Giọng đọc: MC Trần Vân

Sắp xếp Audio
TẬP 52 Thần Côn

Thần Côn

3 vote

 16:12:26    52 phần
 22:48 24/01/2020

TẬP 131 Chí Tôn Vô Lại

Chí Tôn Vô Lại

4 vote

 06:50:47    128 phần
 22:48 24/01/2020

TẬP 180 Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

4 vote

 19:57:27    182 phần
 22:48 24/01/2020

HAY - TẬP 95 Ẩn Sát

Ẩn Sát

3 vote

 16:07:19    94 phần
 22:48 24/01/2020

TẬP 245 Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

5 vote

 11:03:47    246 phần
 22:48 24/01/2020

Tập 258 Vô Thường - Truyện Tiên Hiệp

Vô Thường - Truyện Tiên Hiệp

11 vote

 17:20:21    256 phần
 22:48 24/01/2020

HOT Phàm Nhân Tu Tiên - Truyện Tiên Hiệp

Phàm Nhân Tu Tiên - Truyện Tiên Hiệp

10 vote

 05:39:55    466 phần
 22:48 24/01/2020