Tác giả: Trường Lê

Tác giả Trường Lê

Tác giả trường lê là 1 tác giả 9x, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe các truyện mà anh viết

Sắp xếp Audio
TẬP 17 Tiếng Khóc Âm Hồn

Tiếng Khóc Âm Hồn

 19:24:43    17 phần
 05:33 16/04/2021

Quỷ Ấn

Quỷ Ấn

 22:05:55    18 phần
 05:33 16/04/2021

TẬP 08 Đời Bạc

Đời Bạc

 08:20:26    8 phần
 05:33 16/04/2021

FULL 4 Phần Dì Ghẻ

Dì Ghẻ

18 vote

 17:45:32    64 phần
 05:33 16/04/2021

Bố Ơi Lấy Vợ Đi

Bố Ơi Lấy Vợ Đi

 05:21:20    6 phần
 05:33 16/04/2021

Con Điếm

Con Điếm

3 vote

 09:37:35    10 phần
 05:33 16/04/2021