Sắp xếp Audio
Báo Oán - Truyện Ma Đình Soạn

Báo Oán - Truyện Ma Đình Soạn

2 vote

01:50:23    2 phần
Lượt nghe: 2.197

Âm Dương Quỷ Thuật

Âm Dương Quỷ Thuật

20:34:13    53 phần
Lượt nghe: 1.894

Hầm Mộ

Hầm Mộ

88 vote

18:14:07    15 phần
Lượt nghe: 30.754

Tà Thuật Kiểu Mỹ

Tà Thuật Kiểu Mỹ

05:19:01    4 phần
Lượt nghe: 2.351

Thần Côn

Thần Côn

1 vote

14:13:44    22 phần
Lượt nghe: 2.119

Ma Da

Ma Da

7 vote

02:08:09    2 phần
Lượt nghe: 2.873

Ma Thổi Đèn Ngoại Truyện: Mô Kim Quyết

Ma Thổi Đèn Ngoại Truyện: Mô Kim Quyết

16:54:29    20 phần
Lượt nghe: 2.708

Vô Chung Tiên Cảnh: Ương Thần - Quỷ Gia Quái Đàm

Vô Chung Tiên Cảnh: Ương Thần - Quỷ Gia Quái Đàm

13:04:01    14 phần
Lượt nghe: 1.430

Tây Xuất Ngọc Môn

Tây Xuất Ngọc Môn

3 vote

20:39:06    30 phần
Lượt nghe: 1.151

Miêu Cương Cổ Trùng

Miêu Cương Cổ Trùng

3 vote

03:27:50    3 phần
Lượt nghe: 2.115

An Yên

An Yên

1 vote

04:18:36    4 phần
Lượt nghe: 2.634

Cương Thi Đạo Trưởng

Cương Thi Đạo Trưởng

5 vote

03:08:02    48 phần
Lượt nghe: 5.229

Oan Hồn Dưới Giếng

Oan Hồn Dưới Giếng

24 vote

06:46:30    5 phần
Lượt nghe: 9.021

Ma Ám

Ma Ám

6 vote

05:47:33    5 phần
Lượt nghe: 3.258

Người Dọn Xác

Người Dọn Xác

04:15:23    4 phần
Lượt nghe: 3.638

Nam Hoàng Liên

Nam Hoàng Liên

1 vote

05:22:08    4 phần
Lượt nghe: 2.028

Miền Tây Kinh Dị Ký

Miền Tây Kinh Dị Ký

4 vote

03:38:18    4 phần
Lượt nghe: 2.956

Bệnh Viện Đồng Hoa

Bệnh Viện Đồng Hoa

3 vote

04:16:36    4 phần
Lượt nghe: 2.954

Nghề Nuôi Ma

Nghề Nuôi Ma

3 vote

09:17:16    16 phần
Lượt nghe: 1.764

Thợ Săn Quỷ

Thợ Săn Quỷ

3 vote

14:32:06    22 phần
Lượt nghe: 2.387