ma thổi đèn

Nghe truyện audio Ma Thổi Đèn Full

Ma Thổi Đèn là tên bộ truyện linh dị trinh thám nổi tiếng của tác giả Thiên Hạ Bá Xướng. Tên truyện xuất phát từ "Bùa mô kim, ấn quật mộ, dỡ núi dời non tìm quyết chú. Nhân điểm chúc, quỷ xuy đăng, dò mồ đổ đấu kiếm vạn tiền", đại ý khi vào hầm mộ phải thắp một ngọn nến ở phía đông nam, nếu nến tắt phải thoát thật nhanh ra khỏi đó và không được lấy vật của người chết

Trọn bộ Ma Thổi Đèn:

Tập 1: Thành Cổ Tinh Tuyệt

Tập 2: Mê Động Long Lĩnh

Tập 3: Trùng Cốc Vân Nam

Tập 4: Thần Cung Côn Luân

Tập 5: Mộ Hoàng Bì Tử

Tập 6: Nam Hải Quy Khư

Tập 7: Thi Vương Tương Tây

Tập 8: Vu Hiệp Quan Sơn

Tập 9: Cửu U Tướng Quân