Tác giả: Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn

Sắp xếp Audio
Đêm Vắng

Đêm Vắng

4 vote

 01:52:04    1 phần
 05:31 16/04/2021

Bùa Yêu

Bùa Yêu

1 vote

 01:58:53    1 phần
 05:31 16/04/2021

Khúc Quanh Một Chuyện Tình

Khúc Quanh Một Chuyện Tình

4 vote

 02:01:02    1 phần
 05:31 16/04/2021

Nước Mắt Đàn Ông

Nước Mắt Đàn Ông

 02:15:53    1 phần
 05:31 16/04/2021

Gà Trống Nuôi Con

Gà Trống Nuôi Con

1 vote

 02:05:47    1 phần
 05:31 16/04/2021

Đợi Ngày Ly Hôn

Đợi Ngày Ly Hôn

1 vote

 01:54:18    1 phần
 05:31 16/04/2021

Casino - Nguyễn Ngọc Ngạn

Casino - Nguyễn Ngọc Ngạn

1 vote

 06:00:11    1 phần
 05:31 16/04/2021

Mưa Bên Chồng - Nguyễn Ngọc Ngạn

Mưa Bên Chồng - Nguyễn Ngọc Ngạn

2 vote

 02:11:53    1 phần
 05:31 16/04/2021

Việt Kiều

Việt Kiều

4 vote

 12:22:31    6 phần
 05:31 16/04/2021

Dòng Mực Cũ

Dòng Mực Cũ

13 vote

 05:59:19    2 phần
 05:31 16/04/2021

Nỗi Sầu Sâu Kín

Nỗi Sầu Sâu Kín

2 vote

 01:56:52    1 phần
 05:31 16/04/2021

Dấu Vết Ân Tình

Dấu Vết Ân Tình

1 vote

 00:55:38    1 phần
 05:31 16/04/2021

KINH DỊ Từ Thế Giới Bên Kia

Từ Thế Giới Bên Kia

19 vote

 01:01:17    1 phần
 05:31 16/04/2021

TẬP 02 Đường Vào Xã Hội Đen

Đường Vào Xã Hội Đen

6 vote

 02:20:50    2 phần
 05:31 16/04/2021

Vách Tường Cũ

Vách Tường Cũ

9 vote

 01:03:43    1 phần
 05:31 16/04/2021

Tâm Bệnh

Tâm Bệnh

4 vote

 00:59:48    1 phần
 05:31 16/04/2021

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #5: Ghen Tuông & Ganh Tị

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #5: Ghen Tuông & Ganh Tị

2 vote

 00:53:56    1 phần
 05:31 16/04/2021

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #4: Nghề MC

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #4: Nghề MC

 00:55:59    1 phần
 05:31 16/04/2021

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #3: Mẹ Chồng Nàng Dâu

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #3: Mẹ Chồng Nàng Dâu

 00:33:00    1 phần
 05:31 16/04/2021

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #2: Hài Kịch Paris By Night

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #2: Hài Kịch Paris By Night

1 vote

 00:56:10    1 phần
 05:31 16/04/2021

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #1: Kể Truyện Ma

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #1: Kể Truyện Ma

1 vote

     1 phần
 05:31 16/04/2021

Ngày Trở Lại - Truyện Ngắn Đêm Khuya

Ngày Trở Lại - Truyện Ngắn Đêm Khuya

5 vote

 01:07:43    1 phần
 05:31 16/04/2021

Mây Đen - Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn

Mây Đen - Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn

8 vote

 01:05:12    1 phần
 05:31 16/04/2021

Đếm Những Mảnh Tình

Đếm Những Mảnh Tình

1 vote

 03:13:32    3 phần
 05:31 16/04/2021

Mưa Trong Bóng Đêm

Mưa Trong Bóng Đêm

 01:08:01    1 phần
 05:31 16/04/2021

Người Đàn Bà Đi Bên Tôi

Người Đàn Bà Đi Bên Tôi

2 vote

 00:55:28    1 phần
 05:31 16/04/2021

Kể Một Chuyện Tình - Truyện Ngắn

Kể Một Chuyện Tình - Truyện Ngắn

3 vote

 01:00:30    1 phần
 05:31 16/04/2021

Bước Chân Người Tình - Truyện Ngắn Hay

Bước Chân Người Tình - Truyện Ngắn Hay

2 vote

 01:01:06    1 phần
 05:31 16/04/2021

Chung Quanh Tôi - Truyện Ngắn

Chung Quanh Tôi - Truyện Ngắn

1 vote

 01:03:08    1 phần
 05:31 16/04/2021

Tàu Về Miền Xuôi - Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn

Tàu Về Miền Xuôi - Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn

8 vote

 02:03:25    2 phần
 05:31 16/04/2021

Nỗi Mong Đợi Khốn Cùng

Nỗi Mong Đợi Khốn Cùng

4 vote

 00:56:30    1 phần
 05:31 16/04/2021

KINH DỊ Ngôi Mộ Bên Sông - Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Ngôi Mộ Bên Sông - Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn

16 vote

 01:01:58    1 phần
 05:31 16/04/2021

KINH DỊ Căn Nhà Số 24 - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Căn Nhà Số 24 - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

10 vote

 02:11:40    14 phần
 05:31 16/04/2021

KINH DỊ Đêm Không Trăng - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Đêm Không Trăng - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

5 vote

     1 phần
 05:31 16/04/2021

KINH DỊ Đêm Trong Căn Nhà Hoang

Đêm Trong Căn Nhà Hoang

7 vote

 01:02:56    2 phần
 05:31 16/04/2021