Tổng hợp toàn bộ các audio truyện ma của tác giả nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn - MC được các bạn độc giả, thính giả yêu mến nhất hiện nay.

Nghe thêm truyện ma của MC khác tại đây: https://hemtruyenma.com/truyen-ma/

Sắp xếp Audio
Từ Thế Giới Bên Kia

Từ Thế Giới Bên Kia

19 vote

01:01:17    1 phần
Lượt nghe: 35.866

Ngôi Mộ Bên Sông - Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Ngôi Mộ Bên Sông - Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn

16 vote

01:01:58    1 phần
Lượt nghe: 41.046

Đêm Dài Vô Tận - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Đêm Dài Vô Tận - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

18 vote

03:43:50    4 phần
Lượt nghe: 38.558

Căn Nhà Số 24 - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Căn Nhà Số 24 - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

10 vote

02:11:40    14 phần
Lượt nghe: 25.147

Tiếng Quạ Réo Vong Hồn

Tiếng Quạ Réo Vong Hồn

4 vote

01:02:14    2 phần
Lượt nghe: 12.875

Bóng Ma Bên Cửa - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Bóng Ma Bên Cửa - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

4 vote

01:04:04    2 phần
Lượt nghe: 17.232

Cõi Âm - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Cõi Âm - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

6 vote

02:02:10    4 phần
Lượt nghe: 28.228

Bãi Đất Hoang Sau Nhà (Chuyến Xe Buýt)

Bãi Đất Hoang Sau Nhà (Chuyến Xe Buýt)

8 vote

01:18:42    2 phần
Lượt nghe: 16.904

Bóng Người Dưới Trăng

Bóng Người Dưới Trăng

9 vote

02:14:53    4 phần
Lượt nghe: 17.783

Hồn Về Trong Gió - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Hồn Về Trong Gió - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

4 vote

01:49:30    4 phần
Lượt nghe: 15.730

Đêm Không Trăng - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Đêm Không Trăng - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

5 vote

    1 phần
Lượt nghe: 22.354

Đêm Trong Căn Nhà Hoang

Đêm Trong Căn Nhà Hoang

7 vote

01:02:56    2 phần
Lượt nghe: 14.906

Ngôi Mộ Mới Đắp - Truyện Ma

Ngôi Mộ Mới Đắp - Truyện Ma

3 vote

02:05:28    7 phần
Lượt nghe: 19.678