Giọng đọc: Quàng A Tũn

Sắp xếp Audio
TẬP 04 Bác Cổ Truyền Kỳ

Bác Cổ Truyền Kỳ

1 vote

 04:50:50    4 phần
 17:29 06/12/2019

TẬP 02 Gọi Hồn

Gọi Hồn

 02:24:08    2 phần
 17:29 06/12/2019

Món Ăn Của Quỷ

Món Ăn Của Quỷ

1 vote

 02:16:33    2 phần
 17:29 06/12/2019

Nam Tông Cấm Thuật

Nam Tông Cấm Thuật

1 vote

 01:12:57    1 phần
 17:29 06/12/2019

Bản Đồ Máu

Bản Đồ Máu

1 vote

 01:58:18    2 phần
 17:29 06/12/2019

Mỗi Duyên Âm

Mỗi Duyên Âm

 01:11:22    1 phần
 17:29 06/12/2019

END Bóng Ma Ở Vụ Bản Nam Định

Bóng Ma Ở Vụ Bản Nam Định

 02:20:37    2 phần
 17:29 06/12/2019

Lão Thầy Và Xe Hủ Tiếu Gõ

Lão Thầy Và Xe Hủ Tiếu Gõ

 01:02:23    1 phần
 17:29 06/12/2019

Pháp Sư Diệt Cô Hồn Dã Quỷ

Pháp Sư Diệt Cô Hồn Dã Quỷ

 03:00:20    2 phần
 17:29 06/12/2019

Ngải Vật - Quỷ Ám Thai Nhi

Ngải Vật - Quỷ Ám Thai Nhi

3 vote

 01:30:37    1 phần
 17:29 06/12/2019

Luyện Âm Binh

Luyện Âm Binh

 01:24:45    1 phần
 17:29 06/12/2019

FULL Tà Thuật Kiểu Mỹ

Tà Thuật Kiểu Mỹ

 05:19:01    4 phần
 17:29 06/12/2019

Pháp Sư Diệt Ma Da Chết Trôi

Pháp Sư Diệt Ma Da Chết Trôi

2 vote

 02:14:30    2 phần
 17:29 06/12/2019

Oan Hồn Nàng Dâu

Oan Hồn Nàng Dâu

1 vote

 01:12:25    1 phần
 17:29 06/12/2019

Oan Hồn Cô Gái Treo Cổ

Oan Hồn Cô Gái Treo Cổ

 01:17:58    1 phần
 17:29 06/12/2019

Quả Báo, Ma Mèo Báo Oán

Quả Báo, Ma Mèo Báo Oán

 01:33:22    1 phần
 17:29 06/12/2019

Ma Trùng

Ma Trùng

 01:16:29    1 phần
 17:29 06/12/2019

Ma Làng

Ma Làng

1 vote

 01:11:49    1 phần
 17:29 06/12/2019

Miêu Cương Cổ Trùng

Miêu Cương Cổ Trùng

3 vote

 03:27:50    3 phần
 17:29 06/12/2019

TẬP 48 Cương Thi Đạo Trưởng

Cương Thi Đạo Trưởng

5 vote

 03:08:02    48 phần
 17:29 06/12/2019

Bánh Trung Thu Nhân Thịt Người

Bánh Trung Thu Nhân Thịt Người

 01:32:40    1 phần
 17:29 06/12/2019

Tà Linh Tản Mạn

Tà Linh Tản Mạn

 01:31:40    1 phần
 17:29 06/12/2019

Cùng Chơi Với Ma

Cùng Chơi Với Ma

 01:20:46    1 phần
 17:29 06/12/2019

Cách Xẻ Thịt Một Cô Gái

Cách Xẻ Thịt Một Cô Gái

 01:20:37    1 phần
 17:29 06/12/2019

Phạm Vào Cõi Âm

Phạm Vào Cõi Âm

 01:01:20    1 phần
 17:29 06/12/2019

Trừ Tà Hoá Sát

Trừ Tà Hoá Sát

 01:02:50    1 phần
 17:29 06/12/2019

Nghiệt Duyên

Nghiệt Duyên

1 vote

 01:36:17    1 phần
 17:29 06/12/2019

Dưới Đáy Giếng Hoang

Dưới Đáy Giếng Hoang

 01:30:47    1 phần
 17:29 06/12/2019

TẬP 04 Người Dọn Xác

Người Dọn Xác

 04:15:23    4 phần
 17:29 06/12/2019

FULL Nam Hoàng Liên

Nam Hoàng Liên

1 vote

 05:22:08    4 phần
 17:29 06/12/2019

Luyện Ngải Thai Nhi

Luyện Ngải Thai Nhi

 02:18:17    2 phần
 17:29 06/12/2019

Tiếng Xương

Tiếng Xương

 01:31:36    1 phần
 17:29 06/12/2019

Cầu Cơ Gọi Quỷ

Cầu Cơ Gọi Quỷ

1 vote

 04:50:00    4 phần
 17:29 06/12/2019

Câu Chuyện Tháng 7 Cô Hồn

Câu Chuyện Tháng 7 Cô Hồn

 01:40:50    1 phần
 17:29 06/12/2019

Vong Quỷ Tại Khách Sạn Công Đoàn Đà Lạt

Vong Quỷ Tại Khách Sạn Công Đoàn Đà Lạt

1 vote

 01:26:34    1 phần
 17:29 06/12/2019

Chuyện Ma Quái Ở Cư Xá Thanh Đa Bình Thạch

Chuyện Ma Quái Ở Cư Xá Thanh Đa Bình Thạch

 01:17:54    1 phần
 17:29 06/12/2019

Phượt Thủ Trúng Bùa Yêu Dân Tộc

Phượt Thủ Trúng Bùa Yêu Dân Tộc

 02:53:20    2 phần
 17:29 06/12/2019

Quỷ Nhập Tràng Dị Truyện

Quỷ Nhập Tràng Dị Truyện

1 vote

 01:24:57    1 phần
 17:29 06/12/2019

Vong Nhi Tháng 7 - Cây Mận Bà Tám

Vong Nhi Tháng 7 - Cây Mận Bà Tám

 01:13:20    1 phần
 17:29 06/12/2019

Những Vong Linh Đại Ngàn

Những Vong Linh Đại Ngàn

 02:12:54    2 phần
 17:29 06/12/2019