Sắp xếp Audio
Hậu Tinh Thần Biến

Hậu Tinh Thần Biến

1 vote

06:45:31    73 phần
Lượt nghe: 1.580

Kiếm Lai

Kiếm Lai

1 vote

12:41:18    18 phần
Lượt nghe: 3.399

Tiên Nghịch - MC Phi Tùng

Tiên Nghịch - MC Phi Tùng

6 vote

15:13:11    127 phần
Lượt nghe: 3.346

Tiên Nghịch - MC Trần Tú

Tiên Nghịch - MC Trần Tú

9 vote

14:44:36    51 phần
Lượt nghe: 5.955

Võ Lâm Ngũ Bá

Võ Lâm Ngũ Bá

2 vote

12:39:28    69 phần
Lượt nghe: 7.399

Chí Tôn Vô Lại

Chí Tôn Vô Lại

22 vote

06:50:47    128 phần
Lượt nghe: 15.993

Thất Dạ Tuyết

Thất Dạ Tuyết

16:15:31    27 phần
Lượt nghe: 3.184

Đa Tình Kiếm Khách, Vô Tình Kiếm

Đa Tình Kiếm Khách, Vô Tình Kiếm

3 vote

13:37:35    139 phần
Lượt nghe: 3.113

Tuyết Sơn Phi Hồ

Tuyết Sơn Phi Hồ

2 vote

11:42:51    13 phần
Lượt nghe: 2.262

Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

6 vote

    1 phần
Lượt nghe: 6.213

Anh Hùng Xạ Điêu

Anh Hùng Xạ Điêu

04:19:43    83 phần
Lượt nghe: 6.353

Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

20 vote

12:10:58    206 phần
Lượt nghe: 20.765

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

49 vote

03:59:05    500 phần
Lượt nghe: 24.648

Thần Mộ

Thần Mộ

25 vote

02:10:50    194 phần
Lượt nghe: 14.240

Bích Huyết Kiếm - Kiếm Hiệp Kim Dung

Bích Huyết Kiếm - Kiếm Hiệp Kim Dung

3 vote

14:51:32    42 phần
Lượt nghe: 3.864

Liên Thành Quyết - Truyện Kiếm Hiệp

Liên Thành Quyết - Truyện Kiếm Hiệp

15:14:25    17 phần
Lượt nghe: 2.710

Thiên Long Bát Bộ

Thiên Long Bát Bộ

19:27:53    99 phần
Lượt nghe: 6.464

Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Ỷ Thiên Đồ Long Ký

4 vote

06:41:41    86 phần
Lượt nghe: 5.664

Quỷ Bảo - Truyện Kiếm Hiệp

Quỷ Bảo - Truyện Kiếm Hiệp

4 vote

12:59:39    105 phần
Lượt nghe: 4.884

Thần Điêu Đại Hiệp (Thần Điêu Hiệp Lữ)

Thần Điêu Đại Hiệp (Thần Điêu Hiệp Lữ)

1 vote

04:22:45    82 phần
Lượt nghe: 3.944