Truyện ma ngắn mp3 có thời lượng không quá dài, phục vụ quý thính giả không có thời gian nghe nhiều

Sắp xếp Audio
Truyện Ma Đêm Đen

Truyện Ma Đêm Đen

01:47:15    2 phần
Lượt nghe: 1.428

Chiếc Hộp Trấn Thi

Chiếc Hộp Trấn Thi

1 vote

01:54:16    2 phần
Lượt nghe: 946

Bùa Lỗ Ban

Bùa Lỗ Ban

6 vote

04:28:45    4 phần
Lượt nghe: 4.352

Bác Cổ Truyền Kỳ

Bác Cổ Truyền Kỳ

1 vote

04:50:50    4 phần
Lượt nghe: 1.130

Ác Mộng Đêm Sài Gòn

Ác Mộng Đêm Sài Gòn

00:51:43    1 phần
Lượt nghe: 2.038

Oan Hồn Xóm Nhỏ

Oan Hồn Xóm Nhỏ

2 vote

00:52:27    1 phần
Lượt nghe: 2.042

Gọi Hồn

Gọi Hồn

02:24:08    2 phần
Lượt nghe: 2.232

Bùa Ngải Của Yêu Nữ Sài Gòn Xưa

Bùa Ngải Của Yêu Nữ Sài Gòn Xưa

01:00:07    1 phần
Lượt nghe: 2.823

Đồng Đô La Quỷ Ám

Đồng Đô La Quỷ Ám

01:48:05    1 phần
Lượt nghe: 1.584

Món Ăn Của Quỷ

Món Ăn Của Quỷ

1 vote

02:16:33    2 phần
Lượt nghe: 2.114

Căn Nhà Có Quỷ

Căn Nhà Có Quỷ

2 vote

01:11:44    1 phần
Lượt nghe: 2.477

Nam Tông Cấm Thuật

Nam Tông Cấm Thuật

1 vote

01:12:57    1 phần
Lượt nghe: 1.478

Bản Đồ Máu

Bản Đồ Máu

1 vote

01:58:18    2 phần
Lượt nghe: 1.950

Mỗi Duyên Âm

Mỗi Duyên Âm

01:11:22    1 phần
Lượt nghe: 2.236

Tháng Bảy Cô Hồn Chơi Với Quỷ

Tháng Bảy Cô Hồn Chơi Với Quỷ

2 vote

01:10:12    1 phần
Lượt nghe: 4.016

Luyện Ngục Thú

Luyện Ngục Thú

1 vote

01:56:42    2 phần
Lượt nghe: 3.440

Tân Thời Huyền Môn

Tân Thời Huyền Môn

1 vote

01:05:07    1 phần
Lượt nghe: 2.557

Bóng Ma Ở Vụ Bản Nam Định

Bóng Ma Ở Vụ Bản Nam Định

02:20:37    2 phần
Lượt nghe: 3.543

Gia Đình Trùng Tang

Gia Đình Trùng Tang

2 vote

01:15:53    1 phần
Lượt nghe: 3.354

Âm Dương Song Hành

Âm Dương Song Hành

1 vote

00:58:38    1 phần
Lượt nghe: 2.785