ma thổi đèn

Truyện ma thổi đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Xướng

Ma Thổi Đèn là tên bộ truyện linh dị trinh thám nổi tiếng của tác giả Thiên Hạ Bá Xướng. Tên truyện xuất phát từ "Bùa mô kim, ấn quật mộ, dỡ núi dời non tìm quyết chú. Nhân điểm chúc, quỷ xuy đăng, dò mồ đổ đấu kiếm vạn tiền", đại ý khi vào hầm mộ phải thắp một ngọn nến ở phía đông nam, nếu nến tắt phải thoát thật nhanh ra khỏi đó và không được lấy vật của người chết

Trọn bộ Ma Thổi Đèn:

Tập 1: Thành Cổ Tinh Tuyệt

Tập 2: Mê Động Long Lĩnh

Tập 3: Trùng Cốc Vân Nam

Tập 4: Thần Cung Côn Luân

Tập 5: Mộ Hoàng Bì Tử

Tập 6: Nam Hải Quy Khư

Tập 7: Thi Vương Tương Tây

Tập 8: Vu Hiệp Quan Sơn

Tập 9: Cửu U Tướng Quân

TẬP 8 Ma Thổi Đèn Tập 8 - Vu Hiệp Quan Sơn
TẬP 9 Ma Thổi Đèn Tập 9 - Cửu U Tướng Quân
TẬP 3 Ma Thổi Đèn Tập 3 - Trùng Cốc Vân Nam
TẬP 4 Ma Thổi Đèn Tập 4 - Thần Cung Côn Luân
TẬP 5 Ma Thổi Đèn Tập 5 - Mộ Hoàng Bì Tử