Tổng hợp toàn bộ các audio truyện ma của tác giả nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn - MC được các bạn độc giả, thính giả yêu mến nhất hiện nay.

Nghe thêm truyện ma của MC khác tại đây: https://hemtruyenma.com/truyen-ma/

Sắp xếp Audio
Từ Thế Giới Bên Kia

Từ Thế Giới Bên Kia

19 vote

01:01:17    1 phần
Lượt nghe: 31.086

Ngôi Mộ Bên Sông - Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Ngôi Mộ Bên Sông - Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn

15 vote

01:01:58    1 phần
Lượt nghe: 35.870

Đêm Dài Vô Tận - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Đêm Dài Vô Tận - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

17 vote

03:43:50    4 phần
Lượt nghe: 33.245

Căn Nhà Số 24 - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Căn Nhà Số 24 - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

9 vote

02:11:40    14 phần
Lượt nghe: 22.107

Tiếng Quạ Réo Vong Hồn

Tiếng Quạ Réo Vong Hồn

3 vote

01:02:14    2 phần
Lượt nghe: 10.864

Bóng Ma Bên Cửa - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Bóng Ma Bên Cửa - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

3 vote

01:04:04    2 phần
Lượt nghe: 14.997

Cõi Âm - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Cõi Âm - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

4 vote

02:02:10    4 phần
Lượt nghe: 24.664

Bãi Đất Hoang Sau Nhà (Chuyến Xe Buýt)

Bãi Đất Hoang Sau Nhà (Chuyến Xe Buýt)

7 vote

01:18:42    2 phần
Lượt nghe: 14.698

Bóng Người Dưới Trăng

Bóng Người Dưới Trăng

8 vote

02:14:53    4 phần
Lượt nghe: 15.609

Hồn Về Trong Gió - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Hồn Về Trong Gió - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

3 vote

01:49:30    4 phần
Lượt nghe: 13.802

Đêm Không Trăng - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Đêm Không Trăng - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

3 vote

    1 phần
Lượt nghe: 19.885

Đêm Trong Căn Nhà Hoang

Đêm Trong Căn Nhà Hoang

6 vote

01:02:56    2 phần
Lượt nghe: 12.990

Ngôi Mộ Mới Đắp - Truyện Ma

Ngôi Mộ Mới Đắp - Truyện Ma

3 vote

02:05:28    7 phần
Lượt nghe: 16.791