Giọng đọc: Quàng A Tũn

Truyện ma audio của MC Quàng A Tũn chọn lọc hay

--DONATE cho Quàng A Tũn có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều audio nữa nhé: 

-- STK: 102867336305

Chủ tài khoản: Mai Việt Hà.

Chi nhánh ngân hàng viettinbank Lưu Xá - Thái Nguyên

Hoăc ví MOMO : 0929388227

Để ủng hộ MC Quàng A Tũn hay truy cập vào kênh gốc của MC Quàng A Tũn qua đường dẫn sau:

👉 Facebook MC Quàng A Tũn

👉 Youtube MC Quàng A Tũn

Sắp xếp Audio
TẬP 02 Chơi Ngải Cướp Chồng

Chơi Ngải Cướp Chồng

 02:43:30    2 phần
 06:13 16/04/2021

TẬP 02 Ngải Đá

Ngải Đá

 02:13:14    2 phần
 06:13 16/04/2021

Nối Tóc Với Hồn Ma

Nối Tóc Với Hồn Ma

1 vote

 01:28:55    1 phần
 06:13 16/04/2021

TẬP 03 Linh Miêu Bái Nguyệt

Linh Miêu Bái Nguyệt

1 vote

 03:48:35    3 phần
 06:13 16/04/2021

Vụ Tai Nạn Đêm Giao Thừa

Vụ Tai Nạn Đêm Giao Thừa

 02:52:55    2 phần
 06:13 16/04/2021

Oán Vong Kẻ Điên & Cô Bé

Oán Vong Kẻ Điên & Cô Bé

 01:19:00    1 phần
 06:13 16/04/2021

Phật Hay Ma

Phật Hay Ma

2 vote

 01:42:05    1 phần
 06:13 16/04/2021

TẬP 02 Vong Hồn Ở Cù Lao Đất

Vong Hồn Ở Cù Lao Đất

1 vote

 03:00:15    2 phần
 06:13 16/04/2021

Bà Thầy Pháp Làng Ven Sông

Bà Thầy Pháp Làng Ven Sông

 01:42:25    1 phần
 06:13 16/04/2021

Cầu Cơ Tiếng Gọi Của Cái Chết

Cầu Cơ Tiếng Gọi Của Cái Chết

4 vote

 01:25:15    1 phần
 06:13 16/04/2021

Mộ Hoang Đầu Ngõ

Mộ Hoang Đầu Ngõ

1 vote

 03:22:10    3 phần
 06:13 16/04/2021

Linh Hồn Của Cha

Linh Hồn Của Cha

 01:14:10    1 phần
 06:13 16/04/2021

Hạn 49 Vận 53

Hạn 49 Vận 53

1 vote

 01:33:10    1 phần
 06:13 16/04/2021

Pháp Sư Và Nữ Quỷ Làng Bân

Pháp Sư Và Nữ Quỷ Làng Bân

 03:23:00    2 phần
 06:13 16/04/2021

Bà Thầy Bói Kể Chuyện Ma Trâu

Bà Thầy Bói Kể Chuyện Ma Trâu

1 vote

 03:00:40    2 phần
 06:13 16/04/2021

Chó Mẹ Báo Oán Nghiệp Sát Sinh

Chó Mẹ Báo Oán Nghiệp Sát Sinh

1 vote

 03:00:05    2 phần
 06:13 16/04/2021

TẬP 26 Thiên Quân Vô Lại

Thiên Quân Vô Lại

2 vote

 03:43:57    26 phần
 06:13 16/04/2021

Người Vợ Mặt Quỷ

Người Vợ Mặt Quỷ

2 vote

 03:24:20    2 phần
 06:13 16/04/2021

TẬP 07 Xác Chết Trôi Bí Ẩn

Xác Chết Trôi Bí Ẩn

2 vote

 07:08:47    7 phần
 06:13 16/04/2021

Một Kiếp Trầm Luân

Một Kiếp Trầm Luân

 01:39:15    1 phần
 06:13 16/04/2021

Xây Nhà Gặp Hạn

Xây Nhà Gặp Hạn

1 vote

 01:18:10    1 phần
 06:13 16/04/2021

Con Nhà Thánh

Con Nhà Thánh

 02:56:35    2 phần
 06:13 16/04/2021

TẬP 04 Cụ Lân Diệt Ma Da

Cụ Lân Diệt Ma Da

2 vote

 05:15:05    4 phần
 06:13 16/04/2021

Ác Như Cô Tấm

Ác Như Cô Tấm

1 vote

 01:30:45    1 phần
 06:13 16/04/2021

Đêm Gác Mộ

Đêm Gác Mộ

2 vote

 01:27:20    1 phần
 06:13 16/04/2021

Thầy Tàu Diệt Quỷ Nhập Tràng

Thầy Tàu Diệt Quỷ Nhập Tràng

3 vote

 01:35:45    1 phần
 06:13 16/04/2021

Lời Nguyền Xưởng Gốm Người Hoa

Lời Nguyền Xưởng Gốm Người Hoa

1 vote

 03:26:00    2 phần
 06:13 16/04/2021

Lăng Mộ Người Tàu

Lăng Mộ Người Tàu

 01:36:35    1 phần
 06:13 16/04/2021

TẬP 37 Pháp Sư Thời Lê

Pháp Sư Thời Lê

4 vote

 15:33:37    37 phần
 06:13 16/04/2021

An Nam Huyền Sử

An Nam Huyền Sử

 07:07:46    6 phần
 06:13 16/04/2021

Nhà Vắng Bóng Thổ Công

Nhà Vắng Bóng Thổ Công

 03:19:30    2 phần
 06:13 16/04/2021

Huyết Ngải Người Miên

Huyết Ngải Người Miên

2 vote

 04:29:55    3 phần
 06:13 16/04/2021

TẬP 02 Cháy Cây Nhang

Cháy Cây Nhang

2 vote

 02:54:15    2 phần
 06:13 16/04/2021

Linh Hồn Bà Nội

Linh Hồn Bà Nội

2 vote

 02:28:35    2 phần
 06:13 16/04/2021

Máu Nhuộm Song Hồn

Máu Nhuộm Song Hồn

1 vote

 01:13:35    1 phần
 06:13 16/04/2021

TẬP 03 Đừng Soi Gương Lúc Nửa Đêm

Đừng Soi Gương Lúc Nửa Đêm

3 vote

 04:40:30    3 phần
 06:13 16/04/2021

Kho Vàng Của Thần Giữ Của

Kho Vàng Của Thần Giữ Của

2 vote

 01:33:30    1 phần
 06:13 16/04/2021

Dạ Quán Trên Đỉnh Đèo

Dạ Quán Trên Đỉnh Đèo

3 vote

 02:14:15    2 phần
 06:13 16/04/2021

Thần Cóc Trả Ơn

Thần Cóc Trả Ơn

3 vote

 01:33:30    1 phần
 06:13 16/04/2021

Dưới Giếng Có Oan Hồn

Dưới Giếng Có Oan Hồn

 02:48:10    2 phần
 06:13 16/04/2021