Sắp xếp Audio
Bệnh Viện Đồng Hoa

Bệnh Viện Đồng Hoa

02:10:17    2 phần
Lượt nghe: 269

Nghề Nuôi Ma

Nghề Nuôi Ma

09:17:16    16 phần
Lượt nghe: 646

Thợ Săn Quỷ

Thợ Săn Quỷ

1 vote

14:32:06    22 phần
Lượt nghe: 550

Sát Hương Quỳnh

Sát Hương Quỳnh

03:25:38    3 phần
Lượt nghe: 641

Pháp Sư Báo Thù

Pháp Sư Báo Thù

04:36:09    4 phần
Lượt nghe: 959

Mắt Âm Đùa Cớt Với Tâm Linh

Mắt Âm Đùa Cớt Với Tâm Linh

08:38:16    7 phần
Lượt nghe: 769

Tróc Yêu Ký

Tróc Yêu Ký

1 vote

03:45:54    3 phần
Lượt nghe: 889

Nghiệt Duyên Vạn Kiếp

Nghiệt Duyên Vạn Kiếp

04:59:00    4 phần
Lượt nghe: 785

Trung Thu Quỷ Truyện

Trung Thu Quỷ Truyện

1 vote

05:34:38    5 phần
Lượt nghe: 1.216

Âm Dương Sư

Âm Dương Sư

08:13:16    8 phần
Lượt nghe: 1.286

Truyền Nhân Diệt Quỷ

Truyền Nhân Diệt Quỷ

1 vote

16:14:14    13 phần
Lượt nghe: 1.751

Oan Hồn Nàng Trinh Nữ

Oan Hồn Nàng Trinh Nữ

6 vote

07:29:41    7 phần
Lượt nghe: 3.305

Quỷ Ám - Truyện Ma

Quỷ Ám - Truyện Ma

04:18:31    3 phần
Lượt nghe: 828

Đêm Tháng 7 Kể Chuyện Cô Hồn

Đêm Tháng 7 Kể Chuyện Cô Hồn

3 vote

04:37:13    7 phần
Lượt nghe: 858

Duyên Kiếp Tâm Linh

Duyên Kiếp Tâm Linh

1 vote

02:45:38    3 phần
Lượt nghe: 809

Khi Người Yêu Là Vong Ma

Khi Người Yêu Là Vong Ma

1 vote

04:38:15    4 phần
Lượt nghe: 770

Xác Chết Không Đầu

Xác Chết Không Đầu

1 vote

04:57:50    5 phần
Lượt nghe: 1.035

Oan Hồn Không Siêu Thoát

Oan Hồn Không Siêu Thoát

2 vote

04:51:08    5 phần
Lượt nghe: 998

Ngôi Nhà Bí Ẩn

Ngôi Nhà Bí Ẩn

1 vote

04:04:13    4 phần
Lượt nghe: 1.149

Lời Nguyền Của Quỷ

Lời Nguyền Của Quỷ

1 vote

06:18:07    7 phần
Lượt nghe: 1.163