Giọng đọc: Quàng A Tũn

Truyện ma audio của MC Quàng A Tũn chọn lọc hay

--DONATE cho Quàng A Tũn có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều audio nữa nhé: 

-- STK: 102867336305

Chủ tài khoản: Mai Việt Hà.

Chi nhánh ngân hàng viettinbank Lưu Xá - Thái Nguyên

Hoăc ví MOMO : 0929388227

Để ủng hộ MC Quàng A Tũn hay truy cập vào kênh gốc của MC Quàng A Tũn qua đường dẫn sau:

👉 Facebook MC Quàng A Tũn

👉 Youtube MC Quàng A Tũn

Sắp xếp Audio
Dạ Quán Trên Đỉnh Đèo

Dạ Quán Trên Đỉnh Đèo

 02:14:15    2 phần
 20:48 23/01/2021

Thần Cóc Trả Ơn

Thần Cóc Trả Ơn

2 vote

 01:33:30    1 phần
 20:48 23/01/2021

Dưới Giếng Có Oan Hồn

Dưới Giếng Có Oan Hồn

 02:48:10    2 phần
 20:48 23/01/2021

Lời Nguyền Soái Vong

Lời Nguyền Soái Vong

 02:48:10    2 phần
 20:48 23/01/2021

Đào Mả Cả Gia Tiên

Đào Mả Cả Gia Tiên

 01:05:15    1 phần
 20:48 23/01/2021

Căn Tà 2: Cô Sáu Sơn Trang

Căn Tà 2: Cô Sáu Sơn Trang

 05:46:00    4 phần
 20:48 23/01/2021

Xây Nhà Gần Miếu

Xây Nhà Gần Miếu

 02:50:20    2 phần
 20:48 23/01/2021

Mẹ Chồng Ăn Thịt Nàng Dâu

Mẹ Chồng Ăn Thịt Nàng Dâu

1 vote

 01:31:40    1 phần
 20:48 23/01/2021

Trong Từ Đường Có Ma

Trong Từ Đường Có Ma

1 vote

 02:59:50    2 phần
 20:48 23/01/2021

Thần Cây Đa, Ma Cây Gạo, Cú Cáo Cây Đề

Thần Cây Đa, Ma Cây Gạo, Cú Cáo Cây Đề

5 vote

 06:00:55    4 phần
 20:48 23/01/2021

Nàng Dâu Quạ Mổ

Nàng Dâu Quạ Mổ

 01:18:30    1 phần
 20:48 23/01/2021

Ma Tàu Quan Đông

Ma Tàu Quan Đông

3 vote

 04:30:20    3 phần
 20:48 23/01/2021

Thầy Pháp Trị Thần Trùng

Thầy Pháp Trị Thần Trùng

3 vote

 02:41:35    2 phần
 20:48 23/01/2021

Thuật Sĩ Giang Hồ

Thuật Sĩ Giang Hồ

1 vote

 02:40:53    2 phần
 20:48 23/01/2021

Giải Oán

Giải Oán

1 vote

 04:31:40    3 phần
 20:48 23/01/2021

Phá Miếu Bị Vong Ám

Phá Miếu Bị Vong Ám

3 vote

 01:13:35    1 phần
 20:48 23/01/2021

Quỷ Gốc Gạo

Quỷ Gốc Gạo

3 vote

 04:25:15    3 phần
 20:48 23/01/2021

Pháp Sư Làng Thượng

Pháp Sư Làng Thượng

 01:27:10    1 phần
 20:48 23/01/2021

Mợ Ba

Mợ Ba

 02:33:30    2 phần
 20:48 23/01/2021

Da Người Xăm Quỷ

Da Người Xăm Quỷ

6 vote

 04:19:55    3 phần
 20:48 23/01/2021

TẬP 56 Đạo Sĩ Hạ Sơn

Đạo Sĩ Hạ Sơn

12 vote

 12:19:33    56 phần
 20:48 23/01/2021

Giải Trùng Ma Chó

Giải Trùng Ma Chó

2 vote

 03:24:48    2 phần
 20:48 23/01/2021

Anh Long

Anh Long

2 vote

 01:33:10    1 phần
 20:48 23/01/2021

Quan Tài Hở Nắp

Quan Tài Hở Nắp

3 vote

 01:25:05    1 phần
 20:48 23/01/2021

Căn Tà

Căn Tà

5 vote

 08:02:50    6 phần
 20:48 23/01/2021

Vong Hồn Chết Trùng

Vong Hồn Chết Trùng

 01:16:55    1 phần
 20:48 23/01/2021

Thầy Phán Trùng Tang

Thầy Phán Trùng Tang

2 vote

 02:36:22    2 phần
 20:48 23/01/2021

Cây Gạo Thắt Cổ

Cây Gạo Thắt Cổ

3 vote

 06:08:08    4 phần
 20:48 23/01/2021

Hồn Hoang Trong Miếu

Hồn Hoang Trong Miếu

1 vote

 01:21:20    1 phần
 20:48 23/01/2021

TẬP 25 Hệ Thống Tà Linh

Hệ Thống Tà Linh

1 vote

 02:29:40    25 phần
 20:48 23/01/2021

Oán Nghiệt Đêm Rằm

Oán Nghiệt Đêm Rằm

1 vote

 01:17:00    1 phần
 20:48 23/01/2021

Hai Con Quỷ Trong Làng Và Thần Giữ Của

Hai Con Quỷ Trong Làng Và Thần Giữ Của

2 vote

 02:56:50    2 phần
 20:48 23/01/2021

Thầy Cai Và Oan Hồn Vợ Thằng 7 Săm

Thầy Cai Và Oan Hồn Vợ Thằng 7 Săm

 01:21:00    1 phần
 20:48 23/01/2021

Ngôi Nhà Toàn Ma

Ngôi Nhà Toàn Ma

1 vote

 01:44:20    1 phần
 20:48 23/01/2021

Trùng Tang Chôn Phải Đất Quỷ Mộ

Trùng Tang Chôn Phải Đất Quỷ Mộ

2 vote

 03:57:35    3 phần
 20:48 23/01/2021

Ma Lai Ở Tây Nguyên

Ma Lai Ở Tây Nguyên

 02:27:40    2 phần
 20:48 23/01/2021

TẬP 07 Âm Dương Đạo Sư

Âm Dương Đạo Sư

 06:57:16    7 phần
 20:48 23/01/2021

Dưới Ao Nhà Cụ Lý

Dưới Ao Nhà Cụ Lý

2 vote

 03:30:55    3 phần
 20:48 23/01/2021

Đêm Bốc Mộ

Đêm Bốc Mộ

2 vote

 01:31:55    1 phần
 20:48 23/01/2021

Lời Nguyền Nhà Bá Hộ

Lời Nguyền Nhà Bá Hộ

3 vote

 01:17:45    1 phần
 20:48 23/01/2021