Giọng đọc: Quàng A Tũn

Sắp xếp Audio
TẬP 02 Nàng Bích Nguyệt

Nàng Bích Nguyệt

 03:02:17    2 phần
 02:38 30/05/2020

Ma Nữ Khóc Tìm Con

Ma Nữ Khóc Tìm Con

 02:25:44    2 phần
 02:38 30/05/2020

Người Mang Mệnh Thất Sát

Người Mang Mệnh Thất Sát

 06:26:10    4 phần
 02:38 30/05/2020

Pháp Sư Diệt Quỷ Miếu Sơn Thần

Pháp Sư Diệt Quỷ Miếu Sơn Thần

3 vote

 04:18:03    3 phần
 02:38 30/05/2020

Cưới Quỷ

Cưới Quỷ

1 vote

 01:29:10    1 phần
 02:38 30/05/2020

Thầy Giáo Vùng Cao

Thầy Giáo Vùng Cao

1 vote

 03:39:07    2 phần
 02:38 30/05/2020

Căn Cô Chín Giếng

Căn Cô Chín Giếng

1 vote

 01:45:35    1 phần
 02:38 30/05/2020

Thiên Táng Khu Rừng Của Người Chết

Thiên Táng Khu Rừng Của Người Chết

 02:35:23    2 phần
 02:38 30/05/2020

Vong Quỷ Ký Túc Xá

Vong Quỷ Ký Túc Xá

 03:16:34    2 phần
 02:38 30/05/2020

Người Đánh Xe Thổ Mộ

Người Đánh Xe Thổ Mộ

 01:28:53    1 phần
 02:38 30/05/2020

Làng Tôi Năm Hạn

Làng Tôi Năm Hạn

2 vote

 04:28:12    3 phần
 02:38 30/05/2020

Việt Ma Tân Lục Quyển 5: Linh Hồn Vất Vưởng

Việt Ma Tân Lục Quyển 5: Linh Hồn Vất Vưởng

4 vote

 08:54:48    6 phần
 02:38 30/05/2020

Những Kẻ Trộm Mộ

Những Kẻ Trộm Mộ

5 vote

 06:59:51    5 phần
 02:38 30/05/2020

Làng Ma Ám

Làng Ma Ám

     0 phần
 02:38 30/05/2020

Cháu Lên Ba

Cháu Lên Ba

6 vote

 01:49:56    1 phần
 02:38 30/05/2020

Trả Giá

Trả Giá

2 vote

 02:24:02    2 phần
 02:38 30/05/2020

Chiếc Áo Dài Màu Đỏ

Chiếc Áo Dài Màu Đỏ

2 vote

 01:37:48    1 phần
 02:38 30/05/2020

TẬP 85 Hệ Thống Bắt Quỷ

Hệ Thống Bắt Quỷ

26 vote

 17:28:20    85 phần
 02:38 30/05/2020

Đạo Sĩ Và Ngạ Quỷ

Đạo Sĩ Và Ngạ Quỷ

5 vote

 02:57:53    2 phần
 02:38 30/05/2020

TẬP 54 Tham Thiên

Tham Thiên

6 vote

 13:57:14    54 phần
 02:38 30/05/2020

Miếu Thôn Có Quỷ

Miếu Thôn Có Quỷ

 01:34:30    1 phần
 02:38 30/05/2020

Chợ Quê Có Ma

Chợ Quê Có Ma

3 vote

 02:45:48    2 phần
 02:38 30/05/2020

Nhân Quả Oan Hồn

Nhân Quả Oan Hồn

 01:04:28    1 phần
 02:38 30/05/2020

Những Loài Mộc Quỷ

Những Loài Mộc Quỷ

2 vote

 01:22:55    1 phần
 02:38 30/05/2020

Vợ Quỷ

Vợ Quỷ

5 vote

 02:25:24    2 phần
 02:38 30/05/2020

Kẻ Gọi Hồn Không Cần Nghi Thức

Kẻ Gọi Hồn Không Cần Nghi Thức

2 vote

 02:42:26    2 phần
 02:38 30/05/2020

Oan Hồn Khúc Sông Cái

Oan Hồn Khúc Sông Cái

4 vote

 01:29:09    1 phần
 02:38 30/05/2020

Cô Lành Đòi Mạng

Cô Lành Đòi Mạng

2 vote

 01:18:32    1 phần
 02:38 30/05/2020

Thầy Ba Trừ Quỷ Đói

Thầy Ba Trừ Quỷ Đói

4 vote

 02:56:18    2 phần
 02:38 30/05/2020

Chơi Trốn Tìm Sau Mộ

Chơi Trốn Tìm Sau Mộ

4 vote

 03:02:59    2 phần
 02:38 30/05/2020

Việt Ma Tân Lục Quyển 4: Ma Rừng Tây Nguyên

Việt Ma Tân Lục Quyển 4: Ma Rừng Tây Nguyên

2 vote

 05:10:12    4 phần
 02:38 30/05/2020

Ông Đạo Miền Tây

Ông Đạo Miền Tây

4 vote

 08:17:15    6 phần
 02:38 30/05/2020

Việt Ma Tân Lục 3: Lời Nguyền Ngón Tay Cái

Việt Ma Tân Lục 3: Lời Nguyền Ngón Tay Cái

2 vote

 05:32:16    4 phần
 02:38 30/05/2020

TẬP 05 Huyết Ngải Báo Thù

Huyết Ngải Báo Thù

8 vote

 06:28:52    5 phần
 02:38 30/05/2020

Ngôi Nhà Ma Và Kho Báu

Ngôi Nhà Ma Và Kho Báu

1 vote

 01:18:56    1 phần
 02:38 30/05/2020

Con Ma Xó Nhà Địa Chủ

Con Ma Xó Nhà Địa Chủ

 01:09:32    1 phần
 02:38 30/05/2020

Việt Ma Tân Lục 2: Lão Mo Bản Mường

Việt Ma Tân Lục 2: Lão Mo Bản Mường

8 vote

 06:29:11    4 phần
 02:38 30/05/2020

Mảnh Đất Ma Ám Ở Bắc Giang

Mảnh Đất Ma Ám Ở Bắc Giang

3 vote

 01:47:12    1 phần
 02:38 30/05/2020

Phòng Bếp Âm Dương

Phòng Bếp Âm Dương

73 vote

 23:11:52    90 phần
 02:38 30/05/2020

Đừng Gọi Tên Trên Bia Mộ

Đừng Gọi Tên Trên Bia Mộ

4 vote

 08:47:02    6 phần
 02:38 30/05/2020