Giọng đọc: Quàng A Tũn

Truyện ma audio của MC Quàng A Tũn chọn lọc hay

--DONATE cho Quàng A Tũn có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều audio nữa nhé: 

-- STK: 102867336305

Chủ tài khoản: Mai Việt Hà.

Chi nhánh ngân hàng viettinbank Lưu Xá - Thái Nguyên

Hoăc ví MOMO : 0929388227

Để ủng hộ MC Quàng A Tũn hay truy cập vào kênh gốc của MC Quàng A Tũn qua đường dẫn sau:

👉 Facebook MC Quàng A Tũn

👉 Youtube MC Quàng A Tũn

Sắp xếp Audio
Cây Đa U Tối

Cây Đa U Tối

3 vote

 01:32:05    1 phần
 23:31 15/08/2020

Làng Tôi Bị Quỷ Ám

Làng Tôi Bị Quỷ Ám

 01:36:00    1 phần
 23:31 15/08/2020

Bỏ Bùa Yêu Huyết Ngải

Bỏ Bùa Yêu Huyết Ngải

2 vote

 01:37:10    1 phần
 23:31 15/08/2020

Ngải Ma Gà

Ngải Ma Gà

5 vote

 01:36:25    1 phần
 23:31 15/08/2020

Tả Ao Truyền Kỳ

Tả Ao Truyền Kỳ

3 vote

 04:11:15    3 phần
 23:31 15/08/2020

Con Quỷ Cuối Làng

Con Quỷ Cuối Làng

1 vote

 01:27:35    1 phần
 23:31 15/08/2020

Những Con Buôn Xác Chết

Những Con Buôn Xác Chết

3 vote

 02:37:35    2 phần
 23:31 15/08/2020

Duyên Nợ Từ Kiếp Trước

Duyên Nợ Từ Kiếp Trước

2 vote

 01:23:39    1 phần
 23:31 15/08/2020

Nghiệp Báo Nhà Chánh Tổng

Nghiệp Báo Nhà Chánh Tổng

3 vote

 03:11:10    2 phần
 23:31 15/08/2020

Hoán Xác

Hoán Xác

4 vote

 04:04:30    3 phần
 23:31 15/08/2020

Yểm Bùa Thiên Linh Cái

Yểm Bùa Thiên Linh Cái

5 vote

 02:55:45    2 phần
 23:31 15/08/2020

Huyết Thiềm Thư - Seri Thế Thiên Hành Đạo

Huyết Thiềm Thư - Seri Thế Thiên Hành Đạo

4 vote

 03:33:36    3 phần
 23:31 15/08/2020

Tài Sát

Tài Sát

2 vote

 01:32:20    1 phần
 23:31 15/08/2020

Nàng Dâu Câm

Nàng Dâu Câm

6 vote

 02:38:00    2 phần
 23:31 15/08/2020

Âm Hồn Thất Sát

Âm Hồn Thất Sát

2 vote

 01:43:55    1 phần
 23:31 15/08/2020

Đòi Mạng

Đòi Mạng

6 vote

 02:36:00    2 phần
 23:31 15/08/2020

TẬP 34 Mao Sơn Âm Dương Môn

Mao Sơn Âm Dương Môn

3 vote

 12:45:08    34 phần
 23:31 15/08/2020

Làm Dâu Đất Độc

Làm Dâu Đất Độc

7 vote

 07:17:35    5 phần
 23:31 15/08/2020

Yểm Bùa Tử Thi

Yểm Bùa Tử Thi

 01:29:30    1 phần
 23:31 15/08/2020

Mộ Hồ Ly

Mộ Hồ Ly

 09:19:55    6 phần
 23:31 15/08/2020

Bà Già Và Những Cái Bóng

Bà Già Và Những Cái Bóng

 01:33:10    1 phần
 23:31 15/08/2020

Nàng Bích Nguyệt

Nàng Bích Nguyệt

2 vote

 04:37:22    3 phần
 23:31 15/08/2020

Ma Nữ Khóc Tìm Con

Ma Nữ Khóc Tìm Con

4 vote

 02:25:44    2 phần
 23:31 15/08/2020

Người Mang Mệnh Thất Sát

Người Mang Mệnh Thất Sát

7 vote

 06:26:10    4 phần
 23:31 15/08/2020

Pháp Sư Diệt Quỷ Miếu Sơn Thần

Pháp Sư Diệt Quỷ Miếu Sơn Thần

10 vote

 04:18:03    3 phần
 23:31 15/08/2020

Cưới Quỷ

Cưới Quỷ

2 vote

 01:29:10    1 phần
 23:31 15/08/2020

Thầy Giáo Vùng Cao

Thầy Giáo Vùng Cao

2 vote

 03:39:07    2 phần
 23:31 15/08/2020

Căn Cô Chín Giếng

Căn Cô Chín Giếng

1 vote

 01:45:35    1 phần
 23:31 15/08/2020

Thiên Táng Khu Rừng Của Người Chết

Thiên Táng Khu Rừng Của Người Chết

 02:35:23    2 phần
 23:31 15/08/2020

Vong Quỷ Ký Túc Xá

Vong Quỷ Ký Túc Xá

1 vote

 03:16:34    2 phần
 23:31 15/08/2020

Người Đánh Xe Thổ Mộ

Người Đánh Xe Thổ Mộ

 01:28:53    1 phần
 23:31 15/08/2020

Làng Tôi Năm Hạn

Làng Tôi Năm Hạn

3 vote

 04:28:12    3 phần
 23:31 15/08/2020

Việt Ma Tân Lục Quyển 5: Linh Hồn Vất Vưởng

Việt Ma Tân Lục Quyển 5: Linh Hồn Vất Vưởng

4 vote

 08:54:48    6 phần
 23:31 15/08/2020

Những Kẻ Trộm Mộ

Những Kẻ Trộm Mộ

5 vote

 06:59:51    5 phần
 23:31 15/08/2020

Làng Ma Ám

Làng Ma Ám

     0 phần
 23:31 15/08/2020

Cháu Lên Ba

Cháu Lên Ba

7 vote

 01:49:56    1 phần
 23:31 15/08/2020

Trả Giá

Trả Giá

3 vote

 02:24:02    2 phần
 23:31 15/08/2020

Chiếc Áo Dài Màu Đỏ

Chiếc Áo Dài Màu Đỏ

2 vote

 01:37:48    1 phần
 23:31 15/08/2020

Hệ Thống Bắt Quỷ

Hệ Thống Bắt Quỷ

42 vote

 05:16:14    96 phần
 23:31 15/08/2020

Đạo Sĩ Và Ngạ Quỷ

Đạo Sĩ Và Ngạ Quỷ

6 vote

 02:57:53    2 phần
 23:31 15/08/2020