Giọng đọc: MC Tiến Phong

Sắp xếp Audio
TẬP 66 Vương Đạo Chí Tôn

Vương Đạo Chí Tôn

7 vote

 17:56:02    1 phần
 13:11 04/08/2021

TẬP 171 Ngạo Thế Chi Vương

Ngạo Thế Chi Vương

30 vote

 23:07:09    1 phần
 13:11 04/08/2021

TẬP 384 Thâu Thiên Chi Đạo

Thâu Thiên Chi Đạo

85 vote

 12:52:58    1 phần
 13:11 04/08/2021

TẬP 32 Cầu Ma

Cầu Ma

 23:07:46    32 phần
 13:11 04/08/2021

TẬP 92 Thiếu Niên Ca Hành

Thiếu Niên Ca Hành

11 vote

 19:45:18    92 phần
 13:11 04/08/2021

TẬP 126 Kiếm Lai

Kiếm Lai

37 vote

 20:06:55    1 phần
 13:11 04/08/2021

TẬP 83 Mao Sơn Đuổi Quỷ

Mao Sơn Đuổi Quỷ

21 vote

 14:59:58    63 phần
 13:11 04/08/2021

Vết Chàm Tiền Kiếp ( Cái Bớt )

Vết Chàm Tiền Kiếp ( Cái Bớt )

1 vote

 01:41:44    1 phần
 13:11 04/08/2021

Hắ.c Á.m Ph.ong Thần Ký

Hắ.c Á.m Ph.ong Thần Ký

69 vote

 13:00:55    158 phần
 13:11 04/08/2021

Đưa Bác Ra Đồng

Đưa Bác Ra Đồng

2 vote

     1 phần
 13:11 04/08/2021

Nghề Nuôi Ma

Nghề Nuôi Ma

5 vote

 09:17:16    16 phần
 13:11 04/08/2021

Pháp Sư Tứ Linh

Pháp Sư Tứ Linh

 02:48:39    4 phần
 13:11 04/08/2021

Thợ Săn Quỷ

Thợ Săn Quỷ

8 vote

 14:32:06    22 phần
 13:11 04/08/2021

Hắc Tây Du (Mục Thần Ký)

Hắc Tây Du (Mục Thần Ký)

168 vote

 13:35:02    490 phần
 13:11 04/08/2021