Truyện ma ngắn mp3 có thời lượng không quá dài, phục vụ quý thính giả không có thời gian nghe nhiều

Sắp xếp Audio
Đất Độc

Đất Độc

    1 phần
Lượt nghe: 183

Hài Cốt Dưới Gốc Hồng Mai

Hài Cốt Dưới Gốc Hồng Mai

01:11:42    1 phần
Lượt nghe: 486

Tàn - Truyện Ma

Tàn - Truyện Ma

1 vote

02:23:42    2 phần
Lượt nghe: 369

Vong Nhi Tháng 7 - Cây Mận Bà Tám

Vong Nhi Tháng 7 - Cây Mận Bà Tám

01:13:20    1 phần
Lượt nghe: 696

Những Vong Linh Đại Ngàn

Những Vong Linh Đại Ngàn

02:12:54    2 phần
Lượt nghe: 343

Những Bóng Ma Trong Đời

Những Bóng Ma Trong Đời

01:25:50    1 phần
Lượt nghe: 390

Xóm Trùng Tang

Xóm Trùng Tang

01:49:48    1 phần
Lượt nghe: 859

Sét Đánh Ngang Trời

Sét Đánh Ngang Trời

00:58:25    0 phần
Lượt nghe: 555

Nhà Xưởng Có Ma

Nhà Xưởng Có Ma

1 vote

00:43:40    1 phần
Lượt nghe: 796

Con Mèo Qua Xác Người Chết Hồi Sinh

Con Mèo Qua Xác Người Chết Hồi Sinh

01:14:30    1 phần
Lượt nghe: 777

Quỷ Nhập Tràng Ở Cầu Suối Cái

Quỷ Nhập Tràng Ở Cầu Suối Cái

01:26:17    1 phần
Lượt nghe: 749

Nghiệp Báo Sát Sinh, Ma Chó

Nghiệp Báo Sát Sinh, Ma Chó

01:13:18    1 phần
Lượt nghe: 474

Đưa Bác Ra Đồng

Đưa Bác Ra Đồng

    1 phần
Lượt nghe: 719

Pháp Sư Tứ Linh

Pháp Sư Tứ Linh

02:48:39    4 phần
Lượt nghe: 535

Xấu Số

Xấu Số

1 vote

01:36:24    1 phần
Lượt nghe: 1.761

Xóm Vắng

Xóm Vắng

3 vote

01:24:03    1 phần
Lượt nghe: 1.255

Thần Giữ Của

Thần Giữ Của

02:11:01    2 phần
Lượt nghe: 674

Giếng Âm Giếng Quỷ

Giếng Âm Giếng Quỷ

05:13:43    4 phần
Lượt nghe: 890

Mẹ Ma, Mẹ Lẫn

Mẹ Ma, Mẹ Lẫn

02:11:36    2 phần
Lượt nghe: 745

Thầy Phù Thuỷ

Thầy Phù Thuỷ

01:32:14    1 phần
Lượt nghe: 938