Những câu chuyện ma dài kỳ, những bộ tiểu thuyết kinh dị sẽ mang lại cho các bạn thính giả những trải nghiệm tâm linh tuyệt vời nhất.

Truyện ma ngắn

Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Sắp xếp Audio
Tết Ở Làng Địa Ngục

Tết Ở Làng Địa Ngục

5 vote

15:49:30    14 phần
Lượt nghe: 6.770

Mao Sơn Âm Dương Môn

Mao Sơn Âm Dương Môn

3 vote

12:45:08    34 phần
Lượt nghe: 12.498

Sống Trong Xác Sói

Sống Trong Xác Sói

08:12:13    7 phần
Lượt nghe: 3.987

Quán Trọ Ma

Quán Trọ Ma

5 vote

05:35:23    5 phần
Lượt nghe: 10.903

Mao Sơn Đuổi Quỷ

Mao Sơn Đuổi Quỷ

15 vote

14:59:58    63 phần
Lượt nghe: 9.912

Mao Sơn Chánh Tông

Mao Sơn Chánh Tông

8 vote

12:11:05    30 phần
Lượt nghe: 5.454

Mao Sơn Thuật Chi Tróc Quỷ Cao Thủ

Mao Sơn Thuật Chi Tróc Quỷ Cao Thủ

11 vote

21:46:34    61 phần
Lượt nghe: 15.119

Cô Dâu Th.ứ Bả.y

Cô Dâu Th.ứ Bả.y

08:32:08    9 phần
Lượt nghe: 6.007

Trừ Tà Diệt Ma

Trừ Tà Diệt Ma

17 vote

18:47:37    16 phần
Lượt nghe: 22.175

Việt Ma Tân Lục Quyển 5: Linh Hồn Vất Vưởng

Việt Ma Tân Lục Quyển 5: Linh Hồn Vất Vưởng

4 vote

08:54:48    6 phần
Lượt nghe: 6.784

Hệ Thống Bắt Quỷ

Hệ Thống Bắt Quỷ

42 vote

05:16:14    96 phần
Lượt nghe: 42.061

Tống Xác Hành Hương

Tống Xác Hành Hương

23 vote

20:45:34    19 phần
Lượt nghe: 18.928

Việt Ma Tân Lục Quyển 4: Ma Rừng Tây Nguyên

Việt Ma Tân Lục Quyển 4: Ma Rừng Tây Nguyên

4 vote

05:10:12    4 phần
Lượt nghe: 9.045

Phòng Bếp Âm Dương

Phòng Bếp Âm Dương

81 vote

23:11:52    90 phần
Lượt nghe: 56.517

Bút Tiên

Bút Tiên

14 vote

14:41:42    11 phần
Lượt nghe: 15.477

Pháp Sư Nam Dương

Pháp Sư Nam Dương

13 vote

04:44:00    3 phần
Lượt nghe: 11.135

Ma Chó

Ma Chó

4 vote

10:43:59    8 phần
Lượt nghe: 15.997

Chuyến Đi Chết Chóc

Chuyến Đi Chết Chóc

8 vote

06:35:14    6 phần
Lượt nghe: 7.853

Tận - Truyện Ma Pháp Sư

Tận - Truyện Ma Pháp Sư

20 vote

05:05:57    4 phần
Lượt nghe: 11.574