Top truyện tiên hiệp

TẬP 208 Thâu Thiên Chi Đạo

Thâu Thiên Chi Đạo

34 vote

 21:00 30/12/2020

TẬP 26 Thiên Quân Vô Lại

Thiên Quân Vô Lại

2 vote

 21:00 23/03/2021

TẬP 230 Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

56 vote

 21:00 17/10/2020

TẬP 144 Đấu Thần Đại Lục

Đấu Thần Đại Lục

19 vote

 21:00 20/01/2021

TẬP 151 Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

16 vote

 09:54 24/07/2020

TẬP 339 Tiên Nghịch - MC Phi Tùng

Tiên Nghịch - MC Phi Tùng

71 vote

 14:32 12/04/2021

TẬP 109 Kiếm Lai

Kiếm Lai

28 vote

 22:31 21/08/2020

Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

 10:42 06/04/2021

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

 12:18 06/04/2021

TẬP 151 Tuyệt Đại Ma Đầu

Tuyệt Đại Ma Đầu

35 vote

 21:00 17/10/2020

TẬP 78 3000 Năm Luyện Khí

3000 Năm Luyện Khí

19 vote

 21:43 12/09/2020

TẬP 100 Băng Hỏa Ma Trù

Băng Hỏa Ma Trù

9 vote

 15:12 19/10/2020

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

81 vote

 21:00 01/10/2019

Bất Tử Bất Diệt

Bất Tử Bất Diệt

13 vote

 21:38 12/09/2020

TẬP 522 Già Thiên

Già Thiên

58 vote

 21:00 24/12/2019

Tham Thiên

Tham Thiên

37 vote

 11:31 01/09/2020

TẬP 51 Tiên Nghịch - MC Trần Tú

Tiên Nghịch - MC Trần Tú

13 vote

 21:00 09/04/2020

Chí Tôn Vô Lại

Chí Tôn Vô Lại

28 vote

 21:00 01/10/2019

Hắc Ám Phong Thần Ký

Hắc Ám Phong Thần Ký

67 vote

 17:15 16/10/2019