng Tuổi 18

 05:24:33    5 phần
 01:39 14/05/2021

TẬP 22 Người Đàn Bà Cố Chấp

Người Đàn Bà Cố Chấp

 01:16:13    22 phần
 01:39 14/05/2021

Gặp Đúng Người

Gặp Đúng Người

1 vote

 06:27:35    5 phần
 01:39 14/05/2021

Con Chung

Con Chung

3 vote

 08:12:57    7 phần
 01:39 14/05/2021

Cô Nàng Yêu Sớm

Cô Nàng Yêu Sớm

 05:46:13    5 phần
 01:39 14/05/2021

Mẹ Chồng Hãm

Mẹ Chồng Hãm

 02:48:36    3 phần
 01:39 14/05/2021

Qua Lại Với Người Cũ

Qua Lại Với Người Cũ

2 vote

 01:32:39    1 phần
 01:39 14/05/2021

Cô Vợ Đáng Yêu

Cô Vợ Đáng Yêu

14 vote

 07:47:15    28 phần
 01:39 14/05/2021

Người Thay Thế

Người Thay Thế

3 vote

 11:30:24    10 phần
 01:39 14/05/2021

HAY Cô Vợ Ép Cưới

Cô Vợ Ép Cưới

21 vote

 20:30:01    40 phần
 01:39 14/05/2021

FULL Bỏ Chồng

Bỏ Chồng

2 vote

 06:48:31    6 phần
 01:39 14/05/2021

Hợp Đồng Hôn Nhân

Hợp Đồng Hôn Nhân

2 vote

 08:03:16    6 phần
 01:39 14/05/2021

FULL Lấy Chồng Bạc Tỷ

Lấy Chồng Bạc Tỷ

27 vote

 09:52:22    112 phần
 01:39 14/05/2021

Đám Cưới Giả

Đám Cưới Giả

4 vote

 13:59:54    12 phần
 01:39 14/05/2021

TẬP 07 Lấy Người Không Yêu

Lấy Người Không Yêu

3 vote

 11:23:20    7 phần
 01:39 14/05/2021