Những câu chuyện ma dài kỳ, những bộ tiểu thuyết kinh dị sẽ mang lại cho các bạn thính giả những trải nghiệm tâm linh tuyệt vời nhất.

Truyện ma ngắn

Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Sắp xếp Audio
Đêm Mưa Có Quỷ - Tết Âm Hồn

Đêm Mưa Có Quỷ - Tết Âm Hồn

1 vote

01:35:46    1 phần
Lượt nghe: 724

Pháp Sư Thời Lê

Pháp Sư Thời Lê

4 vote

15:33:37    37 phần
Lượt nghe: 13.426

Tế Giang Linh Kiệt

Tế Giang Linh Kiệt

6 vote

22:43:17    20 phần
Lượt nghe: 9.423

Mao Sơn Diệt Quỷ

Mao Sơn Diệt Quỷ

14 vote

23:48:10    139 phần
Lượt nghe: 19.854

Pháp Sư Học Đường

Pháp Sư Học Đường

5 vote

02:36:19    22 phần
Lượt nghe: 10.425

Đạo Sĩ Hạ Sơn

Đạo Sĩ Hạ Sơn

27 vote

16:00:35    104 phần
Lượt nghe: 44.923

Nàng Bích Nguyệt - MC Nguyễn Huy

Nàng Bích Nguyệt - MC Nguyễn Huy

11 vote

14:17:06    12 phần
Lượt nghe: 12.060

Hệ Thống Tà Linh

Hệ Thống Tà Linh

2 vote

02:29:40    25 phần
Lượt nghe: 15.557

Ma Y Nhất Mạch

Ma Y Nhất Mạch

27 vote

19:15:31    85 phần
Lượt nghe: 21.438

Người Giữ Của

Người Giữ Của

16:46:45    14 phần
Lượt nghe: 22.542

Tết Ở Làng Địa Ngục

Tết Ở Làng Địa Ngục

16 vote

05:22:40    26 phần
Lượt nghe: 22.128

Mao Sơn Âm Dương Môn

Mao Sơn Âm Dương Môn

10 vote

21:56:42    42 phần
Lượt nghe: 38.784

Sống Trong Xác Sói

Sống Trong Xác Sói

3 vote

08:12:13    7 phần
Lượt nghe: 8.076

Quán Trọ Ma

Quán Trọ Ma

5 vote

05:35:23    5 phần
Lượt nghe: 21.915

Mao Sơn Đuổi Quỷ

Mao Sơn Đuổi Quỷ

21 vote

14:59:58    63 phần
Lượt nghe: 25.108

Mao Sơn Chánh Tông

Mao Sơn Chánh Tông

3 vote

12:11:05    30 phần
Lượt nghe: 15.131

Mao Sơn Thuật Chi Tróc Quỷ Cao Thủ

Mao Sơn Thuật Chi Tróc Quỷ Cao Thủ

13 vote

21:46:34    61 phần
Lượt nghe: 32.761

Cô Dâu Th.ứ Bả.y

Cô Dâu Th.ứ Bả.y

08:32:08    9 phần
Lượt nghe: 9.451

Trừ Tà Diệt Ma

Trừ Tà Diệt Ma

21 vote

18:47:37    16 phần
Lượt nghe: 37.956

Việt Ma Tân Lục Quyển 5: Linh Hồn Vất Vưởng

Việt Ma Tân Lục Quyển 5: Linh Hồn Vất Vưởng

5 vote

08:54:48    6 phần
Lượt nghe: 12.727