Những câu chuyện ma dài kỳ, những bộ tiểu thuyết kinh dị sẽ mang lại cho các bạn thính giả những trải nghiệm tâm linh tuyệt vời nhất.

Truyện ma ngắn

Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Sắp xếp Audio
Mao Sơn Diệt Quỷ

Mao Sơn Diệt Quỷ

5 vote

10:23:56    50 phần
Lượt nghe: 9.253

Pháp Sư Học Đường

Pháp Sư Học Đường

4 vote

02:36:19    22 phần
Lượt nghe: 7.114

Nàng Bích Nguyệt - MC Nguyễn Huy

Nàng Bích Nguyệt - MC Nguyễn Huy

10 vote

14:17:06    12 phần
Lượt nghe: 9.615

Hệ Thống Tà Linh

Hệ Thống Tà Linh

1 vote

02:29:40    25 phần
Lượt nghe: 12.311

Ma Y Nhất Mạch

Ma Y Nhất Mạch

24 vote

19:15:31    85 phần
Lượt nghe: 17.028

Người Giữ Của

Người Giữ Của

16:46:45    14 phần
Lượt nghe: 19.793

Tết Ở Làng Địa Ngục

Tết Ở Làng Địa Ngục

15 vote

05:22:40    26 phần
Lượt nghe: 18.507

Mao Sơn Âm Dương Môn

Mao Sơn Âm Dương Môn

10 vote

21:56:42    42 phần
Lượt nghe: 33.204

Sống Trong Xác Sói

Sống Trong Xác Sói

3 vote

08:12:13    7 phần
Lượt nghe: 7.247

Quán Trọ Ma

Quán Trọ Ma

5 vote

05:35:23    5 phần
Lượt nghe: 19.296

Mao Sơn Đuổi Quỷ

Mao Sơn Đuổi Quỷ

21 vote

14:59:58    63 phần
Lượt nghe: 21.662

Mao Sơn Chánh Tông

Mao Sơn Chánh Tông

3 vote

12:11:05    30 phần
Lượt nghe: 12.271

Mao Sơn Thuật Chi Tróc Quỷ Cao Thủ

Mao Sơn Thuật Chi Tróc Quỷ Cao Thủ

13 vote

21:46:34    61 phần
Lượt nghe: 28.591

Cô Dâu Th.ứ Bả.y

Cô Dâu Th.ứ Bả.y

08:32:08    9 phần
Lượt nghe: 8.675

Trừ Tà Diệt Ma

Trừ Tà Diệt Ma

20 vote

18:47:37    16 phần
Lượt nghe: 33.442

Việt Ma Tân Lục Quyển 5: Linh Hồn Vất Vưởng

Việt Ma Tân Lục Quyển 5: Linh Hồn Vất Vưởng

5 vote

08:54:48    6 phần
Lượt nghe: 11.178

Hệ Thống Bắt Quỷ

Hệ Thống Bắt Quỷ

52 vote

05:16:14    96 phần
Lượt nghe: 58.610

Tống Xác Hành Hương

Tống Xác Hành Hương

29 vote

20:45:34    19 phần
Lượt nghe: 28.151

Việt Ma Tân Lục Quyển 4: Ma Rừng Tây Nguyên

Việt Ma Tân Lục Quyển 4: Ma Rừng Tây Nguyên

4 vote

05:10:12    4 phần
Lượt nghe: 12.927