Giọng đọc: MC Tuấn Anh

Truyện audio của MC Tuấn Anh

MC Tuấn Anh nổi tiếng với những câu chuyện như Quái Nhân Trộm Mộ, Quý Cô Bói Toán, ...Mời quý vị cùng thưởng thức

Sắp xếp Audio
TẬP 23 Âm Dương Nhãn

Âm Dương Nhãn

2 vote

 17:21:01    23 phần
 03:34 30/05/2020

TẬP 363 Già Thiên

Già Thiên

18 vote

 03:13:52    363 phần
 03:34 30/05/2020

FULL Giao Ước Âm Dương

Giao Ước Âm Dương

1 vote

 08:17:07    10 phần
 03:34 30/05/2020

FULL Đào Mộ Chi Tế Phẩm

Đào Mộ Chi Tế Phẩm

5 vote

 13:34:44    47 phần
 03:34 30/05/2020

Bàn Long

Bàn Long

9 vote

 12:11:04    220 phần
 03:34 30/05/2020

Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

10 vote

 12:10:58    206 phần
 03:34 30/05/2020

FULL Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

109 vote

 17:35:15    705 phần
 03:34 30/05/2020

FULL Quái Nhân Trộm Mộ

Quái Nhân Trộm Mộ

108 vote

 13:45:28    294 phần
 03:34 30/05/2020

TẬP 126 Đại Minh Huyết Án - Truyện trinh thám

Đại Minh Huyết Án - Truyện trinh thám

38 vote

 04:25:18    126 phần
 03:34 30/05/2020

Quý Cô Bói Toán - Dị Năng Trọng Sinh

Quý Cô Bói Toán - Dị Năng Trọng Sinh

93 vote

 01:29:48    151 phần
 03:34 30/05/2020

Căn Nhà Số 297 - Truyện Ma

Căn Nhà Số 297 - Truyện Ma

3 vote

 02:15:42    3 phần
 03:34 30/05/2020

Lửa Hận Rừng Xanh - Dị Truyện

Lửa Hận Rừng Xanh - Dị Truyện

3 vote

 09:59:34    51 phần
 03:34 30/05/2020