Sắp xếp Audio
Thiếu Niên Ca Hành

Thiếu Niên Ca Hành

1 vote

08:28:01    78 phần
Lượt nghe: 4.665

Lưỡng Thủ Quái Nhân - Người Hai Đầu

Lưỡng Thủ Quái Nhân - Người Hai Đầu

2 vote

13:14:15    34 phần
Lượt nghe: 4.307

Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

44 vote

00:09:50    20 phần
Lượt nghe: 20.303

Máu Nhuộm Đỉnh Côn Luân

Máu Nhuộm Đỉnh Côn Luân

4 vote

04:51:17    33 phần
Lượt nghe: 6.832

Bắc Tống Phong Lưu

Bắc Tống Phong Lưu

12 vote

14:31:01    243 phần
Lượt nghe: 20.786

Hậu Tinh Thần Biến

Hậu Tinh Thần Biến

5 vote

05:46:22    132 phần
Lượt nghe: 13.966

Kiếm Lai

Kiếm Lai

24 vote

02:53:33    89 phần
Lượt nghe: 19.666

Tiên Nghịch - MC Phi Tùng

Tiên Nghịch - MC Phi Tùng

60 vote

06:25:48    201 phần
Lượt nghe: 27.403

Tiên Nghịch - MC Trần Tú

Tiên Nghịch - MC Trần Tú

12 vote

14:44:36    51 phần
Lượt nghe: 11.684

Võ Lâm Ngũ Bá

Võ Lâm Ngũ Bá

4 vote

12:39:28    69 phần
Lượt nghe: 12.657

Chí Tôn Vô Lại

Chí Tôn Vô Lại

27 vote

06:50:47    128 phần
Lượt nghe: 25.790

Thất Dạ Tuyết

Thất Dạ Tuyết

16:15:31    27 phần
Lượt nghe: 4.577

Đa Tình Kiếm Khách, Vô Tình Kiếm

Đa Tình Kiếm Khách, Vô Tình Kiếm

5 vote

13:37:35    139 phần
Lượt nghe: 5.908

Tuyết Sơn Phi Hồ

Tuyết Sơn Phi Hồ

2 vote

11:42:51    13 phần
Lượt nghe: 3.805

Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

10 vote

    1 phần
Lượt nghe: 10.710

Anh Hùng Xạ Điêu

Anh Hùng Xạ Điêu

7 vote

04:19:43    83 phần
Lượt nghe: 11.551

Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

32 vote

12:10:58    206 phần
Lượt nghe: 34.449

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

69 vote

10:33:53    560 phần
Lượt nghe: 54.535

Thần Mộ

Thần Mộ

27 vote

02:10:50    194 phần
Lượt nghe: 22.625

Bích Huyết Kiếm - Kiếm Hiệp Kim Dung

Bích Huyết Kiếm - Kiếm Hiệp Kim Dung

3 vote

14:51:32    42 phần
Lượt nghe: 6.610