Truyện tiên hiệp hay nhất

Luyện Kiếm

Luyện Kiếm

 15:53 03/06/2021

TẬP 174 Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

18 vote

 09:54 24/07/2020

TẬP 114 Kiếm Lai

Kiếm Lai

35 vote

 22:31 21/08/2020

TẬP 209 Đại Kiếp Chủ

Đại Kiếp Chủ

11 vote

 22:12 11/05/2021

TẬP 530 Già Thiên

Già Thiên

67 vote

 21:00 24/12/2019

TẬP 101 Băng Hỏa Ma Trù

Băng Hỏa Ma Trù

10 vote

 15:12 19/10/2020

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

123 vote

 12:18 06/04/2021

TẬP 132 Hậu Tinh Thần Biến

Hậu Tinh Thần Biến

6 vote

 09:07 30/07/2020

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

90 vote

 21:00 01/10/2019

Tham Thiên

Tham Thiên

39 vote

 11:31 01/09/2020

TẬP 51 Tiên Nghịch - MC Trần Tú

Tiên Nghịch - MC Trần Tú

13 vote

 21:00 09/04/2020

Chí Tôn Vô Lại

Chí Tôn Vô Lại

31 vote

 21:00 01/10/2019

FULL Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

262 vote

 22:01 09/11/2019

Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

10 vote

 21:00 01/10/2019

Bàn Long

Bàn Long

16 vote

 21:00 01/10/2019

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

16 vote

 21:00 01/10/2019