Giọng đọc: Quàng A Tũn

Sắp xếp Audio
Câu Chuyện Tháng Cô Hồn Quỷ Tiết

Câu Chuyện Tháng Cô Hồn Quỷ Tiết

1 vote

 01:15:48    1 phần
 21:07 19/08/2019

Chơi Ngải Và Thiên Linh Cái

Chơi Ngải Và Thiên Linh Cái

 01:41:41    1 phần
 21:07 19/08/2019

Tai Nạn Kinh Hoàng - Truyện Ma

Tai Nạn Kinh Hoàng - Truyện Ma

 01:20:33    2 phần
 21:07 19/08/2019

Vong Tiếp Kiếp - Truyện Ma

Vong Tiếp Kiếp - Truyện Ma

 01:37:07    1 phần
 21:07 19/08/2019

Hành Trình Theo Thầy Bắt Ma

Hành Trình Theo Thầy Bắt Ma

 01:45:46    1 phần
 21:07 19/08/2019

Ngôi Nhà Trên Mảnh Đất Hoang

Ngôi Nhà Trên Mảnh Đất Hoang

 03:44:13    3 phần
 21:07 19/08/2019

Oan Hồn Nơi Đáy Giếng

Oan Hồn Nơi Đáy Giếng

1 vote

 01:18:21    1 phần
 21:07 19/08/2019

Trinh Nữ Báo Thù - Truyện Ma

Trinh Nữ Báo Thù - Truyện Ma

2 vote

 08:19:22    7 phần
 21:07 19/08/2019

Đường Âm - Truyện Ma

Đường Âm - Truyện Ma

 04:20:57    3 phần
 21:07 19/08/2019

Đạo Sĩ Tản Mạn Kỳ - Truyện Ma

Đạo Sĩ Tản Mạn Kỳ - Truyện Ma

 05:17:57    4 phần
 21:07 19/08/2019

Quỷ Nhập - Truyện Ma

Quỷ Nhập - Truyện Ma

1 vote

 01:11:51    1 phần
 21:07 19/08/2019

Đam Mê Xác Chết - Truyện Ma

Đam Mê Xác Chết - Truyện Ma

 01:17:15    1 phần
 21:07 19/08/2019

Đùa Với Người Âm Và Hậu Quả

Đùa Với Người Âm Và Hậu Quả

1 vote

 01:54:31    2 phần
 21:07 19/08/2019

Yêu Người Cõi Âm - Truyện Ma

Yêu Người Cõi Âm - Truyện Ma

 01:56:36    2 phần
 21:07 19/08/2019

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

4 vote

 00:20:17    476 phần
 21:07 19/08/2019

HAY - DÀI KỲ Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh

3 vote

 00:24:43    90 phần
 21:07 19/08/2019

Bên Kia Sự Sống - Truyện Ma

Bên Kia Sự Sống - Truyện Ma

2 vote

 12:24:12    10 phần
 21:07 19/08/2019

Kẻ Thách Thức Cõi Âm - Truyện Ma

Kẻ Thách Thức Cõi Âm - Truyện Ma

 08:52:56    6 phần
 21:07 19/08/2019

Số Kiếp - Truyện Ma Có Thật

Số Kiếp - Truyện Ma Có Thật

 07:04:13    5 phần
 21:07 19/08/2019

Ngôi Nhà Ma 368 - Truyện Ma

Ngôi Nhà Ma 368 - Truyện Ma

 09:54:47    7 phần
 21:07 19/08/2019

Linh Cẩu Cắn Nuốt Linh Hồn

Linh Cẩu Cắn Nuốt Linh Hồn

 01:38:03    1 phần
 21:07 19/08/2019

Linh Miêu Hay Mèo Ma

Linh Miêu Hay Mèo Ma

 01:30:22    1 phần
 21:07 19/08/2019

Hứa Gia Oan Hồn - Chuyện Tình Ma Nữ

Hứa Gia Oan Hồn - Chuyện Tình Ma Nữ

 02:05:54    1 phần
 21:07 19/08/2019

Ranh Giới Mong Manh - Truyện Ma Có Thật

Ranh Giới Mong Manh - Truyện Ma Có Thật

 02:54:15    2 phần
 21:07 19/08/2019

Thạch Sanh Dị Bản

Thạch Sanh Dị Bản

2 vote

 04:13:20    3 phần
 21:07 19/08/2019

Tam Điểm Chỉ - Truyện Ma

Tam Điểm Chỉ - Truyện Ma

3 vote

 05:34:31    19 phần
 21:07 19/08/2019

Ác - Bánh Xe Nhân Quả

Ác - Bánh Xe Nhân Quả

     6 phần
 21:07 19/08/2019

Chó Quỷ Đêm Trăng - Truyện Ma

Chó Quỷ Đêm Trăng - Truyện Ma

2 vote

     1 phần
 21:07 19/08/2019

Hình Xăm Của Quỷ - Truyện Ma

Hình Xăm Của Quỷ - Truyện Ma

1 vote

 02:40:54    2 phần
 21:07 19/08/2019

Vong Hồn Đeo Bám - MC Quàng A Tũn

Vong Hồn Đeo Bám - MC Quàng A Tũn

 01:22:55    1 phần
 21:07 19/08/2019

Lữ Quán Vong Hồn - Truyện Ma Kinh Dị

Lữ Quán Vong Hồn - Truyện Ma Kinh Dị

 01:50:17    1 phần
 21:07 19/08/2019

Vong Con Hoa Báo Oán - Truyện Ma

Vong Con Hoa Báo Oán - Truyện Ma

 01:18:15    1 phần
 21:07 19/08/2019