Truyện ma ngắn mp3 có thời lượng không quá dài, phục vụ quý thính giả không có thời gian nghe nhiều

Truyện ma dài kỳ

Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn

Sắp xếp Audio
Bi Kịch Song Sinh

Bi Kịch Song Sinh

01:21:21    1 phần
Lượt nghe: 136

Dạ Quán Trên Đỉnh Đèo

Dạ Quán Trên Đỉnh Đèo

02:14:15    2 phần
Lượt nghe: 2.115

Cô Bé Mồ Côi

Cô Bé Mồ Côi

01:06:14    1 phần
Lượt nghe: 1.198

Thần Cóc Trả Ơn

Thần Cóc Trả Ơn

2 vote

01:33:30    1 phần
Lượt nghe: 2.448

Đáy Hồ Kia Mẹ Tôi Nằm

Đáy Hồ Kia Mẹ Tôi Nằm

01:04:13    1 phần
Lượt nghe: 2.243

Rừng Thiêng Nước Độc

Rừng Thiêng Nước Độc

1 vote

01:23:08    1 phần
Lượt nghe: 2.808

Dưới Giếng Có Oan Hồn

Dưới Giếng Có Oan Hồn

02:48:10    2 phần
Lượt nghe: 4.614

Luyện Âm Binh - MC Nguyễn Huy

Luyện Âm Binh - MC Nguyễn Huy

05:20:36    5 phần
Lượt nghe: 4.081

Dạo Chơi Âm Phủ

Dạo Chơi Âm Phủ

03:17:28    3 phần
Lượt nghe: 4.137

Ngôi Làng Bị Nguyền Rủa - MC Nguyễn Huy

Ngôi Làng Bị Nguyền Rủa - MC Nguyễn Huy

2 vote

01:37:06    1 phần
Lượt nghe: 4.132

Sống Chung Với Quỷ

Sống Chung Với Quỷ

1 vote

01:00:27    1 phần
Lượt nghe: 4.108

Lời Nguyền Soái Vong

Lời Nguyền Soái Vong

02:48:10    2 phần
Lượt nghe: 5.145

Ác Mộng Nhà Hào Môn

Ác Mộng Nhà Hào Môn

2 vote

04:39:02    4 phần
Lượt nghe: 4.560

Người Kể Chuyện Ma

Người Kể Chuyện Ma

4 vote

04:18:39    3 phần
Lượt nghe: 4.966

Chuyện Về Quỷ

Chuyện Về Quỷ

3 vote

01:15:34    1 phần
Lượt nghe: 5.628

Đào Mả Cả Gia Tiên

Đào Mả Cả Gia Tiên

01:05:15    1 phần
Lượt nghe: 6.651

Tình Kiếp 153 Năm

Tình Kiếp 153 Năm

1 vote

01:20:00    1 phần
Lượt nghe: 3.375

Pháp Sư Tự Truyện

Pháp Sư Tự Truyện

4 vote

05:41:37    5 phần
Lượt nghe: 6.159

Căn Tà 2: Cô Sáu Sơn Trang

Căn Tà 2: Cô Sáu Sơn Trang

05:46:00    4 phần
Lượt nghe: 6.558

Xây Nhà Gần Miếu

Xây Nhà Gần Miếu

02:50:20    2 phần
Lượt nghe: 8.152