Truyện kiếm hiệp hay nhất

TẬP 18 Thất Cầm Chưởng

Thất Cầm Chưởng

 15:37 10/05/2021

TẬP 43 Anh Hùng Lĩnh Nam

Anh Hùng Lĩnh Nam

 21:00 15/03/2021

TẬP 262 Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

61 vote

 21:00 17/10/2020

TẬP 356 Tuyệt Thế Vũ Thần

Tuyệt Thế Vũ Thần

1 vote

 07:46 03/05/2021

TẬP 10 Khô Lâu Họa

Khô Lâu Họa

 21:31 08/05/2021

TẬP 357 Tiên Nghịch - MC Phi Tùng

Tiên Nghịch - MC Phi Tùng

78 vote

 14:32 12/04/2021

Bắc Tống Phong Lưu

Bắc Tống Phong Lưu

19 vote

 21:00 17/08/2020

TẬP 111 Kiếm Lai

Kiếm Lai

32 vote

 22:31 21/08/2020

TẬP 92 Thiếu Niên Ca Hành

Thiếu Niên Ca Hành

10 vote

 21:00 05/11/2020

Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

 10:42 06/04/2021

TẬP 132 Hậu Tinh Thần Biến

Hậu Tinh Thần Biến

6 vote

 09:07 30/07/2020

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

85 vote

 21:00 01/10/2019

Máu Nhuộm Đỉnh Côn Luân

Máu Nhuộm Đỉnh Côn Luân

5 vote

 21:00 27/09/2020

TẬP 51 Tiên Nghịch - MC Trần Tú

Tiên Nghịch - MC Trần Tú

13 vote

 21:00 09/04/2020

Võ Lâm Ngũ Bá

Võ Lâm Ngũ Bá

6 vote

 21:00 01/11/2019

Thất Dạ Tuyết

Thất Dạ Tuyết

1 vote

 21:00 01/10/2019