Tổng hợp toàn bộ các audio truyện ma của tác giả nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn - MC được các bạn độc giả, thính giả yêu mến nhất hiện nay.

Nghe thêm truyện ma của MC khác tại đây: https://hemtruyenma.com/truyen-ma/

Sắp xếp Audio
Từ Thế Giới Bên Kia

Từ Thế Giới Bên Kia

18 vote

01:01:17    1 phần
Lượt nghe: 24.805

Ngôi Mộ Bên Sông - Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Ngôi Mộ Bên Sông - Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn

15 vote

01:01:58    1 phần
Lượt nghe: 28.895

Đêm Dài Vô Tận - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Đêm Dài Vô Tận - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

14 vote

03:43:50    4 phần
Lượt nghe: 26.263

Căn Nhà Số 24 - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Căn Nhà Số 24 - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

7 vote

02:11:40    14 phần
Lượt nghe: 18.668

Tiếng Quạ Réo Vong Hồn

Tiếng Quạ Réo Vong Hồn

3 vote

01:02:14    2 phần
Lượt nghe: 8.479

Bóng Ma Bên Cửa - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Bóng Ma Bên Cửa - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

3 vote

01:04:04    2 phần
Lượt nghe: 12.182

Cõi Âm - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Cõi Âm - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

3 vote

02:02:10    4 phần
Lượt nghe: 20.101

Bãi Đất Hoang Sau Nhà (Chuyến Xe Buýt)

Bãi Đất Hoang Sau Nhà (Chuyến Xe Buýt)

6 vote

01:18:42    2 phần
Lượt nghe: 11.595

Bóng Người Dưới Trăng

Bóng Người Dưới Trăng

6 vote

02:14:53    4 phần
Lượt nghe: 12.777

Hồn Về Trong Gió - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Hồn Về Trong Gió - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

01:49:30    4 phần
Lượt nghe: 10.992

Đêm Không Trăng - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Đêm Không Trăng - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

2 vote

    1 phần
Lượt nghe: 12.808

Đêm Trong Căn Nhà Hoang

Đêm Trong Căn Nhà Hoang

6 vote

01:02:56    2 phần
Lượt nghe: 10.166

Ngôi Mộ Mới Đắp - Truyện Ma

Ngôi Mộ Mới Đắp - Truyện Ma

2 vote

02:05:28    7 phần
Lượt nghe: 13.174