Truyện tiên hiệp hay nhất

TẬP 66 Kiếm Lai

Kiếm Lai

17 vote

 22:31 21/08/2020

TẬP 93 Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

11 vote

 09:54 24/07/2020

TẬP 132 Hậu Tinh Thần Biến

Hậu Tinh Thần Biến

5 vote

 09:07 30/07/2020

TẬP 325 Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

81 vote

 21:00 09/04/2020

TẬP 100 Băng Hỏa Ma Trù

Băng Hỏa Ma Trù

9 vote

 15:12 19/10/2020

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

60 vote

 21:00 01/10/2019

TẬP 522 Già Thiên

Già Thiên

51 vote

 21:00 24/12/2019

Tham Thiên

Tham Thiên

30 vote

 11:31 01/09/2020

Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

27 vote

 21:00 01/10/2019

TẬP 51 Tiên Nghịch - MC Trần Tú

Tiên Nghịch - MC Trần Tú

12 vote

 21:00 09/04/2020

Chí Tôn Vô Lại

Chí Tôn Vô Lại

26 vote

 21:00 01/10/2019

FULL Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

188 vote

 22:01 09/11/2019

Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

6 vote

 21:00 01/10/2019

Bàn Long

Bàn Long

13 vote

 21:00 01/10/2019

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

15 vote

 21:00 01/10/2019