Sắp xếp Audio
Oan Hồn Trong Xóm Trọ

Oan Hồn Trong Xóm Trọ

00:53:47    1 phần
Lượt nghe: 591

Huyết Ngải Báo Thù

Huyết Ngải Báo Thù

03:46:39    3 phần
Lượt nghe: 1.729

Nỗi Oan Dòng Họ Đỗ

Nỗi Oan Dòng Họ Đỗ

02:31:06    2 phần
Lượt nghe: 1.450

Nghiệp

Nghiệp

03:41:13    3 phần
Lượt nghe: 1.685

Phù Thuỷ Chi Tâm

Phù Thuỷ Chi Tâm

00:48:44    1 phần
Lượt nghe: 1.737

Ai Vừa Thắp Nhanh Vong Hồn

Ai Vừa Thắp Nhanh Vong Hồn

1 vote

02:09:42    2 phần
Lượt nghe: 1.912

Góc Khuất Trong Nghĩa Địa

Góc Khuất Trong Nghĩa Địa

3 vote

01:16:12    1 phần
Lượt nghe: 1.675

Người Con Gái Tỉnh Bắc

Người Con Gái Tỉnh Bắc

2 vote

01:02:48    1 phần
Lượt nghe: 1.472

Lá Bài Của Quỷ

Lá Bài Của Quỷ

13 vote

04:23:15    4 phần
Lượt nghe: 5.412

Bảy Ngày

Bảy Ngày

3 vote

00:54:56    1 phần
Lượt nghe: 2.776

Oán Nghiệt Năm Xác

Oán Nghiệt Năm Xác

00:47:06    1 phần
Lượt nghe: 2.033

Cầu Cơ Giờ Thiêng

Cầu Cơ Giờ Thiêng

05:31:17    5 phần
Lượt nghe: 4.328

Giếng Hoang Cuối Xóm

Giếng Hoang Cuối Xóm

2 vote

01:11:39    1 phần
Lượt nghe: 4.409

Chuyến Đi Nam Định Bất Ổn

Chuyến Đi Nam Định Bất Ổn

2 vote

01:06:13    1 phần
Lượt nghe: 4.516

Hồ Trên Núi

Hồ Trên Núi

2 vote

01:32:16    1 phần
Lượt nghe: 1.645

Ngôi Nhà Ma Và Kho Báu

Ngôi Nhà Ma Và Kho Báu

1 vote

01:18:56    1 phần
Lượt nghe: 1.886

Đừng Phạm Nơi Ở Của Người Khuất Mặt

Đừng Phạm Nơi Ở Của Người Khuất Mặt

1 vote

03:28:33    3 phần
Lượt nghe: 3.240

Tiền Máu

Tiền Máu

2 vote

01:11:13    1 phần
Lượt nghe: 3.634

Chung Cư Ma 727

Chung Cư Ma 727

3 vote

02:32:45    3 phần
Lượt nghe: 5.080

Ngôi Mộ Trong Nhà Hoang

Ngôi Mộ Trong Nhà Hoang

6 vote

01:13:50    1 phần
Lượt nghe: 4.150