Sắp xếp Audio
Pháp Sư Báo Thù

Pháp Sư Báo Thù

02:27:18    2 phần
Lượt nghe: 215

Xóm Vắng

Xóm Vắng

3 vote

01:24:03    1 phần
Lượt nghe: 321

Thần Giữ Của

Thần Giữ Của

02:11:01    2 phần
Lượt nghe: 185

Giếng Âm Giếng Quỷ

Giếng Âm Giếng Quỷ

05:13:43    4 phần
Lượt nghe: 458

Mắt Âm Đùa Cớt Với Tâm Linh

Mắt Âm Đùa Cớt Với Tâm Linh

08:38:16    7 phần
Lượt nghe: 401

Mẹ Ma, Mẹ Lẫn

Mẹ Ma, Mẹ Lẫn

02:11:36    2 phần
Lượt nghe: 539

Tróc Yêu Ký

Tróc Yêu Ký

1 vote

03:45:54    3 phần
Lượt nghe: 638

Thầy Phù Thuỷ

Thầy Phù Thuỷ

01:32:14    1 phần
Lượt nghe: 669

Nghiệt Duyên Vạn Kiếp

Nghiệt Duyên Vạn Kiếp

04:59:00    4 phần
Lượt nghe: 544

Quỷ Ở Miền Tây

Quỷ Ở Miền Tây

01:19:40    1 phần
Lượt nghe: 639

Điện Thoại Ma: Cuộc Gọi Lúc 1H52

Điện Thoại Ma: Cuộc Gọi Lúc 1H52

    1 phần
Lượt nghe: 686

Oan Hồn Trở Lại

Oan Hồn Trở Lại

02:44:14    2 phần
Lượt nghe: 625

Những Linh Hồn Xóm Đạo

Những Linh Hồn Xóm Đạo

02:34:09    2 phần
Lượt nghe: 433

Đêm Trên Dòng Sông

Đêm Trên Dòng Sông

03:08:54    2 phần
Lượt nghe: 740

Chuyện Âm Hôn Ở Mỹ Tho Những Năm 1930

Chuyện Âm Hôn Ở Mỹ Tho Những Năm 1930

01:36:16    2 phần
Lượt nghe: 808

Chuyện Ma Ở Sài Gòn: Chết Tức Tưởi

Chuyện Ma Ở Sài Gòn: Chết Tức Tưởi

01:57:59    2 phần
Lượt nghe: 990

Trần Tình Âm Nghiệp

Trần Tình Âm Nghiệp

01:09:11    1 phần
Lượt nghe: 619

Đêm Lạnh Nhà Hoang

Đêm Lạnh Nhà Hoang

1 vote

00:59:32    1 phần
Lượt nghe: 535

Chuyện Có Thật Được Kể Từ 2006

Chuyện Có Thật Được Kể Từ 2006

01:06:30    1 phần
Lượt nghe: 887

Gò Đất Ma

Gò Đất Ma

01:46:31    2 phần
Lượt nghe: 1.019