Truyện ma ngắn mp3 có thời lượng không quá dài, phục vụ quý thính giả không có thời gian nghe nhiều

Truyện ma dài kỳ

Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn

Sắp xếp Audio
Miếu Hoang Đầu Làng

Miếu Hoang Đầu Làng

4 vote

00:59:38    1 phần
Lượt nghe: 714

Cuộc Chiến Hai Thầy Pháp

Cuộc Chiến Hai Thầy Pháp

01:16:50    1 phần
Lượt nghe: 498

Chơi Ngải Cướp Chồng

Chơi Ngải Cướp Chồng

02:43:30    2 phần
Lượt nghe: 1.603

Ngải Đá

Ngải Đá

02:13:14    2 phần
Lượt nghe: 1.384

Nghịch Tử - MC Nguyễn Huy

Nghịch Tử - MC Nguyễn Huy

01:13:08    1 phần
Lượt nghe: 1.217

Cầu Cơ - Trò Chơi Ma

Cầu Cơ - Trò Chơi Ma

00:52:02    1 phần
Lượt nghe: 921

Ngôi Miếu Thiêng

Ngôi Miếu Thiêng

02:09:44    2 phần
Lượt nghe: 1.030

Ma Nữ Bắt Hồn

Ma Nữ Bắt Hồn

01:05:29    1 phần
Lượt nghe: 542

Nối Tóc Với Hồn Ma

Nối Tóc Với Hồn Ma

1 vote

01:28:55    1 phần
Lượt nghe: 1.269

Ác Linh Thầm Lặng

Ác Linh Thầm Lặng

02:20:08    2 phần
Lượt nghe: 1.513

Ngã Ba Oan Nghiệt

Ngã Ba Oan Nghiệt

1 vote

01:10:29    1 phần
Lượt nghe: 1.864

Oan Nghiệt Bánh Trôi Nước

Oan Nghiệt Bánh Trôi Nước

2 vote

00:50:56    1 phần
Lượt nghe: 775

Ông Ba Thầy Pháp

Ông Ba Thầy Pháp

01:00:28    1 phần
Lượt nghe: 1.066

Vong Hồn Anh Long

Vong Hồn Anh Long

01:01:25    1 phần
Lượt nghe: 387

Lời Phán Thầy Tà

Lời Phán Thầy Tà

01:08:54    1 phần
Lượt nghe: 739

Ván Bài Cõi Âm

Ván Bài Cõi Âm

01:09:49    1 phần
Lượt nghe: 1.937

Pháp Sư Hành Đạo

Pháp Sư Hành Đạo

01:52:42    2 phần
Lượt nghe: 1.451

Chở Ma Về Nhà

Chở Ma Về Nhà

1 vote

01:07:41    1 phần
Lượt nghe: 2.644

Dây Thòng Lọng Ma Ám

Dây Thòng Lọng Ma Ám

00:50:16    1 phần
Lượt nghe: 1.548

Lời Nguyền Ma Đói

Lời Nguyền Ma Đói

01:07:27    1 phần
Lượt nghe: 1.817