Giọng đọc: Quàng A Tũn

Sắp xếp Audio
Vong Nhi Tháng 7 - Cây Mận Bà Tám

Vong Nhi Tháng 7 - Cây Mận Bà Tám

 01:13:20    1 phần
 01:57 21/10/2019

Những Vong Linh Đại Ngàn

Những Vong Linh Đại Ngàn

 02:12:54    2 phần
 01:57 21/10/2019

Con Mèo Qua Xác Người Chết Hồi Sinh

Con Mèo Qua Xác Người Chết Hồi Sinh

 01:14:30    1 phần
 01:57 21/10/2019

Quỷ Nhập Tràng Ở Cầu Suối Cái

Quỷ Nhập Tràng Ở Cầu Suối Cái

 01:26:17    1 phần
 01:57 21/10/2019

Nghiệp Báo Sát Sinh, Ma Chó

Nghiệp Báo Sát Sinh, Ma Chó

 01:13:18    1 phần
 01:57 21/10/2019

TẬP 04 Pháp Sư Báo Thù

Pháp Sư Báo Thù

 04:36:09    4 phần
 01:57 21/10/2019

Giếng Âm Giếng Quỷ

Giếng Âm Giếng Quỷ

 05:13:43    4 phần
 01:57 21/10/2019

Mắt Âm Đùa Cớt Với Tâm Linh

Mắt Âm Đùa Cớt Với Tâm Linh

 08:38:16    7 phần
 01:57 21/10/2019

Mẹ Ma, Mẹ Lẫn

Mẹ Ma, Mẹ Lẫn

 02:11:36    2 phần
 01:57 21/10/2019

Thầy Phù Thuỷ

Thầy Phù Thuỷ

 01:32:14    1 phần
 01:57 21/10/2019

Nghiệt Duyên Vạn Kiếp

Nghiệt Duyên Vạn Kiếp

 04:59:00    4 phần
 01:57 21/10/2019

Quỷ Ở Miền Tây

Quỷ Ở Miền Tây

 01:19:40    1 phần
 01:57 21/10/2019

Điện Thoại Ma: Cuộc Gọi Lúc 1H52

Điện Thoại Ma: Cuộc Gọi Lúc 1H52

     1 phần
 01:57 21/10/2019

Những Linh Hồn Xóm Đạo

Những Linh Hồn Xóm Đạo

 02:34:09    2 phần
 01:57 21/10/2019

Đoạn Đường Ma Quỷ

Đoạn Đường Ma Quỷ

1 vote

 01:12:28    1 phần
 01:57 21/10/2019

TẬP 13 Truyền Nhân Diệt Quỷ

Truyền Nhân Diệt Quỷ

1 vote

 16:14:14    13 phần
 01:57 21/10/2019

Quỷ Thi - Truyện Ma

Quỷ Thi - Truyện Ma

1 vote

 01:15:36    1 phần
 01:57 21/10/2019

Xóm Trọ Oan Hồn

Xóm Trọ Oan Hồn

 02:29:39    2 phần
 01:57 21/10/2019

Bà Hàng Xóm Ma Quái

Bà Hàng Xóm Ma Quái

 01:18:17    1 phần
 01:57 21/10/2019

Lời Nguyền Ngải Đen

Lời Nguyền Ngải Đen

 01:13:57    1 phần
 01:57 21/10/2019

Quỷ Ám - Truyện Ma

Quỷ Ám - Truyện Ma

 04:18:31    3 phần
 01:57 21/10/2019

Đồng Trinh Ngải

Đồng Trinh Ngải

 03:04:12    1 phần
 01:57 21/10/2019

Nữ Chúa Quỷ

Nữ Chúa Quỷ

1 vote

 00:56:17    1 phần
 01:57 21/10/2019

Truyện ma có thật về Quỷ Tinh, Bùa Yêu và Ma Gà

Truyện ma có thật về Quỷ Tinh, Bùa Yêu và Ma Gà

1 vote

 01:18:26    1 phần
 01:57 21/10/2019

Tán Nhi Cốt

Tán Nhi Cốt

 02:39:02    2 phần
 01:57 21/10/2019

Vùng Quê Ma

Vùng Quê Ma

 01:47:41    1 phần
 01:57 21/10/2019

Hồn Cô Ngọc - Truyện Ma

Hồn Cô Ngọc - Truyện Ma

 01:34:26    1 phần
 01:57 21/10/2019

Làng Ma Ám Ở Bắc Ninh

Làng Ma Ám Ở Bắc Ninh

1 vote

 03:43:35    3 phần
 01:57 21/10/2019

Bà Kể Chuyện Ma

Bà Kể Chuyện Ma

 01:06:41    1 phần
 01:57 21/10/2019

Ác Linh - Truyện Ma

Ác Linh - Truyện Ma

1 vote

 01:20:07    1 phần
 01:57 21/10/2019

Ngải Tình - Truyện Ma

Ngải Tình - Truyện Ma

 01:39:48    1 phần
 01:57 21/10/2019

TẬP 41 Tài Xế Âm Dương

Tài Xế Âm Dương

3 vote

 18:42:13    41 phần
 01:57 21/10/2019

Thánh Vật Chết Hàng Chục Người Ở Hà Nội

Thánh Vật Chết Hàng Chục Người Ở Hà Nội

 01:54:31    1 phần
 01:57 21/10/2019

Kể Chuyện Ma Nơi Nghĩa Địa

Kể Chuyện Ma Nơi Nghĩa Địa

 03:08:48    2 phần
 01:57 21/10/2019

Làng Cổ Mộ

Làng Cổ Mộ

 01:16:13    1 phần
 01:57 21/10/2019

Trùng Tang Liên Táng Bố Tôi

Trùng Tang Liên Táng Bố Tôi

1 vote

 04:49:30    3 phần
 01:57 21/10/2019

Có Quỷ Ở Quê Tôi

Có Quỷ Ở Quê Tôi

 02:30:52    2 phần
 01:57 21/10/2019

Ma Nữ

Ma Nữ

 01:22:25    1 phần
 01:57 21/10/2019

Vong Nhi Báo Thù

Vong Nhi Báo Thù

2 vote

 02:17:19    2 phần
 01:57 21/10/2019

Chăn Đỏ Oan Nghiệt

Chăn Đỏ Oan Nghiệt

 01:22:10    1 phần
 01:57 21/10/2019