Những câu chuyện ma dài kỳ, những bộ tiểu thuyết kinh dị sẽ mang lại cho các bạn thính giả những trải nghiệm tâm linh tuyệt vời nhất.

Truyện ma ngắn

Truyện ma Đình Soạn

Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Sắp xếp Audio
Mao Sơn Thuật Chi Tróc Quỷ Cao Thủ

Mao Sơn Thuật Chi Tróc Quỷ Cao Thủ

1 vote

21:46:34    61 phần
Lượt nghe: 1.692

Cô Dâu Th.ứ Bả.y

Cô Dâu Th.ứ Bả.y

08:32:08    9 phần
Lượt nghe: 2.813

Trừ Tà Diệt Ma

Trừ Tà Diệt Ma

12 vote

18:47:37    16 phần
Lượt nghe: 9.243

Việt Ma Tân Lục Quyển 5: Linh Hồn Vất Vưởng

Việt Ma Tân Lục Quyển 5: Linh Hồn Vất Vưởng

4 vote

08:54:48    6 phần
Lượt nghe: 2.920

Truyền Nhân Phái Mao Sơn

Truyền Nhân Phái Mao Sơn

29 vote

11:16:47    10 phần
Lượt nghe: 16.973

Hệ Thống Bắt Quỷ

Hệ Thống Bắt Quỷ

26 vote

17:28:20    85 phần
Lượt nghe: 20.832

Ma Nữ Báo Thù

Ma Nữ Báo Thù

21 vote

04:07:30    4 phần
Lượt nghe: 7.991

Tống Xác Hành Hương

Tống Xác Hành Hương

15 vote

20:45:34    19 phần
Lượt nghe: 10.774

Việt Ma Tân Lục Quyển 4: Ma Rừng Tây Nguyên

Việt Ma Tân Lục Quyển 4: Ma Rừng Tây Nguyên

2 vote

05:10:12    4 phần
Lượt nghe: 6.159

Phòng Bếp Âm Dương

Phòng Bếp Âm Dương

73 vote

23:11:52    90 phần
Lượt nghe: 44.250

Bút Tiên

Bút Tiên

13 vote

14:41:42    11 phần
Lượt nghe: 12.016

Pháp Sư Nam Dương

Pháp Sư Nam Dương

12 vote

04:44:00    3 phần
Lượt nghe: 9.077

Ma Chó

Ma Chó

3 vote

10:43:59    8 phần
Lượt nghe: 11.313

Chuyến Đi Chết Chóc

Chuyến Đi Chết Chóc

7 vote

06:35:14    6 phần
Lượt nghe: 5.420

Tận - Truyện Ma Pháp Sư

Tận - Truyện Ma Pháp Sư

17 vote

05:05:57    4 phần
Lượt nghe: 8.899

Ngôi Làng Linh Thiêng

Ngôi Làng Linh Thiêng

6 vote

09:51:25    7 phần
Lượt nghe: 8.343

Câu Chuyện Ma Làng Quê

Câu Chuyện Ma Làng Quê

7 vote

03:30:50    3 phần
Lượt nghe: 11.458

Bác Cổ Truyền Kỳ

Bác Cổ Truyền Kỳ

10 vote

02:28:53    20 phần
Lượt nghe: 18.016

Báo Oán - Truyện Ma Đình Soạn

Báo Oán - Truyện Ma Đình Soạn

4 vote

01:50:23    2 phần
Lượt nghe: 7.964