Giọng đọc: MC Tuấn Anh

Truyện audio của MC Tuấn Anh

MC Tuấn Anh nổi tiếng với những câu chuyện như Quái Nhân Trộm Mộ, Quý Cô Bói Toán, ...Mời quý vị cùng thưởng thức

Sắp xếp Audio
Bàn Long

Bàn Long

 12:11:04    220 phần
 02:39 21/10/2019

Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

 08:39:21    129 phần
 02:39 21/10/2019

TẬP 431 Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

 21:44:47    431 phần
 02:39 21/10/2019

FULL Quái Nhân Trộm Mộ

Quái Nhân Trộm Mộ

24 vote

 13:45:28    294 phần
 02:39 21/10/2019

Đại Minh Huyết Án - Truyện trinh thám

Đại Minh Huyết Án - Truyện trinh thám

4 vote

 01:37:09    62 phần
 02:39 21/10/2019

HAY Quý Cô Bói Toán - Dị Năng Trọng Sinh

Quý Cô Bói Toán - Dị Năng Trọng Sinh

31 vote

 05:28:26    103 phần
 02:39 21/10/2019

Căn Nhà Số 297 - Truyện Ma

Căn Nhà Số 297 - Truyện Ma

2 vote

 02:15:42    3 phần
 02:39 21/10/2019

Lửa Hận Rừng Xanh - Dị Truyện

Lửa Hận Rừng Xanh - Dị Truyện

 09:59:34    51 phần
 02:39 21/10/2019