Giọng đọc: MC Trần Vân

Donate ủng hộ để Trần Vân có động lực ra thêm nhiều Video hơn các bạn nhé! Tài khoản nhận Donate:

1. Ví Momo hoặc Zalo Pay: 090.576.1986

2. Paypal: www.paypal.me/mctranvan

3. Vietcombank CN Vinh - STK: 0101.0011.42873 - Trần Việt Hải Vân

👉 FB MC Trần Vân

👉 Youtube MC Trần Vân

 
Sắp xếp Audio
TẬP 05 Siêu Phẩm Vu Sư

Siêu Phẩm Vu Sư

1 vote

 07:20:19    5 phần
 14:21 04/08/2021

Xuyên Thành Tiểu Thần Côn

Xuyên Thành Tiểu Thần Côn

8 vote

 09:46:52    1 phần
 14:21 04/08/2021

Luyện Kiếm

Luyện Kiếm

 13:42:14    19 phần
 14:21 04/08/2021

TẬP 392 Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

78 vote

 23:20:22    1 phần
 14:21 04/08/2021

TẬP 191 Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

19 vote

 14:45:07    1 phần
 14:21 04/08/2021

FULL Thần Côn

Thần Côn

25 vote

 07:57:12    70 phần
 14:21 04/08/2021

Chí Tôn Vô Lại

Chí Tôn Vô Lại

31 vote

 06:50:47    128 phần
 14:21 04/08/2021

FULL Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

61 vote

 09:28:24    291 phần
 14:21 04/08/2021

HAY - TẬP 100 Ẩn Sát

Ẩn Sát

19 vote

 18:44:26    99 phần
 14:21 04/08/2021

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

93 vote

 10:33:53    560 phần
 14:21 04/08/2021

Vô Thường - Truyện Tiên Hiệp

Vô Thường - Truyện Tiên Hiệp

48 vote

 17:20:21    256 phần
 14:21 04/08/2021

HOT Phàm Nhân Tu Tiên - Truyện Tiên Hiệp

Phàm Nhân Tu Tiên - Truyện Tiên Hiệp

79 vote

 05:39:55    466 phần
 14:21 04/08/2021