Truyện ma ngắn mp3 có thời lượng không quá dài, phục vụ quý thính giả không có thời gian nghe nhiều

Sắp xếp Audio
Nghiệp Báo Trộm Mộ

Nghiệp Báo Trộm Mộ

1 vote

01:11:49    1 phần
Lượt nghe: 899

Vong Treo Cổ Theo Oán

Vong Treo Cổ Theo Oán

03:06:39    2 phần
Lượt nghe: 651

Đừng Cắm Đũa Vào Bát Cơm

Đừng Cắm Đũa Vào Bát Cơm

1 vote

03:17:40    2 phần
Lượt nghe: 207

Căn Nhà Ma Ám Ở Gò Vấp

Căn Nhà Ma Ám Ở Gò Vấp

1 vote

00:35:47    1 phần
Lượt nghe: 495

Búp Bê Ma

Búp Bê Ma

02:13:58    2 phần
Lượt nghe: 1.171

Người Đàn Bà Dưới Mộ

Người Đàn Bà Dưới Mộ

02:57:39    2 phần
Lượt nghe: 1.004

Bí Mật Sau Vườn

Bí Mật Sau Vườn

3 vote

01:17:46    1 phần
Lượt nghe: 1.991

Đồi Lộng Gió

Đồi Lộng Gió

00:40:59    1 phần
Lượt nghe: 1.127

Tình Người Duyên Ma - Truyện Ma

Tình Người Duyên Ma - Truyện Ma

3 vote

00:50:05    1 phần
Lượt nghe: 1.212

Oan Hồn Mẹ Con Bà Mọi

Oan Hồn Mẹ Con Bà Mọi

2 vote

00:43:53    1 phần
Lượt nghe: 1.938

Huyền Thuật

Huyền Thuật

01:59:57    2 phần
Lượt nghe: 3.386

Ký Sự Bản Ma

Ký Sự Bản Ma

02:00:13    2 phần
Lượt nghe: 3.486

Những Đồ Vật Có Linh Hồn

Những Đồ Vật Có Linh Hồn

02:21:14    2 phần
Lượt nghe: 1.501

Tân Lang Không Đầu

Tân Lang Không Đầu

4 vote

04:08:05    4 phần
Lượt nghe: 1.237

Chiếc Nhẫn Của Người Âm

Chiếc Nhẫn Của Người Âm

00:52:24    1 phần
Lượt nghe: 2.031

Đoạt Xác

Đoạt Xác

1 vote

01:19:14    1 phần
Lượt nghe: 1.601

Chuyện Lạ Chứng Kiến

Chuyện Lạ Chứng Kiến

4 vote

02:58:13    3 phần
Lượt nghe: 3.244

Tình Oan Nghiệp Báo

Tình Oan Nghiệp Báo

1 vote

00:58:06    1 phần
Lượt nghe: 2.016

Cổng Địa Ngục

Cổng Địa Ngục

01:41:30    1 phần
Lượt nghe: 1.830

Nhà Ma Trước Biển

Nhà Ma Trước Biển

00:42:39    1 phần
Lượt nghe: 3.312