Truyện ma ngắn mp3 có thời lượng không quá dài, phục vụ quý thính giả không có thời gian nghe nhiều

Sắp xếp Audio
Hồn Ma Chồng Tôi

Hồn Ma Chồng Tôi

03:28:00    3 phần
Lượt nghe: 810

Oan Hồn Cô Vợ Trẻ

Oan Hồn Cô Vợ Trẻ

1 vote

00:45:40    1 phần
Lượt nghe: 2.231

Chợ Quê Có Ma

Chợ Quê Có Ma

02:45:48    2 phần
Lượt nghe: 1.459

Ba Hồi Kinh Dị

Ba Hồi Kinh Dị

02:40:19    3 phần
Lượt nghe: 3.346

Quả Báo Chết Trùng

Quả Báo Chết Trùng

01:01:23    1 phần
Lượt nghe: 4.373

Nhân Quả Oan Hồn

Nhân Quả Oan Hồn

01:04:28    1 phần
Lượt nghe: 1.520

Đừng Phạm Ma Da

Đừng Phạm Ma Da

1 vote

02:01:38    2 phần
Lượt nghe: 2.528

Những Loài Mộc Quỷ

Những Loài Mộc Quỷ

1 vote

01:22:55    1 phần
Lượt nghe: 1.271

Hậu Quả Cắm Đũa Bát Cơm

Hậu Quả Cắm Đũa Bát Cơm

4 vote

01:51:25    2 phần
Lượt nghe: 4.428

Vợ Quỷ

Vợ Quỷ

4 vote

02:25:24    2 phần
Lượt nghe: 1.997

Vong Ma Bến Đò

Vong Ma Bến Đò

6 vote

01:39:45    2 phần
Lượt nghe: 3.194

Long Cư Sĩ

Long Cư Sĩ

1 vote

01:20:43    1 phần
Lượt nghe: 2.903

Lời Nguyền Mảnh Đất Ma Ám

Lời Nguyền Mảnh Đất Ma Ám

9 vote

02:20:29    3 phần
Lượt nghe: 7.360

Đào Mộ Vong Ám Theo

Đào Mộ Vong Ám Theo

4 vote

01:01:22    1 phần
Lượt nghe: 5.129

Kẻ Gọi Hồn Không Cần Nghi Thức

Kẻ Gọi Hồn Không Cần Nghi Thức

2 vote

02:42:26    2 phần
Lượt nghe: 2.552

Oan Hồn Khúc Sông Cái

Oan Hồn Khúc Sông Cái

4 vote

01:29:09    1 phần
Lượt nghe: 2.267

Pháp Sư Lưu Bang

Pháp Sư Lưu Bang

9 vote

04:19:51    4 phần
Lượt nghe: 3.914

Cô Lành Đòi Mạng

Cô Lành Đòi Mạng

1 vote

01:18:32    1 phần
Lượt nghe: 3.635

Oan Nghiệt Cầu T20

Oan Nghiệt Cầu T20

1 vote

03:11:56    2 phần
Lượt nghe: 2.491

Bóng Ma Nhà Hàng Xóm

Bóng Ma Nhà Hàng Xóm

3 vote

01:26:29    1 phần
Lượt nghe: 5.659