Truyện ngắn kinh dị

Oan Hồn Mẹ Con Bà Mọi

Oan Hồn Mẹ Con Bà Mọi

1 vote

 21:45 19/01/2020

TẬP 02 Ký Sự Bản Ma

Ký Sự Bản Ma

 21:00 18/01/2020

Đoạt Xác

Đoạt Xác

1 vote

 21:00 17/01/2020

Tình Oan Nghiệp Báo

Tình Oan Nghiệp Báo

1 vote

 21:00 16/01/2020

Cổng Địa Ngục

Cổng Địa Ngục

 21:00 14/01/2020

Diêm Phù Luận Tội

Diêm Phù Luận Tội

3 vote

 21:00 15/01/2020

Vong Ma Đói

Vong Ma Đói

 21:00 15/01/2020

Đảo Búp Bê

Đảo Búp Bê

 21:00 13/01/2020

Yêu Người Chết

Yêu Người Chết

1 vote

 21:00 09/01/2020

Vong Tháng Bảy & Dạ Cổ

Vong Tháng Bảy & Dạ Cổ

1 vote

 21:00 09/01/2020

Ngã Ba Thiên Lôi

Ngã Ba Thiên Lôi

2 vote

 21:00 08/01/2020

Thị Cảm

Thị Cảm

1 vote

 21:00 07/01/2020

Gặp Ma Ở Vùng Đất Vũng Linh

Gặp Ma Ở Vùng Đất Vũng Linh

3 vote

 21:00 31/12/2019

Căn Hầm Bí Ẩn

Căn Hầm Bí Ẩn

5 vote

 21:00 26/12/2019

FULL Oan Hồn Báo Mộng

Oan Hồn Báo Mộng

 21:00 17/12/2019

Ngôi Nhà Bị Ma Ám

Ngôi Nhà Bị Ma Ám

3 vote

 21:00 17/12/2019

Ngải Tình

Ngải Tình

 21:00 14/12/2019

Oan Hồn

Oan Hồn

6 vote

 21:00 13/12/2019