Tác giả: Trường Lê

Tác giả Trường Lê

Tác giả trường lê là 1 tác giả 9x, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe các truyện mà anh viết

Sắp xếp Audio
TẬP 17 Tiếng Khóc Âm Hồn

Tiếng Khóc Âm Hồn

3 vote

 19:24:43    17 phần
 12:10 04/08/2021

Quỷ Ấn

Quỷ Ấn

4 vote

 22:05:55    18 phần
 12:10 04/08/2021

TẬP 08 Đời Bạc

Đời Bạc

 08:20:26    8 phần
 12:10 04/08/2021

FULL 4 Phần Dì Ghẻ

Dì Ghẻ

24 vote

 17:45:32    64 phần
 12:10 04/08/2021

Bố Ơi Lấy Vợ Đi

Bố Ơi Lấy Vợ Đi

 05:21:20    6 phần
 12:10 04/08/2021

Con Điếm

Con Điếm

3 vote

 09:37:35    10 phần
 12:10 04/08/2021