Giọng đọc: MC Viết Linh

Sắp xếp Audio
Vùng Đất Vô Hình - Truyện Ma

Vùng Đất Vô Hình - Truyện Ma

 15:29:16    19 phần
 17:37 06/12/2019

Làm Dâu Cõi Chết

Làm Dâu Cõi Chết

1 vote

 02:03:41    2 phần
 17:37 06/12/2019

Hà Thần - Truyện Kinh Dị

Hà Thần - Truyện Kinh Dị

2 vote

 08:31:27    12 phần
 17:37 06/12/2019

Bọ Cạp Rừng Sâu

Bọ Cạp Rừng Sâu

1 vote

 08:19:59    10 phần
 17:37 06/12/2019

Con Tim Của Quỷ - Truyện Ma

Con Tim Của Quỷ - Truyện Ma

 00:51:18    1 phần
 17:37 06/12/2019

Luyện Hồn - Truyện Kinh Dị

Luyện Hồn - Truyện Kinh Dị

 07:59:00    8 phần
 17:37 06/12/2019

Miếu Ba Cô Đèo Bảo Lộc

Miếu Ba Cô Đèo Bảo Lộc

 01:23:31    1 phần
 17:37 06/12/2019

Mái Tóc Rùng Rợn - Truyện Ma

Mái Tóc Rùng Rợn - Truyện Ma

1 vote

 00:54:20    1 phần
 17:37 06/12/2019

Chuyến Đi Kinh Hoàng - Truyện Ma

Chuyến Đi Kinh Hoàng - Truyện Ma

 01:38:08    1 phần
 17:37 06/12/2019

Chuyện Kể Lúc Nửa Đêm

Chuyện Kể Lúc Nửa Đêm

 02:13:24    1 phần
 17:37 06/12/2019

Ba Tuần Trông Nhà Thằng Bạn Thân

Ba Tuần Trông Nhà Thằng Bạn Thân

 02:25:10    1 phần
 17:37 06/12/2019

Ma Câm - Ma Khóc Dưới Hồ Tiên Đôn

Ma Câm - Ma Khóc Dưới Hồ Tiên Đôn

 13:52:35    20 phần
 17:37 06/12/2019

Ký Sự Chuyển Mộ - Truyện Ma

Ký Sự Chuyển Mộ - Truyện Ma

 04:12:04    4 phần
 17:37 06/12/2019

Tấm Gương Cạnh Giường Ngủ

Tấm Gương Cạnh Giường Ngủ

 00:51:45    1 phần
 17:37 06/12/2019

Biệt Thự Máu - Truyện Ma

Biệt Thự Máu - Truyện Ma

1 vote

 00:31:28    1 phần
 17:37 06/12/2019

Hồn Sói - Truyện Ma

Hồn Sói - Truyện Ma

 00:39:03    1 phần
 17:37 06/12/2019

Vũng Linh Du Ký - Truyện Ma

Vũng Linh Du Ký - Truyện Ma

 01:54:41    1 phần
 17:37 06/12/2019

Bốc Mộ Ly Kỳ Truyện

Bốc Mộ Ly Kỳ Truyện

 00:57:58    1 phần
 17:37 06/12/2019

Lên Núi Cấm Săn Rắn Hổ Mây

Lên Núi Cấm Săn Rắn Hổ Mây

 00:44:45    1 phần
 17:37 06/12/2019

Đại Nam Dị Truyện - Phan Cuồng

Đại Nam Dị Truyện - Phan Cuồng

2 vote

 12:17:35    25 phần
 17:37 06/12/2019

11 Âm Binh (Giải Ngải Ký 2)

11 Âm Binh (Giải Ngải Ký 2)

 07:54:15    10 phần
 17:37 06/12/2019

Bóng Ma Đầu Làng - Truyện Ma

Bóng Ma Đầu Làng - Truyện Ma

 01:16:48    1 phần
 17:37 06/12/2019

Mạnh Bà Truyền - Huyền Huyễn

Mạnh Bà Truyền - Huyền Huyễn

 12:56:17    6 phần
 17:37 06/12/2019

Âm Dương Cùng Cõi

Âm Dương Cùng Cõi

 02:20:43    3 phần
 17:37 06/12/2019

Giải Ngải Ký - Truyện Ma

Giải Ngải Ký - Truyện Ma

 08:21:18    11 phần
 17:37 06/12/2019

Lý Triều Dị Truyện - Huyền Huyễn Kinh Dị

Lý Triều Dị Truyện - Huyền Huyễn Kinh Dị

3 vote

 13:18:02    34 phần
 17:37 06/12/2019