Giọng đọc: MC Trần Vân

Sắp xếp Audio
TẬP 29 Thần Côn

Thần Côn

1 vote

 19:51:51    29 phần
 02:31 16/12/2019

TẬP 131 Chí Tôn Vô Lại

Chí Tôn Vô Lại

4 vote

 06:50:47    128 phần
 02:31 16/12/2019

TẬP 151 Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

1 vote

 15:53:19    153 phần
 02:31 16/12/2019

HAY - TẬP 91 Ẩn Sát

Ẩn Sát

2 vote

 14:38:12    90 phần
 02:31 16/12/2019

TẬP 215 Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

1 vote

 02:49:16    216 phần
 02:31 16/12/2019

Tập 258 Vô Thường - Truyện Tiên Hiệp

Vô Thường - Truyện Tiên Hiệp

6 vote

 17:20:21    256 phần
 02:31 16/12/2019

HOT Phàm Nhân Tu Tiên - Truyện Tiên Hiệp

Phàm Nhân Tu Tiên - Truyện Tiên Hiệp

6 vote

 05:39:55    466 phần
 02:31 16/12/2019