Truyện ma ngắn mp3 có thời lượng không quá dài, phục vụ quý thính giả không có thời gian nghe nhiều

Truyện ma dài kỳ

Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn

Sắp xếp Audio
Dã Tâm Dì Ghẻ

Dã Tâm Dì Ghẻ

02:09:49    1 phần
Lượt nghe: 494

Bảo Vệ Đêm Trong Tòa Soạn Có Ma

Bảo Vệ Đêm Trong Tòa Soạn Có Ma

01:28:05    1 phần
Lượt nghe: 635

Điểm Nhãn Cho Quỷ

Điểm Nhãn Cho Quỷ

01:04:38    1 phần
Lượt nghe: 433

Xác Chết Trong Kho

Xác Chết Trong Kho

02:04:58    1 phần
Lượt nghe: 2.601

Diệt Cương Thi

Diệt Cương Thi

01:27:48    1 phần
Lượt nghe: 2.018

Biệt Thự Ma Ám

Biệt Thự Ma Ám

01:08:26    1 phần
Lượt nghe: 1.878

Cha Dượng Tàn Ác

Cha Dượng Tàn Ác

01:14:03    1 phần
Lượt nghe: 2.368

Nuôi Quỷ Dữ

Nuôi Quỷ Dữ

2 vote

01:16:38    1 phần
Lượt nghe: 3.075

Quỷ Một Giò

Quỷ Một Giò

01:03:30    1 phần
Lượt nghe: 3.583

Dấu Chân Quỷ Dữ

Dấu Chân Quỷ Dữ

01:10:53    1 phần
Lượt nghe: 2.846

Đốm Sáng

Đốm Sáng

01:19:12    1 phần
Lượt nghe: 1.722

Điềm Báo Chết

Điềm Báo Chết

01:16:36    1 phần
Lượt nghe: 5.145

Tâm Ma

Tâm Ma

03:40:39    4 phần
Lượt nghe: 3.303

Đại Sư Trừ Ma

Đại Sư Trừ Ma

01:22:21    1 phần
Lượt nghe: 3.477

Hướng Dẫn Gọi Vong

Hướng Dẫn Gọi Vong

02:12:35    1 phần
Lượt nghe: 4.319

Vong Đất Độc

Vong Đất Độc

01:12:10    1 phần
Lượt nghe: 4.119

Yêu Người Không Bóng

Yêu Người Không Bóng

4 vote

03:23:14    3 phần
Lượt nghe: 3.344

Lăng Mộ

Lăng Mộ

1 vote

02:21:42    2 phần
Lượt nghe: 3.025

Chân Gỗ

Chân Gỗ

2 vote

01:09:30    1 phần
Lượt nghe: 2.391

Âm Hồn Vực Sâu

Âm Hồn Vực Sâu

4 vote

03:08:01    3 phần
Lượt nghe: 3.762