Những câu chuyện ma dài kỳ, những bộ tiểu thuyết kinh dị sẽ mang lại cho các bạn thính giả những trải nghiệm tâm linh tuyệt vời nhất.

Truyện ma ngắn

Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Sắp xếp Audio
Lý Triều Dị Truyện - Huyền Huyễn Kinh Dị

Lý Triều Dị Truyện - Huyền Huyễn Kinh Dị

4 vote

13:18:02    34 phần
Lượt nghe: 10.491

Lửa Hận Rừng Xanh - Dị Truyện

Lửa Hận Rừng Xanh - Dị Truyện

3 vote

09:59:34    51 phần
Lượt nghe: 10.469

Đêm Dài Vô Tận - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Đêm Dài Vô Tận - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

14 vote

03:43:50    4 phần
Lượt nghe: 24.280

Căn Nhà Số 24 - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Căn Nhà Số 24 - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

7 vote

02:11:40    14 phần
Lượt nghe: 17.519

Cõi Âm - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Cõi Âm - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

3 vote

02:02:10    4 phần
Lượt nghe: 18.807

Bóng Người Dưới Trăng

Bóng Người Dưới Trăng

6 vote

02:14:53    4 phần
Lượt nghe: 11.958

Hồn Về Trong Gió - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Hồn Về Trong Gió - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

01:49:30    4 phần
Lượt nghe: 10.294

Ngôi Mộ Mới Đắp - Truyện Ma

Ngôi Mộ Mới Đắp - Truyện Ma

2 vote

02:05:28    7 phần
Lượt nghe: 12.062

Tàn Tro Bay Mất - Truyện Ma

Tàn Tro Bay Mất - Truyện Ma

1 vote

01:13:12    1 phần
Lượt nghe: 3.969