Sắp xếp Audio
Lưỡng Thủ Quái Nhân - Người Hai Đầu

Lưỡng Thủ Quái Nhân - Người Hai Đầu

08:31:28    7 phần
Lượt nghe: 607

Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

3 vote

16:00:42    12 phần
Lượt nghe: 839

Máu Nhuộm Đỉnh Côn Luân

Máu Nhuộm Đỉnh Côn Luân

04:51:17    33 phần
Lượt nghe: 2.522

Bắc Tống Phong Lưu

Bắc Tống Phong Lưu

4 vote

14:31:01    243 phần
Lượt nghe: 9.033

Hậu Tinh Thần Biến

Hậu Tinh Thần Biến

3 vote

00:34:00    118 phần
Lượt nghe: 7.619

Kiếm Lai

Kiếm Lai

13 vote

03:17:54    47 phần
Lượt nghe: 10.573

Tiên Nghịch - MC Phi Tùng

Tiên Nghịch - MC Phi Tùng

17 vote

04:50:58    198 phần
Lượt nghe: 10.976

Tiên Nghịch - MC Trần Tú

Tiên Nghịch - MC Trần Tú

11 vote

14:44:36    51 phần
Lượt nghe: 8.213

Võ Lâm Ngũ Bá

Võ Lâm Ngũ Bá

4 vote

12:39:28    69 phần
Lượt nghe: 9.613

Chí Tôn Vô Lại

Chí Tôn Vô Lại

26 vote

06:50:47    128 phần
Lượt nghe: 20.334

Thất Dạ Tuyết

Thất Dạ Tuyết

16:15:31    27 phần
Lượt nghe: 3.838

Đa Tình Kiếm Khách, Vô Tình Kiếm

Đa Tình Kiếm Khách, Vô Tình Kiếm

5 vote

13:37:35    139 phần
Lượt nghe: 4.287

Tuyết Sơn Phi Hồ

Tuyết Sơn Phi Hồ

2 vote

11:42:51    13 phần
Lượt nghe: 2.894

Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

6 vote

    1 phần
Lượt nghe: 8.211

Anh Hùng Xạ Điêu

Anh Hùng Xạ Điêu

04:19:43    83 phần
Lượt nghe: 8.910

Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

25 vote

12:10:58    206 phần
Lượt nghe: 27.527

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

58 vote

10:33:53    560 phần
Lượt nghe: 38.474

Thần Mộ

Thần Mộ

26 vote

02:10:50    194 phần
Lượt nghe: 17.905

Bích Huyết Kiếm - Kiếm Hiệp Kim Dung

Bích Huyết Kiếm - Kiếm Hiệp Kim Dung

3 vote

14:51:32    42 phần
Lượt nghe: 5.320

Liên Thành Quyết - Truyện Kiếm Hiệp

Liên Thành Quyết - Truyện Kiếm Hiệp

1 vote

15:14:25    17 phần
Lượt nghe: 3.258