Tác giả: Hà Dương (Phú Dương)

Sắp xếp Audio
FULL Bùa Lỗ Ban

Bùa Lỗ Ban

14 vote

 06:00:28    5 phần
 02:33 16/12/2019

Vết Chàm Tiền Kiếp ( Cái Bớt )

Vết Chàm Tiền Kiếp ( Cái Bớt )

 01:41:44    1 phần
 02:33 16/12/2019

FULL Oan Hồn Dưới Giếng

Oan Hồn Dưới Giếng

25 vote

 06:46:30    5 phần
 02:33 16/12/2019

FULL Lời Nguyền Trinh Nữ - Truyện Ma Đình Soạn

Lời Nguyền Trinh Nữ - Truyện Ma Đình Soạn

49 vote

 19:05:18    14 phần
 02:33 16/12/2019

Vong Oán - Truyện Ma MC Đình Soạn

Vong Oán - Truyện Ma MC Đình Soạn

5 vote

 04:43:31    4 phần
 02:33 16/12/2019

Oán Nghiệt Vợ Cũ

Oán Nghiệt Vợ Cũ

2 vote

 02:09:32    1 phần
 02:33 16/12/2019

Nhặt Phải Hòn Đá Thiêng Ở Chùa

Nhặt Phải Hòn Đá Thiêng Ở Chùa

 02:25:13    1 phần
 02:33 16/12/2019

Duyên Âm Ám Theo - Truyện Ma

Duyên Âm Ám Theo - Truyện Ma

1 vote

 01:45:33    1 phần
 02:33 16/12/2019

Ba Lần Có Con Với Ma

Ba Lần Có Con Với Ma

2 vote

 01:13:13    1 phần
 02:33 16/12/2019

Bán Linh Hồn Cho Quỷ

Bán Linh Hồn Cho Quỷ

2 vote

 02:17:53    2 phần
 02:33 16/12/2019

Trùng Lửa - Truyện Ma Đình Soạn

Trùng Lửa - Truyện Ma Đình Soạn

6 vote

 08:17:16    6 phần
 02:33 16/12/2019

Hoa Yêu - Truyện ma Đình Soạn

Hoa Yêu - Truyện ma Đình Soạn

7 vote

 08:41:31    7 phần
 02:33 16/12/2019