Giọng đọc: MC Tuấn Anh

Truyện audio của MC Tuấn Anh

MC Tuấn Anh nổi tiếng với những câu chuyện như Quái Nhân Trộm Mộ, Quý Cô Bói Toán, ...Mời quý vị cùng thưởng thức

Sắp xếp Audio
TẬP 10 Giao Ước Âm Dương

Giao Ước Âm Dương

 08:17:07    10 phần
 18:13 06/12/2019

FULL Đào Mộ Chi Tế Phẩm

Đào Mộ Chi Tế Phẩm

 13:34:44    47 phần
 18:13 06/12/2019

Bàn Long

Bàn Long

1 vote

 12:11:04    220 phần
 18:13 06/12/2019

Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

1 vote

 08:39:21    129 phần
 18:13 06/12/2019

TẬP 644 Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

4 vote

 17:42:57    644 phần
 18:13 06/12/2019

FULL Quái Nhân Trộm Mộ

Quái Nhân Trộm Mộ

44 vote

 13:45:28    294 phần
 18:13 06/12/2019

Đại Minh Huyết Án - Truyện trinh thám

Đại Minh Huyết Án - Truyện trinh thám

6 vote

 01:37:09    62 phần
 18:13 06/12/2019

HAY Quý Cô Bói Toán - Dị Năng Trọng Sinh

Quý Cô Bói Toán - Dị Năng Trọng Sinh

38 vote

 05:28:26    103 phần
 18:13 06/12/2019

Căn Nhà Số 297 - Truyện Ma

Căn Nhà Số 297 - Truyện Ma

2 vote

 02:15:42    3 phần
 18:13 06/12/2019

Lửa Hận Rừng Xanh - Dị Truyện

Lửa Hận Rừng Xanh - Dị Truyện

 09:59:34    51 phần
 18:13 06/12/2019