Truyện ma ngắn mp3 có thời lượng không quá dài, phục vụ quý thính giả không có thời gian nghe nhiều

Truyện ma dài kỳ

Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn

Sắp xếp Audio
Làm Dâu Đất Độc

Làm Dâu Đất Độc

2 vote

02:55:10    2 phần
Lượt nghe: 2.508

Yểm Bùa Tử Thi

Yểm Bùa Tử Thi

01:29:30    1 phần
Lượt nghe: 3.505

Linh Nhi

Linh Nhi

02:42:39    2 phần
Lượt nghe: 2.154

Mộ Hồ Ly

Mộ Hồ Ly

09:19:55    6 phần
Lượt nghe: 2.079

Đèn Lồng Đỏ

Đèn Lồng Đỏ

07:48:43    6 phần
Lượt nghe: 3.576

Tân Nương Là Nữ Quỷ

Tân Nương Là Nữ Quỷ

05:53:02    5 phần
Lượt nghe: 3.093

Oán Tình Năm Cũ

Oán Tình Năm Cũ

01:07:47    1 phần
Lượt nghe: 3.883

Hũ Rượu Hài Nhi

Hũ Rượu Hài Nhi

1 vote

01:13:50    1 phần
Lượt nghe: 3.084

Xác Ai Trong Vại Mắm

Xác Ai Trong Vại Mắm

1 vote

01:15:15    1 phần
Lượt nghe: 4.260

Ngôi Làng Chết

Ngôi Làng Chết

01:41:25    1 phần
Lượt nghe: 4.403

Ngôi Mộ Dưới Sông

Ngôi Mộ Dưới Sông

1 vote

00:58:08    1 phần
Lượt nghe: 4.284

Bà Già Và Những Cái Bóng

Bà Già Và Những Cái Bóng

01:33:10    1 phần
Lượt nghe: 4.418

Bí Mật Mẹ Chồng Tôi

Bí Mật Mẹ Chồng Tôi

01:06:45    1 phần
Lượt nghe: 3.257

Miêu Thuật

Miêu Thuật

01:37:17    1 phần
Lượt nghe: 3.371

Thầy Dần

Thầy Dần

01:27:15    1 phần
Lượt nghe: 3.574

Người Mẹ Linh Miêu

Người Mẹ Linh Miêu

6 vote

02:14:09    2 phần
Lượt nghe: 3.055

Cháo Thịt Người

Cháo Thịt Người

3 vote

01:03:18    1 phần
Lượt nghe: 2.996

Thay Nhầm Tim Quỷ

Thay Nhầm Tim Quỷ

03:36:48    3 phần
Lượt nghe: 3.636

Quán Phở Thịt Người

Quán Phở Thịt Người

1 vote

01:37:50    2 phần
Lượt nghe: 4.184

Nàng Phù Dung

Nàng Phù Dung

1 vote

01:04:08    1 phần
Lượt nghe: 3.449