Giọng đọc: MC Trần Vân

Donate ủng hộ để Trần Vân có động lực ra thêm nhiều Video hơn các bạn nhé! Tài khoản nhận Donate:

1. Ví Momo hoặc Zalo Pay: 090.576.1986

2. Paypal: www.paypal.me/mctranvan

3. Vietcombank CN Vinh - STK: 0101.0011.42873 - Trần Việt Hải Vân

-> FB MC Trần Vân

-> Youtube MC Trần Vân

Sắp xếp Audio
TẬP 03 Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

 02:19:31    3 phần
 04:00 30/05/2020

FULL Thần Côn

Thần Côn

10 vote

 07:57:12    70 phần
 04:00 30/05/2020

Chí Tôn Vô Lại

Chí Tôn Vô Lại

13 vote

 06:50:47    128 phần
 04:00 30/05/2020

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

27 vote

 09:28:24    291 phần
 04:00 30/05/2020

HAY - TẬP 95 Ẩn Sát

Ẩn Sát

5 vote

 16:07:19    94 phần
 04:00 30/05/2020

TẬP 390 Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

24 vote

 04:55:21    392 phần
 04:00 30/05/2020

Vô Thường - Truyện Tiên Hiệp

Vô Thường - Truyện Tiên Hiệp

26 vote

 17:20:21    256 phần
 04:00 30/05/2020

HOT Phàm Nhân Tu Tiên - Truyện Tiên Hiệp

Phàm Nhân Tu Tiên - Truyện Tiên Hiệp

24 vote

 05:39:55    466 phần
 04:00 30/05/2020