Tác giả: Trường Lê

Tác giả Trường Lê

Tác giả trường lê là 1 tác giả 9x, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe các truyện mà anh viết

Sắp xếp Audio
FULL Hầm Mộ

Hầm Mộ

88 vote

 18:14:07    15 phần
 17:11 06/12/2019

Bố Ơi Lấy Vợ Đi

Bố Ơi Lấy Vợ Đi

 05:21:20    6 phần
 17:11 06/12/2019

Con Điếm

Con Điếm

 09:37:35    10 phần
 17:11 06/12/2019

FULL Ma Búp Bê - Truyện Ma

Ma Búp Bê - Truyện Ma

6 vote

 10:14:10    8 phần
 17:11 06/12/2019

Ngải Của Hài Nhi - Truyện Ma Tác Giả Trường Lê

Ngải Của Hài Nhi - Truyện Ma Tác Giả Trường Lê

4 vote

 05:25:48    4 phần
 17:11 06/12/2019

Vong Hồn - Truyện Ma

Vong Hồn - Truyện Ma

4 vote

 06:52:54    6 phần
 17:11 06/12/2019

Người Mẹ Quỷ

Người Mẹ Quỷ

9 vote

 06:15:08    5 phần
 17:11 06/12/2019

Nghiệp Chướng - Truyện Ma

Nghiệp Chướng - Truyện Ma

6 vote

 09:09:32    8 phần
 17:11 06/12/2019

Cô Gái Lái Đò - Truyện Ma

Cô Gái Lái Đò - Truyện Ma

9 vote

 21:58:38    17 phần
 17:11 06/12/2019

Nghiệp Báo Hài Nhi - Truyện Ma

Nghiệp Báo Hài Nhi - Truyện Ma

2 vote

 10:30:55    9 phần
 17:11 06/12/2019