Giọng đọc: MC Tuấn Anh

Truyện audio của MC Tuấn Anh

MC Tuấn Anh nổi tiếng với những câu chuyện như Quái Nhân Trộm Mộ, Quý Cô Bói Toán, ...Mời quý vị cùng thưởng thức

Sắp xếp Audio
TẬP 74 Già Thiên

Già Thiên

2 vote

 09:24:30    74 phần
 22:11 24/01/2020

FULL Giao Ước Âm Dương

Giao Ước Âm Dương

1 vote

 08:17:07    10 phần
 22:11 24/01/2020

FULL Đào Mộ Chi Tế Phẩm

Đào Mộ Chi Tế Phẩm

4 vote

 13:34:44    47 phần
 22:11 24/01/2020

Bàn Long

Bàn Long

3 vote

 12:11:04    220 phần
 22:11 24/01/2020

Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

2 vote

 08:39:21    129 phần
 22:11 24/01/2020

FULL Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

24 vote

 17:35:15    705 phần
 22:11 24/01/2020

FULL Quái Nhân Trộm Mộ

Quái Nhân Trộm Mộ

53 vote

 13:45:28    294 phần
 22:11 24/01/2020

TẬP 96 Đại Minh Huyết Án - Truyện trinh thám

Đại Minh Huyết Án - Truyện trinh thám

19 vote

 05:36:16    96 phần
 22:11 24/01/2020

HAY Quý Cô Bói Toán - Dị Năng Trọng Sinh

Quý Cô Bói Toán - Dị Năng Trọng Sinh

56 vote

 05:28:26    103 phần
 22:11 24/01/2020

Căn Nhà Số 297 - Truyện Ma

Căn Nhà Số 297 - Truyện Ma

2 vote

 02:15:42    3 phần
 22:11 24/01/2020

Lửa Hận Rừng Xanh - Dị Truyện

Lửa Hận Rừng Xanh - Dị Truyện

 09:59:34    51 phần
 22:11 24/01/2020