Truyện ngắn kinh dị

Những Con Buôn Xác Chết

Những Con Buôn Xác Chết

3 vote

 21:00 02/08/2020

Lòng Người Dạ Quỷ

Lòng Người Dạ Quỷ

2 vote

 21:00 25/07/2020

Tài Sát

Tài Sát

2 vote

 21:00 17/07/2020

Nồi Cá Kho Oan Nghiệt

Nồi Cá Kho Oan Nghiệt

1 vote

 21:00 10/07/2020

Hũ Rượu Hài Nhi

Hũ Rượu Hài Nhi

1 vote

 21:00 02/07/2020

Xác Ai Trong Vại Mắm

Xác Ai Trong Vại Mắm

3 vote

 21:00 01/07/2020

Ngôi Làng Chết

Ngôi Làng Chết

 21:00 01/07/2020

Cháo Thịt Người

Cháo Thịt Người

3 vote

 21:00 27/06/2020

Cây Ngãi Mắt Quỷ

Cây Ngãi Mắt Quỷ

 21:00 23/06/2020

Oan Hồn Nhà Họ Lý

Oan Hồn Nhà Họ Lý

 21:00 22/06/2020

Én Lượn Chiều Đông

Én Lượn Chiều Đông

3 vote

 21:00 21/06/2020

Ma Lào

Ma Lào

 21:00 19/06/2020

Con Nước Lên

Con Nước Lên

4 vote

 21:00 14/06/2020

Gia Đình Thầy Pháp

Gia Đình Thầy Pháp

 21:00 17/06/2020

Hai Oan Hồn Ba Mạng Người

Hai Oan Hồn Ba Mạng Người

1 vote

 21:00 13/06/2020

Tường Vi Báo Oán

Tường Vi Báo Oán

2 vote

 21:00 11/06/2020

TẬP 09 Nghi Lễ Tế Thần

Nghi Lễ Tế Thần

6 vote

 22:17 01/06/2020

Ai Oan Ai Oán

Ai Oan Ai Oán

4 vote

 10:19 27/05/2020