Giọng đọc: Nguyễn Ngọc Ngạn

Sắp xếp Audio
Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #5: Ghen Tuông & Ganh Tị

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #5: Ghen Tuông & Ganh Tị

 00:53:56    1 phần
 17:54 06/12/2019

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #4: Nghề MC

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #4: Nghề MC

 00:55:59    1 phần
 17:54 06/12/2019

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #3: Mẹ Chồng Nàng Dâu

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #3: Mẹ Chồng Nàng Dâu

 00:33:00    1 phần
 17:54 06/12/2019

Ngày Trở Lại - Truyện Ngắn Đêm Khuya

Ngày Trở Lại - Truyện Ngắn Đêm Khuya

1 vote

 01:07:43    1 phần
 17:54 06/12/2019

Mây Đen - Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn

Mây Đen - Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn

 01:05:12    1 phần
 17:54 06/12/2019

Đếm Những Mảnh Tình

Đếm Những Mảnh Tình

 03:13:32    3 phần
 17:54 06/12/2019

Mưa Trong Bóng Đêm

Mưa Trong Bóng Đêm

 01:08:01    1 phần
 17:54 06/12/2019

Người Đàn Bà Đi Bên Tôi

Người Đàn Bà Đi Bên Tôi

1 vote

 00:55:28    1 phần
 17:54 06/12/2019

Kể Một Chuyện Tình - Truyện Ngắn

Kể Một Chuyện Tình - Truyện Ngắn

1 vote

 01:00:30    1 phần
 17:54 06/12/2019

Bước Chân Người Tình - Truyện Ngắn Hay

Bước Chân Người Tình - Truyện Ngắn Hay

 01:01:06    1 phần
 17:54 06/12/2019

Chung Quanh Tôi - Truyện Ngắn

Chung Quanh Tôi - Truyện Ngắn

1 vote

 01:03:08    1 phần
 17:54 06/12/2019

Tàu Về Miền Xuôi - Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn

Tàu Về Miền Xuôi - Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn

1 vote

 00:58:18    1 phần
 17:54 06/12/2019

Nỗi Mong Đợi Khốn Cùng

Nỗi Mong Đợi Khốn Cùng

 00:56:30    1 phần
 17:54 06/12/2019

Mới 2019 Ngôi Mộ Bên Sông - Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Ngôi Mộ Bên Sông - Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn

7 vote

 01:01:58    1 phần
 17:54 06/12/2019

KINH DỊ Đêm Dài Vô Tận - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Đêm Dài Vô Tận - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

6 vote

 03:43:50    4 phần
 17:54 06/12/2019

KINH DỊ Căn Nhà Số 24 - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Căn Nhà Số 24 - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

6 vote

 02:11:40    14 phần
 17:54 06/12/2019

KINH DỊ Tiếng Quạ Réo Vong Hồn

Tiếng Quạ Réo Vong Hồn

2 vote

 01:02:14    2 phần
 17:54 06/12/2019

KINH DỊ Bóng Ma Bên Cửa - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Bóng Ma Bên Cửa - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

1 vote

 01:04:04    2 phần
 17:54 06/12/2019

KINH DỊ Cõi Âm - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Cõi Âm - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

1 vote

 02:02:10    4 phần
 17:54 06/12/2019

KINH DỊ Bãi Đất Hoang Sau Nhà (Chuyến Xe Buýt)

Bãi Đất Hoang Sau Nhà (Chuyến Xe Buýt)

3 vote

 01:18:42    2 phần
 17:54 06/12/2019

KINH DỊ Bóng Người Dưới Trăng

Bóng Người Dưới Trăng

 02:14:53    4 phần
 17:54 06/12/2019

KINH DỊ Hồn Về Trong Gió - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Hồn Về Trong Gió - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

 01:49:30    4 phần
 17:54 06/12/2019

KINH DỊ Đêm Không Trăng - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Đêm Không Trăng - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

1 vote

     1 phần
 17:54 06/12/2019

KINH DỊ Đêm Trong Căn Nhà Hoang

Đêm Trong Căn Nhà Hoang

4 vote

 01:02:56    2 phần
 17:54 06/12/2019

KINH DỊ Ngôi Mộ Mới Đắp - Truyện Ma

Ngôi Mộ Mới Đắp - Truyện Ma

1 vote

 02:05:28    7 phần
 17:54 06/12/2019