Tác giả: Ngọc Ngà

Sắp xếp Audio
Diệt Cương Thi

Diệt Cương Thi

 01:27:48    1 phần
 13:08 04/08/2021

Đại Sư Trừ Ma

Đại Sư Trừ Ma

 01:22:21    1 phần
 13:08 04/08/2021

Huyết Ngải

Huyết Ngải

2 vote

 01:12:32    1 phần
 13:08 04/08/2021

Trục Hồn

Trục Hồn

1 vote

 01:24:11    1 phần
 13:08 04/08/2021

Xác Dưới Giếng Khơi

Xác Dưới Giếng Khơi

1 vote

 01:08:37    1 phần
 13:08 04/08/2021

Thầy Thống Vạn Trừ Ma

Thầy Thống Vạn Trừ Ma

1 vote

 01:17:38    1 phần
 13:08 04/08/2021

Giá Của Nước Mắt

Giá Của Nước Mắt

2 vote

 08:58:11    8 phần
 13:08 04/08/2021

Vong Về Trước Cổng

Vong Về Trước Cổng

 01:04:31    1 phần
 13:08 04/08/2021

TẬP 04 Bàn Tay Của Quỷ

Bàn Tay Của Quỷ

 04:06:36    4 phần
 13:08 04/08/2021

Vong Hồn Không Tan

Vong Hồn Không Tan

 01:05:53    1 phần
 13:08 04/08/2021

TẬP 06 Oan Hồn Nhập Điểu

Oan Hồn Nhập Điểu

1 vote

 06:10:16    6 phần
 13:08 04/08/2021

Cậu Bé Áo Đỏ

Cậu Bé Áo Đỏ

 00:55:26    1 phần
 13:08 04/08/2021

Súc Oán - Truyện ngắn kinh dị P3

Súc Oán - Truyện ngắn kinh dị P3

 00:18:15    1 phần
 13:08 04/08/2021

Ngải Độc - Truyện ngắn kinh dị P2

Ngải Độc - Truyện ngắn kinh dị P2

 00:29:41    1 phần
 13:08 04/08/2021

Đất Dữ - Truyện ngắn kinh dị P1

Đất Dữ - Truyện ngắn kinh dị P1

 00:49:16    1 phần
 13:08 04/08/2021

Full Truyền Kỳ Hắc Liên Hoa

Truyền Kỳ Hắc Liên Hoa

2 vote

 08:19:47    8 phần
 13:08 04/08/2021

Ông Ba Thầy Pháp

Ông Ba Thầy Pháp

1 vote

 01:00:28    1 phần
 13:08 04/08/2021

Vong Hồn Anh Long

Vong Hồn Anh Long

 01:01:25    1 phần
 13:08 04/08/2021

TẬP 04 Thiên Thi Thuật

Thiên Thi Thuật

 04:00:47    4 phần
 13:08 04/08/2021

Linh Oán Linh Hồn

Linh Oán Linh Hồn

 01:11:06    1 phần
 13:08 04/08/2021

Pháp Sư Quỷ Ấn

Pháp Sư Quỷ Ấn

1 vote

 04:49:04    5 phần
 13:08 04/08/2021

Người Âm Giữ Duyên

Người Âm Giữ Duyên

 04:25:42    4 phần
 13:08 04/08/2021

Gánh Ác Nghiệp

Gánh Ác Nghiệp

 01:00:00    1 phần
 13:08 04/08/2021

Âm Dương Nhãn - MC Đình Soạn

Âm Dương Nhãn - MC Đình Soạn

 02:27:38    2 phần
 13:08 04/08/2021

TẬP 07 Xác Chết Trôi Bí Ẩn

Xác Chết Trôi Bí Ẩn

3 vote

 07:08:47    7 phần
 13:08 04/08/2021

TẬP 08 Luyện Âm Binh - MC Nguyễn Huy

Luyện Âm Binh - MC Nguyễn Huy

6 vote

 08:30:47    8 phần
 13:08 04/08/2021

Pháp Sư Làng Thượng

Pháp Sư Làng Thượng

 01:27:10    1 phần
 13:08 04/08/2021

Anh Long

Anh Long

2 vote

 01:33:10    1 phần
 13:08 04/08/2021

Hôn Nhân Bạc Tỷ

Hôn Nhân Bạc Tỷ

 10:54:16    9 phần
 13:08 04/08/2021