Truyện ma ngắn mp3 có thời lượng không quá dài, phục vụ quý thính giả không có thời gian nghe nhiều

Truyện ma dài kỳ

Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn

Sắp xếp Audio
Quỷ Ám

Quỷ Ám

01:02:51    1 phần
Lượt nghe: 1.822

Âm Hôn

Âm Hôn

    0 phần
Lượt nghe: 4.300

Thằng Thố

Thằng Thố

2 vote

04:30:10    3 phần
Lượt nghe: 4.118

Nhà Cụ Thiêm

Nhà Cụ Thiêm

9 vote

04:34:30    3 phần
Lượt nghe: 6.673

Tờ Vé Số Đẫm Máu

Tờ Vé Số Đẫm Máu

01:03:31    1 phần
Lượt nghe: 8.129

Tiếng Gậy Gỗ Trong Đêm Vắng

Tiếng Gậy Gỗ Trong Đêm Vắng

3 vote

01:30:35    1 phần
Lượt nghe: 6.937

Ngạ Quỷ Trở Về

Ngạ Quỷ Trở Về

01:11:38    1 phần
Lượt nghe: 9.109

Khi Hàng Xóm Là Ma

Khi Hàng Xóm Là Ma

4 vote

01:28:33    1 phần
Lượt nghe: 7.056

Đất Dữ

Đất Dữ

1 vote

02:50:30    2 phần
Lượt nghe: 8.709

Báo Ứng Kẻ Tà Tâm

Báo Ứng Kẻ Tà Tâm

2 vote

02:18:14    2 phần
Lượt nghe: 7.309

Làng Tôi Tháng 7

Làng Tôi Tháng 7

3 vote

05:19:15    4 phần
Lượt nghe: 9.187

Ngôi Nhà Nhiều Ma Lắm Quỷ

Ngôi Nhà Nhiều Ma Lắm Quỷ

4 vote

01:15:00    1 phần
Lượt nghe: 7.740

Vườn Bà Dình

Vườn Bà Dình

4 vote

02:47:43    2 phần
Lượt nghe: 8.261

Oán Thù Rết Tinh

Oán Thù Rết Tinh

01:30:03    1 phần
Lượt nghe: 7.188

Người Điên Báo Thù

Người Điên Báo Thù

6 vote

05:45:00    4 phần
Lượt nghe: 7.081

Con Tinh Già

Con Tinh Già

2 vote

03:10:42    3 phần
Lượt nghe: 6.403

Bóng Hồn Rằm Tháng 7

Bóng Hồn Rằm Tháng 7

2 vote

01:27:55    1 phần
Lượt nghe: 10.052

Mồ Côi

Mồ Côi

1 vote

01:35:21    1 phần
Lượt nghe: 6.354

Pháp Sư Bạch Hổ

Pháp Sư Bạch Hổ

3 vote

02:13:47    2 phần
Lượt nghe: 7.892

Mái Tóc Của Ai

Mái Tóc Của Ai

1 vote

02:50:49    2 phần
Lượt nghe: 6.161