Sắp xếp Audio
Bút Tiên (Phần 2) - Tiên Nữ Địa Ngục

Bút Tiên (Phần 2) - Tiên Nữ Địa Ngục

04:49:30    4 phần
Lượt nghe: 218

Bút Tiên - Phần 1

Bút Tiên - Phần 1

08:42:17    7 phần
Lượt nghe: 835

Pháp Sư Nam Dương

Pháp Sư Nam Dương

1 vote

04:44:00    3 phần
Lượt nghe: 1.989

Ma Chó

Ma Chó

10:43:59    8 phần
Lượt nghe: 3.240

Chuyến Đi Chết Chóc

Chuyến Đi Chết Chóc

2 vote

06:35:14    6 phần
Lượt nghe: 2.214

Tận - Truyện Ma Pháp Sư

Tận - Truyện Ma Pháp Sư

5 vote

05:05:57    4 phần
Lượt nghe: 2.748

Ngôi Làng Linh Thiêng

Ngôi Làng Linh Thiêng

09:51:25    7 phần
Lượt nghe: 2.850

Câu Chuyện Ma Làng Quê

Câu Chuyện Ma Làng Quê

5 vote

03:30:50    3 phần
Lượt nghe: 5.640

Báo Oán - Truyện Ma Đình Soạn

Báo Oán - Truyện Ma Đình Soạn

4 vote

01:50:23    2 phần
Lượt nghe: 4.947

Âm Dương Quỷ Thuật

Âm Dương Quỷ Thuật

7 vote

00:16:23    58 phần
Lượt nghe: 6.847

Hầm Mộ

Hầm Mộ

103 vote

18:14:07    15 phần
Lượt nghe: 39.868

Tà Thuật Kiểu Mỹ

Tà Thuật Kiểu Mỹ

05:19:01    4 phần
Lượt nghe: 3.317

Thần Côn

Thần Côn

3 vote

16:12:26    52 phần
Lượt nghe: 5.302

Ma Da

Ma Da

8 vote

02:08:09    2 phần
Lượt nghe: 4.460

Ma Thổi Đèn Ngoại Truyện: Mô Kim Quyết

Ma Thổi Đèn Ngoại Truyện: Mô Kim Quyết

7 vote

16:54:29    20 phần
Lượt nghe: 5.891

Vô Chung Tiên Cảnh: Ương Thần - Quỷ Gia Quái Đàm

Vô Chung Tiên Cảnh: Ương Thần - Quỷ Gia Quái Đàm

13:04:01    14 phần
Lượt nghe: 3.046

Tây Xuất Ngọc Môn

Tây Xuất Ngọc Môn

8 vote

20:39:06    30 phần
Lượt nghe: 2.953

Miêu Cương Cổ Trùng

Miêu Cương Cổ Trùng

4 vote

03:27:50    3 phần
Lượt nghe: 3.550

An Yên

An Yên

1 vote

04:18:36    4 phần
Lượt nghe: 3.468

Cương Thi Đạo Trưởng

Cương Thi Đạo Trưởng

15 vote

17:11:42    84 phần
Lượt nghe: 11.809