Giọng đọc: Quàng A Tũn

Sắp xếp Audio
Vong Treo Cổ Theo Oán

Vong Treo Cổ Theo Oán

 01:27:46    1 phần
 20:58 24/01/2020

Người Đàn Bà Dưới Mộ

Người Đàn Bà Dưới Mộ

 02:57:39    2 phần
 20:58 24/01/2020

FULL Pháp Sư Nam Dương

Pháp Sư Nam Dương

1 vote

 04:44:00    3 phần
 20:58 24/01/2020

Cổng Địa Ngục

Cổng Địa Ngục

 01:41:30    1 phần
 20:58 24/01/2020

FULL Lời Nguyền Thần Giữ Của

Lời Nguyền Thần Giữ Của

2 vote

 04:08:56    3 phần
 20:58 24/01/2020

Yêu Người Chết

Yêu Người Chết

1 vote

 02:11:51    2 phần
 20:58 24/01/2020

Oan Hồn Dưới Bóng Trăng

Oan Hồn Dưới Bóng Trăng

2 vote

 01:12:01    1 phần
 20:58 24/01/2020

Ngôi Làng Linh Thiêng

Ngôi Làng Linh Thiêng

 09:51:25    7 phần
 20:58 24/01/2020

Những Kẻ Lang Thang Trong Bóng Đêm

Những Kẻ Lang Thang Trong Bóng Đêm

2 vote

 02:40:01    2 phần
 20:58 24/01/2020

Đứa Con Của Quỷ

Đứa Con Của Quỷ

 01:48:48    1 phần
 20:58 24/01/2020

TẬP 03 Truyện Ma Làng Quê - Trùng Tang Ở Tứ Kỳ Hải Dương

Truyện Ma Làng Quê - Trùng Tang Ở Tứ Kỳ Hải Dương

3 vote

 04:27:25    3 phần
 20:58 24/01/2020

Ngôi Làng Bị Nguyền Rủa

Ngôi Làng Bị Nguyền Rủa

1 vote

 01:18:14    1 phần
 20:58 24/01/2020

Pháp Sư Nuôi Ma Dân Tộc

Pháp Sư Nuôi Ma Dân Tộc

 07:01:44    5 phần
 20:58 24/01/2020

Lưỡng Hồn Nhất Xác

Lưỡng Hồn Nhất Xác

 01:20:06    1 phần
 20:58 24/01/2020

FULL Oan Hồn Báo Mộng

Oan Hồn Báo Mộng

 02:44:11    2 phần
 20:58 24/01/2020

Ngải Tình

Ngải Tình

 02:29:55    2 phần
 20:58 24/01/2020

Oan Hồn Hai Mẹ Con Ở Vụ Bản Hoà Bình

Oan Hồn Hai Mẹ Con Ở Vụ Bản Hoà Bình

3 vote

 02:53:46    2 phần
 20:58 24/01/2020

FULL Bác Cổ Truyền Kỳ

Bác Cổ Truyền Kỳ

5 vote

 10:26:02    8 phần
 20:58 24/01/2020

TẬP 02 Gọi Hồn

Gọi Hồn

 02:24:08    2 phần
 20:58 24/01/2020

Món Ăn Của Quỷ

Món Ăn Của Quỷ

4 vote

 02:16:33    2 phần
 20:58 24/01/2020

Nam Tông Cấm Thuật

Nam Tông Cấm Thuật

1 vote

 01:12:57    1 phần
 20:58 24/01/2020

Bản Đồ Máu

Bản Đồ Máu

1 vote

 01:58:18    2 phần
 20:58 24/01/2020

Mỗi Duyên Âm

Mỗi Duyên Âm

1 vote

 01:11:22    1 phần
 20:58 24/01/2020

END Bóng Ma Ở Vụ Bản Nam Định

Bóng Ma Ở Vụ Bản Nam Định

 02:20:37    2 phần
 20:58 24/01/2020

Lão Thầy Và Xe Hủ Tiếu Gõ

Lão Thầy Và Xe Hủ Tiếu Gõ

 01:02:23    1 phần
 20:58 24/01/2020

Pháp Sư Diệt Cô Hồn Dã Quỷ

Pháp Sư Diệt Cô Hồn Dã Quỷ

 03:00:20    2 phần
 20:58 24/01/2020

Ngải Vật - Quỷ Ám Thai Nhi

Ngải Vật - Quỷ Ám Thai Nhi

4 vote

 01:30:37    1 phần
 20:58 24/01/2020

Luyện Âm Binh

Luyện Âm Binh

 01:24:45    1 phần
 20:58 24/01/2020

FULL Tà Thuật Kiểu Mỹ

Tà Thuật Kiểu Mỹ

 05:19:01    4 phần
 20:58 24/01/2020

Pháp Sư Diệt Ma Da Chết Trôi

Pháp Sư Diệt Ma Da Chết Trôi

2 vote

 02:14:30    2 phần
 20:58 24/01/2020

Oan Hồn Nàng Dâu

Oan Hồn Nàng Dâu

2 vote

 01:12:25    1 phần
 20:58 24/01/2020

Oan Hồn Cô Gái Treo Cổ

Oan Hồn Cô Gái Treo Cổ

 01:17:58    1 phần
 20:58 24/01/2020

Quả Báo, Ma Mèo Báo Oán

Quả Báo, Ma Mèo Báo Oán

 01:33:22    1 phần
 20:58 24/01/2020

Ma Trùng

Ma Trùng

 01:16:29    1 phần
 20:58 24/01/2020

Ma Làng

Ma Làng

1 vote

 01:11:49    1 phần
 20:58 24/01/2020

Miêu Cương Cổ Trùng

Miêu Cương Cổ Trùng

4 vote

 03:27:50    3 phần
 20:58 24/01/2020

FULL Cương Thi Đạo Trưởng

Cương Thi Đạo Trưởng

15 vote

 17:11:42    84 phần
 20:58 24/01/2020

Bánh Trung Thu Nhân Thịt Người

Bánh Trung Thu Nhân Thịt Người

3 vote

 01:32:40    1 phần
 20:58 24/01/2020

Tà Linh Tản Mạn

Tà Linh Tản Mạn

 01:31:40    1 phần
 20:58 24/01/2020

Cùng Chơi Với Ma

Cùng Chơi Với Ma

 01:20:46    1 phần
 20:58 24/01/2020