Tác giả: Trường Lê

Tác giả Trường Lê

Tác giả trường lê là 1 tác giả 9x, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe các truyện mà anh viết

Sắp xếp Audio
Miếu Hoang

Miếu Hoang

88 vote

 16:13:23    14 phần
 02:00 30/05/2020

FULL Hầm Mộ

Hầm Mộ

125 vote

 18:14:07    15 phần
 02:00 30/05/2020

Bố Ơi Lấy Vợ Đi

Bố Ơi Lấy Vợ Đi

 05:21:20    6 phần
 02:00 30/05/2020

Con Điếm

Con Điếm

2 vote

 09:37:35    10 phần
 02:00 30/05/2020

FULL Ma Búp Bê - Truyện Ma

Ma Búp Bê - Truyện Ma

16 vote

 10:14:10    8 phần
 02:00 30/05/2020

Ngải Của Hài Nhi - Truyện Ma Tác Giả Trường Lê

Ngải Của Hài Nhi - Truyện Ma Tác Giả Trường Lê

12 vote

 05:25:48    4 phần
 02:00 30/05/2020

Vong Hồn - Truyện Ma

Vong Hồn - Truyện Ma

7 vote

 06:52:54    6 phần
 02:00 30/05/2020

Người Mẹ Quỷ

Người Mẹ Quỷ

25 vote

 06:15:08    5 phần
 02:00 30/05/2020

Nghiệp Chướng - Truyện Ma

Nghiệp Chướng - Truyện Ma

23 vote

 09:09:32    8 phần
 02:00 30/05/2020

Cô Gái Lái Đò - Truyện Ma

Cô Gái Lái Đò - Truyện Ma

25 vote

 21:58:38    17 phần
 02:00 30/05/2020

Nghiệp Báo Hài Nhi - Truyện Ma

Nghiệp Báo Hài Nhi - Truyện Ma

6 vote

 10:30:55    9 phần
 02:00 30/05/2020