Sắp xếp Audio
Võ Lâm Ngũ Bá

Võ Lâm Ngũ Bá

12:39:28    69 phần
Lượt nghe: 1.062

Chí Tôn Vô Lại

Chí Tôn Vô Lại

4 vote

06:50:47    128 phần
Lượt nghe: 3.905

Thất Dạ Tuyết

Thất Dạ Tuyết

16:15:31    27 phần
Lượt nghe: 737

Đa Tình Kiếm Khách, Vô Tình Kiếm

Đa Tình Kiếm Khách, Vô Tình Kiếm

1 vote

13:37:35    139 phần
Lượt nghe: 723

Tuyết Sơn Phi Hồ

Tuyết Sơn Phi Hồ

11:42:51    13 phần
Lượt nghe: 579

Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

1 vote

    1 phần
Lượt nghe: 1.396

Anh Hùng Xạ Điêu

Anh Hùng Xạ Điêu

04:19:43    83 phần
Lượt nghe: 1.852

Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

2 vote

08:39:21    129 phần
Lượt nghe: 3.143

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

5 vote

11:03:47    246 phần
Lượt nghe: 2.478

Thần Mộ

Thần Mộ

11 vote

02:10:50    194 phần
Lượt nghe: 5.522

Bích Huyết Kiếm - Kiếm Hiệp Kim Dung

Bích Huyết Kiếm - Kiếm Hiệp Kim Dung

1 vote

14:51:32    42 phần
Lượt nghe: 1.296

Liên Thành Quyết - Truyện Kiếm Hiệp

Liên Thành Quyết - Truyện Kiếm Hiệp

15:14:25    17 phần
Lượt nghe: 1.048

Thiên Long Bát Bộ

Thiên Long Bát Bộ

19:27:53    99 phần
Lượt nghe: 1.836

Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Ỷ Thiên Đồ Long Ký

1 vote

06:41:41    86 phần
Lượt nghe: 1.632

Quỷ Bảo - Truyện Kiếm Hiệp

Quỷ Bảo - Truyện Kiếm Hiệp

12:59:39    105 phần
Lượt nghe: 1.580

Thần Điêu Đại Hiệp (Thần Điêu Hiệp Lữ)

Thần Điêu Đại Hiệp (Thần Điêu Hiệp Lữ)

04:22:45    82 phần
Lượt nghe: 1.143

Hiệp Khách Hành - Truyện Kiếm Hiệp

Hiệp Khách Hành - Truyện Kiếm Hiệp

06:25:05    33 phần
Lượt nghe: 1.156

Tiếu Ngạo Giang Hồ - Kiếm Hiệp Kim Dung

Tiếu Ngạo Giang Hồ - Kiếm Hiệp Kim Dung

1 vote

08:34:04    85 phần
Lượt nghe: 1.186

Long Hổ Phong Vân - Truyện Kiếm Hiệp Cổ Long

Long Hổ Phong Vân - Truyện Kiếm Hiệp Cổ Long

9 vote

19:29:35    113 phần
Lượt nghe: 1.093

Lộc Đình Ký - Truyện Kiếm Hiệp Kim Dung

Lộc Đình Ký - Truyện Kiếm Hiệp Kim Dung

3 vote

09:36:21    21 phần
Lượt nghe: 1.491