Tác giả: Hà Dương (Phú Dương)

Sắp xếp Audio
FULL Bùa Lỗ Ban

Bùa Lỗ Ban

16 vote

 06:00:28    5 phần
 22:50 24/01/2020

Vết Chàm Tiền Kiếp ( Cái Bớt )

Vết Chàm Tiền Kiếp ( Cái Bớt )

 01:41:44    1 phần
 22:50 24/01/2020

FULL Oan Hồn Dưới Giếng

Oan Hồn Dưới Giếng

28 vote

 06:46:30    5 phần
 22:50 24/01/2020

FULL Lời Nguyền Trinh Nữ - Truyện Ma Đình Soạn

Lời Nguyền Trinh Nữ - Truyện Ma Đình Soạn

55 vote

 19:05:18    14 phần
 22:50 24/01/2020

Vong Oán - Truyện Ma MC Đình Soạn

Vong Oán - Truyện Ma MC Đình Soạn

5 vote

 04:43:31    4 phần
 22:50 24/01/2020

Oán Nghiệt Vợ Cũ

Oán Nghiệt Vợ Cũ

3 vote

 02:09:32    1 phần
 22:50 24/01/2020

Nhặt Phải Hòn Đá Thiêng Ở Chùa

Nhặt Phải Hòn Đá Thiêng Ở Chùa

 02:25:13    1 phần
 22:50 24/01/2020

Duyên Âm Ám Theo - Truyện Ma

Duyên Âm Ám Theo - Truyện Ma

2 vote

 01:45:33    1 phần
 22:50 24/01/2020

Ba Lần Có Con Với Ma

Ba Lần Có Con Với Ma

3 vote

 01:13:13    1 phần
 22:50 24/01/2020

Bán Linh Hồn Cho Quỷ

Bán Linh Hồn Cho Quỷ

2 vote

 02:17:53    2 phần
 22:50 24/01/2020

Trùng Lửa - Truyện Ma Đình Soạn

Trùng Lửa - Truyện Ma Đình Soạn

7 vote

 08:17:16    6 phần
 22:50 24/01/2020

Hoa Yêu - Truyện ma Đình Soạn

Hoa Yêu - Truyện ma Đình Soạn

10 vote

 08:41:31    7 phần
 22:50 24/01/2020