Giọng đọc: MC Tuấn Anh

Truyện audio của MC Tuấn Anh

MC Tuấn Anh nổi tiếng với những câu chuyện như Quái Nhân Trộm Mộ, Quý Cô Bói Toán, ...Mời quý vị cùng thưởng thức

Sắp xếp Audio
HAY Quý Cô Bói Toán - Dị Năng Trọng Sinh

Quý Cô Bói Toán - Dị Năng Trọng Sinh

15 vote

 05:28:26    103 phần
 21:42 19/08/2019

Căn Nhà Số 297 - Truyện Ma

Căn Nhà Số 297 - Truyện Ma

 02:15:42    3 phần
 21:42 19/08/2019

Lửa Hận Rừng Xanh - Dị Truyện

Lửa Hận Rừng Xanh - Dị Truyện

 09:59:34    51 phần
 21:42 19/08/2019

HAY - DÀI KỲ 269 Quái Nhân Trộm Mộ

Quái Nhân Trộm Mộ

13 vote

 17:37:27    269 phần
 21:42 19/08/2019