Những câu chuyện ma dài kỳ, những bộ tiểu thuyết kinh dị sẽ mang lại cho các bạn thính giả những trải nghiệm tâm linh tuyệt vời nhất.

Truyện ma ngắn

Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Sắp xếp Audio
Ma Y Nhất Mạch

Ma Y Nhất Mạch

5 vote

19:15:31    85 phần
Lượt nghe: 6.350

Người Giữ Của

Người Giữ Của

16:46:45    14 phần
Lượt nghe: 15.611

Tết Ở Làng Địa Ngục

Tết Ở Làng Địa Ngục

15 vote

05:22:40    26 phần
Lượt nghe: 14.448

Mao Sơn Âm Dương Môn

Mao Sơn Âm Dương Môn

4 vote

21:56:42    42 phần
Lượt nghe: 23.448

Sống Trong Xác Sói

Sống Trong Xác Sói

2 vote

08:12:13    7 phần
Lượt nghe: 6.106

Quán Trọ Ma

Quán Trọ Ma

5 vote

05:35:23    5 phần
Lượt nghe: 15.595

Mao Sơn Đuổi Quỷ

Mao Sơn Đuổi Quỷ

16 vote

14:59:58    63 phần
Lượt nghe: 16.239

Mao Sơn Chánh Tông

Mao Sơn Chánh Tông

8 vote

12:11:05    30 phần
Lượt nghe: 9.030

Mao Sơn Thuật Chi Tróc Quỷ Cao Thủ

Mao Sơn Thuật Chi Tróc Quỷ Cao Thủ

11 vote

21:46:34    61 phần
Lượt nghe: 21.783

Cô Dâu Th.ứ Bả.y

Cô Dâu Th.ứ Bả.y

08:32:08    9 phần
Lượt nghe: 7.248

Trừ Tà Diệt Ma

Trừ Tà Diệt Ma

18 vote

18:47:37    16 phần
Lượt nghe: 28.490

Việt Ma Tân Lục Quyển 5: Linh Hồn Vất Vưởng

Việt Ma Tân Lục Quyển 5: Linh Hồn Vất Vưởng

5 vote

08:54:48    6 phần
Lượt nghe: 8.972

Hệ Thống Bắt Quỷ

Hệ Thống Bắt Quỷ

49 vote

05:16:14    96 phần
Lượt nghe: 50.090

Tống Xác Hành Hương

Tống Xác Hành Hương

26 vote

20:45:34    19 phần
Lượt nghe: 24.089

Việt Ma Tân Lục Quyển 4: Ma Rừng Tây Nguyên

Việt Ma Tân Lục Quyển 4: Ma Rừng Tây Nguyên

4 vote

05:10:12    4 phần
Lượt nghe: 10.938

Phòng Bếp Âm Dương

Phòng Bếp Âm Dương

87 vote

23:11:52    90 phần
Lượt nghe: 63.155

Bút Tiên

Bút Tiên

14 vote

14:41:42    11 phần
Lượt nghe: 17.726

Pháp Sư Nam Dương

Pháp Sư Nam Dương

13 vote

04:44:00    3 phần
Lượt nghe: 12.588

Ma Chó

Ma Chó

4 vote

10:43:59    8 phần
Lượt nghe: 18.565